HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-11-17/2014.

Poreč, 27. kolovoza, 2014. godine.

 

Poštovani !

 

POKRENUT JE PROCES PROMIJENA KOJE SE MORAJU SPROVESTI                                                  

 

            U koordinaciji Hrvatskog Svjetskog Sabora sa sindikatima, braniteljskim udrugama, udrugama građana, političkim strankama i kreativnim pojedincima iz Hrvatske i svijeta pokrenut je proces projektiranja, prihvaćanja, aplikacije i razvoja sustava Direktna demokracija u Republici Hrvatskoj s ciljem zamjene postojeće partitokratske vlasti i dogmatskog načina vladanja, sa novim i suvremenim demokratskim sustavom, koji može spasiti našu Domovinu od gotovo sigurnog bankrota i kaosa, koji izgleda neizbježnim.

          U planu je poziv vladajućoj politici da prihvati ovaj program i projekt i da ga stavi u redoviti proces demokratskog usvajanja čime bi se postigao jako veliki uspjeh i skratilo vrijeme za njegovu aplikaciju, koja se javlja kao spas u zadnji čas.

          Međutim, jasno je da to neće biti niti pogledano, a još manje prihvaćeno od postojeće partitokracije, koja ne zna niti želi znati što je to demokracija, pa će biti nužno ovu odluku donijeti preko narodnog referenduma kojega današnja partijska vlast ne bi smjela zaustaviti, ako to građani naše Hrvatske prihvate.

          Pozivamo Vas na udruživanje snaga i aktivnosti za realizaciju ovoga programa i projekta čiji nacrt prijedloga dostavljamo u prilogu kako bi ga zajednički modernizirali i aplicirali, a onda razvijali prema potrebama hrvatskog naroda koji, na ovaj način, konačno i konkretno preuzima svoju sudbinu u svoje ruke.

            Očekujemo da ćete i Vi biti kreator i organizator programa Direktna demokracija u Vašem gradu i na razini Hrvatske kako bi se tim putem osigurali uvjeti uljudne i mirne promjene partitokratskog vladanja narodom u korist demokratskog društva, što je i interes svakog poštenog pripadnika Hrvatskog Naroda i čovjeka dobre volje.

Molimo Vas Vaše pismeno očitovanje .

          Unaprijed se zahvaljujemo na dobroj suradnji u korist naše Hrvatske i njezinih građana.

 

S Štovanjem !

                                                                                   Koordinator:

                                                                                   Me. sc. Niko Šoljak

                                                           Picture

 Privitak:

Sažetak, sadržaj i Zaključci knjige Direktna demokracija u Republici Hrvatskoj, koja će biti prezentirana na predstojećem sastanku u Zagrebu.

HRVATSKI SVJETSKI SABOR

SUSTAV DIREKTNE DEMOKRACIJE

U

REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Za nakladnika: HSSD

Tehnički urednik:

Glavni i odgovorni urednik: Mr. sc Niko Šoljak

Tehnički urednik: Nikola Prizmić

Fotografije: Ivica Šoljak ing. građ.

Tisak:

Naklada: 500.

 

 

Split, kolovoz 2014.

 SAŽETAK

             Ekonomska recesija, koja je zahvatila pretežito industrijski razvijenije zemlje Europe i Amerike, pokazala je dotrajalost i nepopravljivost mehanizama neoliberalnog kapitalizma koji je apsolutistički vladao od velike ekonomske krize, s početka tridesetih godina proteklog stoljeća, do aktualnog snažnog razvoja „Azijskih tigrova“ koji, s preko 14% udjela u svjetskom robnom izvozu 2013.g., postadoše prva svjetska ekonomska sila i to sa ne kapitalističkim društvenim uređenjem, što je pokazalo da se može i bez kapitalizma uspješno funkcionirati. Pokazalo se i ovaj put - da ekonomska recesija ne nastaje kao izolirani slučaj nego kao indikator nesklada društvenih snaga u kojima dosadašnji eksploatatorski neoliberalni kapitalizam više ne može izdržati snagu intelektualnog ili socijalnog kapitala, koji traži svoje mjesto i ulogu u upravljanju narodnim bogatstvom ili raspoloživim narodnim resursima nad kojima kapitalistička država i politička dogma više ne može i ne smije imati monopol. Zapravo, pokazalo se da politička vlast, pučana i socijalista, lijevih i desnih, HDZ i SDP, ..., međusobno se razlikuje samo u demagoškoj retorici tijekom izbora, a da koriste isti sadržaj u svome obnašanju državne vlasti, što je potaklo intelektualne snage - da gotovo spontano pokrenu procese instaliranja i razvoja sustava Direktna demokracija, kao uljudnog, intelektualnog, nenasilnog, ne dogmatskog te dugoročno pravednog i održivog načina upravljanja narodnim resursima, odnosno državnim funkcijama.

