NAŠA HRVATSKA

 NAROD  NAŠE  HRVATSKE  BIRA:

Narodne zastupnike  ili  Stranačke zastupnike

Narodne zastupnike:   Bira narod, odgovaraju narodu i narod ih opoziva
Stranačke zastupnike: Bira narod, odgovaraju predsjedniku stranke,                                                      Predsjednik stranke ih i opoziva.

            Osnovni problem u  Republici Hrvatskoj je sustav vladavine koji podržava HDZ i SDP i druge stranke jer sustav služi partijama a ne narodu. Na ove izbore idu nezavisni narodni zastupnici koje će narod putem direktne demokracije moći izabrati .Ako bude sreće da narod to prepozna onda će doći do promjene partitokratskog nenarodnog sustava vladavine u RH. koji će biti zamijenjen izravnim-direktnim-narodnim demokratskim sustavom vladavine. U kojem  narod izravno bira svoje predstavnike sa pravom izbora i opoziva. Tek tada će prestati podjele  Hrvatskog Naroda koje se sistematski hrane bilo od HDZ  ili SDP ili drugih stranaka i pojedinaca koji etiketiraju ljude na  lijeve i desne na  nacionalne i nenacionalne .Hrvatski Svjetski Sabor u suradnji sa hrvatskim znanstvenicima ,stručnjacima raznih zanimanja i drugih građana koji razmišljaju o Hrvatskom Narodu i Državi Hrvatskoj, kojima  do sadašnje stranke na vlasti nisu zadovoljile njihova očekivanja. Nezavisne osobe   ne priznaju nikakve podjele Hrvatskog Naroda osim na:  Moralne i nemoralne,  pošten i nepoštene,  domoljube i ne domoljube, nacionalno svjesne i nacionalno nesvjesne , na dobronamjerne i na zlonamjerne na  dobre i zločeste., osobe sa ljubavlju i osobe sa mržnjom.
Polazeći od Božje milosti da je svakom čovjeku dao dobrotu.U svakom čovjeku tražimo dobro  sa nadom da ćemo dobro i naći  Na tim temeljima pokrenut je program izlaska na parlamentarne izbore  kao nezavisnih zastupnici i to u svim izbornim jedinicama. Zajednički moramo osigurati uvjete da moralni ,pošteni,domoljubi,nacionalno svjesne dobronamjerne dobre osobe budu na listama u svih jedanaest izbornih jedinca, kako bi zajednički sa Dijasporom učinili sve što je u našoj moći da te osobe Hrvatski Narod izabere kao svoje narodne poslanike..Svi koji budu na listi moraju prihvatiti politički i gospodarski program i ugovorom se obavezati da će isti provesti u djelo. http://youtu.be/mJlZTMiYGp8  Vas molimo da u Vašoj izbornoj jedinici  po mogućnosti i u drugim izbornim jedinicama pomognete, predlažite nam ljude u koje imate povjerenja, te da se Vi sami uhvatite posla i prihvatite tako odgovornu nada sve  zahtjevne funkcije i budete istinski narodni poslanik iz Vaše izboren jedinice.Imajući u vidu do sadašnje Vaše domoljubne aktivnosti računamo na Vas  te vjerujemo da ćemo zajednički pronaći put kako bi ovaj zamišljeni program uspješno realizirati.

                                          N A Š A    H R V A T S K A

            U koordinaciji Hrvatskog Svjetskog Sabora. Zajednički sa udrugama i strankama, koje su prihvatile politički i gospodarske programe, (djela Hrvatskih znanstvenika),  organiziraju se časni pripadnici Hrvatskog Naroda iz Hrvatske i Svijeta, kako bi zajednički kao  nezavisni kandidati štitili i zaštitili hrvatske nacionalne interese i Hrvatskom Narodu osigurali blagostanje u narednih 50 godina.. U Hrvatsku uveli pravdu i pravičnost. Iznad svega postavili sustavnu odgovornost od najnižeg radnog mjesta do predsjednika RH  Posebno u državnim službama. Moramo promijeniti partijski sustav vladavine u demokratski narodni , te  osigurali da hrvatski,  Bogom dati resursi, služe za bolji život svih pripadnika Hrvatskog Naroda . Moramo  osigurali da moralne norme, budu osnovno mjerilo vrijednosti  Čovjeka.Hrvatska mora biti zemlja  blagostanja svih građana koji u njoj žive, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost. Znanstvenici stručnjaci raznih djelatnosti koji su spremni pomoći Hrvatskom Narodu:

