Program,  NEZAVISNIH NARODNIH ZASTUPNIKA
 
 Uvod

Dosadašnjim partitokratskim sustavom izbor zastupnika u Sabor RH temelji se na listama (popisima) kandidata koje sastavljaju političke partije kao prijedlog za svoje zastupnike u Saboru, koje narod bira tajnim glasovanjem, a oni za svoj (ne)rad izravno odgovaraju svojoj političkoj partiji te time služe partiji, a ne narodu, koji misli da je izabrao za narodne, a ne partijske zastupnike. Dakle, danas u Republici Hrvatskoj ne postoje narodni zastupnici nego zastupnici političkih partija, odnosno izravni zastupnici predsjednika tih političkih partija, koji moraju izvršavati naloge tih predsjednika, a koje ti predsjednici političkih stranaka opozivaju i naređuju im kako će glasovati u Saboru.Nasuprot tome narodne zastupnike u Saboru RH treba predlagati i birati narod, oni trebaju dobivati instrukcije od naroda za postupanje u radu Sabora, a to znači da bi oni trebali izravno odgovarati narodu, koji ih može opozvati i na njihovo mjesto izabrati nove narodne zastupnike.
Dakle, sustavom direktne demokracije narod predlaže kandidate za izbor nezavisnih narodnih zastupnika u Sabor RH, narod ih bira tajnim glasovanjem, za svoj rad narodni zastupnici odgovaraju narodu, koji ih opoziva, ako ne izvršavaju volju naroda.

Temeljni cilj sustava direktne demokracije:

Temeljni cilj sustava DIREKTNA DEMOKRACIJA je da konačno Sabor RH, kao najviša zakonodavna vlast, postane istinski narodni Sabor u kojem će saborski zastupnici zastupati interese hrvatskog naroda kroz formiranje pravne države Hrvatske , koja će donositi odgovarajuće zakone
po volji naroda, a koje će izvršna vlast morati provoditi pod pozornim praćenjem pravosudne vlasti, koju također formira narod sukladno Ustavu
i Zakonu, koje će donijeti i donositi narodni Sabor, kao istinska narodna vlastpa više neće biti u funkciji poznatih interesnih skupina koje su do sada Ustav i sve zakone donosili isključivo radi postizanja svojih osobnih i grupnih interesa, za koje je razvidno da su uvijek u suprotnosti sa narodnim interesima, a što ne treba posebno dokazivati, jer se to vidi svaki dan i na svakom mjestu.

Temeljni zadatak sustava direktne demokracije:

Zajedničkim snagama, svih, zdravih, časnih, moralnih, poštenih građana Republike Hrvatske, bez obzira u kojoj  Udruzi, Stranki ili nekoj organizaciji pripadali  osigurati Hrvatskom Narodu da na prvim parlamentarnim izborima mogu izabrati nezavisne narodne zastupnike u Sabor R.H., zastupnike koje će narod predlagati i izabrati  kao najbolje osobe koje Hrvatski Narod ima. U proces predlaganja kandidata uključiti će se Udruge, Stranke i kreativni pojedinci iz Hrvatske i Svijeta, kako bi zajedničkim snagama predlagali najsposobnije moralne, časne i poštene osobe,koje se nisu ogriješile o narodne interese, koji će znati, moći i htjeti štititi nacionalne interese Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske.

PROGRAM  GOSPODARSKE OBNOVE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Proglasiti će isključivi gospodarski pojas na Jadranu.

2. Uvesti  monetarnu vlast po visokim međunarodnim standardima.

3. Osnovati Hrvatsku Svjetsku Banku.

 4. Vratiti novac iznesen iz Hrvatske. (cca. 35 milijardi EUR-a) koliko je, prema
dosadašnjim informacijama, iznijeto iz Hrvatske od 1990. do 2010. godine.

5. Donijeti će se prava strategiju razvoja RH za narednih 30 godina, koja će potaknuti izravna ulaganja (FDI) kao i veliko korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova.
 6. Avansirati proizvodnju i osigurati otkup svih proizvedenih poljoprivrednih proizvoda po posebnom programu ruralnog razvoja.