            Logično, po elementarnoj fizičkoj zakonitosti o tendenciji ka izjednačenju sile akcije (ne nasilja) i protusile (sile reakcije), vladajuća dogma polako popušta uvođenje instrumenata Direktne demokracije u obliku određenih cenzusa i preferencijalnih glasovanja za ljude sa imenom i prezimenom, a ne dogmatsko glasovanje za uništavajuće dnevno-političke liste, koje sastavljaju moderni faraoni u obliku predsjednika političkih stranaka, koji zapravo vladaju narodom po nalogu kapitalista (kriminalaca), koji ih financiraju da bi stjecali brojne beneficije od državne vlasti, odnosno - da bi održali svoj kapitalistički izrabljivački sustav.

            Jasno je - da proces stvaranja sustava Direktna demokracija ide jako sporo, ali je već pokazao da je referendum postao jedan od najsnažnijih demokratskih instrumenata (primjer Švicarske, nordijskih zemalja, ...), kojima se korumpirani političari sve teže suprotstavljaju iz brojnih razloga, što bi trebalo konačno iskoristiti za projektiranje, instaliranje i razvoj modernog sustava Direktna demokracija za koji postoje svi važniji infrastrukturni i tehničko- tehnološki uvjeti (Internet, društvene mreže, ...) te impozantni broj obrazovanih ljudi (gotovo oko 70%) s pravom glasa, koji ne izlaze na dogmatske izbore, jer nemaju za koga i za što glasati, ali koji su spremni preuzeti izravno upravljanje zakonodavnom i izvršnom vlašću (posredno i s pravosudnom vlasti) u svojim državama po modelu dioničarskog sustava.

            U Republici Hrvatskoj, koja se nalazi u zoni gotovo neizbježnog državnog bankrota, kojega su proizvele njezine državne vlasti, postoji naglašeni interes neiskorištenog intelektualnog kapitala (također oko 70% danas pasivnog biračkog korpusa) da spas svoje Domovine potraži u žurnom projektiranju i aplikaciji modernog sustava Direktna demokracija i da tako zamole aktualne političare za shvaćanje težine trenutka i da se pridruže ovom humanom i socijalno održivom projektu i procesu, koji se više ne može i ne smije zaustaviti.

