Broj: 01-11-11/2013.

Poreč, 22. siječnja 2013. godine.

OTVORENO PISMO

REPUBLIKA HRVATSKA

Vlada RH

Predmet: Hrvatske vode i Hrvatske šume

1. Molimo Vladu RH da obustavi proces transformacije Javne ustanove "Hrvatske vode" za upravljanje vodnim resursima R H, u trgovačku društvo "Hrvatske vode" d.o.o.

2. Molimo Vladu RH da odmah trgovačko društvo "Hrvatske šume" d.o.o. transformira u Javnu ustanovu "Hrvatske šume"za upravljanje šumskim resursima.

3. Molimo Vladu RH da donese Zakon o zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa.

a. Molimo Sabor Republike Hrvatske da po hitnom postupku donese Zakon kojim će se propisati gornje granice od 49% vlasničkih udjela stranih pravnih i fizičkih osoba u mješovitim poduzećima i nad nekretninama u tim poduzećima, na području Republike Hrvatske,tako da Država Hrvatska ima 51% .u vlasništvu firmi od nacionalnog interesa za narod i Državu Hrvatsku..

b. Zakon o nacionalizaciji 51% stvarnog vlasništva svim stranim pravnim i fizičkim osobama koje imaju u vlasništvu poduzeća i nekretnina iznad 49%.

O b r a z l o ž e nj e

(1) "Hrvatske vode", kao javna ustanova, predstavlja pravnu osobu koja u ime i za račun Republike Hrvatske upravlja vodnim resursima, preciznije pitkom vodom koja, poput mora i zraka, ima status dobra u općoj uporabi nad kojim se ne mogu stjecati prava vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Nitko nema pravo, u ime državljana RH, bez referenduma, oduzeti im prava i obveze, koje proizlaze iz Ustava RH i međunarodnih konvencija, upravljanja općim i javnim dobrom, na području svoje zemlje, koju su oslobodili od okupatora u brojnim ratovima uključujući i najnoviji Domovinski rat. Cilj predmetne transformacije je stvaranje pravnih pretpostavki za rasprodaju općeg dobra na području naše Domovine kako bi se pokušalo još neko vrijeme zadržati postojeću vlast, odnosno vladanje hrvatskim narodom, jer hrvatska država je prezadužena i više ne može dobivati inozemne pozajmice za financiranje ogromne i politički izmišljene državne javne potrošnje.

Poštovana Vlado RH, umjesto protuustavne i kriminalne rasprodaje hrvatskog bića radi održavanja kakve-takve vlasti još neko vrijeme "Hrvatski svjetski sabor" kao jedinstvena organizacija domovinskih i izvan domovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda vam je ponudio Gospodarski program izlaska iz ove katastrofalne krize, u koju ste nas doveli upravo rasprodajom svega što je netko htio kupiti. Ovaj Program jamči dugovječni gospodarski razvoj bez novih državnih zaduživanja i bez prodaje bilo čega hrvatskoga. Čak Vladi nudimo i stručnu logistiku za realizaciju ovoga Programa, jer nam je jasno da Vlada ne raspolaže sa stručnim i poštenim ljudima, koji nemaju nikakvih prilika niti doći do Vladinih institucija.

Hrvatske vode su jedno od najvećih resursnih bogatstava Naroda i Države Hrvatske. Prodajom hrvatskih voda ili omogućavanje da se iste prodaju predstavljalo bi najveću izdaju hrvatskih nacionalnih interesa. To bi bila pljačka stoljeća prema kojoj dosadašnja pljačka, koja je ogromna i koja je od hrvatskog naroda stvorila bijedu, predstavlja sitnicu. Slijedom toga vjerujemo da takav monstruozni zločin, prema Narodu i Državi Hrvatskoj, ova vlada RH neće učiniti.

Zato molimo Vladu RH da prekine malverzacije i kriminalne radnje oko rasprodaje hrvatskih voda, te da prekine sve pripreme koje su u tijeku. Konačno, na to je Vladu pozvala i Katolička crkva, koja je na vrijeme uočila ovaj vandalski čin hrvatske Vlade.

(2) Hrvatske šume. Vlada je svojim nekakvim protuustavnim i protuzakonitim odlukama transformirala javnu ustanovu "Hrvatske Šume" u trgovačko društvo "Hrvatske Šume" d.o.o., a sve sa namjerom da pripremi rasprodaju šumskog strateškog resursa za nekih oko 7 milijardi $ s kojim bi sebi osigurala još neko vrijeme vladanja poniženim hrvatskim narodom.

Molimo i tražimo od Vlade RH da pod hitno ukine "Hrvatske Šume" d.o.o i vratri "Hrvatske šume" kao javnu ustanovu kako bi se sačuvao taj biser za sadašnje i buduće generacije. Vlada RH, koja se usudi prodavati Hrvaste Šume i Hrvatske vode, kao Vlada i kao svaki pojedinac u toj Vladi, biti će prokleti od Hrvatskog Naroda, biti će im suđeno kao i njihovim pokoljenjima, za veleizdaju hrvatskog naroda i države Hrvatske.

