Zaključci

U organizaciji Hrvatskog Svjetskog Sabora održan je pod pokroviteljstvom Predsjednice RH gosp. Kolinde Grabar Kitarović znanstveni Skup15.3.2018.g. u Nacionalnoj  sveučilišnoj knjižnici Zagreb.

Nakon hrvatske himne i minute šutnje kojom je dana počast svim domoljubima koji su patili ginuli za Državu Hrvatsku od stoljeća sedmog do današnjeg dana, predstavljeni su gospodarski i politički programi (detalj i nastavku teksta),koji Hrvatskom Narodu osiguravaju financijsku i političku sigurnost za narednih 50 godina.

Na Skupu je posebno istaknuto da u Hrvatskoj nema Ustaša, nema Partizana, nema četnika, nema lijevih niti desnih, ali imaju samo moralni i nemoralni, časni i nečasni, pošteni i nepošteni ljudi pripadnici Hrvatskog Naroda.
Istaknuto je da se svakom podjelom Hrvatskog Narodna nastoji svjesno skrenuti pozornost naroda da se bavi samim sobom, a ne rješavanjem akutne problematike iz njegovog svakidašnjeg života.

 Sudionici Skupa jednoglasni su da bi se jedino uvođenjem sustava direktne ili izravne demokracije, kojom bi se izabrali istinski NARDNI ZASTUPNICI u Saboru, moglo realno pronaći konkretno rješenje političkog i gospodarskog napredaka u RH. Sustavom izravne demokracije postupno bi se osigurali uvjeti za nužnu promjenu postojeće partitokracije, koja predstavlja najveću prepreku uspješnom radu i sustavnom razvoju Hrvatskog Naroda, u kojoj NARDNI zastupnici više ne bi bili odgovorni predsjedniku partije nego svome narodu koji ih je izabrao.
(Detaljnije u nastavku teksta izlaganje  predsjednika HSSD mr. sc, Nike Šoljak)

Na Skupu je postignuta jednoglasna suglasnost svih nazočnih da svatko u svojoj sredini, ovisno svojim znanjima, sposobnostima i mogućnostima, pokrene proces pripreme za parlamentarne izbore, kako bi bili spremni za predlaganje i izbor NARODNIH zastupnika u Sabor RH.
Pozvani su svi subjekti hrvatskog društva pripadnici Hrvatskog Naroda u domovini i Svijetu da pomognu Hrvatskom Narodu, da konzumira Ustavom zajamčena prava i da konačno uzme svoju sudbinu u svoje ruke, kako bi sadašnjim i budućim generacijama osigurao  sretnu budućnost.
Mnogi sudionici Skupa stavili su se na uslugu Hrvatskom Svjetskom Saboru kako bi zajednički osigurali uvjete za realizaciju predstavljenih  gospodarskih i političkih programa kojima se Hrvatskom Narodu osigurava financijska i politička sigurnost za narednih 50 godina.

Ovdje je veza na Youtube :https://youtu.be/2gFnaz7ONsU

1. GOSPODARSKI I POLITIČKI PROGRAM
Program gospodarske i političke obnove Republike Hrvatske,
 

Uvod

Dosadašnjim partitokratskim sustavom izbor zastupnika u Sabor RH temelji se na listama (popisima) kandidata koje sastavljaju političke partije kao prijedlog za svoje zastupnike u Saboru, koje narod bira tajnim glasovanjem, a oni za svoj (ne)rad izravno odgovaraju svojoj političkoj partiji te time služe partiji, a ne narodu, koji misli da je izabrao za narodne, a ne partijske zastupnike. Dakle, danas u Republici Hrvatskoj ne postoje narodni zastupnici nego zastupnici političkih partija, odnosno izravni zastupnici predsjednika tih političkih partija, koji moraju izvršavati naloge tih predsjednika, a koje ti predsjednici političkih stranaka opozivaju i naređuju im kako će glasovati u Saboru.Nasuprot tome narodne zastupnike u Saboru RH treba predlagati i birati narod, oni trebaju dobivati instrukcije od naroda za postupanje u radu Sabora, a to znači da bi oni trebali izravno odgovarati narodu, koji ih može opozvati i na njihovo mjesto izabrati nove narodne zastupnike.
Dakle, sustavom direktne demokracije narod predlaže kandidate za izbor nezavisnih narodnih zastupnika u Sabor RH, narod ih bira tajnim glasovanjem, za svoj rad narodni zastupnici odgovaraju narodu, koji ih opoziva, ako ne izvršavaju volju naroda.

