HRVATSKI SVJETSKI SABOR
VIJEĆE HRVATSKOG NARODA
Broj: 1-11-35/2018                                                                          

Poreč, 17.08.2018. god.

Nacionalni POZIV HRVATSKOM NARODU 

HRVATSKI NAROD u svojoj dobroti i plemenitosti, svjedoči i proživljava, najdublju eroziju ekonomije, izostanak dostojanstva, podcjenjivanje i degradiranje i to od svoje teško i krvavo stečene države. Za gubitak svih humanih vrijednosti i svih problema kriva je loša dosadašnja uprava, koje nas je individualnim apetitima političara obmanula, te nas u robovlasničkoj namjeri uvela u dužnička ropstva.
Socijalni i individualno ekonomski status u najljepšoj i prema geostrateškom položaju najbogatijoj državi  je poražavajući. Ne znanje, korupcija i politička bahatost, su kulminirali i u ovom trenutku 89% žitelja trpi neizdrživosti situacije, uz odluku i spremnost prepoznavanja zajedništva i jedinstva kao cilja za promjenu u perspektivniji boljitak. Hrvati generacijski rašireni Svijetom, kao i nedavno egzistencijalno ugroženi shvaćaju važnost i osobnu ulogu, naroda u odlučivanju o sebi, svojem i zajedničkim vrijednostima - Bogom dodijeljenim. Prirodni resursi postaju izvor zarade političkih podobnih, umjesto da narod besplatno uživa te esencijalne i primarne vrijednosti.
Narod i prostor, kojeg omeđuju međunarodne granice, čine hrvatsku zemlju na kojoj država, izabrana od naroda, obnaša zakonodavnu, izvršnu, pravosudnu i monetarnu vlast. Država nije vlasništvo stranaka, politike, crkve, EU. UN, itd. Država je isključivo narodna i volja upravljanja može biti jedino po obitelji svih Hrvata, domaćina ovog prostora.
Kolektivna svijest evoluirala je, energija usmjerena boljitku, iscrtanom mirom, bogatstvom i blagostanjem širi se i unutar i izvan naših granica, među svim pripadnicima našeg naroda, koji ugledno žive, rasprostrti na svim kontinentima.
Hrvatski Svjetski Sabor poziva narod, da sam odlučuje, predlaže ideje i definira potrebe, da postane jedna stranka bratstva, međusobnog poštovanja i povjerenja, ali i osobnih odgovornosti. Prepoznajemo mnoge Hrvate iz ekonomije, kulture, znanosti, inovatorstva, sporta, medicine, i sl., ali i neki časni dosadašnji političari, koji su odmah pridružili nam svoje vještine, pa time poklonili ljubav svojoj nacionalnoj obitelji.

Učinite to i Vi odmah da postanemo jedinstvo koje će slobodno odlučiti što ćemo participirati, dali skupo plaćati vodu, energente, kako formulirati jasne zakone. Kako utjecati na pravdu i pravednost, dali aktivirati procese preispitivanja.
Težnja jednoglasja je, da država bude aparat stimulacije i motivacije življenja, prezent prijateljstva vanjske politike, u opravdanju percepcije na naš unutarnji ustroj, socijalno -demokratski okvir. Izgradimo državu od ugleda, na ponos svih nadolazećih generacija, podržimo plan za suživot u miru, radosti i ljubavi, te izboru smjera bogatstva.
Čovjek je čovjeku prijatelj, a u nevolji i bratom postaje. 
Ne tražimo utjehu u ogovaranju, protestu, buntu, već dopustimo prepoznati program i ekipu koja može, hoće i zna, izvesti nas bez odgode, ka cilju, kojeg sami postavljamo. 
Pozivamo vas da zajednički prostiremo prostirku na kojoj želimo spavati:
Svaki pojedinac naroda uvažavano može doprinijeti višestruko, pa vas pozivamo, da bez odgode ispunite upitnik i postanete dio nesebične nacionalne ekipe koja osviješteno prihvaća primiti na svoju adresu program perspektive, u koji se možete časno uključiti prema sposobnostima, znanju i mogućnostima.

Ime I prezime­_________________________, OIB__________________________________
Adresa ______________________________
Grad________________________________
Država______________________________
Email: ______________________________,
Telefon:_____________________________
Vaša profesija ________________________
Dali ste zaposleni:_____________________
Dali želite sudjelovati u radu: ____ ,
Dali ste pripadnik neke političke stranke ________
Imate ili ambiciju za predstavljanje i koordinaciju u svojem mjestu:_________________
Dali želite primati informacije o učinku djelovanja:_____________________________
PODATKE MOŽETE POSLATI NA: hssd@hssd.hr ili FACEBOOK ......

Informacije na telefon 052/576-349 ,.........., ..............., ................, ................,       e-mail: hssd@hssd.hr

VIJEĆE HRVATSKOG NARODA