Viktor Arbanas dipl.ing.- Ustavna riješenja
Akademik Zvonimir Baletić -  Monetarna politika
Zdenko Bando dipl.iur –Branitelji
Dr.Vladimir Bedeković – Pravda i pravičnost
Dr. sc. teh. i mr. oec. Miljenko Bošnjak - Hrvatske željeznice
Doc.dr.sc. Matko Bupić-More i pomorstvo
Admiral Ante Budimir - More i pomorstvo.
Martin Boljevac –Vladavina prava u RH.
Prof. Dr. sc. Krešo Bušić – Obrazovanje
Prof. Ante Cukrov- Nacionalne manjine
Dr.sc. Zvonimir Ćurković - Informiranje
Dr. sc. Ivan Će, dipl.- Promet
Anita Čudina dipl. iur.- Pravda i pravičnost
mr.oec. Alen Ćurin dipl.ing.el. – energetika
Dr. sc. Ante Dedić – Hrvatske željezniceić
Admiral Domažet Lošo – Globalna strategija 
Prof. Igor Dorošić -Obrazovanje
Prof. Igor Drenjančev – More i pomorstvo
Dr. Sc. Fel Zlatko –Znanost i tehnologija
prof.dr.sc.Mile Čuljat- Uskrsnuće hrvatske poljoprivrede
Darko Genc novinar- Informiranje
Akademik Stjepan Gnječ –Gospodarstvo, sustav uprave
Dr. sc. Andre Horvat- Informiranje
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević –Bankarski sustav
Prof.dr. Tihomir Janjiček –Hrvati u svijetu
Damir Jelić dipl ing Elektroenergetska neovisnost RH.
Prof. Josip Jović – Bio proizvodnja jela i pića
Prof.dr.sc. Josip Jurčević - Povijest Hrvatskog Naroda
Ivan Juras dipl. ing. –Ekološki nadzor
Dr. Damir Jukica . Umirovljenici
Prof.dr. Hrvoje Kačić – More i pomorstvo
Prof. dr. Slavko Kulić – Monetarna politika
dr. Ratimir Kvaternik -  Dijaspora RH
prof. dr. Slobodan Lang - odgovornost za dobro
Prof.dr.sc. Ante Lauc – Ljudski kapital
Nada Landeka  novinar – Prava malih ljudi
Prof.dr. Ivan Miloš - Gospodarska obnova Republike Hrvatske.
Prof.dr. sc. Anđelko Milardović- Političke znanosti
Dr.sc Josip Miličević – Gospodarstvo

Mr.sc. Viktor Milinović – Energetika- alternative
Dr.sc. Ljubomir Majdandžić - Alternativna energija
Dr. Stjepan Murgić – Hrvatska svjetska banka
Prof. dr. Davor Pavuna -  Znanost i tehnologija
Stjepko Pavišić dipl. ing. – Zaštita prirodeP
Darko Petričić novinar - Privatizacija i pretvorba
Prof. Suzanna Pinčević - Blajburg
Drago Plećko –alternativno liječenje.
Mile Prpa dipl. iur – Zaštita hrvatskog nacionalnog blaga
Prof. dr.sc. Miroslav Radman – Znanost i tehnologija
General Darko Rukavina- Dijaspora-most povezivanja
Ivan Josip  Rupnik dipl ing – Zaštita prirode
Ante Sarić dipl.iur.--Pravo
Dr. sc. Srećko Sladoljevekologija (elektrosmoga, GMO-a i mobilnih frekvencija)
Mr. sc. Sladoljev Jerko – Turizam
Dr.sc Ivo Šimunović prof. emer. Regionalizam
Mr. Sladoljev Jerko – Turizam
Sulejman Tabaković dip.iur.
Željko Tomašević dipl.iur – Pravo i pravosuđe
Dr. Sunić Tomislan  -  Dijaspora RH
Prof. Tuga Tarle – kultura, promidžba nacionalnih vrijednosti
Borko Šamija dipl.oec –Izborni Zakon
Prof.dr.sc. Nven Šerić – Turizam i poduzetništvo
Mr.sc. Niko Šoljak – Sustav državne uprave
Mr.sc. Karino Hromin Šturm – Strategija razvoja R.H.
Dennis Valčich – Hrvatska jela i pića
Zlata Velat – Obitelji poginulih Branitelja
Bruno Vojnović  – IT komunikacije
Petar weisz umjetnik – Svjetska kulturna baština.
dr. sc. Tomislav Župić - promet