7. Avansirati proizvodnju mesa i prerađevina od mesa te osigurati otkup svih  proizvedenih količina.

8. Raspisati će se međunarodni natječaj i pokrenuti proces realizacije gotovih programa gospodarske obnove Republike Hrvatske, koji su navedeni u slijedećem kratkom filmu-  http://youtu.be/mJlZTMiYGp8 
 putem kojih se otvara 250.000, tisuća novih radnih mjesta.

9. Izgraditi će se nizinska, dvokolosiječna i elektrificirana željeznička pruga Rijeka – Zagreb – Botovo, pa će RH dobiti nove milijarde EUR-a od pozicijske rente.

10. Izgraditi će se matični kontejnerski terminal „Zagrebačko pristanište“, pa će promet tereta porasti najmanje za 1000% u odnosu na postojeće katastrofalno stanje .

 11. Izgraditi će se veliko poslovno-logističko čvorište „Miklavlje“ pa će riječka luka moći transportirati više od 4,5 milijuna kontejnera (TEU) godišnje i tako povećati BDP za 4,2% godišnje.

 12. Razviti će se “Međunarodni poslovni centar Karlovac”, koji će povezati EU sa najvećim tržištem na svijetu Bliski, Srednji i Daleki Istok sa 2/3 svih svjetskih potrošača.

 13. Izgraditi će se mreža željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h

 14. Izgraditi će se novi matični terminal „Omišalj“ na otoku Krku pa će Hrvatska postati najveće prometno-logističko središte EU.

15. Izgradnja novog  željezničko-cestovnog mosta kopno – otok Krk.
 16. Izgradnja novog ranžirnog  kolodvora „Kraljevica“.

17. Izgradnja IMONODE željezničke pruge Rijeka – Koper – Trieste
 18. Izgradnja plovnog kanala Dunav – Sava (Vukovar – Šamac) čime će se Hrvatska uključiti u najveću mrežu unutarnje plovidbe na svijetu.
 19.  Izgradnja konsolidacijskog strateškog čvorišta „Rugvica“ kod Zagreba – Karlovca.
 20. Izgradit će se Međunarodni centar mladih na području grada Vrgorca, Makarske i grada u Bosni i Hercegovini Ljubuškom

POLITIČKI PROGRAM NEZAVISNIH NARODNIH ZASTUPNIKA

1. Urediti  državne granice sa svim susjedima na kopnu i moru.

2.Preustroj RH-e

3. Smanjiti broj općina, odnosno jedinica lokalne samouprave na održivu razinu.

4. Majkama sa 3 i više djece,  osigurati primanja u visini prosječna mjesečna primanja i sva prava iz  radnog odnosa, kao da su zaposlene.

5. Za  svu djecu država Hrvatska osigurava  besplatni smještaj u vrtićima.

6. Svim  učenicima i studentima država Hrvatska osigurava besplatno školovanje.
  
7. Uvesti  sustav izravne demokracije, što znači da će narod izravno predlagati i birati svoje predstavnike u vlasti, s pravom opoziva čime se utvrdi njihovo odstupanje od usvojenog programa rada.

8. Ustavom i Zakonom o državnim dužnosnicima doživotno zabraniti rad  u državnim službama i u pravnim osobama u državnom vlasništvu,  kojima se dokaže krivnja bilo pronevjera ili uskraćivanje građanskih prava ili nekih drugih protu narodnih djelovanja.

9. Smanjiti broj Saborskih zastupnika umjesto sadašnjih 160 na 77.

10. U Ustav  ugraditi odredbe o konkretnoj odgovornosti nositelja vlasti, od najniže funkcije do Predsjednika RH-e,  s pravom opoziva i  bez prava na zaštitni imunitet.
11. Donijet će se  Zakon kojim se cijela Republike Hrvatske proglašava ekološki zaštićenim područjem.

12. Niti jedan Zakon neće moći ići u proceduru donošenja u Saboru RH  dok struka ne izvrši analizu pozitivnih i negativnih učinka, koje će taj Zakon proizvesti.

13. Osigurati da Saborski zastupnici obavljaju svoju časnu dužnost i da primaju naknadu obračunatu po koeficijentom 9 prosječnih primanja u republici Hrvatskoj.

