HRVATSKI SVJETSKI SABOR
Z A G R E B

ZAKLJUČCI
sa skupa održanoga u  Zagrebu 21. listopada 2017.

Nakon rasprave predstavnika i članova raznih stranaka, udruga i kreativnih pojedinaca na skupu održanome u koordinaciji Hrvatskoga svjetskog sabora u subotu 21. listopada 2017. godine u dvorani Europskoga doma u Zagrebu, Jurišićeva 1, s početkom u 11 sati, postavljeni su temeljni postulati zajedništva, domovinske i iseljene Hrvatske. Jednoglasno su prihvaćeni predloženi politički i gospodarski programi, čijom aplikacijom se osigurava Republici Hrvatskoj financijska sigurnost i stabilnost najmanje 50 narednih godina, pa su jednoglasno usvojeni sljedeći:

ZAKLJUČCI:


1.    Nazočni prihvaćaju činjenicu da se Republika Hrvatska sukobljava s osobito složenom gospodarskom, ekonomskom, demografskom i moralnom krizom koja zahtijeva žurno rješenje.
2.    Jednoglasno su prihvaćeni predloženi politički i gospodarski programi rada i razvoja kao način izvlačenja Republike Hrvatske iz postojeće gospodarske, političke, moralne  i beznađa.
3.    Predstavljene i usvojene programe, te svoje osobne programe rada nazočni će trajno predstavljati svojim članovima i hrvatskom narodu u domovini i svijetu kako bi dobili njihovo povjerenje.
4.    Mora se nastaviti s procesom objedinjavanja svih zdravih snaga u Republici Hrvatskoj i svijetu, koje prihvaćaju predstavljene političke i gospodarske programe, bez obzira na njihovu stranačku, nacionalnu vjersku ili neku drugu pripadnost.
5.   Potrebno je svim raspoloživim demokratskim sredstvima upoznati hrvatsku i svjetsku javnost s prihvaćenim programima, te osigurati uvjete da se tome  procesu pridruže političke stranke, udruge i kreativni pojedinci prihvaćajući  prethodno navedene političke programe.

Napomena:
Ovo je treće ujedinjenje domovinskih i izvandomovinskih pripadnika hrvatskoga naroda.
Prvim ujedinjenjem oslobođena je  država Hrvatska od srpskog agresora i domaćih izdajica.
Drugim ujedinjenjem stručnjaci, znanstvenici i kreativni domoljubi iz domovine i svijeta elaborirali su i stavili na raspolaganje politički i gospodarski programi čijom se aplikacijom hrvatskom narodu i državi Hrvatskoj osigurava svijetla budućnost za narednih 50 godina.
Na navedenom skupu postavljeni su temelji za treće ujedinjenje svih zdravih, časnih i  moralnih snaga, stranaka, udruga i kreativnih pojedinaca, koji će zajedničkim radom osigurati uvjete, te realizirati usvojene političke i gospodarske programe. Sudionici skupa svjesni su trnovitog puta kojim su krenuli. Također su sigurni da će se zajedničkim udruženim radom postići veći sinergijski učinak u savladavanju teškoga, trnovitog puta ka ostvarenju našega vjekovnoga, još uvijek potpuno neostvarenoga sna o izgradnji sretne i prosperitetne države Hrvatske po mjeri svakoga čovjeka. Svjesni su da na taj put kreću bosi jer nemaju vlast, medije ni privilegije, ali imaju znanje, čast, moralne, svijetle  i časne ljudske vrijednosti. Znaju da je Bog i  pravda na njihovoj strani, da će zajedno s hrvatskim narodom pobijediti  zlo koje danas ugrožava hrvatske moralne i materijalne vrijednosti za koje su stoljećima patili i ginuli istinski hrvatski domoljubi.

U Poreču, 22. studenog 2017.
                                                                 
Koordinator:
. . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                            (Mr. sc. Niko Šoljak)