REZIME SA ZNANSTVENIH I DRUGIH SKUPOVA ODRŽANIH U ORGANIZACIJI HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA

www.hssd.hr

U Hrvatskoj nije problem Predsjednik RH , Predsjednik Vlade , Ministri , Petar niti Pavao .Kada oni odu doći će drugi još gori i za narod pogubnija ekipa jer je financijsko stanje u državi sve gore i gore.

Problem je u antinarodnom sustavu vladavine. Rak rana hrvatskog društva je izborni Zakon, financiranje političkih stranaka iz budžeta (Sredstvima poreznih obavezanika ). Izvršne vlast, sebi je prisvojila Zakonodavnu, Sudsku i Izvršnu vlast. Danas u Hrvatskoj u skladu sa Ustavom NE funkcionira Zakonodavna ni Sudska vlast sve je u funkciji izvršne vlasti.Time izvršna vlast postaje glavni generator svih nacionalnih državnih i narodnih problema.

Izvršna vlast je sve tri funkcije vlasti podredila svojim interesima( Praktično interesima stranke na vlasti i njenih satelitima) i svom vlastitom funkcioniranju, koji vodi računa samo o uskom partikularnom stranačkom interesu, koji je u našoj dvadeset trogodišnjoj vlasti uvijek bio iznad općeg nacionalnog interesa.

Vladajućoj stranci je interes ostati na vlasti koristiti financije i privilegije vladavine ,koja im omogućava zbrinuti podobne i to pod svaku cijenu. Sve se to provodi raznim primanjima i funkcija u razno raznim odborima, direktorskim mjestima u državnim firmama i drugim privilegijama ,koje vlast može osigurati. .Državi interes se podređuje osobnom stranačkom i privatnim interesima vladajućih. Izvršna vlast funkcionira partitokratski (ima Kraljevsku vlast) a nema nikakvu odgovornost. Praktično odgovara sama sebi.Takvim načinom vladavine Država Hrvatska se vodi u dužničko ropstvo a građani RH postaju sluge u vlastitoj kući.

U takvom ozračju vladavine ni jedan zdravi gospodarski ni politički program u kojem stranka na vlasti ne vidi svoj osobni interes ne može se u RH realizirati, bez obzira što imamo gotove izvedbene programe, te Bogom date resurse koji mogu osigurati pristojne uvjete života za 20 miliona stanovnika.

Vjerujemo da će SDP i HDZ ,HNS ORAH, Laburisti , Savez za Hrvatsku i drug stranke na vlasti svoj odnos prema narodu i Državi Hrvatskoj mijenjati u korist naroda, te da će se odreći svog dosadašnjeg načina valdevien i osigurati vlast naroda, koja narodu i pripada.. Ukoliko oni to ne shvate, pojaviti će se drugi politički subjekti, koji će spasiti narod i Državu Hrvatsku a SDP I HDZ i druge stranke postati će politički mrtvaci. Nove političke strukture preuzet će vlast i Hrvatskom Narodu osigurati sretnu budućnost. Dali će to biti ORAH, Savez za Hrvatsku ili neka druga politička opcija, vrijeme će dati odgovor na to pitanje.

Danas imamo gotove gospodarske i političke programe koji moraju naći političkog sugovornika, kao bi se ti programi realizirali.

Nakon konstruktivnih rasprava na ranijim održanim Skupovima prihvaćeno je:

Gospodarske i politički programi koje su u koordinaciji Hrvatskog Svjetskog Sabora izradila 33. autora sa nekoliko desetina koautora i time Hrvatskom Narodu stavili na raspolaganje zlatnu koku, kojom im se osigurava materijalna sigurnost u narednih 50 godina, kao što su u prijedlogu i čine sastavni dio ovog rezimea.

GOSPODARSKI I POLITIČKI PROGRAM ZA RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Kratko obrazloženje

Nalazimo se u tunelu iz kojeg se ne nazire izlaz. Narodu se nude opcije: Već viđene HDZ, SDP nezavisni , ORAH i druge stranke i najnovija opcija zajednički nastup šest stranaka pod nazivom Savez za Hrvatsku. To su političke stranke koje se bore za vlast a ni jedna od navedenih nema program izlaza iz gospodarske i političke situacije u kojoj se nalazimo. Čak ni u svojim programima nemaju osnovna elementarne dubioza iz kojih proizlaze svi naši problemi, niti rješenja tih problema.