Temeljni cilj sustava direktne demokracije:

Temeljni cilj sustava DIREKTNA DEMOKRACIJA je da konačno Sabor RH, kao najviša zakonodavna vlast, postane istinski narodni Sabor u kojem će saborski zastupnici zastupati interese hrvatskog naroda kroz formiranje pravne države Hrvatske , koja će donositi odgovarajuće zakone
po volji naroda, a koje će izvršna vlast morati provoditi pod pozornim praćenjem pravosudne vlasti, koju također formira narod sukladno Ustavu
i Zakonu, koje će donijeti i donositi narodni Sabor, kao istinska narodna vlastpa više neće biti u funkciji poznatih interesnih skupina koje su do sada Ustav i sve zakone donosili isključivo radi postizanja svojih osobnih i grupnih interesa, za koje je razvidno da su uvijek u suprotnosti sa narodnim interesima, a što ne treba posebno dokazivati, jer se to vidi svaki dan i na svakom mjestu.

Temeljni zadatak sustava direktne demokracije:

Zajedničkim snagama, svih, zdravih, časnih, moralnih, poštenih građana Republike Hrvatske, bez obzira u kojoj  Udruzi, Stranki ili nekoj organizaciji pripadali  osigurati Hrvatskom Narodu da na prvim parlamentarnim izborima mogu izabrati nezavisne narodne zastupnike u Sabor R.H., zastupnike koje će narod predlagati i izabrati  kao najbolje osobe koje Hrvatski Narod ima. U proces predlaganja kandidata uključiti će se Udruge, Stranke i kreativni pojedinci iz Hrvatske i Svijeta, kako bi zajedničkim snagama predlagali najsposobnije moralne, časne i poštene osobe,koje se nisu ogriješile o narodne interese, koji će znati, moći i htjeti štititi nacionalne interese Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske.

PROGRAM  GOSPODARSKE OBNOVE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Proglasiti će isključivi gospodarski pojas na Jadranu.

2. Uvesti  monetarnu vlast po visokim međunarodnim standardima.

3. Osnovati Hrvatsku Svjetsku Banku.

 4. Vratiti novac iznesen iz Hrvatske. (cca. 35 milijardi EUR-a) koliko je, prema dosadašnjim informacijama, iznijeto iz Hrvatske od 1990. do 2010. godine.

5. Donijeti će se prava strategiju razvoja RH za narednih 30 godina, koja će potaknuti izravna ulaganja (FDI) kao i veliko korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova.
 6. Avansirati proizvodnju i osigurati otkup svih proizvedenih poljoprivrednih proizvoda po posebnom programu ruralnog razvoja.

7. Avansirati proizvodnju mesa i prerađevina od mesa te osigurati otkup svih  proizvedenih količina.

 8. Raspisati će se međunarodni natječaj i pokrenuti proces realizacije gotovih programa gospodarske obnove Republike Hrvatske, koji su navedeni u slijedećem kratkom filmu-  http://youtu.be/mJlZTMiYGp8 
 putem kojih se otvara 250.000 novih radnih mjesta.

9. Izgraditi će se nizinska, dvokolosiječna i elektrificirana željeznička pruga Rijeka – Zagreb – Botovo, pa će RH dobiti nove milijarde EUR-a od pozicijske rente.

