HSSD

Broj:  01-11-11/ 2018.
  Poreč, 23. veljače  2018. Godine


P O Z I V


Za   Skup,  koji će se održati dana 15. ožujka 2018. godine u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici ( Velika sala ) u Zagrebu, Hrvatske bratske 4, 11 sati


P R O G R A M


1. Mr. sc. Niko Šoljak:      Uvodno izlaganje (7 min)


2. Prof. dr. sc. Slavko KulićBanke i njihova uloga u razvoju RH  (10 min)


3. Prof. dr. sc. Ivan Miloš:      Gospodarska obnova Republike Hrvatske(15 min)


4. Mr.  sc. Niko Šoljak:  Sustav izravne demokracije (7 min)


5.Prof. dr. sc. Tomislav Sunić: Hrvati izvan Domovine – jučer, danas i sutra (10 min)


6.Prof. dr. sc. Janko HerakHrvatski akademici izvan RH i njihova uloga u povezivanju .hrvatskih znanstvenika iz Hrvatske i svijeta (10 min)


7. Mr. sc. Zdenko Bando:       Branitelji i njihova uloga u očuvanju moralnih vrijednosti.hrvatskog društva                                                             (10 min)


8. Mr. sc. Barbara Bulat:         Časopis 'Prirodoslovlje' u povezivanju domovinske i iseljene.Hrvatske (10 min)


9. Mr. sc. Krešimir Galin:         Hrvatska etnologija-društvena potreba, istraživanja i . primjena ( 10.min )

10. Medicinska sestra Snježana Častven  Nadzor nad institucijama koje  vode brigu o djeci i starijim nemoćnim osobama ( 10. min )

11.  Mr. sc. Zora Maštrović   dr. med.: Znanstveno - metodološki aspekti za razvoj svijesti hrvatskog naroda    (10 min)

12.  Hrvati iz Dijaspore

 

Rasprava i zaključci

Obrazloženje


Svi pozvani na ovaj Skup svjesni su iznimno zabrinjavajućeg političkog i gospodarskog stanja u RH. To je rezultat rada ljudi kojima smo predavali vlast od početka Domovinskog rata do danas. Pravna država ne funkcionira.  Godišnji deficit državnog proračuna sve je veći i doseže 7 do 10 milijardi EUR-a. Više trošimo nego zarađujemo. Dio troškova nadoknađuje se prodajom nacionalnog bogatstva a dio se akumulira kao ukupni  dug Hrvatske, koji, prema službenim podacima, iznosi 57 milijardi EUR-a.Tonemo u dužničko ropstvo, građani postaju sluge u vlastitoj kući - sluge kojima se otima sva imovina a njihove  'plaće' služe za  golo preživljavanje da bi mogli robovati beskonačnoj pohlepi odabranih!Broj beskućnika svakodnevno raste, 330.000 blokiranih s obitelji čini milijun građana RH, koji ne mogu podmiriti svoje osnovne obveze. Od1.400.000 umirovljenikamnogi prebiru kante za smeće da bi preživjeli! Sve se to događa u bogomdanoj Hrvatskoj koja ima prirodne resursesamo u vodi kao nijedna EU država. Možemo biti žitnica dobrom dijelu Europe. Možemo lako prehraniti 20 milijuna stanovnika. Dragi Bog nam je dao RH savršen geoprometni i geostrateški položaj na raskrsnici glavnih međunarodnih robnih i novčanihkoridora, što Hrvatima osigurava život već od položajne rente. Međutim, nasuprot rastu narodne bijede, u Hrvatskoj je raste broj onih koji imaju problema kako sakriti silne,od naroda opljačkane novce, kroz vlast, privilegije,vladanjem sudstvom, medijima i drugim. No, najviše već 27 godina radeći na razjedinjenju Hrvata po staroj: 'Divideetimpera!'
Vrijeme je da se narod osvijesti i preuzme odgovornost za vlastitu budućnost.  Ovaj Skup ima zadatak da postavi temelje zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu kako bi skupa pronašli put rješenja nagomilanih problema. No, moramo biti svjesni da izbor svake vlasti ovisi o svijesti naroda, pa, ukoliko nju ne promijenimo, glasači će opet birati one koji su nas doveli na rub propasti. Čini se da ta svijest raste, jer ovaj program tek sada, nakon 2010.g. kad se pojavio kao ideja, ima snage zaživjeti.
'Vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu', stoji u našem Ustavu. No,narod treba uzdići do samosvijesti i odgovornosti za svoja djela/izbore.Premda u svim strankama ima časnih osoba, njihov se glas ne čuje, jer su u manjini. Sreća je da imamo i dijasporu u kojoj mnogi svjesni i moralni ljudi čekaju da dođe trenutak da zaslužimo pomoć – bolje rečeno – da se mi, ljudi dobre volje iz Domovine i Hrvati iz dijaspore ujedinimo da bismo ujedinili razjedinjen narod na programu istinskog boljitka za sve. Zato ovaj Skup ima zadatak da postavi temelje tog zajedništva hrvatskog naroda bilo gdje u svijetu bili. Hrvatski znanstvenici, iz Hrvatske i svijeta, kao najsvjesniji znalci političke i gospodarske situacije u RH, izradili su političke i gospodarske programe koji hrvatskom narodu osiguravaju financijsku sigurnost u budućih bar 50 godina. Zato treba uzdići svijest naroda kao temelj znanja i morala.
Ovo film star 7 godina traje 7 minuta:


http://youtu.be/mJlZTMiYGp8


Sad je na hrvatskom narodu da te programe prihvati i realizira putem zastupnika u Hrvatskom saboru i drugim legalnim metodama.

Ovaj Skup treba:

  1. Definirati ključne probleme i ponuditi rješenja
  2. Utvrditi da li su sudionici Skupa uistinu spremni ostvaritipredložene programe, te metodologiju rada i vremenski okvir
  3. Mogu li sudionici Skupa pokrenuli časne i kreativne pojedince, stranke, udruge, ustanove i           državne institucije u Domovini i povezati ih s hrvatskom dijasporom spremnom na sudjelovanje

Molimo sve sudionike da svoje sudjelovanje u radu Skupa potvrde pisanim putem odgovarajući:
Na Skupu ću izlagati : DA  ili  NE. Ako je DA, molimo da naznačite temu.Vrijeme izlaganja 1 do 2 minute.
Napomena:
Skup će raditi od 11,00 do 13,00 sati; od 13,00 sati do 14,00 sati stanka za ručak; nastavak u 14,00 sati do završetka. Na kraju Skupa održat će se sastanak Vijeća Hrvatskog Naroda  sa slijedećim dnevnim redom:


1. Usvajanje Zaključaka sa Skupa.
2. Plan aktivnosti
3. Vrijeme izvršenja


Sjednica Vijeća hrvatskog naroda je otvorena  tako da mogu ravnopravno sudjelovati svi sudionici na Skupu uključujući i one koji nisu članovi Vijeća.

                                                                                                          Koordinator:
                                                                                                          Mr.sc. Niko Šoljak

h