14. Prestanak  financiranja  političkih stranka iz državnog proračuna RH-e

15. Prestanak financiranja svih nadri institucija iz državnog proračuna RH-e., koje na bilo koji način svojim radom i djelovanjem nanose štetu RH ili na bilo koji način  krnje njezin ugled kod međunarodne zajednice.

16. Uvesti  obavezno glasovanje za predstavnike vlasti u RH-e.
17. Uvesti obavezno služenje vojnog roka od 3 ili 6 mjeseci.

18. Usvojiti Zakon da je za pokretanje referenduma potrebno prikupiti 50.000 potpisa čime je odluka o referendumu obvezujuća za Vladu i Sabor RH-e.

19. Za sve izbore u RH-e obvezno je postizanje minimalno 50% glasova plus 1 glas od broja  upisanih birača plus 1 glas.

20. Organizirati plansku urbanizaciju RH-e po županijama i na razini RH-e.
 21. Organizirati i osposobiti centre za razvoj RH-e po županijama, gradovima i  općinama.
                            -
22. Mladima osigurati kredite za izgradnju stanova i obiteljskih kuća sa 1% godišnjom kamatom, te im osigurati  besplatno zemljište za izgradnju obiteljske kuće u općini i gradu gdje zatraže.

23. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

24. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

25. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

26.  Podnijeti će se kaznena prijava DORH-u i Međunarodnom Sudu za pravo mora u Hamburgu protiv onih državnih dužnosnika koji su  zaključili ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja prije proglašavanja Isključivog gospodarskog pojasa, prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine, te istim institucijama podnijeti  kaznene prijave i protiv odgovornih osoba u Vladi RH-e.

3. HITNE MJERE ZAŠTITE HRVATSKIH NACIONALNIH INTERESA

1. Obustaviti primjenu Zakona o privatizaciji dok se ne donese novi Zakon.
2. Obustaviti Zakon o koncesijama dok se ne donese  novi Zakon.
3. Obustaviti primjenu Zakona o ovrhama dok se ne donese  novi Zakon.

Kandidat za Sabor RH neće moći biti ako ne  ispunjava između općih zakonskih još i slijedeće uvjete:

1. Da prihvaća gospodarske i političke programe Nezavisnih Narodnih Zastupnika.
2. Dok ne potpiše ugovor o pravima i obavezama Narodnog saborskog zastupnika.

O b r a z l o ž e nj e

Hrvatski Svjetski Sabor  u suradnji s hrvatskim znanstvenicima, stručnjacima raznih zanimanja i svim ostalim građanima dobre volje, udruženim u građanskoj inicijativi "NAŠA Hrvatska" organizira NEOVISNE NARODNE ZASTUPNIKE, koji će predstavljati i zastupati građane u Saboru R.H. Hrvatski Narod putem neovisnih narodnih lista na kojima će biti najkvalitetnije  moralne osobe, koje Hrvatski Narod ima u Hrvatskoj i u Svijetu,  koji znaju,  mogu i hoće dati dio sebe za opće dobro naroda i Države Hrvatske. Na izbore se izlazi u svim izbornim jedinicama. Predstavljanjem i realizacijom Gospodarsko-političkog programa polazi se od činjenice da Republika Hrvatska, svojim Bogom danim resursima, može pružiti mnogo bolje uvjete za dostojanstven život svih njenih državljana. Nažalost sve  dosadašnje političke stranke nisu iskoristile te resurse za OPĆE DOBRO SVIH žitelja RH nego najčešće za svoje osobne i partikularneinterese. Nezavisni Narodni Zastupnici biti će u službi Hrvatskog Naroda, oni trebaju služiti narodu, kako bi svima osigurali pristojan život i financijsku sigurnost za narednih 50 godina.  Na listama nezavisnih Narodnih Zastupnika biti će osobe, koje znaju, mogu i hoće ŠTITI I ZAŠTITI HRVATSKE NACIONALNE INTERESE,  koje će svojim zalaganjem i poštenim radom za opće dobro, osigurati dostojanstvenu i sretnu bližu i daljnju budućnost. Zajednički sa Dijasporom, pod nazivom Nezavisni narodni zastupnici, izlazi se na izbore u svih 11 izbornih jedinica.  Sve predložene osobe na listama prihvatiti će navedene gospodarske i političke programe, te će svojim potpisom kod Javnog bilježnika potpisati svoju ostavku, koja će se moći aktivirati u momentu odstupanja saborskog zastupnika od navedenih gospodarskih i političkih programa.
 NAPOMENA, uz dostavljeni Program funkcioniranja sustava Direktna demokracija


