HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-11-52/2018
  Zagreb, 03.11.2018. god.
                                                                       Sabor Republike Hrvatske
                                                                      Vlada Republike Hrvatske
                                                             Predsjednici Republike Hrvatske   
    Zagreb
                                              

Poštovani !


Temeljem jednoglasnih zaključaka Hrvata u Las Vegasu usvojenih na sastancima od 25.,26. i 27.10. 2018.godine, koje Vam dostavljamo u privitku broj 1, molimo Vladu Republike Hrvatske s da uvaži zahtjeve Hrvata koji žive i rade izvan Republike Hrvatske.
Hrvatski Narod diljem svijeta duhom nikada nije napustio Državu Hrvatsku, emotivno je vezan za rodbinu i hrvatsku grudu, koja mu je uvijek u srcu. Hrvatski Narod u dijaspori pažljivo prati politička i gospodarska zbivanja u RH  te se zbog stanja u kojem se Država Hrvatska nalazi i zbog njene negativne politike prema Hrvatskom Narodu u Hrvatskoj i u Svijetu, iskazuje velika zabrinutost, koja je ispod razine njegovog očekivanja. Praktično dno je dna u odnosu na mogućnosti koje im bogatstvo RH i geografski položaj osigurava. Hrvati izvan Republike Hrvatske traže od Vlade RH da ih prihvati kao sastavni dio Hrvatskog naroda, jer oni to i jesu što su dokazali u najtežim trenucima oslobađanja  Hrvatske od Srpskog agresora i domaćih izdajica. Isto tako u miru  su dokazali hrvatski znanstvenici i stručnjaci raznih djelatnosti kada su elaborirali gospodarske i političke programe koji Hrvatskom Narodu i Državi Hrvatskoj osiguravaju financijsku sigurnost za narednih 50 godina, što su dokazali sada u Las Vegasu da su za zajedništvo, da su spremni dati svoj doprinos u znanosti, financijama i drugim oblicima kako bi Država Hrvatska bila onakva za kakvu su stoljećima patili i ginuli njeni najbolji sinovi.

-2-

Molimo Vladu RH da odmah pokrene proces izmjene izbornog  Zakona i da u njemu uvede dopisno glasovanje i da se Hrvatima izvan Domovine  osigura 12 zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, koji će biti raspoređeni po državama svijeta u skladu sa zahtjevom koji je upućen Vladi RH sa prvog Sabora dijaspore 2002. godine, Citiramo:
ZAHTJEVI  UPUĆENI SABORU I VLADI REPUBLIKE HRVATSKE SA PRVOG SABORA HRVATSKE DIJASPORE ODRŽANOG 21. DO 23.SVIBNJA 2002. GODINE.
ZAHTIJEVAMO DA SE DONESE:

1.   Zakon o povratku Hrvata iz svijeta(po uzoru na Izrael i Irsku) iZakon o povratku oduzete im imovine.
2. Osigurati Hrvatima , izvan domovinskim Hrvatima,najmanje 12 zastupnika u Saboru RH ili 10% od ukupnog broja svih saborskih zastupnika. Time bi se vratila prava Hrvatima izvan Domovine, koja su im Ustavom RH zajamčena, a izbornim Zakonom izigrana, te da im se omogući izbor njihovihpredstavnika u Sabor RH po teritorijalnom principu i to:
 2.1. Izborna jedinica za pripadnike hrvatskog naroda kojižive i rade u SAD.Pravo biranja 2 (dva) zastupnika u Sabor RH.
2.2. Izborna jedinica Australije i Novog Zelanda, 2 (dva) zastupnika u Sabor RH. 
2.3. Izborna jedinica Njemačke, 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH. 
2.4. Izborna jedinica Švicarske i Austrije, 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH. 
2.5. Izborna jedinica Kanade, 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH. 
2.6. Izborna jedinica Bosne i Hercegovine, 2 (dva) zastupnika u Sabor RH. 
2.7. Izborna jedinica Engleske, Francuske, Italije i Španjolske, 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
2.8. Sve istočne zemlje, 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
2.9. Izborna jedinica zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
 
3. Osigurati jedan radijski i televizijski program za Hrvateizvan domovine (koji bi poštivao načelo pripadnostiHrvatskoj i Hrvatskom narodu, ma gdje bio). 

4. Donijeti Zakon kojim kriminal(ako je napravljen u privatizaciji) ne zastarijeva. 

-3-

5. Obustaviti prodaju nacionalne imovine,dok se ne donese novi Zakon o privatizaciji. 


6. Da se zemljište uz more i druge površine, uz objekte,ne prodaje - nego daje u najam, odnosno koncesiju.

7. Da Sabor donese Zakon o teritorijalnom preustroju RH,tako da se smanji broj postojećih županija na 4(Zagreb, Split, Osijek, Rijeka)te da se odrede kriteriji prema kojima bi neko mjesto dobilo status Općine (da mora imati na svom području Sud, Katastar, Zemljišno knjižni odjel i Odjel za urbanizam). Ostale potrebe građana da se rješavaju putem mjesnih ureda.

