HRVATSKI  SVJETSKI  SABOR
Broj:  01-11-3/ 2017.
Poreč, 29. ožujka, 2017. godine.

OTVORENO PISMO NOSIOCIMA ZAKONODAVE, SUDSKE I IZVRŠNE VLASTI U REPUBLICI HRVATSKOJ I HRVATSKOM NARODU


1. Molimo Predsjednicu Republike Hrvatske gospođu Kolindi Grabar Kitarović da podrži naše molbe


2. Molimo Predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andriju Plenkovića da uvaži naše prijedloge.


3. Molimo sve zastupnike u saboru Republike Hrvatske da ne izglasavaju Zakone koji idu na štetu Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske.


4. Molimo Hrvatski Narod u domovini i svijetu da na svim mogućim nivoima podrže naše molbe , te da se javno suprotstave izglasavanju Zakona koji su štetni za narod i Državu Hrvatsku.


 5. Molimo sve kojima je ovo pismo upućeno, da se o istom pismeno očituju i daju svoje bolje prijedloge .


Poštovani !


1.Molimo Vas odustanite od poreza na nekretnine, koji je nemoralan  štetan za Narod i Državu Hrvatsku, čija će primjena imati  dalekosežne negativne  posljedice, koje će se najviše vidjeti osobito nakon 5 do 10 godina kada se počne plijeniti  privatna imovina po tom Zakonu, kao čin namirenja na Zakonima utemeljenim potraživanjima
2.Molimo Vas poništite sve ugovore kojima su banke prodale dugovanja građana UTJERIVAČIMA  dugova.
3. Molimo žurno ukinite Ovršni Zakon i neka Sabor donese zakon kojim samo Sudovi u svojim postupcima mogu presuditi ovrhu novčanih sredstava i na imovinu i to  nakon iscrpljenih zakonskih zaštitnih prava građana, ali tek kada  presude postanu pravomoćne i izvršne temeljem kojih, kao konačnih presuda, može plijeniti sredstva i imovinu građana.
4. Molimo da se pod Hitno promijeni Zakon kojim presude suda postaju pravomoćne i izvršne nakon drugostepene presude, kojom se potvrđuje prvostepena presuda.
5. Molimo da se smanje sudske takse, koje su najviše u EU što je jedan od razloga zbog čega građani ne mogu ostvariti svoja legitimna prava, jer nemaju likvidna financijska sredstva da plate tu taksu, a još manje za visoke odvjetničke troškove.


                                      Kratko obrazloženje:


1.Porez na nekretnine je jedan od  nemoralnih poreza, jer će nakon njegove primjene nastati kriminalna otimačina privatne imovine. Osim toga tim porezom  opteretiti će se nekretnina i njezini vlasnici bez obzira dali istu koriste ili ne. Zakon o komunalnom doprinosu, kojeg se ukida je pošten Zakon, kojeg ne treba ukinuti jer građani plaćaju po m2 kojeg koriste i imaju u vlasništvu, dok porez na nekretnine građani će morati plaćati bez obzira dali ih koriste ili ne. Zakonom o porezu na nekretnine otimat će se imovina najsiromašnijim građanima RH i Hrvatima koji žive i rade diljem svijeta. Veći dio nekretnina, koje Hrvatski Narod ima, nastale su nasljeđivanjem od svojih djedova i očeva. Primjenom Zakona o porezu na nekretnine oni će ostati bez te djedovine i očevine, jer trenutno istu ne koriste niti od tih nekretnina imaju neku materijalnu korist, odnosno prihod iz kojega bi realno mogli plaćati poreze. Naprotiv na tim  nekretninama ne ostvaruje se nikakav prihod, ali se plaća trošak održavanja u njihovoj nadi da će se jednog dana oni ili netko od njihovih nasljednika vratiti na djedovinu i tu živjeti. Porezom na nekretnine dira se u osobne svetinje građana Republike Hrvatske, kojima će se te svetinje opteretiti porezom i onih koji nemaju ni za kruh, a kamoli da plate porez iste će se plijeniti. Te nekretnine će se porezom opteretiti i nakon toga oduzeti od vlasnika, koji taj porez ne mogu platiti, pa će se naplatiti od vlasnika na razno razne načine pa i prodajom duga utjerivačima dugova, kao što su to učinile banke u R.H. Za te nekretnine građani su emotivno vezani  jer je  to njihov rodni kraj temelj njihovog postanka na svijetu i  opstanka kao razumnog bića koji štuju i poštuje svoje porijeklo svoje korenje sve starije. Njihovi očevi i djedovi  najčešće su bili gladni kruha, ali nasljedstvo nisu prodavali nego su ih čuvali kako bi ih ostavili budućim generacijama. Porezom na nekretnine država, koja se po Ustavu zove država Hrvatskog Naroda,  tim Zakonom narodu će se uzima njegove svetinje. Time će se,  tom narodu, nanositi  nenadoknadiva moralna, pravna  i materijalna šteta. Prije više od  50 godina bivša Jugoslavija je ukinula porez na nekretnine, odnosno porez na katastar, kako se onda zvao i uvela porez na  prihod kojeg su poreznici utvrđivali bilo po vinu, duhanu ili po nekom drugom proizvodu. U bivšoj Jugoslaviji vlastodršci se nisu usudili opteretiti nekretnine i ne platišama  nekretninu  oduzeti . Komunisti se nisu usudili  uzeti očevinu narodu  te su promijenili Zakon. Danas nakon  50 i više godina u samostalnoj demokratskoj  Državi Hrvatskoj, koja je  po Ustavu  Država Hrvatskog Naroda, uvodi se porez na nekretnine i time stvaraju uvjeti za pljenidbu nekretnina. Po tom Zakonu  hrvatske građane će  pljačkati po zakonu, kao što su opljačkani po Zakonu o privatizaciji , Ovršnom Zakonu i Zakonu koji omogućava Bankama da prodaju dugove Utjerivačima dugova.