1. Tko će predmetni Program prihvatiti ?
Predmetni program će, u granicama svojih mogućnosti, prihvatiti časne i moralno čvrste osobe, koje svi vjetrovi i nevere nisu slomile nego su ostale uspravne upravo onako kako to stalno čine dostojanstveni pripadnici Hrvatskog Naroda ne dijeleći osobe po njihovoj nacionalnoj vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnost. Tu su dostojanstveni ljudi koji dobro znaju da u Hrvatskoj nema Ustaša, nema Partizana, nema Četnika, …., ali postoje samo dobri i loši, pošteni i nepošteni, časni i nečasni, moralni i nemoralni ljudi. Časni i moralni ljudi iskreno i svojim djelima dokazuju da ne prihvaćaju nekakve druge podjele Hrvatskog Naroda, osim na ljude koji istinski prihvaćaju Hrvatsku kao svoju jedinu Domovinu, koji su za Hrvatsku spremni dati dio sebe, koji poštuju žrtve i patnje Hrvatskih domoljuba, koji su patili i ginuli za Hrvatsku, koji cijene dobra djela Pavelića, Tita, Tuđmana, Mesića, Josipovića, Kolinde Grabar Kitarović. To su domoljubi koji trezveno i argumentirano valoriziraju dobra i loša djela svakoga pojedinačno i svih hrvatskih predsjednika na temelju znanstveno utvrđenih činjenica, koje  se temelje na materijalnim dokazima, koji predstavljaju znanstveno utvrđene istine o dobrim i lošim  djelima spomenutih pojedinaca.
ISTINA ĆE NAS OSLOBODITI ( Isus)
Dosta nam je podjela i paušalnih etiketiranja. Svaki čovjek je vrijedan. Nijednog predsjednika Hrvatske  Države ne treba se odreći. Koliko su dobri ili loši dokazuju njihova djela.
Sa ljubavlju, bez mržnje i vjerom da u svakom čovjeku ima dobrog mi danas tražimo svako dobro, koje ćemo pronaći i korisno uporabiti.


2. Tko neće prihvatiti ove Programe?
Predmetni Program neće prihvatiti pojedini pripadnici Hrvatskog Naroda, koji Hrvatski Narod dijeli na Ustaše,  Partizane,  Četnike i na druge podjele. Oni koji se  najčešće busaju u prsa praveći se velikim „Hrvatima“, dižući sebi spomenike na tuđim grobovima. Te osobe svojim egoizmom i mržnjom, prema svojim neistomišljenicima, čine veliko zlo sebi, Narodu i Državi Hrvatskoj. Ti pojedinci podcjenjuju sve gdje oni nisu, a posebno gdje nisu glavni i gdje postoji samo njihova pravda.
Za neke od tih pojedinaca Pavelić je Bog, a za druge Tito, za treće  Tuđman, za četvrte Mesić, za pete Josipović, za šeste Kolinda Grabar Kitarović itd., a za neke od tih istih ne vrijedi niti jedna spomenuta osoba. Najčešće mijenjaju svoje ideale ovisno o vrsti društva u kojem se nalaze, postavljajući se kao tužitelji i studije, etiketirajući neistomišljenike bez ikakvih argumenata i bez znanstvenih spoznaja čime nanose neprocjenjivu štetu svim ljudima u našoj Hrvatskoj kao i društvu u cjelini. Osim njihove za njih druga istina ne postoji, što je neodrživo.
Zagreb, 17.02.2018. godine.
Koordinator;
                                                                         Mr.sc. Niko Šoljak

h
                                
Dear Friends,

We will provide you with a program of economic and political reconstruction of the Republic of Croatia, Please help us realize this program

With respect thank you.