Po strateškim resursima Hrvatska predstavlja najbogatiju zemlju na svijetu, a zapravo je jako bogata sa političkim stankama. Kod svega toga bogatstva hrvatski narod postade slugom u vlastitoj kući. Hrvatski Narod ima sve osim osnovnih uvjeta za pristojan život, koji mu nedvojbeno treba i pripada.

U koordinaciji Hrvatskog Svjetskog Sabora nekoliko stotina najeminentnijih hrvatskih stručnjaka iz Hrvatske i Svijeta formirani u tridesetak stručnih Timova izradili su gospodarske i političke programe čijom realizacijom bi bilo osigurano blagostanje Hrvatskom Narodu za narednih 50 godina. To su osobe koje su već dokazale svoje visoke moralne kvalitete, nacionalnu svijest i odgovornost prema Hrvatskom Narodu i Državi Hrvatskoj, kojima nije glavni cilj doći na vlast nego osigurati boljitak Hrvatskom Narodu.Ti gotovi programi su dodatno oplemenjeni prijedlozima, koje su nam mnogi stručnjaci dostavili.

Nažalost nismo uspjeli pronaći političku opciju, kako bi se navedeni programi i realizirali.

Uvažavajući prijedloge programa i prioritete njihovog rješavanja, prema većini dostavljenih materijala, može se sintetički utvrditi slijedeće:

Iz ranije Timskim izrađenih gotovih programa i pristiglih prijedloga rješenja. Slijedi:

SAŽETAK GOSPODARSKIH I POLITIČKIH PROGARMA.

1. PARLAMENTARNI IZBORI

- Izbor narodnih zastupnika od općine do Sabora treba se obavljati izravno imenom i prezimenom, a ne na temelju izbornih lista političkih stranaka, putem kojih Predsjednik Stranke odlučuje tko će biti narodni zastupnik, što je uvelo dogmu, a ne demokraciju u RH i što znači definitivno UKIDANJE IZBORNIH LISTA.

2. UVOĐENJE MONETARNE VLASTI

- kako bi država Hrvatska mogla, sa svojom monetom, odgovoriti izazovima suvremenog razvoja prometnog i gospodarskog sustava.

3. OBUSTAVA PRODAJE NACIONALNOG BOGATSTVA (Svi predlagatelji programa su to predložili),

4. PROGLAŠENJE ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA NA MORU.

HRVATSKA JE OBAVEZNA, PO MEĐUNARODNOM PRAVU JEDNOSTRANOM ODLUKOM SABORA PROGLASITI ISKLJUČIVI GOSPODARSKI POJAS NA moru. To je napravila Italija i Slovenija i brojne zemlje svijeta

5. REALIZACIJA POZNATIH I GOTOVIH PROGRAMA PROMETNOG POVEZIVANJA RH SA EU I SVIJETOM, kratke informacije možete vidjeti klikom na:

http://youtu.be/mJlZTMiYGp8

Gotovi izvedbeni programi koji mogu početi sa realizacijom u pripremnom roku od 3 do 6 mjeseci.( Programi su koštali 7 miliona eura) Multiplikator 11.

PROGRAMA RAZVOJA PROMETNO-GOSPODARSKOG SUSTAVA:

1. Izgradnja nizinske, dvokolosiječne i elektrificirane željezničke pruge Rijeka - Zagreb - Botovo .

2. Izgradnja matičnog kontejnerskog terminala "Zagrebačko pristanište".

3. Izgradnja velikog poslovno-logističkog čvorišta " Miklavlje ".

4. Razvoj "Međunarodnog poslovnog centra Karlovac"

5. Izgradnja mreže željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h

- Priprema izgradnje novog matičnog terminala "Omišalj" na otoku Krku.

- Izgradnja novog željezničko-cestovnog mosta kopno - otok Krk.

- Izgradnja novog ranžirnog kolodvora "Kraljevica".

- Izgradnja IMONODE željezničke pruge Rijeka - Koper - Trieste

- Izgradnja plovnog kanala Dunav - Sava (Vukovar - Šamac )

- Izgradnja konsolidacijskog strateškog čvorišta " Rugvica " kod Zagreba - Karlovca.

