Hrvatskom narodu !

Dostavljamo Vam program Nezavisnih Narodnih Zastupnika Vama na uvid i Vaše primjedbe biti će nam od velike koristi. Kada se taj program uskladi sa Vama i drugim koji su sprmni prihvatite programe ,onda ćemo zajednički sa Vama predlagati  Nezavisne  Narodne Zastupnike i pomoći im da budu izabrani u Sabor Republike Hrvatske ..
Vas molimo da date svoje primjedbe i prijedloge , e da zaokružite jedno od slijedećih Vaših aktivnosti;

  1. Aktivni suorganizator
  2. Aktivni član
  3. Glasač
  4. Ništa od navedenog.

HVALA

Program izbora NEZAVISNIH NARODNIH ZASTUPNIKA  u Sabor Republike Hrvatske.

Uvod
Dosadašnjim partitokratskim sustavom izbor zastupnika u Sabor RH temelji se na listama (popisima) kandidata koje sastavljaju političke partije kao prijedlog za zastupnike u Saboru, koje narod bira tajnim glasovanjem, a oni za svoj (ne)rad izravno odgovaraju svojoj političkoj partiji te time služe partiji, a ne narodu, koji ih je izabrao za narodne, a ne partijske zastupnike. Dakle, danas u Republici Hrvatskoj ne postoje narodni zastupnici nego zastupnici političkih partija, odnosno predsjednika tih političkih partija, koji moraju izvršavati naloge tih predsjednika, a koje ti predsjednici političkih stranaka opozivaju.Nasuprot tome narodne zastupnike u Saboru RH treba predlagati i birati narod, oni trebaju dobivati instrukcije od naroda za postupanje u radu Sabora, a to znači da bi oni trebali izravno odgovarati narodu, koji ih može opozvati i na njihovo mjesto izabrati nove narodne zastupnike.
Dakle, sustavom direktne demokracije narod predlaže kandidate za izbor nezavisnih narodnih zastupnika u Sabor RH, narod ih bira tajnim glasovanjem, za svoj rad narodni zastupnici odgovaraju narodu, koji ih opoziva ako ne izvršavaju volju naroda.

Temeljni cilj sustava direktne demokracije:

Temeljni cilj sustava DIREKTNA DEMOKRACIJA je da konačno Sabor RH, kao najviša zakonodavna vlast, postane istinski narodni Sabor u kojem će saborski zastupnici zastupati interese hrvatskog naroda kroz formiranje pravne države Hrvatske , koja će donositi odgovarajuće zakone po volji naroda, a koje će izvršna vlast morati provoditi pod pozornim praćenjem pravosudne vlasti, koju također formira narod sukladno Ustavu i Zakonu, koje će donijeti i donositi narodni Sabor, kao istinska narodna vlastpa više neće biti u funkciji poznatih interesnih skupina koje su do sada Ustav i sve zakone donosili isključivo radi postizanja svojih osobnih i grupnih interesa, koji su uvijek u suprotnosti sa narodnim interesima, a što ne treba posebno dokazivati, jer se to vidi svaki dan i na svakom mjestu.

Temeljni zadatak sustava direktne demokracije:

Zajedničkim snagama, svih, zdravih, časnih, moralnih, poštenih građana Republike Hrvatske, bez obzira u kojoj  Udruzi, Stranki ili nekoj organizaciji pripadali  osigurati Hrvatskom Narodu da na prvim parlamentarnim izborima mogu izabrati nezavisne narodne zastupnike u Sabor R.H.. Zastupnike koje će narod predlagati i izabrati   najbolje osobe koje Hrvatski Narod ima. U proces predlaganja kandidata uključiti Udruge, Stranke i kreativne pojedince iz Hrvatske i Svijeta, kako bi zajedničkim snagama predlagali najsposobnije moralne, časne i poštene osobe,koje se nisu ogriješile o narodne interese, koji će znati, moći i htjeti štititi nacionalne interese Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske.

PROGRAM  GOSPODARSKE OBNOVE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Proglasiti će isključivi gospodarski pojas na Jadranu.

2.  Uvesti  monetarnu vlast po visokim međunarodnim standardima.

3. Osnovati Hrvatsku Svjetsku Banku.

4.Donijeti će se prava strategiju razvoja RH za narednih 30 godina, koja će potaknuti izravna ulaganja (FDI) kao i veliko korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova.