 

Program, INDEPENDENT NATIONAL REPRESENTATIVES  

 Introduction The party's choice of representatives in the Parliament of the Republic of Croatia is based on the lists (lists) of candidates drawn up by political parties, as a proposal for their parliamentary representatives who were elected by secret ballot and, who for their ineffective work directly correspond to their political party and thus serve. Namely, it is the party and their advocates voters voted for and not the people's party who they believe they voted for.Therefore, there are no national representatives in the Republic of Croatia today, but political party representatives, ie direct representatives of the presidents of these political parties. These representative have to execute the orders of their presidents, which at the same time are being revoked by the presidents of their prospective political parties, who ordered them to vote in Parliament in the first place. Notwithstanding, the Parliament of the Republic of Croatia should propose and elect the people. Parliament should receive instructions from the people and directly respond to the people who can revoke them and choose new people in their place. Thus, by the system of direct democracy, it is the people who propose candidates for the election of independent men in the Parliament of the Republic of Croatia. The people are elected by secret ballot, for their work the people's deputies respond to the those who revoke them, if they do not perform the will of the people.

The Fundamental Goal of Direct Democracy System:

The fundamental objective of DIRECT DEMOCRACY is that the Parliament of the Republic of Croatia as the highest legislative authority becomes a true national parliament in which, parliamentarians will represent the interests of the Croatian people through the formation of the Croatian state of law, this will bring the appropriate laws to the will of the people. Carried out by the attentive follow-up of the judicial authority, also formed by the people in accordance with the Constitution and the Law, to be adopted by the People's Parliament. As a true national power it will no longer function in the known interest groups that have until now adopted the Constitution and all laws solely for the purpose of achieving their personal and group interest which, is always in clear conflict with national interests that cannot be specifically substantiated as it is seen every day and everywhere.

The Basic Task of the Direct Democracy System:

To the join forces of all the healthy, honorable, moral, honest, citizens of the Republic of Croatia, regardless of which Association, party of organization they belonged, to ensure that the Croatian People may elect independent People's Deputies in the Parliament Assembly of the Croatian parliament, the representatives whom the people will propose and choose the best people Croatia has. In the process of nominating candidates, the Association, the Party and the creative individuals from Croatia and the world will be included in order to propose to the joint forces the most capable moral honorable honest persons, who are not concerned with the public interests, who will know and be able and willing to protect the national interests of the Croatia, the people and the state of Croatia.

                                                                       - 2 -
PROGRAM OF ECONOMIC REVIEW
OF THE REPUBLIC OF CROATIA

1. Declare the exclusive economic zone on the Adriatic.

2.Introduce monetary authority to high international standard.

3. Establish the World Bank of Croatia.

4. Return the money from Croatia (about EUR 35 billion), according to date information from Croatia from 1990 to 2010.

5. It will provide a real development strategy for the next 30 years, which will stimulate direct investment (FDI) as well as the large use of non-refundable funds for EU funds.


6. Promote production and secure the purchase of all agricultural produces produced under a special rural development program.

7. Promote the production of meat and meat products and ensure the purchase of all produce quantities.

8. An international tender will be set up and the process of realization of the economic reconstruction programs of the Republic of Croatia will be launched , which are listed in the following short film. http://youtu.be/mJIZTMIYGP8 which opens 250,000 thousand new jobs.

9. The low-floor, bi-directional and electrified railroad Rijeka-Zagreb-Botovo will be build, so the Republic of Croatia will receive EUR 1 billion from the position rents.

10. The "Container terminal" will be build, so the freight traffic will increase at least by 1000% compared to the existing catastrophe.

11. A large business =logistics hub " Miklavlje" will be built and Rijeka Harbor will be able to transport more then 4.5 million containers (TEU) annually and thus increase GDP by 4.2% a year.

12. The "international BusinessCenter Karlovac" will be developed, which will link the EU with the largest market in the Middle, Middle and Fare East with 2/3 of all world consumers.

13. A network of railway lines will be built between port terminals and logistics hubs for internal cargo containers at a strict normative rate of 75 TEU/h.