6. SPECIJALNI PROGRAMI

6.1. Garantiranje cijena za sve poljoprivredne i mesnih proizvoda.

6.2. Garantirati otkup svih proizvedenih količina poljoprivrednih proizvoda

6.3. Beskamatno avansirati proizvodnju svih poljoprivrednih proizvoda

6.4. Organizacija Centara za razvoj po županijama, Osijek, Split, Zagreb i Rijeka)

6.5. Organizirati Udruge poljoprivrednika po granama, ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, itd .

6.6. Organizirati poljoprivredne zadruge u svim mjestima gdje za to postoje uvjeti i interes građana

6.7. Ministra poljoprivrede prije izbora daje suglasnost za izbor udruženja poljoprivrednika

6.8. Udruženja poljoprivrednika pokreću smjenu Ministra poljoprivrede koji ne zastupa njihove interese

6.9. Beskamatno kreditiranje poljoprivrednika za nabavu osnovnih sredstava i izgradnju objekata za potrebe njegove proizvodnje

6.10.Osiguranje besplatnih savjetodavnih tijela za poljoprivrednike

6.11. Ženama na selu sa troje i vise djece osigurati prosječnu primanja u RH i sva prava iz radnog odnosa.

6.12. Za svu djecu na selu organizirati besplatne vrtić

Kada bi sve to dalo poljoprivrednicima bilo malo u odnosu koliko je to mukotrpan, svakodnevni posao, a što je najgore godišnji prihod ovisi o vremenskim prilikama. Poljoprivrednik je uvijek na ledu.

7. TURIZAM Poticati i razvijati turističku ponudu i to:

7. 1. Zdravstveni

7. 2. Sportski

7. 3. Riječni,

7. 4. Planinski,

7. 5. Ekološki,

7. 6. Kulturni,

7. 7. Kongresni

7. 8. Znanstveni

8. EKOLOŠKA ZAŠTITA REPUBLIKE HRVATSKE

Uvesti pet kategorija ekološke zaštite

8. 1. Kategorija Nacionalni parkovi (nema gradnje a rekonstrukcije postojećih objekata obnavljati pod strogim nadzorom Države i sa najvišim standardima zaštite okoliša)

8. 2. Kategorija .Izgradnja objekata od nacionalnog interesa sa prihvatljivim studijama zaštite okoliša i pod strogim nadzorom Države , te pod uvjetima najstrožijim standardima zaštite okoliša

8. 3. Kategorija Izgradnja isključivo po donesenim urbanističkim planovima u kojima su ugrađeni ekološki kriteriji i standardi koji ni na koji način ne mogu zagađivati okoliš

8. 4. Kategorija Izgradnja objekata na građevinskom zemljištu gdje Država treba sufinancirati izgradnju fekalnih jama, koje će se izgraditi pod kontrolom državnih institucija nadležnih za zaštitu okoliša

8. 5. Kategorija Izgradnja gospodarskih objekata za domaćinstva, koja treba osloboditi papirologije ali su dužni izgraditi fekalne jame po propisu kao i kod 4. kategorije. Država treba sufinancirati i kontrolirati njihovu izgradnju.

9. DIJASPORA

Izmijeniti izborni Zakon RH tako da:

Dijaspora ima 9 Izbornih jedinica i 12 zastupnika u Saboru RH dok je broj saborskih zastupnika 160, a kada se broj zastupnika u Saboru RH smanji na 70 onda da Dijaspora ima 5 zastupnika. Sadašnjim izbornim Zakonom izigrana su Ustavna prava Hrvata, koji žive i rade u Americi, Australiji i drugim državama svijeta. Postojeći Izborni zakon praktično je Zakon koji Hrvatima Bosne i Hercegovine omogućava da budu birani i izabrani u Hrvatski Sabor kao predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine i oni zastupaju Hrvate Amerike, Australije, Evrope i drugih zemalja svijeta. Ta praksa je neodrživa. Treba Hrvatima Amerike, Australije i drugih država svijeta omogućiti da budu predlagani, birani i izabrani u Hrvatski Sabor kao zastupnici Hrvata iz tih zemalja. Nepošteno je i neodrživo da Hrvati drugih država svijeta praktično nemaju nikakve šanse da predlažu biraju i budu izabrani u Sabor RH.

Ovim prijedlogom Hrvatima Amerike, Australije, Bosne i Hercegovine istinski bi se omogućilo da konzumiraju Ustavno pravo da biraju i budu birani u Hrvatski Sabor.