         Mnogi pripadnici Hrvatskog Naroda, koji danas žive diljem svijeta i ne znaju  da će sada na tu imovinu plaćati porez i ako ga ne plate nekretnina će se opterećivati, pa će se dug sa kamatama gomilati i imovina oteti, a dug na razne načine  od vlasnika nekretnina naplatiti, ako ne drugačije onda  putem utjerivača dugova, kao što se danas naplaćuju dugovi koje je banka prodala  utjerivačima dugova. Treba znati da za nasljednike, iako te nekretnine nemaju ama baš nikakvu tržišnu vrijednost, za njih imaju neprocjenjivu vrijednost. Oduzeti tim građanima nekretnine, tim ljudima uzima se je ljubav prema rodnom kraju, oduzeti im djetinjstvo, oduzeti im sjećanja na njihove roditelje i rodbinu na žive i mrtve. To  je kriminal, koji niti jedna poštena osoba  neće odobriti niti iza toga stati. Primjenom Zakona o porezu na nekretnine nastat će  nesagledive posljedice kada će se  početi primjenjivati  za 5 i više godina , kada će svi građani RH saznati što im je sa tim Zakonom učinjeno. Posebno kada se zna da pripadnika Hrvatskog Naroda ima preko 15 milijuna, 4,3 milijuna u Hrvatskoj i preko 10 milijuna u Dijaspori računajući prvu, drugu, treću i četvrtu generaciju. Tim Zakonom nekoliko milijuna pripadnika Hrvatskog Naroda  ostat će bez svoje imovine. Vjerujemo da Zakonodavcu to nije namjera, jer se donosi  Zakon, bez stručne analize, koja  stručno utvrdi pozitivne i negativne posljedice koje će nastati primjenom tog Zakona.  Vi koji taj Zakon donosite sigurno nećete biti na vlasti , kao što nisu danas na vlasti oni  koju su donijeli i Kriminalne Zakon o privatizaciji, Ovršni Zakon, Zakon o pravosuđu gdje je drugostepena presuda bila pravno utemeljena ili ne postaje pravomoćna te Zakon kojim Banke svoja potraživanja od građana RH mogu prodati utjerivačima dugova . Molimo Vas da ne date svoj pristanak za Zakon o porezu na  nekretnine, kojim se hrvatske građane trajno otuđuje od njihove Države Hrvatske.


2.Molimo Vas da pod hitno poništite ugovore kojima Banke svoja dugovanja prodaju utjerivačima dugova, koji uspješno te dugove naplaćuju tako da  građani Republike Hrvatske i njihova djeca su životno ugroženi od strane  utjerivača dugova. Utjerivači dugova, koji su te dugove od Banka kupili (već njihovog naziv UTJERIVAČI govori sve sam za sebe ) zanate kako te dugove utjerivanju? Dođu do dužnika i kažu mu ako taj dug ne plati do  zadanog trenutka da će mu djeci polomiti ruke i noge, koji će postati  invalidi. Njihove metode se jako dobro znaju: lome ruke i noge, djecu osakate, a ako dužnici nemaju djecu, dužniku lome prste ruke noge , bušilicom buše koljena i ramena  i tako dug naplate ili životno nastrada  čovjeka koji ni na koji način ne može taj dug platiti. Pročitajte knjigu uvažene časne izuzetno hrabre  gosp. MIrele Holy. Ona je kao saborska zastupnica, koja nije popustila pritisku utjerivača političkih biznismena, morala otići iz politike, ali je barem napisala i opisala i u knjizi objavila metode i način utjerivača dugova i metode kojima se neposlušnike udobrovoljava. Gospođa Holy je slikovito opisala što čeka one koji  njihovim zahtjevima ne udovolje. Hrabra Gosp. Mirela Holy je detaljno, na svom primjeru, opisala rad i metode discipliniranje neposlušnika. Sada  njihov rad štiti Zakon, kojim su ovlašteni da taj dug utjeravaju. Njihov rad i metode  naplate duga je zakonodavac ozakonio. Prodajom duga od strane banaka utjerivačima dugova građani su prepušteni na milost i nemilost utjerivačima dugova. Radi se  o nekoliko stotina tisuća građana Republike Hrvatske. Ti  gađani  svoje muke ne smiju ni policiji prijaviti, tako da nemaju nikakvu zaštitu za svoju djecu ni za sebe osobno. Od njih utjerivači dugova rade što hoće i na njih primjenjuju metode prisile koje hoće i za to nikome ne odgovaraju,  naprotiv sve rade po kriminalnom ugovoru,  koji ih je za to ovlastio.
         Molimo Vas gospodo, koji vladate Republikom Hrvatskom, imajte barem malo milosti za te građane, Ti građani  su Vam dali vlast , a Vi im donosite Zakone kojima im se oduzima pravo na ljudsko dostojanstvo, pravo na život njihove djece i njihov vlastiti život . Zaboravlja se da su ih u bijedu i siromaštvo  odveli kriminalni Zakoni, koje su predložili i izglasali Vaši prethodnici.


3. Molimo Vas da pod hitno ukinete Ovršni Zakon i donesete Zakon kojim samo Sud, u svojim postupcima, donosi izvršene i ovršne presude, temeljem kojih se mogu plijeniti sredstva i imovina građana. Sadašnji ovršni Zakon RH, čijom primjenom je 340.000,00 građana RH je blokirano, koji sada žive na rubu gladi. Tih 340 tisuća imaju u prosjeku 3 člana obitelji to je milijun hrvatskih građana žive bijedno, a pitanje je imaju li dnevno za kruh i mlijeko. 


4. Molimo Vas da promijeni Sudbeni Zakon , kojim prvostupanjske presude postaju pravomoćne nakon drugostupanjske presude bez obzira koliko je ona pravna i pravična. Zna se kakvo je stanje u našem sudstvu, te da postoji čvrsta sprega između prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova. Takvim pravomoćnim presudama uskraćuju se  prava  građana na pravno i pošteno suđenje, jer presude postaju izvršne prije nego građani konzumiraju sva svoja prva koja su im zajamčena Zakonima i Ustavom RH. Unaprijed se zna da će sve te kriminalne presude potvrditi Vrhovni i Ustavni sud. U slučaju da presuda padne na Vrhovnom ili Ustavnom sudu građanima nitko ne može nadoknaditi nastalu štetu, zbog izvršenja presude, koju je Vrhovni ili Ustavni sud poništio. Poništenje presuda suda RH ima pravo i Europski suda za ljudska prava.  Nitko u praksi oštećenom građaninu ne nadoknađuje štetu nastalu izvršenjem takvih presuda, koje provode izvršni organi pljenidbe kao što su:  FINA i javni bilježnici bez obzira što presuda, prema pozitivnim zakonima RH, nije konačna. Primjenom tog  Zakona hrvatskim građanima nanosi se neprocjenjiva šteta. Danas nakon nekoliko godina njegove primjene to znaju mnogi građani RH. Tu istinu i posljedice takovog Zakona znali  su samo oni koji su taj Zakon izglasali. Oni su znali da donose Zakon koji je štetan za Narod i Državu Hrvatsku. Sada oni više nisu na vlasti, a posljedice njihovog nekorektnog i nepoštenog rada su nenadoknadive.