14. The new mother terminal or main terminal "Omišalj" will become Croatia's largest transport and logistics center.

15. Construction of a new railway-road bridge on the mainland - the island of Krk.
16. Construction of the new "Kraljevica" railway station.
                                                                       - 3 -

17. Construction of the IMONODE railway in Rijeka[Koper_Trieste.

18. Construction of the Danube-Sava (Vukovar-Šamac) canal, thus bringing Croatia into the largest inland waterway network in the world.

19. Construction of the Rugvica consolidation strategic junction at Zagreb-Karlovac.


20.The international Youth Center in the area of Vrgorac, Makarska and the city of Bosnia and Herzegovina will be build in Ljubuška.


POLITICAL PROGRAM OF INDEPENDENT NATIONAL REPRESENTATIVES

1. Arrange the state border with all neighbors on land and sea.

2. Design of the Republic of Croatia

3. Reduce the number municipalities or units of local self-government to a sustainable level.

4. For mother with 3 and more children, provide income in the amount of average monthly income and all employment rights as if they were employed.

5. For all children, the Republic of Croatia provides free accommodation in kindergarten.


6. All students and students of the state of Croatia provide free education.

7. Introduce a system of direct democracy, which means that people will directly propose and elect their representatives in power, with the right of recall, which determines their deviation from the adopted work program.

8. By virtue of the Constitution and the Act on State Officials, forcibly bans work in state service and state=owned legal entities, which prove to be guilty of any embezzlement or deprivation of civil rights or some other counter-narcotics.  

9. Reduce the number of parliamentary deputies instead of current 160 to 77.

10. The Constitution incorporates of the party's holders, from the lowest office to the President of the Republic of Croatian, with the right of revocation and without the right of immunity.

11. A law sill be passed that proclaims the entire Republic of Croatia to be an ecologically protected area.

12.. No law will be able to go to the procedure of adoption in the procedure of adoption in the Parliament of the Republic of Croatia.

 

                                                                       - 4-
13. Ensure the Parliamentary Agents perform their honorary duties and receive compensation calculated by the coefficient 9 of average income in the Republic of Croatia.

14. Termination of financing of political parties from the state budget of the Republic of Croatia.

15. The termination of the financing of all the institutions of the state budges of the Republic of Croatia, which in any way, by this work and action, inflicts damages to the Republic of Croatia or in any way ruin its reputation on the international community.

16. Introduce Mandatory Voting for Government Representatives in the Republic of Croatia.

17. Introduce mandatory military service of 3 to 6 months.

18. Adopt the law that 50,000 signatures need to be collected for a referendum, making the referendum binding on the government and Parliament of the Republic of Croatia.

19. For all selections in the Republic of Croatia, it is mandatory to achieve at least 50% of the votes plus on vote of the number of registered voters plus 1 vote.

20. Organize the planned urbanization of the Republic of Croatia by counties and at the level of the Republic of Croatia.

21. Organize and train centers for the development of the Republic of Croatia by counties, cities and municipalities.

22. Provide young people with housing.

23. VETERANS, by function and not by choice, participate in the government system form the Municipality to the Parliament of the Republic of Croatia.

24...Youth by function not by choice, participate in the government system from the municipality of the Parliament of the Republic of Croatia.

25. PERSONS, by function and not by choice participate in the government system from the Municipality to the Parliament of the Republic of Croatia.

26. A criminal complaint will be files with DORH and the International Court of Justice in Hamburg against those State official who have concluded Hydrocarbon exploration and exploration contracts prior to the declaration of the Exclusive Economic Zone, according to the 1982 International Convention and the law of the Sea. And, to the same institutions to file criminal reports and against the responsible persons in the government of the Republic of Croatia.
3. URGENT MEASURE FOR PROTECTION OF CROATIAN
NATIONAL INTERESTS

1. To stop the application of the privatization law until a new law is passed.
                                                                       - 5 -

2. To suspend the concession law until a new law is passed.

3. To suspend the enforcement of the Enforcement Act until a new law is adopted.

A candidate for the Croatian Parliament will not be able to meet the following general terms and condition.....------