            Nezavisna lista  putem koje izlaze na izbore, u svim izbornim jedinicama, osobe koje znaju, mogu i hoće služiti Hrvatskom Narodu, štititi i zaštititi hrvatske nacionalne interese, koji će Hrvatskom Narodu osigurati blagostanje i sretnu budućnost svim žiteljima Hrvatske.Putem Hrvatskog Svjetskog Sabora najeminentniji hrvatskih stručnjaka iz Hrvatske i svijeta, znanstveno su elaborirali političke i gospodarske programe. Iz rezultata provedenih znanstvenih istraživanja može se utvrditi da će se realizacijom tih programa, u prvoj godini rada nove vlasti RH, otvorit oko 150.000 novih radnih mjesta u slijedećim godinama i više od 150.000 novih produktivnih radnih mjesta. Istraživački model je pokazao da se očekuje godišnji porast BDP od oko 4 do 5%, a što je značajno više kamata koje Hrvatska mora plaćati MMF za kredite koje je uzela politika da bi financirala javnu potrošnju i kupovala novi mandat, a koje su na razini od 3,5% BDP. Svako manje godišnje povećavanje BDP od ovih zadanih 3,5% izravno vodi Hrvatsku u dužničko ropstvo i sigurni bankrot. Svjesni smo da je naša Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja u EU i da raspolaže sa Bogom danim resursima koji omogućavaju blagostanje za najmanje 20 milijuna stanovnika. Svi vidimo da na relativno malom prostoru, u srcu  moderne Europe, Hrvatska  ima bogate poljoprivredne ravnice, bogate šume, rijeke i pitku vodu koja je veći resurs od nafte, brojna jezera, najljepše more na svijetu sa više otoka nego sve zemlje EU zajedno. To je naše bogatstvo. Bogatstvo NAŠE HRVATSKE. Hrvatske za koju je svaki pripadnik Hrvatskog Naroda odgovoran i to PROPORCIONALNO SVOM ZNANJU, SPOSOBNOSTIMA I MOGUĆNOSTIMA treba ovu zemlju učiniti središtem blagostanja, a ne bijede kao što je to sada.


