HRVATSKI SVJETSKI SABOR
VIJEĆE HRVATSKOG NARODA

Broj: 1-11-25/2018.
Poreč, 17.08.2018. god.
                     
OTVORENO PISMO

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11.
10 000 ZAGREB

 

Poštovani !

Narodna inteligencija, kao nositelj naprednih ideja lučonoša očuvanja nacionalne i vjerske samobitnosti, zajedno sa katoličkom crkvom, očuvali su Hrvatski jezik, kulturu, povijest, nacionalni identitet. Borili su se svojim umom i perom za napredne ideje prkosili stranim uplivima u nacionalno biće svjesni činjenice da spoznajom svoje prošlosti grade temelje svoje budućnosti.
Moral i moralne norme, opće poznate vrijednosti za intelektualni dio Hrvatske populacije nikad nisu bili dovedeni u pitanje. Bila je to nacionalna i cjelovita inteligencija dok je iznutra bila duboko podijeljena uplivom politike i vlasti na slobodnu Hrvatsku inteligenciju i na inteligenciju koja je svoje sposobnosti stavila u funkciju službe aktualnom političkom režimu. Režimska inteligencija bila je nagrađivana privilegijama njihovih djela, oni su pisali povijest a da nisu morali imati ni moralnih kvaliteta. Režim ih je obožavao, a oni su uživali sve blagodati vlasti.
Inteligencija, koja je služila svom narodu, koji nisu došli pod kišobran vlasti, nisu imali nikakva prava čak su im ponekad oduzimali njihova osnovna građanska prava.
Nakon oslobođenja države Hrvatske od srpskom agresora i domaćih izdajica nastao je opći kaos. Odjednom su se na istom putu našli režimski intelektualci i narodna inteligencija, koja je bila pokretač promjena i koja je bila duša naroda. Režimski intelektualci kameleonski stečenom promjenjivošću brzo su se snašli priklonili novom režimu i ponovno postali (i još uvijek postoje) moralni uzori na idejama onih protiv kojih su se do jučer borili perom i umom služeći bivšu vlast.

 

-2-

Za njih, ogromna povijesna činjenica koja se dogodila, kao da se nije ni dogodila dok je narodna inteligencija ostala u zrakoprazom prostoru bez cilja ponovno osuđena i odgurnuta na margine društva.
Da, iz prikrajka gledaju da oni koju su do jučer žarili i palili, sada se jednostavno prikazuju u svjetlu tuđih ideja. Narodna inteligencija očito smatra da je, osamostaljenjem Hrvatske države, njihov cilj ostvaren. Upali su u zamku opijeni srećom da smo, kao narod, dobili svoju državu, da smo postigli svoj cilj i uvjereni da će se sve drugo samo od sebe riješiti. Međutim tu su nastali problemi koji svakog dana postaju veći i veći. Osamostaljenjem države Hrvatske riješen je samo jedan problem dok je stotinu drugih nastalo. Nakon što se dijete rodi treba ga odgojiti i osposobiti za život. Tek sada je trebalo zasukati rukave i sistematski raditi, postaviti temelje države Hrvatske, uvesti vladavinu pravne i socijalne pravde, državu osposobiti za život i njen ravnopravni položaj u suvremenoj Europi.
Na znanstvenom skupu održanom u Zagrebu 15.03.2018. godine (kratki video: u privitku ) donesene su odluke zaključci i preporuke te molbe svim subjektima u Republici Hrvatskoj posebno Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti da bude glas i savjest Hrvatskog Naroda citiramo: „Molimo Hrvatsku inteligenciju hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti da bude glas i savjest Hrvatskog naroda da postanu NARODNA INTELIGENCIJA da narod usmjeravaju i vode u sretnu budućnost“.
U  privitku Vam dostavljamo program gospodarske obnove Republike Hrvatske na hrvatskom i engleskom jeziku sa molbom da Vi, kao Hrvatska akademija znanosti umjetnosti, te programe podržite kako bi zajedničkim objedinjenim snagama domovinske i iseljene Hrvatske iste realizirali.
Vašom podrškom moći ćemo odgovoriti Hrvatskom narodu u domovini i u svijetu, da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ove programe podržava, te da će sve napraviti, što je u Vašoj moći, kako bi se isti realizirali.

OBRAZLOŽENJE

Programi koje Vam dostavljamo nastali su objedinjenjem znanstvenika stručnjaka raznih profesija iz domovine i iz svijeta putem kojih se osigurava Hrvatskom narodu financijska sigurnost u narednih 50 godina.
Dio gospodarskih programa je usvojilo Vijeće europe 28.10.2010. godine. Sa navedenim programima su upoznati svi predsjednici Vlade i predsjednik RH kojima su nuđeni da Vlada (bez kojih se nacionalni programi ne mogu realizirati) iste prihvati i uz naše obrazloženje realizira. Nažalost nije bilo razumijevanja od nije jedne Vlade počev od gospodina Sanadera, gospođe Kosor, gospodina Oreškovića, gospodina Milanovića i sadašnjeg predsjednika gospodina Plenkovića nitko od njih nije niti pokušao prihvatiti i realizirati iako su iste potpisali ministri Vlade Republike Hrvatske.

-3-

S obzirom da su Gospodarski i politički programi prihvaćeni od Hrvatskog naroda i u svijetu, te putem Vijeća Hrvatskog naroda, nakon održanog znanstvenog skupa 15.03.2018. godine, pokrenut je program organiziranja za slijedeće parlamentarne izbore kako bi izabrali u Sabor RH časne, moralne osobe koje će ove programe realizirati.
Hrvatski građani u Hrvatskoj i u svijetu nas pitaju dali ove programe podržavate Vi i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti?
Nemamo odgovor na to pitanje te Vas molimo da ove programe podržite  kako bi hrvatskom puku dali snagu da izabere narodne zastupnike koji će demokratskim putem pokrenuti proces promjena u Republici Hrvatskoj i zaustavili tonjenje u blato u koje hrvatski narod i država Hrvatska pada i ulazi u dužničko ropstvo, a hrvatski narod postaje sluga u vlastitoj kući. S obzirom da smo na znanstvenom skupu 15.03.2018. god., između ostalih, pozvali i Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti da pomogne kako bi se negativni trendovi zaustavili i Hrvatska krenula ka boljoj i sretnijoj budućnosti. Vjerujemo da će Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti podržati objedinjenje domovinske i iseljene Hrvatske kako bi zajedničkim snagama osposobili državu Hrvatsku za život.

Unaprijed Vam hvala
Uz visoko cijenjeno poštovanje.

                                                                                              Mr.sc.Niko Šoljak
                                                                         

 

Privitak:  1. Poveznice na Skup u Zagrebu 15. 03. 2018.   https://youtu.be/2gFnaz7ONsU   
                2. Knjižica sa navedenim programima na hrvatskom i engleskom jeziku