1. To accept the economic and political programs of independent People's representatives.

2. Until he signs a contract on the right and obligations of the National Parliamentary Representative.

EXPLANATION or Conclusion

The Croatian World Parliament, in cooperation with Croatia scientists, experts of various professions and all other citizens of good will, in association with the civi initiative "NAŠA HRVATSKA or OUR CROATIA " , organizes the INNOVATIVE NATIONAL REPRESENTATIVES, representing and representing citizens in the Parliament of the Republic of Croatia. The Croatian People through independent folks list on which the best moral people, whom Croatian people have in Croatia and in the world, who know, and can and will give up for the general good of the people and the state of Croatia. Elections take place in all constituencies. The presentation and realization of the Economic and Political Program is based on the fact that the Republic of Croatia, with its resources given from Good, can provide much better conditions for the dignified life of all its citizens. Unfortunately , all the political parties so far did not use these resources for GENERAL BENEFIT of all the inhabitants of the Republic of Croatia but mostly for their personal and private interest. Independent People's Deputies will be serving the Croatian People, they should serve the people, to ensure a decent life and financial security for all over the next 50 years. On this list of independent People's Representatives there will be persons who know, can and will DEFEND AND PROTECT CROATIAN NATIONAL INTERESTS, which will, by their definition and honest work for the common good, ensure closure dignity and happiness in the future. Jointly with Diaspora, called Independent People's Representatives, is being elected for election in all 11 constituencies. All proposed person will accept the said economic and political programs on the list and will sign their resignation with their signature at the Notary public, which will be able to activate at the moment of deviation of the parliamentary representative from the mentioned economic and political program.

COMMENT: With The Delivered Democracy,
             Democracy Program

1. Who will accept the subject program?

                                                                       - 6 -
The subject program will within its abilities and limitation accept, honorable, morally solid persons who are not broken by the winds and vices but are uplifted as permanent dignitaries members of the Croatian people without dividing them by their national, religious or other affiliation. There are dignitaries who know very well that there is no Ustaša in Croatia, there is no Partizan, no Chetnik, only good and bad, honest and dishonest, honorable and dishonorable, moral and immoral people. 

Honorable, moral and sincere people through their work, prove that they do not accept any other division of the Croatian People, except those who truly are for Croatia as their only homeland and, who are willing to allow part of Croatia to respect the victims and suffering of Croatian patriots who have suffered And died for Croatia.

 Those who appreciate the good works of Pavelič, Tito, Tuđman, Mesic, Josipovic, Kolinda Graber Kitarovic. These are patriots who treasured and arguably value the good and bad deeds of each individual and all Croatian presidents based on scientifically established fact, on material evidence that are scientifically established truths about  the good and bad acts of the mentioned individuals, 

THE TRUTH WILL SET YOU FREE 
(Jesus)

There has been enough division and group labeling. We on the other hand feel, every man is deserving.  
No president of the Croatian State should be abandoned regardless of how well or poorly he/she perform/s his/her work.
With love, faith and without hate we recognize every man has a good and bad day but, we on the other hand, seek out the best people we can find who can be useful to us.

2.  WHO WE WILL NOT ACCEPT IN THIS PROGRAM.  

This program will not accept individuals (Croatian people) who deem Croatians to be Ustaše, Partisans, Četnic and other divisions, basically those, who most often pound their chest to promote their own agenda. 

To the big "Croatians", who seek to lift themselves up with other peoples monuments and graves.  Those people, by their egoism and hatred toward their opponents do great harm to the people and the state of Croatia.  These individuals only undermine themselves. In dong so, they prove everything they are not by exposing, that only their justice exists. 

 

                                                                       - 7 -
To some of these individuals, Pavelič is God, others Tito, for third Tudjman, for the fourth Mesic, for fifth Josipovič,  and sixthe Kolinda Graber Kitarovič etc., and for some none is worth mentioning. 

Those individuals frequently change their ideals based on and depending on the social group they associate with, setting themselves up as judge and jury, labeling ungodly minders without debate to the contrary or scientific proof. By doing so they are making enormous damage to all people in
Croatia and our society as a whole. From their prospective aside for their truth, no other truth exist which, is unsustainable. 

Zagreb, 17.2018. godine. 

                                                                    Kondinatore:
                                                                         Mr. sc. Niko Šoljak
                                

h

Prevela sa  hrvatskog Gospođa Margaret Siegrist