8. Pronaći načina ili angažirati druge države i njihove agencije,da se vrati novac koji je iz Hrvatske iznesen u poslijeratnim godinama (prema nekim pokazateljima između 20 i 30 milijardi dolara).

9. Osigurati ista prava pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan Hrvatske, kao što Hrvatska osigurava prava pripadnicima drugog naroda u Hrvatskoj (dosljedna primjena načela reciprociteta).

10. Donijeti generalni urbanistički plan za Hrvatsku.

11. Odrediti komparativne prednosti Hrvatske(eko-poljoprivreda, zdravstveni turizam, sport, prateći industrijski programi s posebnim osvrtom na brodogradnju,
i u tom pogledu naglasak na športske tipove brodova).

12. Donijeti strategiju razvoja Hrvatske za 5, 20 i 50 godina.

13. Donijeti Zakone koji će biti u funkciji razvoja i proizvodnje u RH, koji će stimulirati proizvodnju, kako bi bila konkurentna uvozu.

14. Donijeti Zakon (ekološki) kojim će se štititi voda, zrak, tlo i druga prirodna i kulturna bogatstva RH od svih vrsta zagađivanja.
15. Donijeti Zakon o lustraciji

2. Da se odustane od donošenja Zakona o prodaji državnog turističkog zemljišta i predlaže se uvođenje plaćanja godišnje rente na to zemljište, koja treba sačinjavati prihod lokalne zajednice.
-4-

3. Da Vlada RH odustane od donošenja Zakona o porezu na nekretnine, kako bi se spriječila neprocjenjiva šteta Hrvatima koji žive diljem svijeta a imaju nekretnine u Hrvatskoj na kojima nemaju nikakav prihod (Vlada Jugoslavije je ukinula taj porez 50 –ih godina i uvela porez na prihod pa bi vraćanje toga poreza značilo vraćanje unazad 60 godina).
4. Traži se od Vlade RH da Hrvatima izvan Domovine osigura pravo prvokupa nekretnina koje se prodaju u Republici Hrvatskoj, posebno kapitalnih objekata kao što su Uljanik, Brodogradilište Viktor Lenac Rijeka, Ina, Agrokor i druge veće firme.
5. Traži se od Vlade Hrvatske da sa Dijasporom uspostavi kontakte po uzoru na  Vladu Izraela.
6. Da Vlada RH Hrvatima izvan Republike Hrvatske osigura jedan televizijski kanal kojeg bi uređivali Hrvati koji žive i rade izvan RH.

                                               O b r a z l o ž e nj e

1.Hrvati koji žive i rade izvan RH mogu glasovati samo u diplomatskim i konzularnim predstavništvima u državama gdje žive i rade, a najčešće moraju putovati avionom nekoliko sati da bi došli do izbornog mjesta, što je praktično  mnogima nemoguće i tako im se tim ograničenjem glasovanja samo u diplomatskim predstavništvima RH praktično onemogućava da konzumiraju svoja osnovna ustavna prava da biraju svoje predstavnike u sustav vlasti u RH.
Dopisnim glasovanjem bi se omogućilo svim Hrvatima da mogu glasovati bez većih troškova i time bi Vlada RH dokazala da joj je  stalo do Hrvatske Dijaspore je im omogućava konzumaciju njihovih prava  koja im po Ustavu RH pripadaju.
2.a.Prodajom turističkog zemljišta uz more  vlasnicima objekata bi se osiguralo pravo da to zemljište ograde i time spriječe prvo građanima RH da mogu slobodno doći do mora koje po međunarodnom pravu ne može nitko uzurpirati, ograditi i time zabraniti građanima RH i drugim da taj dio mora nesmetano koriste (Dokaz ograđivanje mora na Jadranu postalo je praksa stvarnost kojom se građanima zabranjuje pristup pa čak ima i fizičkih obračuna, jer hrabri građani nedozvole da se njihova prava ograničavaju i njima zabrane korištenje tog dijela morske obale). Prodajom tog zemljišta ta prava građana RH bila bi ugrožena.
-5-

2.b. To zemljište treba ostati u državnom vlasništvu sa pravom korištenja grada odnosno općine na čijem području se nalazi
2.c. Gradovi i općine svojim odlukama odlučile bi koliki je godišnji doprinos gradskog zemljišta što bi plaćali korisnici odnosno vlasnici objekata.