Sadašnjim izbornim Zakonom, Hrvati koji žive i rade izvan Hrvatske danas ne sudjeluju u predstavljanju Republike Hrvatske i u njenom gospodarskom i političkom životu. Hrvati koji žive diljem svijeta, svojim doznakama direktno ostvaruju Hrvatskoj devizama priljev preko 3,5 milijarde eura godišnje. To je veća dobit Republike Hrvatske nego što je dobit od turizma. Od turizma se ostvari cca . 7,5 milijardi eura deviznog priliva, ali se u isto vrijeme izdvaja za uvoz hrane i održavanje tog turizma cca . 5,5 milijardi eura, što znači da je efektivni priljev od turizma 2, milijardi eura, a od Hrvata koji žive i rade diljem svijeta je 3,5 milijardi eura.

Domovinski i izvan domovinski pripadnici hrvatskog naroda su jedna cjelina koja je odgovorna za očuvanje suvereniteta države Hrvatske i njenog prepoznatljivog kulturološkog i drugog identiteta. Oni su se dužni brinuti za opstojnost Države Hrvatske, a Država Hrvatska je dužna njih štititi i zaštititi, bez obzira u kojoj državi svijeta žive.

Slijedom toga Dijaspora bi trebala imati 9 izbornih jedinica i to:

9. 1. Izborna jedinica za pripadnike Hrvatskog naroda koji žive i rade u SAD. Pravo biranja

2 (dva) zastupnika u Sabor RH.

9. 2. Izborna jedinica Australije i Novog Zelanda. Bira se 2 (dva) zastupnika u Sabor RH.

9. 3. Izborna jedinica Njemačke. Bira se 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.

9. 4. Izborna jedinica Švicarske i Austrije. Bira se 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.

9. 5. Izborna jedinica Kanade. Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.

9. 6. Izborna jedinica Bosne i Hercegovine. Pravo biranja 2 (dva) zastupnika u Sabor RH.

9. 7. Izborna jedinica Engleske, Francuske, Italije i Španjolske. Pravo biranja 1 (jednog)

zastupnika u Sabor RH.

9. 8. Sve istočne zemlje. Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.

9. 9. Izborna jedinica ostalih zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.

10. UPRAVA

10.1. Uvođenje 4 županije, koje će biti centri za razvoj svih grana djelatnosti sve u suradnji sa Centrom za razvoj RH čije sjedište treba biti u Zagrebu, a drugi dijelovi centar Zagreb, Split, Osijek i Rijeka,

10.2. Općine i gradovi mogu biti oni koji imaju sud, katastar i urbanizam sve drugi su manje lokalne jedinice

10.3. Ukinuti sve nadri institucije u RH.

11. 0. PRAVOSUĐE

11.1. Uvesti transparentnu odgovornost sudaca i ministra po hijerarhiji; veća odgovornost veća moralna i krivična kazna. Veličina kazne proporcionalna odgovornosti.

11.2. Nadoknada štete koju sudac, ministar ili drugi državni dužnosnik napravi svojim nekorektnim radom, bilo kojoj privatnoj ili pravnoj osobi.

12. VANJSKA POLITIKA

Uvesti transparentnu odgovornost dužnosnika i njihov opoziv ukoliko u prvoj godini svog rada ne postignu rezultate, koji se od njih očekuju na gospodarskom i političkom planu.

13. UNUTARNJI POSLOVI

Uvesti transparentnu odgovornost dužnosnika od općine do Sabora

14. SMANJITI BROJ SABORSKIH ZASTUPNIKA 70 UMJESTO 150

15. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada RH mora postati izvršna vlast koja strogo provodi zakone i programe koje je donio narodni Sabor RH, a što znači da Vladu sačinjavati timovi stručnjaka, koji će razvijati svoje resore i svaki mjesec izvještavati Sabor o provođenju njegovih zakona i programa rada i razvoja.

NAPOMENA:

Država u svom vlasništvu treba imati:

1. Jednu nacionalnu banku

2. Energetiku

3. Vode

4. Šume

5. Naftnu kompaniju

6. Plin

7.Telekomunikacije

8. Avionsku kompaniju

9. Željeznice

10. Osiguravajuću kuću

11. Centar za razvoj RH

12. Prometnice

Ukinuti sve parafiskalne namete ( ostaci iz socijalizma), kojima nije mjesto u tržišnoj ekonomiji.

Hrvatska mora konačno izići iz ove teške moralne i gospodarske krize. Sat otkucava posljednje minute. Vlak u budućnosti je krenuo, ako se ne ukrcamo na vrijeme mi ostadosmo bez budućnosti.

Predsjednik

Mr . sc . Niko Šoljak