10. Izgraditi će se matični kontejnerski terminal „Zagrebačko pristanište“, pa će promet tereta porasti najmanje za 1000% u odnosu na postojeće katastrofalno stanje .

 11. Izgraditi će se veliko poslovno-logističko čvorište „Miklavlje“ pa će riječka luka moći transportirati više od 4,5 milijuna kontejnera (TEU) godišnje i tako povećati BDP za 4,2% godišnje.

 12. Razviti će se “Međunarodni poslovni centar Karlovac”, koji će povezati EU sa najvećim tržištem na svijetu Bliski, Srednji i Daleki Istok sa 2/3 svih svjetskih potrošača.

 13. Izgraditi će se mreža željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h

 14. Izgraditi će se novi matični terminal „Omišalj“ na otoku Krku pa će Hrvatska postati najveće prometno-logističko središte EU.

15. Izgradnja novog  željezničko-cestovnog mosta kopno – otok Krk.
 16. Izgradnja novog ranžirnog  kolodvora „Kraljevica“.

17. Izgradnja IMONODE željezničke pruge Rijeka – Koper – Trieste
 18. Izgradnja plovnog kanala Dunav – Sava (Vukovar – Šamac) čime će se Hrvatska uključiti u najveću mrežu unutarnje plovidbe na svijetu.
 19.  Izgradnja konsolidacijskog strateškog čvorišta „Rugvica“ kod Zagreba – Karlovca.
 20. Izgradit će se Međunarodni centar mladih na području grada Vrgorca, Makarske i grada u Bosni i Hercegovini Ljubuškom

POLITIČKI PROGRAM NEZAVISNIH NARODNIH ZASTUPNIKA

1. Urediti  državne granice sa svim susjedima na kopnu i moru.

2. Preustroj RH-e

3. Smanjiti broj općina, odnosno jedinica lokalne samouprave na održivu razinu.

4. Majkama sa 3 i više djece,  osigurati primanja u visini prosječna mjesečna primanja i sva prava iz  radnog odnosa, kao da su zaposlene.

5. Za  svu djecu država Hrvatska osigurava  besplatni smještaj u vrtićima.

6. Svim  učenicima i studentima država Hrvatska osigurava besplatno školovanje.
  
7. Uvesti  sustav izravne demokracije, što znači da će narod izravno predlagati i birati svoje predstavnike u vlasti, s pravom opoziva čime se utvrdi njihovo odstupanje od usvojenog programa rada.

8. Ustavom i Zakonom o državnim dužnosnicima doživotno zabraniti rad  u državnim službama i u pravnim osobama u državnom vlasništvu,  kojima se dokaže krivnja bilo pronevjera ili uskraćivanje građanskih prava ili nekih drugih protu narodnih djelovanja.

9. Smanjiti broj Saborskih zastupnika umjesto sadašnjih 160 na 77.

10. U Ustav  ugraditi odredbe o konkretnoj odgovornosti nositelja vlasti, od najniže funkcije do Predsjednika RH-e,  s pravom opoziva i  bez prava na zaštitni imunitet.
11. Donijet će se  Zakon kojim se cijela Republike Hrvatske proglašava ekološki zaštićenim područjem.

12. Niti jedan Zakon neće moći ići u proceduru donošenja u Saboru RH  dok struka ne izvrši analizu pozitivnih i negativnih učinka, koje će taj Zakon proizvesti.

13. Osigurati da Saborski zastupnici obavljaju svoju časnu dužnost i da primaju naknadu obračunatu po koeficijentom 9 prosječnih primanja u republici Hrvatskoj.

14. Prestanak  financiranja  političkih stranka iz državnog proračuna RH-e

15. Prestanak financiranja svih nadri institucija iz državnog proračuna RH-e., koje na bilo koji način svojim radom i djelovanjem nanose štetu RH ili na bilo koji način  krnje njezin ugled kod međunarodne zajednice.