5. Avansirati proizvodnju i osigurati otkup svih proizvedenih poljoprivrednih proizvoda po posebnom programu ruralnog razvoja.

6. Avansirati proizvodnju mesa i prerađevina od mesa te osigurati otkup svih  proizvedenih količina.

7. Raspisati će se međunarodni natječaj i pokrenuti proces realizacije gotovih programa gospodarske obnove Republike Hrvatske, koji su navedeni u slijedećem kratkom filmu-  http://youtu.be/mJlZTMiYGp8 
 putem kojih se otvara 250.000, tisuća novih radnih mjesta.

8. Izgraditi će se nizinska, dvokolosiječna i elektrificirana željeznička pruga Rijeka – Zagreb – Botovo, pa će RH dobiti nove milijarde EUR-a od pozicijske rente.

9. Izgraditi će se matični kontejnerski terminal „Zagrebačko pristanište“, pa će promet tereta porasti najmanje za 1000% u odnosu na postojeće katastrofalno stanje .

10. Izgraditi će se veliko poslovno-logističko čvorište „Miklavlje“ pa će riječka luka moći transportirati više od 4,5 milijuna kontejnera (TEU) godišnje i tako povećati BDP za 4,2% godišnje.

11. Razviti će se “Međunarodni poslovni centar Karlovac”, koji će povezati EU sa najvećim tržištem na svijetu Bliski, Srednji i Daleki Istok sa 2/3 svih svjetskih potrošača.

12. Izgraditi će se mreža željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h

13. Izgraditi će se novi matični terminal „Omišalj“ na otoku Krku pa će Hrvatska postati najveće prometno-logističko središte EU.
14. Izgradnja novog željezničko-cestovnog mosta kopno – otok Krk.

15. Izgradnja novog ranžirnog kolodvora „Kraljevica“.

16. Izgradnja IMONODE željezničke pruge Rijeka – Koper – Trieste

17. Izgradnja plovnog kanala Dunav – Sava (Vukovar – Šamac) čime će se Hrvatska uključiti u najveću mrežu unutarnje plovidbe na svijetu, sa tri hidroelektrane.

18.  Izgradnja konsolidacijskog strateškog čvorišta „Rugvica“ kod Zagreba – Karlovca.

19. Izgradit će se Međunarodni centar mladih na području grada Vrgorca,Makarske i grada u Bosni i Hercegovini Ljubuškom

POLITIČKI PROGRAM NEZAVISNIH NARODNIH ZASTUPNIKA

1.Uvesti  monetarnu vlast po visokim međunarodnim standardima.

2. Urediti  državne granice sa svim susjedima na kopnu i moru.

3.Preustroj RH-e

4. Smanjiti broj općina, odnosno jedinica lokalne samouprave na održivu razinu.

5. Majkama sa 3 i više djece,  osigurati primanja u visini prosječna mjesečna primanja i sva prava iz  radnog odnosa, kao da su zaposlene.

6. Za  svu djecu država Hrvatska osigurava  besplatni smještaj u vrtićima.

7. Svim  učenicima i studentima država Hrvatska osigurava besplatno školovanje.

8. Vratiti novac iznesen iz Hrvatske. (cca. 35 milijardi EUR-a) koliko je, prema
dosadašnjim informacijama, iznijeto iz Hrvatske od 1990. do 2010. godine.

9. Uvesti  sustav izravne demokracije, što znači da će narod izravno predlagati i birati svoje predstavnike u vlasti, s pravom opoziva čime se utvrdi njihovo odstupanje od usvojenog programa rada.

10. Ustavom i Zakonom o državnim dužnosnicima doživotno zabraniti rad  u
državnim službama i u pravnim osobama u državnom vlasništvu, kojima se dokaže krivnja bilo pronevjera ili uskraćivanje građanskih prava ili nekih drugih protu narodnih djelovanja.

11. Smanjiti broj Saborskih zastupnika umjesto sadašnjih 160 na 77.

12. U Ustav  ugraditi odredbe o konkretnoj odgovornosti nositelja vlasti, od najniže funkcije do Predsjednika RH-e,  s pravom opoziva i  bez prava na zaštitni imunitet.