GOSPODARSKI I POLITIČKI PROGRAM NAŠE HRVATSKE


1. Preustroj RH-e
2. Smanjiti broj općina, odnosno jedinica lokalne samouprave na održivu razinu.
3. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do          Sabora RH-e.
4. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
5. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
6. DIJASPORA po funkciji, a ne po izboru, sudjeluje u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
7. MAJKAMA sa 3 i više djece, država Hrvatska osigurava prosječna mjesečna primanja i sva prava iz      radnog odnosa, kao da su zaposlene.
8. Za  svu djecu država Hrvatska osigurava  besplatni smještaj u vrtićima.
9. Svim  učenicima i studentima država Hrvatska osigurava besplatno školovanje.
10. Prestanak  financiranja  političkih stranka iz državnog proračuna RH-e.
11. Prestanak financiranja svih nadri institucija iz državnog proračuna RH-e.
12. Vratiti novac iznesen iz Hrvatske. (cca. 35 milijardi EUR-a) koliko je, prema dosadašnjim informacijama, iznijeto iz Hrvatske od 1990. do 2010. godine.
13.  Uvesti  monetarnu vlast po visokim međunarodnim standardima.
14. Osnovati Hrvatsku Svjetsku Banku.
15. Uvesti  sustav izravne demokracije, što znači da će narod izravno predlagati i birati svoje predstavnike u vlasti, s pravom opoziva čime se utvrdi njihovo odstupanje od usvojenog programa rada.
16. Smanjiti broj Saborskih zastupnika umjesto sadašnjih 160 na 77.
17. U Ustav  ugraditi odredbe o konkretnoj odgovornosti nositelja vlasti, od najniže funkcije do Predsjednika RH-e,  s pravom opoziva i  bez prava na zaštitni imunitet.
18. Osigurati da Saborski zastupnici obavljaju svoju časnu dužnost i da primaju naknadu u visini plaće radnog mjesta sa kojega su došli u Sabor, a nakon završetka mandata, vraćaju se na svoje radno mjesto sa kojega su došli u Sabor.
19. Ukinuti povlaštene saborske mirovine.
20. Uvesti  obavezno glasovanje za predstavnike vlasti u RH-e.
21. Usvojiti Zakon kojim se nakon završetka mandata Predsjedniku RH, osigurava dohodak i sva prava iz radnog odnosa u trajanju od  6 mjeseci od završetka mandata, istekom tog roka prestaju mu sva prava, koja je ostvarivao kao Predsjednik RH-e.
22. Ustavom i Zakonom o državnim dužnosnicima doživotno zabraniti rad državnim dužnosnicima u državnim službama i u pravnim osobama u državnom vlasništvu, kojima se dokaže krivnja bilo pronevjera ili uskraćivanje građanskih prava bilo presudama ili na drugi propisani način.
23. Proglasiti će isključivi gospodarski pojas na Jadranu.
24. Podnijeti će se kaznena prijava DORH-u i Međunarodnom Sudu za pravo mora u Hamburgu protiv onih državnih dužnosnika koji su  zaključili ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja prije proglašavanja Isključivog gospodarskog pojasa, prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine, te istim institucijama podnijeti  kaznene prijave i protiv odgovornih osoba u Vladi RH-e.
25. Urediti  državne granice sa svim susjedima na kopnu i moru.
 26. Raspisati će se međunarodni natječaj i pokrenuti proces realizacije gotovih programa gospodarske obnove Republike Hrvatske, koji su navedeni u slijedećem kratkom filmu-  http://youtu.be/mJlZTMiYGp8  putem kojih se otvara 250.000,00 tisuća novih radnih mjesta.
27. Usvojiti Zakon da je za pokretanje referenduma potrebno prikupiti 50.000 potpisa čime je odluka o referendumu obvezujuća za Vladu i Sabor RH-e.
28. Za sve izbore u RH-e obvezno je postizanje minimalno 50% glasova plus 1 glas od broja  upisanih birača plus 1 glas.
29. Avansirati proizvodnju i osigurati otkup svih proizvedenih poljoprivrednih proizvoda po posebnom programu ruralnog razvoja.
30. Avansirati proizvodnju mesa i prerađevina od mesa te osigurati otkup svih  proizvedenih količina.
31. Organizirati plansku urbanizaciju RH-e po županijama i na razini RH-e.
32. Organizirati i osposobiti centre za razvoj RH-e po županijama, gradovima i  općinama.
33. Mladima osigurati kredite za izgradnju stanova i obiteljskih kuća sa 1% godišnjom kamatom, te im osigurati  besplatno zemljište za izgradnju obiteljske kuće u općini i gradu gdje zatraže.
34. Tražiti od Predsjednice Republike Hrvatske da svoju pažnju i aktivnosti usmjeri po prioritetima i to:
1. Gospodarstvo
2. Politički sustav
3. Zaštita nacionalnih interesa Hrvatskog Naroda.
4. Socijalna sigurnost građana.
5. Vanjska politika
6. Zaštita prava čovjeka.
7. Zaštita kulturnih dobara.

