HRVATSKI SVJETSKI SABOR
VIJEĆE HRVATSKOG NARODA
Broj: 01-11-25/2014
Poreč, 9.11.2014. godine

                                              

Poštovani !
1. U privitku Vam dostavljamo Odluke, Zahtjeve i Preporuke, koji su donijeti na sastanku održanom  16.10.2014. godine u Zagrebu.

2. Dostavljamo Vam izjavu te Vas molimo ako ste spremni sudjelovati i pomoći kod realizacije navedenih Odluka, Zahtjeva i Preporuka, da izjavu popunite i potpišete, kako bi ubuduće zajednički pronalazili put kojim trebamo ići. Moramo pronaći put kako osigurati da u Hrvatskoj, moral i moralne norme budu osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka. Ukoliko ste spremni da taj put zajednički osiguramo molimo Vas priloženu Izjavu potpišete te nam ju vratite.
3. Molimo Vas da potvrdite prijem ove elektronske pošte.

Vama na usluzi uz srdačne pozdrave !

                                                                  Koordinator:
                                                                  Mr.sc. Niko Šoljak
                                                                                                                                                                                 cid:image001.jpg@01CFEA37.BF77BCF0

 

U privitku :
          l.  Odluke
          2. Izjava

 

HRVATSKI SVJETSKI SABOR                                     
VIJEĆE HRVATSKOG NARODA

Na sastanku održanom  16. listopada  2014.  Godine, u Nacionalnoj Sveučilišnoj Knjižnici u Zagrebu, donijelo je slijedeće:

ODLUKE

 1. Formira se VIJEĆA HRVATSKOG NARODA (VHN), koje ima sa Zadatak da organizira, predstavlja, kreira i realizira  način realizacije gospodarskih i političkih programa u RH.
 2. Svi prisutni  na današnjem skupu, postaju članovi VNH, ( osim onih koji se izjasne da to ne žele). Svaki član VHN. Svoju  suglasnost  potvrđuju  izjavom koju osobno potpisuju.
 3. U Izvršni Odbora Vijeća Hrvatskog Naroda iz Hrvatske i Svijeta imenovano je 225. članova, čija imena su pročitana.Svima će se dostaviti izjave i postaju članovi Izvršnog Odbora tek kada potpisu izjavu kao članovi Izvršnog Odbora VHN.
 4. Članovi VNH mogu biti svi pripadnici Hrvatskog Naroda bez obzira gdje žive i rade.
 5. Financijsko poslovanje VNH obavlja se preko sindikata "Preporod", koji će otvoriti poseban račun na koji će se uplaćivati sredstva za rad VNH.
 6. Odgovorne osobe, za rad VNH, su:

- Za administrativni rad  gosp. Niko Šoljak predsjednik HSSD.
- Za financijsko poslovanje VHN i gosp. Željko Stipić  predsjednik sindikata "Preporod".
- Za  potpise financijske dokumentacije zajednički se ovlašćuju gospoda Željko Stipić i Niko Šoljak. 

 1. Povjerava se izrada i potpisivanje Ugovora o financiranju VNH  sindikatu "Preporod", u suradnji sa HSSD.
 2. Povjerava se sindikatu Preporod da, zajednički sa HSSD, uputi molbu udrugama, organizacijama i pojedincima u zemlji i svijetu da financijski podrže realizaciju prethodno navedenih Odluka i Zaključaka.
 3. Godišnja članarina, koju plaćaju članovi VNH, iznosi minimalno 10 kuna ili 1 EUR, ili 1 USD.
 4. Traži se od Braniteljskih udruga, Sindikata i udruga Građana, čiji članovi nisu u VHN, da imenuju svoje predstavnike.
 5. Pozivaju se svi hrvatski građani u Hrvatskoj i u Svijetu, koji žele biti članovi VHN, da se jave na adresu Hrvatskog Svjetskog Sabora.
 6. Prihvaćaju se predstavljeni programi gospodarske obnove Republike Hrvatske.
 7. Prihvaća se politički program zamjene partitokratskog sustava vladanja RH sustavom izravna demokracija u RH.
 8. Za opstojnost naroda i države Hrvatske u što kraćem roku pokrenuti mirni proces promjena kroz mobiliziranje svih demokratskih snaga u RH, s posebnim težištem na Braniteljske udruge, udruga Sindikata, civilnih udruga i kreativnih pojedinaca, kako bi se u što kraćem roku zaključci iz točaka 11. i 12. realizirali.
 9. Izvršno tijelo Vijeća treba u najkraćem roku zatražiti od Predsjednika Sabora RH da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog Sabora sa slijedećom Dnevnim Redom:

     1. Predstavljanje programa gospodarske  obnove RH
     2. Predstavljanje sustava Direktna demokracija u RH
     3. Pitanja i odgovori.

