a

Broj:1-11-41/2018
Poreč,19.09.2018. god.

HRVATSKOM NARODU

HRVATSKI NARODE vrijeme je da se pogledaš u ogledalo i upitaš što sebi radiš, što radiš od države Hrvatske, što radiš za sebe i za buduće generacije. Zar si zaboravio patnje, izgubljene živote, Hrvate koji su život dali za Hrvatsku?! Zar si zaboravio da je samo u domovinskom ratu za Hrvatsku život dalo 15.000 najboljih časnih, moralnih Hrvatskih sinova, koji su život dali za pravnu, socijalnu, demokratsku, suverenu, suvremenu i neovisnu državu Hrvatsku?! Svi vidimo da naša država Hrvatska nije pravna niti socijalna, nije suverena niti suvremena, jer svojim građanima ne osigurava pristojan život i sigurnost. Tvoja i naša država Hrvatska, kojoj je Bog dao na upravljanje ogromna bogatstva da postane najbogatija zemlja i država na svijetu danas ne može prehraniti niti ova 4 milijuna stanovnika, a mlade stručnjake, koje ti narodne obrazuješ da razvijaju tvoju i našu Hrvatsku, današnja hrvatska država tjera u svijet trbuhom za kruhom da razvijaju druge zemlje i države svijeta. Tvoji umirovljenici i druge socijalne kategorije prebiru kante za smeće da bi preživjeli. Imaš u Hrvatskoj svakim danom sve više beskućnika kojima život ovisi o javnim kuhinjama u kojima im se osigurava jedan obrok dnevno. Hrvatski narode jeli  to rezultat tvoga rada?; Jeli to tvoje djelo?; Jesi li želio i da li želiš takvu državu?. Znaš li što si učinio sebi i svojim pokoljenjima?; Čemu se nadaš?; Do kada ćeš mirno gledati da te se podcjenjuje i guli do kosti?; Do kada ćeš trpjeti da te se pretvara u roba u vlastitoj kući?.
HRVATSKI NARODE Imaš najbogatiju zemlju na svijetu: Slavonske ravnice koje mogu prehraniti 20 milijuna stanovnika, Hrvatske šume, rijeke koje samo od prodaje pitke vode  može pristojno živjeti 4 milijuna tvojih stanovnika.

-2-

Jadransko more sa otocima gdje može ljetovati  cijela europa i samo od turističke rente može živjeti 4 milijuna tvojih žitelja, Imaš 7 međunarodnih prometnih koridora što omogućava da 4 milijuna stanovnika žive samo od položajne rente itd. Hrvatski Narode imaš Bogom danu najbogatiju zemlju svijeta. Imaš 15 milijuna tvojih žitelja diljem svijeta računajući prvu, drugu, treću, četvrtu i petu generaciju. Tvoji pripadnici dali su svjetskoj znanosti više nego bilo koji drugi narodi svijeta prema proporcionalnom svom broju. Tvoji pripadnici poznati su i visoko cijenjeni diljem svijeta. Tako zvana  Dijaspora je intelektualno fizički i financijski rudnik zlata, kojeg si se odrekao! Zašto danas tvoj narod gladuje? Školovana mladost ide u svijet trbuhom za kruhom! Penzioneri kopaju po kantama za smeće da bi preživjeli. Imaš 330 tisuća blokiranih obitelji po 3 člana što sačinjava milijun tvojih građana, koji ne mogu plaćati osnovne uvjete za život!
HRVATSKI NARODE ostvario si svoj višestoljetni san i stvorio si svoju Državu Hrvatsku koja je tvoja i gdje si ti gospodar, a stoljećima si klečao pred strancima koji su sa tobom vladali. Danas imaš svoju Državu  Hrvatsku, oslobodio si se od  jarma stranaca koji su sa tobom stoljećima vladali, pred njima si morao klečati, ali danas kada imaš svoju Državu Hrvatsku digne se na noge i nemoj više klečati pred uzurpatorima vlasti koji te žedna vode preko vode, a ne daju ti da se vode napiješ. Digni se na svoje noge i pogledaj te domaće vladare koji tobom vladaju držeći te pokornog kao što su te stoljećima držali strani vladari. Ustani na noge i pogledaj u lice tih tvojih vladara pa ćeš vidjeti koliko su mali i jadni bijednici kojima si ti, hrvatski narode, dozvolio da sa tobom vladaju i tvoje bogatstvo rastaču i da uništavaju sve vrijednosti koje si Ti narode stoljećima stvarao. Oni te danas pretvaraju u robu tako da postaješ rob u vlastitoj kući. Probudi se Hrvatski Narode, imaš svoju Državu, svoju  majku  ona je Tvoja majka. Digni se na noge i konačno hodaj uspravno, postavi se odgovorno i sve oko sebe da se zna Da je Za Državu Hrvatsku za svoju majku odgovorna svaka njena kćer i sin  i to: PROPORCIONALNO SVOM ZNANJU SPOSBNOSTIMA I MOGUĆNOSTIMA. Digni se na noge pa pokaži što značiš sebi i cijelom svijetu. Pokaži da si ravnopravan sa svim narodima svijeta, jer imaš međunarodno priznatu Svoju Državu Hrvatsku.

 

-3-
Hrvatski Narode zašto si se odrekao sebe, svog morala, časti i poštenja?; Zašto si se odrekao budućnosti?; Zašto dopuštaš biti sluga u svojoj kući umjesto da budeš gospodar?. Probudi se Hrvatski narode dok imaš priliku da olovkom, demokratskim putem, uzmeš sudbinu u svoje ruke! Promijeni svoj odnos prema sebi i svojoj državi Hrvatskoj za 180 stupnjeva! Probudi se i probudi sve oko sebe kako bi na slijedećim parlamentarnim izborima izabrali svoje NARODNE ZASTUPNIKE, koji će vratiti čast moral i poštenje u Republici Hrvatskoj, koji će napokon Hrvatsku učiniti pravnom, socijalnom, demokratski suverenom, suvremenom i neovisnom državom, koja će biti na čast i pomoć svim pripadnicima Hrvatskog naroda ma gdje bili. Svaki pošteni i moralni pripadnik Hrvatskog naroda treba dati svoj doprinos za svoju budućnost bilo u intelektualnom, fizičkom ili financijskom obliku. Intelektualni doprinos razumijeva konkretno educiranje naroda na različite načine koji obuhvaćaju izravnu komunikaciju sa građanima na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme. Financijski doprinos razumijeva uplatom makar 1 kunu ili dolar na transakcijski kunski i devizni račun:
Hrvatskog Svjetskog Sabora broj: HR 2423900011101044596, koji se vodi kod Hrvatske poštanske Banke  Zagreb, kako bi se omogućio intelektualcima i drugim aktivistima Hrvatskog Svjetskog Sabora  da mogu pokriti makar fiksne troškove koji su neizbježni pri organiziranju skupova građana, putem kojih  bi širili istinu i Hrvatske građane informirali o potrebi izbora NARODNIH ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE.
Molimo Hrvatske građane koji nisu spremni pomoći Hrvatskom narodu intelektualno, fizički niti financijski da ne rade protiv Hrvatskog naroda i države Hrvatske, jer je država Hrvatska njihova majka, koja ih hrani i drži u svom krilu.
Hvala
Informacije na telefon 0038552576349 e-mail: hssd@hssd.hr ili na : nsoljak@gmail.com

 

a