                                        O B R A Z L O Ž E NJ E

            Nije više potrebno trošiti riječi na pokazivanje gospodarskog i socijalnog stanja u Republici Hrvatskoj. Nećemo biti Tužitelji ni Suci nositelja vlasti, koji su Hrvatski Narod doveli do stanja u kojem se danas nalazi, jer to Hrvatski narod zna. Ako Hrvatski narod želi da se sadašnje stanje ne mijenja glasat će za te političke stranke, koje su ih dovele u sadašnje stanje i na taj način će zapečatiti svoju sudbinu i sudbinu svojih i budućih pokoljenja.
  Polazimo od spoznaje da je svakom poštenom pripadniku Hrvatskog Naroda i te kako stalo do boljitka života, do bolje budućnosti i sa tom spoznajom želimo da se sva raspoloživa pozitivna energija upotrijebi za osiguranje budućeg boljeg života svih građana RH.


1.Vlast proizlazi iz Naroda i pripada Narodu.  Vijeće Hrvatskog Naroda predstavlja
gospodarski program Obnove Republike Hrvatske. Prvi put u povijesti Hrvatskog Naroda uvodi se izbor narodnih zastupnika putem izravne demokracije.
 Narod bira svoje zastupnike i narod ih ima pravo opozvati. U skladu sa današnjim izbornim Zakonom biti će uređeno da narodni poslanici, izabrani od naroda, mogu bit smijeni-zamijenjeni u skladu sa  Ugovorom, koji se skalpa sa svakim potencijalnim zastupnikom, u kojem se svaki zastupnik obavezuje staviti svoj mandat na raspolaganje kada, u skladu sa kodeksom ponašanja, to od njega zatraži Vijeće Hrvatskog Naroda.


2.  Svaka izborna jedinica ima nositelja liste uz njega i nositelja koalicijske liste.


3. Ugovorom sa koalicijskim partnerima će se ugovoriti tko će biti nositelj liste i na kojem mjestu, kao i drugi odnosi, koji će biti detaljno ugovoreni.


4. NZ se ugovorom obavezuju, kada im  narod da mandat, realizirati  navedeni politički i gospodarski program u granicama njihovih mogućnosti.


5. NZ se obavezuju da će svu svoju energiju staviti Hrvatskom Narodu na raspolaganje. Predstavljati politički i gospodarski program. Da će misliti i raditi za budućnost posebno mladih i umirovljenika.


6. Da će osigurati uvjete da povjesničari – znanstvenici, znanstveno utvrde povijest Hrvatskog Naroda te da neće dozvoliti paušalne ocjeni niti rasprave o povijesti koje nisu znanstveno utemeljene.


7. NZ će upotrijebiti sva demokratska sredstva i osigurati uvjete povrata novaca koje su na raznorazne načine iznošeni iz Hrvatske od 1990.g. do danas.


8. NZ će organizirati sustav vlasti, tako da će se imovina koja je protuzakonito uzeta od države vratiti državi Hrvatskoj


9. NZ će osigurati uvjete da vlasnici, koji su na nezakonit način došli do državne imovine, vrate istu državi, bez sudskih postupaka. Oni koji to ne budu htjeli, a imovinu su uzeli na nezakonit način, će se putem suda  ista oduzeti, a vlasnika i poslodavca koji mu je to o omogućio kazneno procesuirati.


10. Tražimo od Hrvatskog Naroda da glasa za NZ, kao bi navedene gospodarske i političke programe realizirali, otvorili 300.000 novih radnih mjesta, mladima osigurali posao, a umirovljenicima i drugim slojevima društva osigurali socijalnu sigurnost minimalno za narednih 50 godina

         Objavljeno  Poreč, 15.7.2015. ponovno  
         Objavljeno   Zagreb,0 5.06.2020. godine

Koordinator:                                                                                     Mr. sc. Niko Šoljak      


                                                 

Niko

 

________________________________________________________________________________
Broj računa: HRVATSKI SVJETSKI SABOR, Vl. Gortana 2. 52440. Poreč
Transakcijski račun ( IBAN ) HR2423900011101044596 Hrvatska  Poštanska  Banka d.d.