 1. Traži se od Predsjednika RH da u što kraćem roku sazove izvanrednu sjednicu Sabora RH  i zatraži donošenje Odluke o promjeni Ustava  RH u skladu sa ovim zaključcima.
 2. Traži se od Predsjednika RH, Predsjednika Sabora RH i Predsjednika Vlade RH da daju odgovor tko je dozvolio zaprašivanje Hrvatskog neba za sprječavanje dolaska sunaca na zemlju i time nasilnu promjenu klime na području Hrvatske, jer je to izazvalo poplave sa nenadoknadivom štetom gospodarstvu i obiteljima, kao i turizmu. Iako je Predsjednik RH rekao da je taj prah neškodljiv. S obzirom da se zna da nema kemikalije koja ne škodi čovječnijem zdravlju. Tražimo da se javno izvijesti Hrvatski Narod. I to sa znanstvenog aspekta promjene klime, korist i šteta, financiranje, naknade štete, tko će je utvrditi i tko će je građanima RH nadoknaditi,  kada i pod kojim uvjetima. 
 3.  Pitamo Predsjednika RH dali je on to  dozvolio, na prošloj konferenciji o klimatskim promjenama na kojoj je osobno bio nazupčan?.
 4. Traži se od Sabora RH da odgodi raspravu o izmjeni Zakona o referendumu do novih izbora.
 5. Traži se od Vlade RH i Sabora da se odgodi monetizacija (prodaja) hrvatskih auto putova do novih izbora.
 6. Traži se od Sabora RH da  ukine Vladin ured za Udruge, koji dodjeljuje sredstva udrugama koje služe Vladi RH, a ne građanima RH, te da sredstva namijenjena civilnim udrugama, dodjeljuje direktno Sabor  RH, koji će nadgledati i sredstva usmjeravati onim civilnim udrugama koje štite interes građana, jer Vladin ured za udruge nenamjenski troši financijska sredstva za zaštitu Vlade i njenih  institucijama, a ne građana RH, za koja su namijenjena.
 7. Traži se od Sabora RH da u što kraćem roku proglasi isključivi gospodarski pojas na moru, zbog čega Država Hrvatska godišnje gubi milijardu i petsto milijuna EUR.
 8. Utvrđuje se da Predsjednik RH nije nazočan ovom Skupu iako je uredno pozvan, ( Niti je opravdao svoj izostanak ) Ne znamo dali  Predsjednik RH, gosp. prof. dr, Ivo Josipović podržava ili ne  podržava gospodarske i političke programe, koji su mu kao prijedlozi na vrijeme dostavljeni.
 9. Utvrđuje se da Predsjednik sabora RH nije nazočan ovom Skupu iako je uredno pozvan, (niti je opravdao svoj izostanak). Tako da ne znamo  dali Predsjednik Sabora, gospodin Josip Leko, podržava ili ne podržava  gospodarske i političke programe koji su mu, kao prijedlozi, na vrijeme dostavljeni.
 10. Utvrđuje se da Predsjednik Vlade RH nije nazočan ovom Skupu iako je uredno pozvan, (svoj izostanak pismeno opravdao) tako da ne znamo  dali Predsjednik Vlade gospodin Zoran Milanović, podržava ili ne podržava gospodarske i političke programe, koji su mu kao prijedlozi na vrijeme dostavljeni.

NAPOMENA:

Pozivaju se Udruge i kreativni pojedinci, ako imaju neke dodatne prijedloge da ih dostave, pismenim putem, kako bi se na slijedećem Skupu o tim prijedlozima donosile Odluke.
           
                                      Kratko obrazloženje

            Vama  je poznata situacija u Hrvatskoj. Isto tako Vam je poznato da pod hitno treba mijenjati sustav vladavine, koji nas je doveo do stanja u kojem se danas nalazimo.Također Vam je poznato da se iz ovog sadašnjeg stanja ne može izići postojećim sustavom vladavine, što znači moramo mijenjati Ustav RH, izborni zakon i sve Zakone koji su putem partitokratskog sustava vladavine doneseni.  Odnosno sve Zakone koji omogućavaju da patritokrati imaju apsolutnu vlast nad narodom i Državom Hrvatskom a da nemaju nikakvu Odgovornost. Praktično odgovaraju sami sebi.
 Taj sustav u ovih 23 godine doveo je Hrvatsku na rub bankrota i građane Hrvatske pretvara u sluge i to u  vlastitoj kući.
U suradnji sa svim naprednim ,zdravim snagama u Republici  Hrvatskoj pokrenut je proces promjena. Znamo da se promjene mogu izvesti  samo ako objedinimo snage te zajednički Branitelji, sindikati, civilne udruge i kreativni pojedinci to shvate i prihvate kao svoju moralnu i materijalnu obavezu prema narodu i Državi Hrvatskoj. Vladajući će prodati sve što se da prodati, ceste, vode, šume i otoke kako bi financijski mogli održavati svoju vladavinu.
Hrvatska je bogata zemlja i ima izlaza.Međutim te izlaze mogu naći samo zdrave snage koje nisu zagrizle u kriminal, mito, korupciju i despotizam. Takvih snaga ima. To su pojedine  Braniteljske udruge, sindikati, civilne udruge i kreativni pojedinci. Nažalost ali oni su na marginama društva i njihov glas se ne čuje.
Vrijeme je da bude obrnuto. Da te zdrave snage preuzmu kormilo a partitokrati da budu na marginama društva.VIJEĆE HRVATSKOG NARODA TO MORA SPROVESTI U DJELA.

