HRVATSKI SVJETSKI SABOR
VIJEĆE HRVATSKOG NARODA
Broj: 01-11-1/2015.
Poreč, 5. siječnja 2015. godine

Temeljem više desetina godina rada tima stručnjaka, znanstvenih i drugih istraživanja, te Odluka Vijeća Hrvatskog Naroda od 16. listopada 2014. godine i pismenih odgovara na upitnik članova Vijeća Hrvatskog Naroda, nastao je politički i gospodarski program, koji je obavezujući za članove Vijeća Hrvatskog Naroda. Članovi VHN dužni su ove Odluke zastupati, za njih se boriti i izboriti te iste realizirati svatko prema svojem znanju, sposobnostima i mogućnostima.

GOSPODARSKI I POLITIČKI PROGRAM VIJEĆA HRVATSKOG NARODA

1. Preustroj RH-e u četiri regionalna područja Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.
2. Status općine i/ili grada imaju sve jedinice lokalne samouprave koje imaju Sud, Katastar i Urbanizam.
3. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
4. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
5. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
6. DIJASPORA po funkciji, a ne po izboru, sudjeluje u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e.
7. MAJKAMA sa 3 i više djece država Hrvatska osigurava prosječna mjesečna primanja i sva prava iz radnog odnosa, kao da su zaposlene.
8. Za  svu djecu država Hrvatska osigura besplatni smještaj u vrtićima.
9. Svim  učenicima i studentima država Hrvatska osigurava besplatno školovanje.
10. U roku 3 mjeseca od konstituiranja Državni Sabor RH-e donijeti će Odluku o ukidanju financiranja političkih stranka iz državnog proračuna RH-e.
11. U roku 3 mjeseca od konstituiranja Državni Sabor će donijeti Odluku o ukidanju financiranja svih nadri institucija iz državnog proračuna RH-e.
12. U roku godinu dana od konstituiranja Državnog Sabora RH-e vratiti će u hrvatski proračun izneseni novac (cca. 35 milijardi EUR-a) koliko je, prema dosadašnjim informacijama, iznijeto iz Hrvatske od 1990. do 2010. godine. 
13.  U roku godinu dana od konstituiranja Državnog Sabora RH-e, uz zakonodavnu, izvršnu, pravosudnu vlast, uvesti će se i monetarnu vlast.
14. U roku od godinu dana konstituiranja  Državnog Sabora RH osnovat će se   Hrvatska Svjetska Banka.
15. U roku 6 mjeseci od konstituiranja Državnog Sabora RH-e, Ustavom RH-e uvesti će se sustav izravne demokracije, kako bi narod iz naroda birao svoje predstavnike vlasti, s pravom opoziva čime se utvrdi njihovo odstupanje od usvojenog programa rada.
16. U roku 6 mjeseci od konstituiranja Državnog Sabora RH-e po Ustavu će se smanjiti broj Saborskih zastupnika umjesto sadašnjih 160 na 77.
17. U roku 6 mjeseci od konstituiranja Državnog Sabora RH-e  u Ustav će se ugraditi odredbe o konkretnoj odgovornosti nositelja vlasti i to od najmanje funkcije do Predsjednika RH-e sa pravom opoziva i to bez prava na zaštitni imunitet.
18. Osigurati da Saborski zastupnici obavljaju svoju časnu dužnost i da primaju naknadu u visini plaće radnog mjesta sa kojega su došli u Sabor te da se, nakon završetka mandata, vraćaju na svoje radno mjesto sa kojega su došli u Sabor.
19. U roku od tri mjeseca od dana konstituiranja Državnog Sabora RH ukinuti saborske mirovine.
20. U roku godinu dana od dana konstituiranja Državni Sabor RH donijeti će Odluku o  obaveznom glasovanju za predstavnike vlasti u RH-e.
21. U roku od mjesec dana od dana konstituiranja Državni Sabor RH će donijeti Zakon kojim se nakon završetka mandata Predsjedniku RH, osigurava dohodak i sva prava iz radnog odnosa u trajanju od  6 mjeseci od završetka mandata. Nakon toga prestaju mu sva prva, koja je ostvarivao kao Predsjednik RH-e.
22. U roku od 3 mjeseca od konstituiranja Državni Sabor RH-e će Ustavom i Zakonom o državnim dužnosnicima doživotno zabraniti rad državnim dužnosnicima u državnim službama i u pravnim osobama u državnom vlasništvu, kojima se dokaže krivnja bilo pronevjera ili uskraćivanje građanskih prava bilo presudama ili na drugi način.
23. U roku mjesec dana od konstituiranja Državni Sabor RH-e proglasiti će isključivi gospodarski pojas na Jadranu.
24. U roku od mjesec dana od  dana konstituiranja Državni Sabor će  podnijeti kaznenu prijavu DORH-u i Međunarodnom Sudu za pravo mora u Hamburgu protiv današnje Vlade, koja je zaključila ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikohidrata iz podmorja prije proglašavanja Isključivog gospodarskog pojasa prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine, te istim institucijama podnijeti  kaznene prijave i protiv odgovornih osoba u Vladi RH-e.
25. U roku 2 godine od konstituiranja Državni Sabor RH-e će urediti  državne granice sa svim susjedima ili prekinuti sa njima sve diplomatske i druge odnose. 
 26. U roku 6 mjeseci od dana konstituiranja Državni Sabor RH-e raspisati će međunarodni natječaj i pokrenuti proces realizacije gotovih programa gospodarske obnove Republike Hrvatske, koji su navedeni u slijedećem kratkom filmu:
                     http://youtu.be/mJlZTMiYGp8  
27. U roku 6 mjeseci od dana konstituiranja Državni Sabor RH-e će Zakonom utvrditi da je za raspisivanje referenduma potrebno prikupiti 50.000 potpisa čime je odluka o referendumu obvezujuća za Vladu i Sabor RH-e. 
28. Za sve izbore u RH-e obvezno je postizanje minimalno 50% glasova plus 1 glas od broja  upisanih birača plus 1 glas.
29. Avansirati proizvodnju i osigurati otkup svih proizvedenih poljoprivrednih proizvoda po posebnom programu Vlade RH-e.
30. Avansirati proizvodnju mesa i prerađevina od mesa te osigurati otkup svih  proizvedenih količina po posebnom programu Vlade RH-e.
31. Organizirati plansku urbanizaciju RH-e po županijama i na nivou RH-e.
32.Organizirati i osposobiti centre za razvoj RH-e po županijama, gradovima i  općinama.
33. Mladima osigurati kredite za izgradnju stanova i obiteljskih kuća sa 1% godišnjom kamatom, te im osigurati  besplatno zemljište za izgradnju obiteljske kuće u općini i gradu gdje zatraže, po programu Vlade RH-e.
34. Tražiti od Predsjednika RH-e da svoju pažnju i aktivnosti usmjeri po prioritetima i to:
1. Gospodarstvo
2. Politički sustav
3. Zaštita nacionalnih interesa Hrvatskog Naroda.
4. Socijalna sigurnost građana.
5. Vanjska politika
6. Zaštita prava čovjeka.
7. Zaštita kulturnih dobara.

35. Prioriteti Vlade RH-e:
1. Gospodarstvo
2. Politički sustav
3. Zaštita nacionalnih interesa Hrvatskog Naroda.
4. Socijalna sigurnost građana.
5. Vanjska politika
6. Zaštita prava čovjeka.
7. Zaštita kulturnih dobara.

                                                                  Koordinator:
                                                                  Mr.sc. Niko Šoljak
                                                                                                                                                                                 cid:image001.jpg@01CFEA37.BF77BCF0