13. Osigurati da Saborski zastupnici obavljaju svoju časnu dužnost i da primaju naknadu obračunatu po koeficijentom 7. Prosječnih primanja u republici Hrvatskoj.

14. Prestanak  financiranja  političkih stranka iz državnog proračuna RH-e.

15. Prestanak financiranja svih nadri institucija iz državnog proračuna RH-e.

16. Uvesti  obavezno glasovanje za predstavnike vlasti u RH-e.

17. Usvojiti Zakon da je za pokretanje referenduma potrebno prikupiti 50.000 potpisa čime je odluka o referendumu obvezujuća za Vladu i Sabor RH-e.

18. Za sve izbore u RH-e obvezno je postizanje minimalno 50% glasova plus 1 glas od broja  upisanih birača plus 1 glas.

19. Organizirati plansku urbanizaciju RH-e po županijama i na razini RH-e.

20. Organizirati i osposobiti centre za razvoj RH-e po županijama, gradovima i  općinama.

21. Mladima osigurati kredite za izgradnju stanova i obiteljskih kuća sa 1% godišnjom kamatom, te im osigurati  besplatno zemljište za izgradnju obiteljske kuće u općini i gradu gdje zatraže.

22. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do      Sabora RH-e.

23. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

24. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.

25. Podnijeti će se kaznena prijava DORH-u i Međunarodnom Sudu za pravo mora u Hamburgu protiv onih državnih dužnosnika koji su  zaključili ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja prije proglašavanja Isključivog gospodarskog pojasa, prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine, te istim institucijama podnijeti  kaznene prijave i protiv odgovornih osoba u Vladi RH-e.

Kandidat za Sabor RH neće moći biti ako ne  ispunjava između općih zakonski još i slijedeće uvjete:

1. Da prihvaća gospodarske i političke programe Nezavisnih Narodnih Zastupnika.
2. Dok ne potpiše ugovor o pravima i obavezama Narodnog saborskog zastupnika.

O b r a z l o ž e nj e

Hrvatski Svjetski Sabor u suradnji s hrvatskim znanstvenicima, stručnjacima raznih zanimanja i svim ostalim građanima dobre volje, udruženim u građanskoj inicijativi "NAŠA Hrvatska" organizira NEOVISNE NARODNE ZASTUPNIKE koji će predstavljati i zastupati građane u Saboru R.H., Hrvatski Narod putem neovisnih narodnih lista na kojima će biti najkvalitetnije  moralne osobe, koje Hrvatski Narod ima u Hrvatskoj i u svijetu, koji znaju, mogu i hoće dati dio sebe za opće dobro naroda i Države Hrvatske. Na izbore se izlazi u svim izbornim jedinicama. Predstavljanjem i realizacijom Gospodarsko-političkog programa polazi se od činjenice da Republika Hrvatska, svojim Bogom danim resursima, može pružiti mnogo bolje uvjete za dostojanstven život svih njenih državljana. Nažalost sve  dosadašnje političke stranke nisu iskoristile te resurse za OPĆE DOBRO SVIH žitelja RH nego najčešće za svoja osobna dobra. Nezavisni Narodni zastupnici biti će u službi Hrvatskog Naroda, oni trebaju služiti narodu, kako bi svima osigurali pristojan život i financijsku sigurnost za narednih 50 godina.  Na listama nezavisnih Narodnih Zastupnika biti će osobe,koje znaju, mogu i hoće ŠTITI I ZAŠTITI HRVATSKE NACIONALNE INTERESE, koje će svojim zalaganjem i poštenim radom za opće dobro, osigurati dostojanstvenu i sretnu bližu i daljnju budućnost. Zajednički sa Dijasporom, pod nazivom NAŠA HRVATSKA, izlazi se na izbore u svih 11 izbornih jedinica.  Sve predložene osobe na listama prihvatiti će navedene gospodarske i političke programe, te će svojim potpisom kod Javnog bilježnika potpisati svoju ostavku, koja će se moći aktivirati u momentu odstupanja saborskog zastupnika od navedenih gospodarskih i političkih programa.

Mr.sc. Niko Šoljak

Split  31. 07. 2017. god.        

 

Koordinator: Mr. sc. Niko Šoljak