5.Molimo Vas da smanjite sudske takse, koje su najviše u EU, što je jedan od razloga što građani ne mogu ostvariti svoja prava, jer nemaju sredstva da plate tu taksu, a još manje za visoke odvjetničke troškove i tako njihova prava, koja  im Ustav RH garantira, nikad ne konzumiraju.
         Da je sreće časti i poštenja svi dosadašnji  članovi Vlade i Saborski zastupnici, koji su nenarodne Zakone donijeli,  trebali bi odgovarati, zbog nenadoknadive  štete koju su, tim Zakonima, oštetili narod i državu Hrvatsku. To  nije isključeno da   jednog dana Hrvatski Narod  neće  pokrenuti krivični postupak protiv Članova Vlada RH i Saborskih Zastupnika, koji su donijeli Zakon o Privatizaciji, Ovrši Zakon i  Zakon o bankama, koje su prodali dugove utjerivačima, a i sadašnje koji donose Zakon o porezu na nekretnine, te za sve Zakone koji se  u praksi  dokažu da su oštetili  građane, odnosno  Državu Hrvatsku.
         Gospodo Molimo Vas nemojte iza sebe ostaviti i kriminalne Zakone kao što su ostavili Vaši prethodnici.  Nemojte dozvoli da kad se ti Zakoni  počnu sprovoditi da hrvatski građani proklinju Vas i Vašu djecu, kao što sada proklinju one koji su im  Zakonom o pretvorbi i njegovom primjenom  u praksi   oduzeli radna mjesta i od poštenih radnika napravili sirotinju koja danas prevrće kante za smeće da bi preživjeli, a tajkuni koji su ih opljačkali u sprezi sa političarima, uživaju  kao što su nekada uživali kraljevi. Sadašnja  nesreća za  narod je  Ovršni Zakon, kojim je mnogima oduzeto sve što su imali, te oni čiji je dug prodan utjerivačima dugova.
         Molimo Vas odustanite od primjene Zakon o porezu na nekretnine i ubuduće nemojte donijeti niti jedan Zakon bez detalje stručne analize znanstvenih ustanova, koje su i osnovane da služe narodu.
         Molimo Vas sjednite sami sa sobom pa se upitajte što to Vi činite svom narodu i Državu Hrvatskoj. Vi ste sastavni dio tog naroda. Upitajte se zašto nam  školovana mladost odlazi iz Hrvatske?  Zašto u najbogatijoj zemlji na svijetu niste u stanju osigurati pristojan život dosljedan čovjeku? Zašto nismo u stanju prehraniti 4,3 milijuna stanovnika, a imamo prirodnih, Bogom date resurse  za prehraniti 50 milijuna stanovnika?  Zašto nam u ovoj godini umire 45% više građana nego u istom razdoblju prošle godine?  Zašto ? Zašto ? Za sve to su krivi Vaši prethodnici, koji su svoj egoizam stavili ispred interesa Naroda i Države Hrvatske. Molimo Vas nemojte ići njihovim stopama.
         Molimo sve one kojima je ovo pismo upućeno da duboko ispitaju svoju savjet i promjenu svoj odnos prema narodu i Državi Hrvatskoj za 180 stupnjeva  u odnosu kakav je taj odnos bio do sada.
         Država Hrvatska je stečena krvlju i patnjama najboljih hrvatskih sinova, kako bi  bila pravna i pravična, moralna, socijalna, demokratska i neovisna  Država Hrvatskog Naroda i naroda i narodnosti, koje u njoj žive. Poštujmo te žrtve, poštujmo Državu Hrvatsku, koja je svetinja svih pripadnika hrvatskog naroda u Hrvatskoj i u Svijetu.

 

Koordinator: Mr. sc. Niko Šoljak