                                                                                                           Prof. dr. sc. Ivan Miloš

SADRŽAJ

 PREDGOVOR  I. ............................................................................................ 3

PREDGOVOR  II. ........................................................................................... 4

 DIO  I .............................................................................................................. 5

 1. UVOD ......................................................................................................... 7

2. POJAM, STRUKTURA I FUNKCIJA DIREKTNE

    DEMOKRACIJE KAO SUSTAVA .......................................................... 11

3. SAŽETAK ANALIZE POLITIČKOG I GOSPODARSKOG

    SUSTAVA U HRVATSKOJ .................................................................... 16

4. TEMELJNA KONCEPCIJA SUSTAVA DIREKTNA

     DEMOKRACIJA ..................................................................................... 22

5. OKVIRNI KONCEPT IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆE

    LEGISLATIVE U HRVATSKOJ ............................................................. 25

6. PRIJEDLOG TERMINSKOG PLANA I PROGRAMA

    APLIKACIJE SUSTAVA DIREKTNA DEMOKRACIJA ...................... 29

7. ZAKLJUČAK ............................................................................................ 30

 DIO II ............................................................................................................ 36

 GRAĐANSKA INICIJATIVA „REFERENDUMSKI USTANAK“............. 36

 DIO III ........................................................................................................... 42

 1. KRATKE INFORMACIJE I AKTIVNOSTI NA HRVATSKOG

    SVJETSKOG SABORA NA PUTU PRONALASKA POLITIČKIH I

    GOSPODARSKIH RJEŠENJA, KAKO BI HRVATSKA IZIŠLA IZ

    MORALNE I GOSPODARSKE KRIZE ................................................... 42

2. OBJAVE U MEDIJIMA: ........................................................................... 45

3. ZNANSTVENI SKUPOVI ........................................................................ 66

4. DIJELOVI PROGRAMA KOJI SE MOGU REALIZIRATI BEZ

    NOVIH ZADUŽIVANJA HRVATSKE DRŽAVE I BEZ PRODAJE

    1m2 HRVATSKE ZEMLJE, A TO SU: .................................................... 67

5. OBJAVE U MEDIJIMA O ZNANSTVENIM SKUPOVIMA ................. 68

6. ZNANSTVENI SKUP O GOSPODARSKOJ REVITALIZACIJI

    HRVATSKE .............................................................................................. 82

7. NEZAVISNI STRUČNJACI U SLUŽBI NARODA I DRŽAVE

    HRVATSKE, ............................................................................................. 84

6.1. Podrške: .................................................................................................. 87

8. PREDSJEDNICE VLADE, MOŽETE SPASITI SEBE I

    HRVATSKI NAROD OD KATASTROFE! ............................................. 88

8. OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU VLADE RH ZORANU

    MILANOVIĆU ......................................................................................... 92

ZAKLJUČAK

             Slijedom prethodno istaknutih rezultata istraživanja može se zaključiti da je dosadašnja i sadašnja politička, odnosno partitokratska vlast Hrvatsku dovela u zonu državnog bankrota i nekontroliranog kaosa s nesagledivim negativnim posljedicama. Slijedom toga ocjenjuje prihvatljivom prethodno opisana dijagnoza sadašnjeg stanja u RH, ali i u Europi općenito, pa se donose slijedeći zaključci:

            Nije moguće pa ni racionalno pokušavati popravljati postojeći politikantski sustav upravlja hrvatskom državom nego je potrebno uložiti ogromne napore i rizike za kreiranje i žurnu aplikaciju novog demokratskog političkog sustava u kojem će politikantstvo biti sustavno i preventivno isključeno.

            Svaki pokušaj osvajanja vlasti kroz neku postojeću ili novu političku stranku predstavlja neodrživi koncept (utopiju) rješavanja aktualnog stanja u RH, pa je neophodno odmah projektirati i aplicirati sustav Direktna demokracija.

            Vladajuće političke stranke imaju minimalno 20% kupljenih glasova na svakim izborima, a kupili su ih iz državnog proračuna i svojih politikantskih beneficija, što znači da porezni obveznici izravno financiraju svoju vlastitu propast.

            Danas i jučer na izbore izlaze svi kupljeni birači, jer glasaju za svoj opstanak na položajima, a drugi birači izlaze da glasaju za političke disidente ili početnike kako bi pokazali da se ne slažu sa vladajućim strankama, što upravo odgovara tim vladajućim partijama za siguran opstanak na vlasti do definitivnog uništenja RH.

            Slijedom toga nužno je potrebno stvoriti novi politički sustav u kojem će biti zadržana trodioba vlasti: (1) Zakonodavna; (2) Izvršna i (3) Pravosudna, ali kroz potpuno novi način njihovog formiranja, funkcioniranja i uzajamnih interakcijskih sprega čije će konce u rukama

imati izravno birači preko Interneta, odnosno društvenih mreža.

            Mora se strogo zabraniti bilo kakvo financiranje političkih stranaka iz državnog proračuna.

            Mora se zakonski normirati konkretna moralna, materijalna i kaznena odgovornost svih saborskih zastupnika, članova Vlade, Nadzornih odbora i drugih javnih dužnosnika koji obnašaju javne funkcije.

            Mora se provesti temeljita lustracija svih saborskih zastupnika i svih državnih dužnosnika koji su sudjelovali u državnoj vlasti, odnosno obnašanju javnih funkcija koje su vezane za kriminalne radnje i izdaju iz ukinutog članka 33. ZKP, koji se odmah mora vrati u Zakon.

            Svim dužnosnicima koji budu predmetom lustracije treba osigurati prosječnu plaću, mirovinu i druga stvarna prava koja nisu implicirana državnim i političkim beneficijama.