3.a. Da Vlada RH odustane od poreza na nekretnine iz više razloga. Hrvati, kao vrijedan narod povijesno vezan i odgojen katoličkom tradicijom da se stvara nova vrijednost za buduće generacije, cijeli svoj život nastoje steći krov nad glavom, kako bi sebi i  svojoj djeci osigurali bolje uvjete života. Pate i rade cijeli život da bi to osigurali. Uvođenjem poreza na nekretnine ti Građani koji su cijeli život uložili u stjecanje nekretnine pri čemu su morali plaćati različite takse i poreze (počev od poreza na promet kada su kupili zemljište, te porez na kod kupnje materijala, porez kod plaćanja komunalne naknade za struju, vodu, kanalizaciju i cestu te kupnje namještaja porez, komunalni doprinos kojeg se plaća godišnje na nekretninu) sada dolaze pod udar da još plaćaju i novi porez na te iste nekretnine.
Uvođenjem poreza na nekretnine kažnjava se sve te poštene, moralne i vrijedne građane, što je nepravedno, nepošteno i nemoralno, društveno štetno posebno dugoročno, jer s uvođenjem poreza na nekretnine više se  nikome ne isplati ulagati  u nekretnine. Time će se dugoročno Hrvatskom Narodu nanijeti neprocjenjiva šteta i društvu u cjelini, jer građani više neće biti stimulirani niti da sami sebi osiguraju stambeni prostor, a kamoli da ga grade za svoje buduća pokoljenja.
b. Porezom na nekretnine u RH će biti ispod svih cijena izgradnje a posebno cijena država našeg okruženja.
c. Porezom na nekretnine direktno se  pogoduje strancima da nekretnine kupe u RH  ispod svih cijena, a posebno ispod cijena njihovih matičnih država.
d. Porezom na nekretnine posebno je udar na Hrvate izvan Domovine koji imaju nekretnine u RH nasljedstvo od djedova i očeva. Te nekretnine nemaju nikakvu materijalnu rentu  niti imaju vrijednost kojom se stvara dohodak, ali imaju moralnu psihološku, osjećajnu neprocjenjivu vrijednost, jer je to naslijeđe na nekretnina njihovih očeva i djedova za koje su oni krvno vezani i nikada ih se nisu niti mogu odreći.
e. Porez na nekretnine bi bio još jedan antinarodni Zakon koji je direktno uperen protiv Hrvatskog naroda  i njegove budućnosti.
-6-

Tražimo od Vlade RH da odustane od uvođenja poreza na nekretnine  kako se nebi direktno ugrozila budućnost Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske.

4.a.Hrvati koji žive i rade izvan Hrvatske raspolažu znatnim financijskim sredstvima što su dokazali da investiraju u državama gdje žive i rade te izvan tih država Kinu, Indiju, Japan i druge zemlje svijeta, a najmanje u RH  iz razno raznih birokratskih procedura, koja svojim radom i djelovanjem ne dozvoljava da zdravi kapital ulazi u RH.

4.b.Da bi Vlada RH na djelu pokazala ono za što se deklarativno predstavlja otvoriti vrata kapitalu kojeg Hrvati u svijetu imaju i spremni su ga uložiti u RH. To je jedan od načina da nekretnine, koje država prodaje, imaju prvenstvo kupnje  te molim Vladu RH da im to i omogući,  posebno kapitalnih objekata kao što su Uljanik, Brodogradilište Viktor Lenac Rijeka, Ina, Agrokor i druge veće firme oni i kupili i time osigurali budućnost tih firmi.

5.Traži se od Vlade RH da uspostavi kontakte sa Hrvatima u Dijaspori  po uzoru na  Vladu Izraela, tj. da se svaka tri mjeseca sastaje sa Hrvatima iz Dijaspore kako bi zajednički utvrdili plan aktivnosti usmjerene ka budućnosti RH.

6.a.Tražimo od Vlade RH da jedan tv kanal dodjeli Hrvatima  iz Dijaspore. Danas jedan od osnovnih problema Hrvatskog naroda predstavlja ne informiranost,  kako Hrvata u Hrvatskoj isto tako Hrvata u Dijaspori.
Službeni programi u RH služe vladajućima, a ne narodu  koji ih plaća tako da je danas neophodno da Dijaspora ima jedan TV kanal kojeg će oni uređivati i informirat Hrvate diljem svijeta o stvarnim zbivanjima u RH i u Svijetu.

 

 

 

 

-7-

6.b.Uvođenjem jednog kanala za Dijasporu Vlada RH bi dokazala da uvažava Hrvate u Dijaspori da ih prihvaća kao sastavni dio Hrvatskog Naroda i da joj je  stalo do zajedničkog rada te da je spremna sa Hrvatima iz Dijaspore graditi bolje sutra.