16. Uvesti  obavezno glasovanje za predstavnike vlasti u RH-e.
17. Uvesti obavezno služenje vojnog roka od 3 ili 6 mjeseci.

18. Usvojiti Zakon da je za pokretanje referenduma potrebno prikupiti 50.000 potpisa čime je odluka o referendumu obvezujuća za Vladu i Sabor RH-e.

19. Za sve izbore u RH-e obvezno je postizanje minimalno 50% glasova plus 1 glas od broja  upisanih birača plus 1 glas.

20. Organizirati plansku urbanizaciju RH-e po županijama i na razini RH-e.
 21. Organizirati i osposobiti centre za razvoj RH-e po županijama, gradovima i  općinama.
                            -
22. Mladima osigurati kredite za izgradnju stanova i obiteljskih kuća sa 1% godišnjom kamatom, te im osigurati  besplatno zemljište za izgradnju obiteljske kuće u općini i gradu gdje zatraže.

23. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

24. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

25. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

26.  Podnijeti će se kaznena prijava DORH-u i Međunarodnom Sudu za pravo mora u Hamburgu protiv onih državnih dužnosnika koji su  zaključili ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja prije proglašavanja Isključivog gospodarskog pojasa, prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine, te istim institucijama podnijeti  kaznene prijave i protiv odgovornih osoba u Vladi RH-e.

3. HITNE MJERE ZAŠTITE HRVATSKIH NACIONALNIH INTERESA

1. Obustaviti primjenu Zakona o privatizaciji dok se ne donese novi Zakon.
2. Obustaviti Zakon o koncesijama dok se ne donese  novi Zakon.
3. Obustaviti primjenu Zakona o ovrhama dok se ne donese  novi Zakon.
 Kandidat za Sabor RH neće moći biti ako ne  ispunjava između općih zakonskih još i slijedeće uvjete:

a) Da prihvaća gospodarske i političke programe Nezavisnih Narodnih Zastupnika.
b) Dok ne potpiše ugovor o pravima i obavezama Narodnog saborskog zastupnika.
                                               O b r a z l o ž e nj e

Hrvatski Svjetski Sabor  u suradnji s hrvatskim znanstvenicima, stručnjacima raznih zanimanja i svim ostalim građanima dobre volje, udruženim u građanskoj inicijativi "NAŠA Hrvatska" organizira NEOVISNE NARODNE ZASTUPNIKE, koji će predstavljati i zastupati građane u Saboru R.H. Hrvatski Narod putem neovisnih narodnih lista na kojima će biti najkvalitetnije  moralne osobe, koje Hrvatski Narod ima u Hrvatskoj i u Svijetu,  koji znaju,  mogu i hoće dati dio sebe za opće dobro naroda i Države Hrvatske. Na izbore se izlazi u svim izbornim jedinicama. Predstavljanjem i realizacijom Gospodarsko-političkog programa polazi se od činjenice da Republika Hrvatska, svojim Bogom danim resursima, može pružiti mnogo bolje uvjete za dostojanstven život svih njenih državljana. Nažalost sve  dosadašnje političke stranke nisu iskoristile te resurse za OPĆE DOBRO SVIH žitelja RH nego najčešće za svoje osobne i partikularneinterese. Nezavisni Narodni Zastupnici biti će u službi Hrvatskog Naroda, oni trebaju služiti narodu, kako bi svima osigurali pristojan život i financijsku sigurnost za narednih 50 godina.  Na listama nezavisnih Narodnih Zastupnika biti će osobe, koje znaju, mogu i hoće ŠTITI I ZAŠTITI HRVATSKE NACIONALNE INTERESE,  koje će svojim zalaganjem i poštenim radom za opće dobro, osigurati dostojanstvenu i sretnu bližu i daljnju budućnost. Zajednički sa Dijasporom, pod nazivom Nezavisni narodni zastupnici, izlazi se na izbore u svih 11 izbornih jedinica.  Sve predložene osobe na listama prihvatiti će navedene gospodarske i političke programe, te će svojim potpisom kod Javnog bilježnika potpisati svoju ostavku, koja će se moći aktivirati u momentu odstupanja saborskog zastupnika od navedenih gospodarskih i političkih programa.
ISTINA ĆE NAS OSLOBODITI ( Isus)
Dosta nam je podjela i paušalnih etiketiranja. Svaki čovjek je vrijedan. Nijednog predsjednika Hrvatske  Države ne treba se odreći. Koliko su dobri ili loši dokazuju njihova djela.
Sa ljubavlju, bez mržnje i vjerom da u svakom čovjeku ima dobrog mi danas tražimo svako dobro, koje ćemo pronaći i korisno uporabiti.
Poreč, 17.03 2018. godine.
Koordinator;
                                                                         Mr.sc. Niko Šoljak
 1