 

Ad. 12) Sažetak gospodarskog programa

            Zahvaljujući svome geoprometnom i geostrateškom položaju te velikim prirodnim i intelektualnim resursima hrvatskoj vlasti stoje na raspolaganju gotovi investicijski resursi i razvojni projekti na razini od oko 56 milijardi EUR među kojima su već operativno spremni za realizaciju, preko EU fondova i FDI (Foreign Direct Investments), kapitalni projekti iz područja razvoja međunarodnog prometa, za čiju aplikaciju su poznati investitori u visini od 12,5 milijardi EUR, kojima se osigurava otvaranje oko 45.000 radnih mjesta i povećavanje BDP od oko 4,5% godišnje u roku od 5 godina maksimalno, ako se odmah prihvati predloženi sustav Direktna demokracija. Paralelno će se pokrenuti gotovi projekti iz ekološke poljoprivrede u programu integriranja i sinergije "plave" i "zelene" Hrvatske kroz cjelogodišnji ekološki turizam, ekološki održivu energetiku i ubrzani razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Svi ovi programi se ostvaruju bez novih državnih zaduživanja i bez prodaje 1 m2 hrvatske zemlje, što je bilo povodom da ih je VHN jednoglasno prihvatilo i zatražilo žurnu realizaciju kako bi se izbjegla katastrofa od državnog bankrota, kojeg su režirali kriminalci preko političara.

Ad. 13) Sustav Direktna demokracija je skup međusobno interakcijski povezanih podsustava i njihovih dijelova kojima narod izravno donosi odluke o ulaganju strateških resursa, po unaprijed prihvaćenom strateškom planu, za pokretanje prometnog i gospodarskog sustava te racionalizacije funkcije državne uprave i samouprave na način da se poznatim kriminalcima, koji su do danas uništavali i pljačkali hrvatski narod putem korumpiranih i kupljenih političara, onemogući vladanje hrvatskim narodom i hrvatskom demokratskom državom. Referendum i preferencijalno glasovanje su samo neki od podsustava u sustavu Direktna demokracija, koji ništa ne znače bez cjelovitog sustava, što je razlogom da ih zagovaraju čak i dogmatske političke partije i predsjednik Republike, koji su ciljano doveli hrvatsku državu i narod na rub bankrota po nalogu poznatih kriminalca iz zemlje i inozemstva, koji stvarno upravljaju hrvatskom državom.

Ad. 16) Referendumsko pitanje, za budući referendum na kojemu će građani uništene Hrvatske plebiscitarno odlučiti da odbacuju partitokraciju i da jednoglasno prihvaćaju sustav Direktna demokracija, glasi:

JESTE LI ZA UVOĐENJE  SUSTAVA DIREKTNA DEMOKRACIJA?

“ZA”                                                 “PROTIV”

            Hrvatski Narod za referendum je spreman. Najprije tražimo od mjerodavnih institucija vlasti u RH da redovnim putem pokrenu postupak izmjene Ustava i Izbornog zakona u skladu sa novog (predloženim i od VHN usvojenog) sustava Direktna demokracija, koji spašava hrvatsku državu i narod od sigurnog uništavanja.

                                                                                                     Koordinator:
                                                                                                  Mr.sc. Niko Šoljak
                                                         cid:image001.jpg@01CFEA37.BF77BCF0
          

 

                        Kratki film:
                                                                                                                                                                     http://youtu.be/mJlZTMiYGp8         

 

 

 

 

HRVATSKI SVJETSKI SABOR
VIJEĆE HRVATSKOG NARODA
Broj 10-10-1/2014.
Oib: 30917314191.
I Z J A V A
Kojom ja______________________________iz______________________
Ul________________________________Broj________________________
TELEFON ______________ MOBITEL _____________ ______________
E – Mail ______________________________________________________
Oib:__________________________________________________________
Sam sugla-sna-san da budem član VIJEĆA HRVATSKOG NARODA te da ću časno i pošteno zastupati interese Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske u granicama mojih sposobnosti znanju i mogućnostima.
Te da ću svagdje i na svakom mjestu gdje imam priliku štititi, ugled suverenitet i čast Hrvatskog Naroda i interese Države Hrvatske.
 Mjesto i datum ____________
                                                                               POTPIS: