Broj: 01-11-43/2012 od 25. 5. 2013.g.

REZIME SA SKUPA HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA DIJASPORE I UDRUGE VERONIKA VERE ODRŽANOG 23.05.2013. GODINE

Dana 23. 05. 2013. godine u Zagrebu, u prostorijama Europskog doma, održan je skup u organizaciji Hrvatskog svjetskog sabora dijaspore i Udruge Veronika Vere na kojem je prisustvovalo 270 sudionika iz različitih stručnih područja, gospodarstva, politike i drugih društvenih opredjeljenja.

Nakon odslušane Hrvatske Himne i odane počasti stradalnicima kroz stoljeća za Državu Hrvatsku te predstavljanja gospodarskih, političkih i drugih programa iznosimo slijedeći rezime:

Iz danas predstavljenih programa prijedloga i preporuka od strane eminentnih hrvatskih stručnjaka proizlazi da Hrvatska ima resurse za 20 milijuna stanovnika te da njena 4,3 milijuna stanovnika ne smiju proživljavati financijsku krizu, što znači da glavni uzrok svih problema u Hrvatskoj predstavlja kriza morala, etike i sustava u kojem prevladava osobni nad nacionalnim interesima.

Sudionici skupa jednoglasno su donijeli zaključak da Vlada RH, u ime naroda, nestručno i neodgovorno vlada državom. Takvom politikom vladavine stradava narod. Veliko nacionalno bogatstvo, financijska sredstva i druge nacionalne vrijednosti grabe vladajući, kao i njihova rodbina, prijatelji i simpatizeri dok narod ostaje bez sredstava za život.

Sadašnja Hrvatska Vlada nije do sada ispunila niti jedno obećanje dano hrvatskim građanima tijekom predizborne kampanje. Naprotiv stanje u gospodarstvu i političkom životu je neusporedivo gore (prema nekim nezavisnim analizama) čak za 30%, u odnosu na zatečeno stanje kada su preuzeli vlast.

Vlada očigledno nema strateški program rada i razvoja, a gorući se problemi gomilaju, a ne rješavaju; (vladavina prava, nezaposlenost, pljačka nacionalnog bogatstva, mito, korupcija, kriminal, despotizam, nepotizam i drugo). Hrvatski narod u iseljeništvu zahvaljujući politici RH koja ne vodi brigu o dijaspori, sve više se udaljava od svoje Domovine.

Ova Vlada više nema povjerenje većine građana RH niti ga može steći, jer ni u jednom segmentu društva nema niti planove, a kamoli gotova operativna rješenja goruće problematike, koja je savršeno analizirana i opisana na ovom Skupu.

Hrvatski Narod ima stručnjake raznih profila koji su spremni ponuditi rješenja i aktivno se angažirati oko provođenja predloženih programa. Ti stručnjaci se ne deklariraju po političkoj pripadnosti, već po svojoj stručnosti i domoljublju. Hrvatska nema vremena čekati ostvarenje budućih nerealnih planova, Hrvatskoj trebaju gotovi razvojni programi, koje su već kreirali ti hrvatski izolirani stručnjaci i koji čekaju makar mali prostor za njihovu realizaciju, radi sigurnog stvaranja bogatog naroda u još bogatijoj Hrvatskoj. Na osnovu predstavljenih strateških razvojnih gospodarskih programa, odnosno na temelju očitovane spremnosti tih pojedinaca da nesebično daju sebe za opće dobro naroda i Države Hrvatske, donijet je Rezime današnjeg Skupa:

Ovi stručnjaci, imenom i prezimenom, nude rješavanje problema, na područjima u kojima su aktivno angažirani:

PRVO: FORMIRANJE STRUČNI TIMOVI PO DJELATNOSTIMA:

ZA PRAVO I PRAVOSUĐE ZA ZAŠTITU I SIGURNOST

ZA UNUTARNJE POSLOVE ZA VANJSKE POSLOVE

ZA PREUSTROJ I UPRAVU ZA INFORMIRANJE

ZA GOSPODARSTVO ZA POLJOPRIVREDU

ZA TURIZAM ZA BANKE I ŠTEDIONICE

ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU ZA REVIZIJU PRETVORBE

ZA MORE I POMORSTVO POMORSTVO

ZA ZAŠTITU PRIRODE

ZA ELEKTROENERGETKU NEOVISNOST RH ZA OBRAZOVANJE

ZA BRANITELJE ZA MLADE

ZA UMIROVLJENIKE ZA DIJASPORU

ZA FUNKCIONIRANJE SUSTAVA

VLADANJA U RH ZA PRAVDU I RAVNOPRAVNOST

ZA LJUDSKI KAPITAL ZA MEĐUNARODNO PRAVO

ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB ZA UMREŽAVANJE STRUČNJAKA

U DOMOVINI I SVIJETU

ZA SUKOB INTERESA ZA ZVIŽDAČE

ZA OBITELJ POGINULIH BRANITELJA

DOMOVINSKOG RATA ZA POLITIČKE STRANKE

DRUGO: ZAHTIJEVAMO:

1 . Od Vlade RH da u roku od trideset od dana zaprimanja Zaključka donese Odluku o usvajanju Strategije gospodarstva Republike Hrvatske, Odluku o primjeni Strategije za borbu protiv korupcije, te da proglasi isključivi gospodarski pojas na moru. Ukoliko Vlada RH ne usvoji naše prijedloge, tada zahtijevamo da u najkraćem roku podnese ostavku i osigura uvjete za raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.

2. Od Sabora RH zahtijevamo da ukoliko Vlada RH ne usvoji naše prijedloge iz točke 1), da Sabor RH u najkraćem roku osigura uvjete za raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.

3. Tražimo od Predsjednika RH da, nakon proteka roka iz točke 1., i ukoliko Vlada RH ne udovolji zahtjevima iz ovog Zaključka, da odredi datum za održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora.

TREĆE: POZIVAMO:

Pozivamo sve časne saborske zastupnike svih stranaka, nezavisne te zastupnike nacionalnih manjina da nakon proteka roka od 30 dana, u kojem roku bi Vlada RH trebala ispuniti uvjete iz točke 1. ovog Zaključka, ne sudjeluju u radu Hrvatskog Sabora osim u raspravi i donošenju Odluke o prijevremenim parlamentarnim izborima.

ČETVRTO: FORMIRANJE STOŽERA ZA OBRANU HRVATSKE

1. CILJ STOŽERA JE :

Organizirati i realizirati Zaključke navedenih pod točkom 1-3.

2. ZADATAK STOŽERA JE:

1. Organizirati sudionike za organizaciju, praćenje i kontrolu provedbe poštenih i demokratskih izvanrednih parlamentarnih izbora.

2. Pratiti realizaciju Parlamentarnih izbora, kako bi isti bili pošteni pravovaljani, demokratski bez prevara i bez falsificiranja glasova.

3. Predsjednik sa zamjenikom i dopredsjednicima prima u Stožer i briše iz stožera osobe koji se suprotstave realizaciji ovim Zaključcima te uključiti u Stožer sve udruge, stranke, organizacije i pojedince koji žele da budu članovi Stožera za obranu Hrvatske.

4. Stožer će se raspustiti nakon raspisivanja i provedbe izvanrednih parlamentarnih izbora

PETO: SA REZIMEOM ovog Skupa upoznati domaću i svjetsku javnost.

Tajnica Hrvatskog Svjetskog saboar Nada Landeka i predsjednica udruge Veronika Vera.