 

2. Izlaganje  mr. sc. Nike Šoljak predsjednika  Hrvatskog Svjetskog Sabora 15.03. 2018. godine.
Poštovana gospodo drage prijateljice i prijatelji.

Od Vas koji ste danas ovdje prisutni  i od mnogih mnogi drugih koji su nam se pridružili a iz razno raznih opravdanih razloga nisu danas ovdje Građani Republike Hrvatske  očekuju da odgovorimo na pitanje;

Što nam je činiti?, kako bi se negativni trendovi zaustavili i krenuli ka boljitku Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske.

Nakon nekoliko stoljeća, krvavim domovinskim ratom Hrvatski Narod, uspio je osloboditi Hrvatsku od Srpskog agresora i domaćih izdajica.
Hrvatski Narod je dobili svoju međunarodno priznatu Državu Hrvatsku.

Time je ostvaren višestoljetni san hrvatskih domoljuba.

Nakon tih uspjeha Narodna inteligencija ostvarivši taj san, smatrala je da je njihov posao završen. Nisu nastavila borbu kako bi Hrvatsku Državu osposobili za život. Praktično napustili su Hrvatski Narod smatrajući da je njihov posao završen.

Režimska inteligencija protiv koje se narodna inteligencija borila stoljećima samo je okrenula kapute, uhvatila se posla i na plodovima borbe narodne inteligencije, Branitelja i cjelokupnog Hrvatskog Naroda preuzela državu Hrvatsku.

Odmah nakon odcjepljenja Hrvatske od Jugoslavije-pokrenula je proces donošenja ne narodnih Zakona, putem kojih su moralne vrijednosti zamijenjene materijalnim dobrima.

Režimska inteligencija sa 55 godina vladajućeg iskustva iz bivšeg sustava uzela je ono najgore a to je vladavina narodom i  taj sustav prilagođava višepartijskom sustavu, te uvodi partitokratski sustav vladavine narodom u kojem imaju ne ograničenu vlast a nemaju nikakvu odgovornost. Praktično odgovaraju sami sebi a narod vraćaju u robovlasničko društvo.

Sve druge pozitivne vrijednosti iz prošlog sustava su brisali,  ,socijalne, zdravstvene i druge narodne vrijednosti kojih je Hrvatski narod  u 55 godina sebi osigurao.

Te vrijednosti su poništili i stvorili nove vrijednosti kojima se  narod dovodi u stanje bezizlaznosti.

Da bi režimska inteligencija mogla legalno izvesti svoje nečasne radnje, prvo su se riješili Katoličke Crkve i drugih vjerskih vele dostojnika , kojima su osigurali godišnja primanja od   nekoliko stotina miliona kuna , kako bi podržavali grješne strukture a ne Hrvatski Narod čije novce primaju.