            Saborske zastupnike trebaju birati birači izravno i oni izravno odgovaraju svojim biračima, čime više neće biti potrebno koristiti institut „izvanredni izbori“.

            Izvršna vlast - Vlada formira se kroz direktan izbor predsjednika i članova Vlade – tim stručnjaka, koji se kandidiraju (pojedinačno kao ministri ili skupno kao tim). Kandidiraju se na temelju svog životopisa i plana i programa rada, trebaju potpisati izjavu o čestitosti.

            Pravosudna vlast se formira i funkcionira u cijelosti neovisno, a izbor nositelja obavlja se isključivo putem javnog natječaja.

            Zaključuje se da RH raspolaže sa značajnim strateškim resursima koje političari još nisu uspjeli uništiti i koji stoje na raspolaganju za pokretanje prometnog i gospodarskog sustava, odnosno za definitivni izlazak iz recesije bez novih državnih zaduživanja i bez prodaje državnog teritorija, odnosno bez monetizacije autocesta i drugih uništavajućih poteza koje postojeća vlast uporno nameće hrvatskom narodu. Ovi resursi trebaju biti prezentirani na službenim sastancima gdje je potrebno isticati konkretne strateške projekte koji će omogućiti

brzo poticanje izravnih inozemnih ulaganja (FDI), a što znači otvaranje većeg broja novih radnih mjesta, porast BDP iznad 4,5% godišnje itd. Zaključuje se da sustav Direktna demokracija, kada bude cjelovito projektiran i prihvaćen od strane nositelja, može se aplicirati na dva načina:

            (1) Postojećoj vlasti treba službeno dostaviti cjeloviti projekt da ga prouči i da ga usvoji u redovitom postupku, što bi bilo najbolje i što bi značajno skratilo inače dugi put borbe za novi demokratski sustav Direktna demokracija, bez kojeg nema izlaska iz aktualne ekonomske i moralne krize.

            (2) Zaključuje se da nije realno očekivati od postojeće vlasti prihvaćanje projekta političkog sustav Direktna demokracija pa preostaje Referendum putem kojega će birači prihvatiti jedino mogući način izlaska zemlje, države i naroda iz ekonomske i moralne krize, odnosno neizbježnog državnog bankrota.

            Javno proklamirana navodna odgovornost biračkom tijelu političara i njihovih političkih partija pokazala se ispraznom i poznatom balkansko-boljševičkom frazom i spinom jer upravo, do sada, vladajuće partije zloporabile su svoje vladanje da, kroz politički i obiteljski nepotizam, mito i korupciju, kupe tih 20-tak posto birača, čiji su im glasovi dovoljni

po kriminalnom i protuustavnom Izbornom zakonu, kojega su samima sebi donijeli. Slobodni birači ne izlaze na izbore jer nemaju za koga glasati, a što je i projektirani cilj vladajućih partija koje se financiraju iz državnog proračuna dok su na vlasti, što je uistinu pravi biznis na štetu svojih građana.

            Valjda bi Ustavni sud trebao znati da Vlada ne donosi zakone, a jasno je da ni Sabor ne može ili ne bi smio donijeti Zakon koji je u suprotnosti sa odredbama Ustava, kako je to politički istakao taj hrvatski Ustavni sud kojemu je sadržaj presude diktirao aktualni predsjednik Vlade, a kojega je već ranije pokazao javnosti.

            Tko se može više, nakon svega opisanog i nepobitno argumentiranog, pozivati na hrvatski Ustav kao ozbiljni dokument?

            Tumor se lijepi na zdravi organizam, bez njegovog dopuštenja, da bi ga iscrpljivao i skupa sa njime umro, ali on to čini u vjeri da se može obogatiti na tuđoj nesreći. Bodul kaže: „Taman kada sam tovara nauči da ne jede i da puno radi, on je krepa!“

            Zaključuje se da pojam Sustav predstavlja tvorevinu koju čovjek ciljano kreira od različitih dijelova kako bi se postigli optimalni učinci uz prihvatljive uvjete i troškove. Ne postoje gotovi društveni sustavi koji se mogu jednostavno uzeti i uspješno koristiti, među kojima je i sustav Direktna demokracija, nego ih treba projektirati i stalno usavršavati prema nastalim okolnosti, što znači mijenjati uz suglasje propisane većine birača (>50%, odnosno

>70%).