Vjerujemo da će  Vlada RH osigurati jedan televizijski kanal kojeg bi uređivali Hrvati koji žive i rade izvan RH.
S poštovanjem,
 
                                                                                      Predsjednik:
                                                                                      Mr.sc. Niko Šoljak                
                                                  

U Privitku: Rezime zaključaka u Las Vegasu.

 

 

 


Broj: 01-11-51/2018
Poreč, 31.10.2018. god.

 

Rezime Skupa i drugih Susreta održanih u Las Vegasu od 25.-28. listopada 2018. godine

Jednoglasno je utvrđeno slijedeće: 
1. Iz svih dostupnih spoznaja proizlazi da je stanje u Republici Hrvatskoj izuzetno zabrinjavajuće i dovodi se u pitanje opstanak Hrvatske kao neovisne države te trajno iseljavanje Hrvata sa hrvatskog državnog prostora, a što znači nestanak Hrvata kao naroda u svojoj državi.
2. Danas je hrvatski narod razjedinjeniji nego bilo kada u povijesti njegovoga postojanja te da ni jedan segment državne vlasti u RH i izvan nje ne radi ništa u interesu Hrvatskog naroda i države Hrvatske. Naprotiv radi se suprotno interesima naroda i države tako da Hrvatski narod postaje sluga u vlastitoj kući, a država Hrvatska svakim danom ulazi u sve veće dužničko ropstvo, jer svoju opstojnost temelji na skupom zaduživanju kod svjetskih institucija.
3. Hrvatski narod je isključen iz političkih i gospodarskih zbivanja u Republici Hrvatskoj, otuđen je od političke moći i nema nikakav stvarni utjecaj na vlast niti ima bilo kakvu demokratsku kontrolu te vlasti.  Predsjednik Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskoj ima apsolutnu kraljevsku vlast, a nema nikakvu konkretnu odgovornost te praktično odgovara samome sebi.
4. Pokušaj odgovora na pitanje: Što nam je činiti? dogovoreno je da se upute zahtjevi Vladi Republike Hrvatske:
a) Da se izmjeni izborni Zakon i uvede dopisno glasovanje svih hrvatskih građana bez obzira na njihovo trenutno boravište.
b) Da se Hrvatima izvan domovine Hrvatske osigura izbor u Sabor Republike Hrvatske tako da se rasporedi kvota po državama svijeta u skladu sa zahtjevom koji je upućen Vladi RH sa prvog Sabora dijaspore 2002. godine.
-2-

c) Da se odustane od donošenja Zakona o prodaji državnog turističkog zemljišta i predlaže se uvođenje plaćanja godišnje rente na to zemljište, koja treba sačinjavati prihod lokalne zajednice.
d) Da Vlada RH odustane od donošenja Zakona o porezu na nekretnine, kako bi se spriječila neprocjenjiva šteta Hrvatima koji žive diljem svijeta a imaju nekretnine u Hrvatskoj na kojima nemaju nikakav prihod (Vlada Jugoslavije je ukinula taj porez 50 –ih godina i uvela porez na prihod pa bi vraćanje toga poreza značilo vraćanje unazad 60 godina).  
e) Traži se od Vlade RH da Hrvatima izvan Domovine osigura pravo prvokupa nekretnina koje se prodaju u Republici Hrvatskoj, posebno kapitalnih objekata kao što su Uljanik, Brodogradilište Viktor Lenac Rijeka, Ina, Agrokor i druge veće firme. 
f) Zajednički se utvrđuje potreba objedinjenja Hrvata na razini svijeta posebno na Američkom kontinentu kako bi službeno takva organizacija predstavljala Hrvate koji trebaju biti subjekt odlučivanja, a ne moneta za potkusurivanje tuđih stranih interesa.
Utvrđeno je da su Hrvati zainteresirani za investiranje u Republiku Hrvatsku i povratak u Hrvatsku, posebno mladih te da je potrebno stvoriti uvjete za njihov povratak. Na tom planu posebno je važno osigurati transparentnost investiranja putem kojih bi se otvorio prostor za njihov povratak u Republiku Hrvatsku.
Postignut je dogovor da se idući sastanak zakaže u San Francisku gdje je najveća Hrvatska zajednica u Americi i da se na taj sastanak pozovu predstavnici Vlade Republike Hrvatske.

Dostaviti: 1. Vladi Republike Hrvatske
                 2. Hrvatskoj zajednici u Las Vegasu
                 3. Hrvatskoj zajednici u San Francisku
                 4. Arhiv

Predsjednik:

1