 Onda su se riješili Branitelja, kao najsvjesnije moralne strukture društva, tako što su ih podijelili na 1.300 organizacija, danas imamo 1.300 predsjednika dopredsjednika tajnika i svih drugih pratećih sadržaja. Dali su im narodna sredstva da ti predsjednici budu zadovoljni kako se ne bi miješali u strukture vlasti i njihova antinarodna djelovanja.

Treća  prepreka u njihovim nečasnim radnjama bili su Hrvatiti koji žive i rade diljem svijeta, tako zvana Dijaspora. Njih su se riješili 

Pod a) Pripojili su Hrvatski Svjetski Kongres HDZ-u, koji je u svijetu postao njihova ispostava. Putem Hrvatskog Svjetskog Kongresa, koji je kod Hrvat u Svijetu provodio politiku HDZ i javno nastupali sa etiketiranjem Hrvata, da oni koji nisu u HDZ su protiv Države Hrvatske.
Tad su se mnogi časni Hrvati povukli , kako mladoj Državi Hrvatskoj, ni na  bilo koji način ne bi pravili probleme.

Pod b) Povukli su iz Dijaspore  sebi slične osobe , koji su se uključili u nečasne radnje u podjeli plijena i time Hrvatima u Hrvatskoj i u Dijaspori dokazali da su Hrvati iz Dijaspore jednaki nečasni sa vladajućim u RH.

Dali su im na primjer: Hotel taj hotel založili kod banke digli kredit koji taj objekta vraća. Temeljem tog hotela ili druge imovine. Digli milionske kredite (Takozvane tajkunske kredite) tako su došli do ogromne narodne imovine bez ijednog uloženog dolara ili neke druge valute.

Pod c) oni Hrvati koji su u Hrvatsku došli sa svojim moralnim časnim namjerama. Čistim zdravim novcem, kako bi svoj novac uložili u Hrvatsku i time pomogli razvoju Hrvatske Države.

Te osobe su na razno razne birokratske metode praktično uništili da ne znamo niti jednog povratnika koji je časno i pošteno napravio biznis u RH a da se taj biznis se  ne temelji na otetoj imovini Hrvatskog naroda.

Znamo mnoge koji su u Hrvatsku došli sa nekoliko milijuna dolara i nakon par godina sve izgubili te su se morali vratiti u zemlju iz koje su došli. Praktično su ostali bez cjelokupne imovine, bez novca i bez biznisa.

Tako su nesmetano Vladajuće strukture ovladali akonodavnom,  sudskom i izvršnom vlasti u RH.

Imaju apsolutnu vlast, novac privilegije, medije. Potpuno su se odvojili od naroda, koji nema mogućnosti da na bilo koji način poremeti idilu apsolutnih gospodara, koji danas u Hrvatskoj imaju kraljevsku vlast.

Nesmetano mogu vladati koliko ih je god volja.

Po Zakonima koje su donijeli Hrvatskom Narodu je oteta imovina koju je narod vjekovima stvarao.

Moralno i materijalno narod je doveden do prosjačkog štapa.

Takvim sustavom vladavine svaka vlada, u ovih 27 godina, godišnje prodaje nacionalno bogatstvo u iznosu cca 3 do 5 milijardi eura plus toga dignu godišnje kredite od 7 do 10 milijardi eura. Tako zadužuju Hrvatski Narod trošeći godišnje 10 do 15 milijardi eura više nego što država zaradi.

Danas nakon 27 godina samostalne Države Hrvatske sve vlade su prodali nacionalnog bogatstva cca. 100. Milijardi eura plus toga zadužili Hrvatski Narod za 57 milijardi eura (Službeni podatak) a ekonomisti koji to prate kaže da je u stvarnosti dug mnogo  veći, nego što ga službena politika prikazuje.

Godišnje trošimo 10 do 15 milijardi eura više nego zarađujemo.

Od bivše Jugoslavije naslijedili smo dug od 3,3 milijardi dolara i imali smo cca 150 milijardi eura nacionalnog bogatstva.