            Ne tako davno socijalno i samoupravno demokratski uljuđena, a gospodarski perspektivna Socijalistička Republika Hrvatska, u Domovinskom ratu, ostvarila je svoju državnopravnu samostalnost i dugo očekivanu mogućnost za ostvarenje zemlje blagostanja svih njezinih građana, bez mogućnosti traženja alibija u proklamiranom jugoslavenskom balastu, koji je navodno takvo narodno blagostanje usporavao i kočio, odnosno onemogućavao. Novorođena Demokratska Republika Hrvatska, oslobođena od isticanog jugoslavenskog hegemonizma, formirala je svoju državu po teorijsko-standardnom demokratskom modelu trodiobe zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti utemeljene na funkciji ogromnog broja političkih stranaka koje su postale same sebi svrhom, što je implicirano samovlašćem njihovih predsjednika, koji su prerasli u apsolutističke vladare bez granica i bilo kakve konkretne odgovornosti[1], pri čemu Sabor i Vlada postadoše puka forma teorijski i pomodarski proklamirane demokracije kao vladavine naroda: demos (narod) kracija (vladavina).

            Da bi se moglo argumentirano ocijeniti djelovanje i učinkovitost današnjih i dosadašnjih nositelja vlasti u Hrvatskoj bilo bi korisno prisjetiti se povijesne mudrosti: U ono vrijeme reče Isus učenicima svojim: Ljubite bližnjega svoga kao samoga sebe!, a učenici upitaše: Gospodine, kako ćemo prepoznati bližnjega svoga?, Isus odgovori: Prepoznati će te ga po njegovim dobrim djelima koje čine!

            Kada se danas baci pogled na stvarna (dobra?) djela tzv. hrvatske demokratske vlasti za svoj narod, zemlju i državu, u neovisnoj i samostalnoj te međunarodno priznatoj Republici Hrvatskoj, može se jednostavno utvrditi:

            1) DEMOKRATSKA HRVATSKA, od svoga nastanka 1991. g. do danas niti jednog trenutka nije osigurala uvjete da živi od svoga rada nego od rasprodaje i uništavanja vrlo vrijedne narodne imovine, koju je hrvatski narod stvarao od stoljeća sedmog i od korištenja tuđe akumulacije (kredita) što je produciralo velike kamate, koje sustavno uništavano hrvatsko gospodarstvo ne može uredno servisirati iz novostvorene vrijednosti nego novim zaduživanjem pa je Hrvatska ušla u spiralu dužničkog ropstva iz kojega su izlazi teški, mukotrpni i dugotrajni.

            2) JAVNI DUG SREDIŠNJE DRŽAVE je brzo prelazio granicu 180 milijardi kuna, a budući da država (demokratska vlast) nije pokrenula strateške projekte, koji su joj stavljeni na stol i iz EU i od hrvatskog intelektualnog kapitala, nego se nastavila zaduživati, javni dug je preletio granicu od 60% BDP, što uz deficit financiranja državnog proračuna >5%, a koji bi morao biti <3% i nepostojanje državne razvojne strategije minimalno do 2020.g., onemogućava korištenje investicijskih sredstava iz razvojnih fondova EU, kao ni korištenje

izravnih inozemnih ulaganja (FDI), jer investitori aktualnu hrvatsku demokratsku vlast argumentirano drže nepouzdanom i neozbiljnom.

            3) UKUPNI VANJSKI DUG od gotovo 48 milijardi EUR, skoro je premašio 100% vrijednosti BDP što, uz ostale negativne trendove u gospodarstvu (dvostruko veći uvoz od izvoza, itd.), dovodi hrvatske obveznice (međunarodni kreditni rejting) u status smeća, pa se novo zaduživanje u inozemstvu može postizati samo uz vrlo velike kamate, koje još više guraju Hrvatsku u dužničko ropstvo i u gotovo neizbježni bankrot.

            4) BROJ NEZAPOSLENIH statistički se približio razini od 400.000, a stvarna nezaposlenost je značajno još veća, jer Vlada i demokratska vlast pronalazi različite načine za formalno brisanje nezaposlenih sa popisa na Zavodu, pa mladi i stručni ljudi napuštaju svoju Hrvatsku i odlaze u inozemstvo čime se trajno gubi intelektualni kapital kao najveća moguća vrijednost s kojom svaka zemlja raspolaže i bez koje nema napretka i razvoja.

