HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-11-41/2018.

Poreč, 7  svibnja,  2018. godine.
               

                                               OTVORENO PISMO    

DRŽAVNOM SABORU REPUBLIKE HRVTSKE
Gospodinu Gordanu Jandrokoviću

PREDSJEDNICI REPUBLIKE HRVATSKE
Gospođi Kolindi Grabar Kitarović
                                                          
VLADI REPUBLIKE HRVTSKE
Gospodinu Andreju Plenkoviću

Poštovani !

Molimo Vas da u zaštiti hrvatskih prava i interesa u Savudrijskoj vali prema nasrtajima Republike Slovenije postupite u skladu sa međunarodnim pravom o granicama na kopnu i moru, onako kako je propisano i riješeno međunarodnim javnim pravom uz posebno poštovanje ključnih odredbi Međunarodne konvencije o pravu moru iz 1982.g. kojom je more proglašeno baštinom čovječanstva kojemu obalne države, a to znači i Republika Hrvatska, moraju osigurati osobitu zaštitu i koje tu svoju obvezu ne mogu prenijeti na bilo koju drugu pravnu ili fizičku osobu pod nijednim uvjetima i okolnostima, pa niti pod prijetnjom i prisilom.

Podsjećamo vas da se po odredbama međunarodnog javnog prava strogo propisuje da se svaki pravni akt koji je donijet pod prisilom ili ucjenom službeno smatra pravno ništavnim te se kao takav, uključujući i lakrdiju od odluke nevažeće međunarodne arbitraže, smatra da nije niti donijet, a što znači da Hrvatska o tim dokumentima ne smije niti raspravljati, jer time radi tešku povredu međunarodnog javnog prava i ugrožava hrvatske nacionalne interese.
Budući da Europska unija kao SIZ (Samoupravna Interesna Zajednica) nije ni subjekt ni objekt međunarodnog prava Hrvatska ne smije tražiti niti obično mišljenje bilo kojega tijela EU, a na svaki podnesak Slovenije na institucije EU Hrvatska treba odgovoriti da je za sve to jedino nadležan Međunarodni sud u Haagu.
Da bi Hrvatska dugovječno i trajno zaštitila baštinu čovječanstva, sukladno odredbama Međunarodne konvencije i pravu mora i Ustavu RH (čl. 53.), mora odmah proglasiti Isključivi gospodarski pojas (Special Economic Zone) na pripadajućem dijelu Jadranskog mora (23.850 km2) i obavijestiti Skupštinu UN i Vijeće sigurnosti te Sud za pravo mora u Hamburgu da je ispunila međunarodne obveze sukladno međunarodnom javnom pravu i da će međunarodno priznate granice na kopnu i moru štiti i zaštiti od svake ugroze svim dopuštenim sredstvima.

S poštovanjem !

                                                        c