Bog nam je dao naj bogatiju zemlju na svijetu koja može prehraniti 20 milijuna stanovnika, dok danas u hrvatskoj gladuje jedna četvorina građana koji ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe .
Najtragičnija stvar je u tome što te vladajuće strukture svakodnevno hrane narod Ustašama, Partizanima, četnicima,UDB-om, kako bi našli krivca za sve nesreće koje su oni prouzročili tom narodu.

Tragično je to što to narod prihvaća. Pogledajte medije svi se bore za neku pravdu iznose pojedinačne slučajevi optužujući jedni druge Narod radi protiv sebe.

Praktično narod radi upravo ono na što  ga  vladajući vješto usmjeravaju. Tražeći neprijatelja drugdje a ne u svom dvorištu. 

Hrvatska diplomacija ne štiti  Hrvatske interese u Svijetu, čast iznimkama, tako da Svijet nesmetano, ne argumentirano, Hrvate proglašava genocidnim narodom.

Takvim sistematskim odvraćanjem naroda od stvarnih problema i njihovih uzroka, danas imamo najrazjedinjeniji Hrvatski Narod
kakav nije bio nikad u povijesti njegovog postojanja.

Svakodnevna retorika se svodi na optužbe, dokazivanja i pokazivanja lopova, kriminalaca i osoba koje su te kriminalne radnje izvode.

Ogovara se Predsjednica RH,
Ogovara se Vlada RH
Ogovaraju se institucije RH.
Ogovaraju s pojedinci.
Praktično nitko u Republici Hrvatskoj nije dobara.

Narod se hrani sa nevažnim stvarima kojim sebi nanosi ne procjenjivu štetu, dok stvarne probleme, osim časnih iznimaka nitko i ne spominje.

Danas Hrvatski Narod nema vanjskih neprijatelja, nema Ustaša, Nema Partizana, nema fašista niti antifašista, nema lijevih, nema desnih ima smo časnih moralnih osoba i oni drugih nečasnih nemoralnih, imamo domoljube i ne domoljube. Svim drugim podjelama Hrvatski Narod radi protiv sebe, svoje Države Hrvatske protiv svoje budućnosti.

Hrvatski Narod, uz Židove, je najraseljeniji narod na svijetu. Ne samo da je najraseljeniji uz tu nesreću je i najrazjedinjeniji narod na Svijetu. Nikako da učimo od Židova, nikako da se okrenemo sami sebi, kako bi odlučivali o svojoj sudbini, kako bi nam naše blato bilo draže nego tuđe zlato.

Praktično radimo protiv sebe, a u korist vlasti, koja nas svakodnevno moralno i materijalno sistematski dovode do dužničkog ropstva.

Tako da Hrvati postaju sluge u vlastitoj kući.

To nam nije netko drugi nametnuo to smo sami mi sebe doveli u taj položaj.

Hrvatski Narod se mora ujediniti, kako bi zajedničkim snagama, su energijom sebi i budućim pokoljenjima osigurao bolju i sretniju budućnost.

U povijesti:

Prvo ujedinjenje domovinske i ispiljene Hrvatske, postigli smo u domovinskom ratu, kada smo zajedničkim snagama oslobodili Državu Hrvatsku od srpskog agresora i domaćih izdajica i time osigurali međunarodno priznaje Države Hrvatske.

Drugim ujedinjenje domovinskih i iseljenih znanstvenik stručnjaka raznih zanimanja dobili smo elaboriranje gospodarske i političke programe kojima se osigurava financijska sigurnost Hrvatskog Naroda za narednih 50 godina.

Sada nam predstoji treće ujedinjene domovinske i iseljene Hrvatske kako bi te programe realizirali i time Hrvatskom Narodu i Državi Hrvatskoj osigurali financijsku i političku sigurnost za narednih 50 godina.

Vi znate da do promjene vlasti može doći
evolutivnim ili oružanim putem.

Mi, kao civilizirani Narod, moramo promijeniti vlast olovkom.