            5) Po vladajućim političarima „spasonosni“ TURIZAM SLUŽI SAMO UVOZNICIMA, koji de facto vladaju Hrvatskom i njezinom ekonomijom, a sadašnja demokratska vlast ne poduzima ništa da se tih oko 6 milijardi EUR-a resursa godišnje, koje kupuju i troše turisti, proizvodi u Hrvatskoj, jer bi to izgubili uvoznici koji financiraju izbore,

odnosno osiguravaju vlast vladajućim partijama koje im služe. Na taj način hrvatski turizam ima funkciju razvoja zemalja izvoznica.

            6) MITO, KORUPCIJA I NEPOTIZAM, koji su do nedavno javno i snažno osuđivani kao sramni i dokazano štetni instrumenti vladanja i funkcioniranja državne vlasti, postali su najpoželjnije javno marketinško sredstvo vladajućih partija za omasovljenje članstva i za namjensko kupovanje sigurnih glasova pomoću kojih fabriciraju svoju tzv. demokratsku vlast, koja se, po važećem Izbornom Zakonu, „legalno“ ostvaruje sa oko 18 - 22% glasova biračkog tijela - hrvatskog naroda. Je li to demokracija, odnosno vladavina naroda ili Zakonom propisano teroriziranje većine od manjine? Tko je donio taj i takav Izborni zakon, te kome on služi i kakve rezultate producira?

            Može li ova i dosadašnja vlast i ovaj politički sustav izvući Demokratsku Republiku Hrvatsku iz državnog bankrota (gospodarstvo i građani su sada već zakonski u bankrotu po odluci Sabora kao zakonodavne vlasti), kojega su međunarodne institucije najavile unutar

slijedećih 12 mjeseci?

            Može li MMF (Međunarodni Monetarni Fond), kao svjetski stečajni upravitelj, supstituirati hrvatsku vlast i „spasiti“ Hrvatsku zemlju, državu i narod od izgledne katastrofe?

            Odgovori na sva ova i druga pitanja, koja se više ne mogu skrivati pod tepihom tzv. hrvatske demokracije, po našem dubokom uvjerenju, mogu doći samo iz funkcije sustava Direktna demokracija, kojom hrvatski narod konačno treba svoju sudbinu uzeti izravno u svoje ruke, bez mogućnosti traženja alibija za vlastitu nemoć i neuspjeh, jer nema više SFRJ, a pokušaji traženja alibija u Briselu postaju smiješnom slamkom spasa partitokratske vlasti.

            Hoće li aktualna hrvatska vlast prihvatiti sustav Direktna demokracija? NE, NEĆE!

            U konačnici posebno treba naglasiti da se iz rezultata istraživanja, koje je financirala EU sa nepovratnim financijskim sredstvima, a koja se odnose na izradu strateških razvojnih projekta i programa, koje je EU usvojila za potrebe svoga strateškog razvoja, može utvrditi da Hrvatska raspolaže sa strateškim resursima, od međunarodnog interesa, čija se vrijednost procjenjuje na više od 56 milijardi EUR-a i čijom aplikacijom, koja se može izvesti bez novih državnih zaduživanja i bez prodaje hrvatskog teritorija, Hrvatska može postati zemljom blagostanja. Potrebna je samo politička volja kojom će vladajući političari - partitokrati dopustiti hrvatskim stručnim timovima da Hrvatsku učine jednom od najbogatijih zemalja u Europi.

            Naprotiv, zaključuje se da je danas razvidno da vladajuće političke partije u RH nikada neće dozvoliti hrvatskim stručnim ljudima da pokažu što znaju i mogu, odnosno da pokrenu hrvatski New Deal za koji postoje svi potrebni uvjeti. To će biti dopušteno tek kada sustav Direktna demokracija supstituira vladajuću partitokratsku dogmu, kao izraz volje većine hrvatskog naroda (>51% ukupnog biračkog korpusa), koju će iskazati na posebnom referendumu čije rezultate neće uspjeti neutralizirati tzv. demokratska vlast, kao što to čini danas sa drugim referendumima kao bazom budućeg sustava Direktna demokracija.

I