Hrvatski Narod to zna, može pa vjerujemo da i hoće.

Zahvaljujući časnim, moralnim domoljubima u Hrvatskoj i u Svijetu i Vama koji ste danas ovdje prisutni ima nade za bolje sutra, da se borimo i izborimo za Narodnu vlast i to tako da sadašnju partitokratsku vlast postepeno zamijenimo Narodnom vlasti.

Vjerujemo da već na slijedećim izborima narod predlagati i izabrati svoje NARODNE ZASTUPNIKE. Koji će odgovarati narodu koji ih je izabrao, a ne predsjedniku stranke odnosno partije.

Budućnost Hrvatskog Naroda ovisi o izravnoj odnosno direktnoj demokraciji, kako bi izabrali NARODNE ZASTUPNIKE

Molimo Katoličku Crkvu, da stane u zaštitnu Hrvatskog Naroda, što je  u duhu svakodnevnih naglasaka Svetog Oca Pape Franje, da se crkva okrene narodu i bude glas naroda, jer su se sve vlasti u svijetu odvojile od naroda  i ne služe narodu nego svojim partikularističkim interesima.
Molimo sve vele dostojnike vjerskih zajednica, da pomognu Hrvatskom Narodu da shvate i prihvate program da predlažu i  izaberu NARODNE ZASTUPNIKE.

 Molimo hrvatske Branitelje, da se organiziraju u jednu jedinstvenu organizaciju, kako bi postali subjekt odlučivanja, te prestali  biti  objekt za potkusurivanje stranih za  Državu Hrvatsku i Hrvatski Narod neprihvatljivih interesa.

Molimo hrvatsku inteligenciju, Hrvatsku Akademiju znanosti i umjetnosti, Hrvatsku Akademiju Dijaspore da budu savjest Hrvatskog Naroda da postane NARODNA INTELIGENCIJA kako bi  bila glas i savjest Hrvatskog Naroda, da ga  usmjerava i vodi u sretnu budućnost.

Molimo cjelokupni Hrvatski Narod u tuzemstvu i inozemstvu da na slijedećim parlamentarnim izborima predlažu i izaberu NARODNE saborske zastupnike,koji će narod predlagati, narod birati i narodu odgovarati umjesto dosadašnje partitokratske prakse kada kandidate za Sabor predlaže predsjednik stranke,  koje narod bira a oni odgovaraju predsjedniku Stranke odnosno partije, a ne narodu koji ih je birao.
Hrvatski Narod treba da predlaže i izaberu za NARODNE zastupnike  časne moralne hrvatske domoljube, koji znaju, mogu i hoće, služiti svom Narodu. koji će ove danas predložene programe i mnoge druge realizirati.

Molimo  časne, moralne saborske zastupnike i sve dužnosnike države RH, koji moralno ,časno i pošteno obnašaju svoje dužnosti da pomognu Hrvatskom Narodu kako bi izabrao NARODEN zastupbika, koji će služiti i odgovarati Hrvatskom Narodu.

Molimo sve Vas koji ste prisutni  na današnjem Skupu da u svojim sredinama u granicama svojih mogućnosti pokrenu proces primjene izravne – direktne demokracije PREDLAGANJA I IZBORA NARODNIH zastupnika u sabor RH. kako bi na slijedećim izborima predložene kandidate i izabrali u Sabor RH i time zaustavili trend tonjenja u blato RH i postepeno osigurali uvjete za početak izlaska iz ove teške moralne i gospodarske krize u kojoj se danas nalazimo.

Molimo sve  strana diplomatska predstavništva, da kao prijateljski narodi, pomognu Hrvatskom Narodu, da se osposobi, kako bi  u sportu, kulturi i drugim djelatnostima  obogatili  duhovne i materijalne  vrijednosti čovječanstva i time dali svoj doprinos boljitku čovjeka koji je osnovna  vrijednosti svakog društva.

Hvala