Molimo Vladu RH da ne čini svoje samoubojstvo. Molimo Vladu i sve njene dužnosnike, da ne računaju kako će novcem od prodaje općeg i javnog dobra, od hrvatskog naroda, otkupiti (oteti) još jedan mandat, u zabludi da narod neće ni primijetiti što je Vlada napravila, a kada narod sazna sadašnji vladini dužnosnici već će biti zbrinuti. Pa tako je računao i bivši Predsjednik, te iste Vlade, gospodin Ivo Sanader, koji danas odgovara za svoje grijehe. Vjerujemo da bi danas Sanader dao sve milijune EUR-a, koje posjeduje, da može izaći pred svoj narod čistog obraza. Gospodo, narod će brzo otkriti svoje krvnike i kazniti ih, ali ne po sadašnjim birokratskim i dijelom kriminalnim zakonima RH, nego po narodnim Zakonima koji idu mnogo brže u realizaciju nego što to danas čini sudstvo koje je u funkciji Vlade RH i njenih partikularnih interesa.

( 3.) Većina demokratskih zemalja svijeta zaštitila je svoje nacionalne resurse Zakonima koji stranim firmama i strancima ne dozvoljavaju da imaju vlasništvo nad firmama zemljištem i drugim nacionalnim vrijednostima vise od 49%.

Hrastaka, kao mlada država sa neizgrađenim pravnim sustavom, posebno je ranjiva i kao takva njen nacionalni interes je nezaštićen. Nažalost to na veliko koriste pojedine fizičke osobe i multinacionalne kompanije koje kupujući hrvatske strateške resursne po sramotno niskim cijenama. Tim činom dovode Hrvatsku na rub propasti bez obzira koliki resursi Države Hrvatske bili.

Većina zemalja Europe i Svijeta zakonskim putem ne dozvoljavaju strnim fizičkim i pravnim osobama, da imaju u vlasništvu više od 49% zemljišta firmi i drugih državnih vrijednosti među njima je i Slovenija, koja je zaštitila svoje nacionalne interese, jer je donijela predmetni Zakon.

Republika Hrvatska nalazi se u osobito složenoj gospodarskoj krizi čije se rješenje može i treba žurno tražiti u gospodarskom korištenju strateških razvojnih resursa čija je partnersko-razvojna investicijska vrijednost procijenjena na oko 56 milijardi EUR-a. Budući da se radi pretežito o zemljištu i drugim strateškim resursima u statusu općeg i javnog dobra te državnog vlasništva, koje bi Sabor i Vlada trebali uporabiti kao partnerski ulog RH u strateško partnerstvo sa domaćim i inozemnim strateškim partnerima, bez kojih nije moguće tražiti i postići izlaz naše zemlje, države i naroda iz teške gospodarske i moralne krize, neophodno je i potrebno donijeti Zakon o zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa, po žurnom postupku. Donijet gore predložene Zakone.

Ovom prilikom zahvaljujemo se crkvenim velikodostojnicima koji su digli svoj glas, stavili se u službu naroda štiteći narodni interes i od Vlade RH traže da odsutne od transformacije "Hrvatskih voda" u bezvrijedno trgovačko društvo, i da se titular trgovačko društvo "Hrvatske Šume" d.o.o. ponovo transformira u javnu ustanovu "Hrvatske Šume". HSSD Vladi nudi rješenje gospodarskih poteškoća kroz predloženi Gospodarski program.

Molimo Vladu RH da udovolji našem zahtjevu i time vrati povjerenje naroda koje je, pripremom hrvatskih šuma i voda za kriminalnu rasprodaju, dovedeno u pitanje.

S štovanjem

Predsjednik:

Prof. Niko Šoljak

 

U Privitku:

1. Broj: 01-11-14/2011.

Poreč, 11. veljače 2011. godine.

2. Broj: 01-11-111/2010.

Poreč, 14. prosinca 2010. godine

Dostaviti:

Naslovu

Saboru RH

Predsjedniku RH

Hrvatskim Vodama

Državnom odvjetništvu RH

"Hrvatske šume d.o.o

Ustavnom Sudu RH na ocjenu ustavnosti

Biskupskoj Konferenciju RH

Medijima

Pismohrana

Broj: 01-11-14/2011.

Poreč, 11. veljače 2011. godine.

OTVORENO PISMO

REPUBLIKA HRVATSKA

Vlada RH

Predmet: Hrvatske vode i Hrvatske šume

1. Molimo Vladu RH da obustavi proces transformacije Javne ustanove "Hrvatske vode" za upravljanje vodnim resursima R H, u trgovačku društvo "Hrvatske vode" d.o.o.

2. Molimo Vladu RH da odmah trgovačko društvo "Hrvatske šume" d.o.o. transformira u Javnu ustanovu "Hrvatske šume"za upravljanje šumskim resursima.

Obrazloženje

(1) "Hrvatske vode", kao javna ustanova, predstavlja pravnu osobu koja u ime i za račun Republike Hrvatske upravlja vodnim resursima, preciznije pitkom vodom koja, poput mora i zraka, ima status dobra u općoj uporabi nad kojim se ne mogu stjecati prava vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Nitko nema pravo, u ime državljana RH, bez referenduma, oduzeti im prava i obveze, koje proizlaze iz Ustava RH i međunarodnih konvencija, upravljanja općim i javnim dobrom, na području svoje zemlje, koju su oslobodili od okupatora u brojnim ratovima uključujući i najnoviji Domovinski rat. Cilj predmetne transformacije je stvaranje pravnih pretpostavki za rasprodaju općeg dobra na području naše Domovine kako bi se pokušalo još neko vrijeme zadržati postojeću vlast, odnosno vladanje hrvatskim narodom, jer hrvatska država je prezadužena i više ne može dobivati inozemne pozajmice za financiranje ogromne i politički izmišljene državne javne potrošnje.

Poštovana Vlado RH, umjesto protuustavne i kriminalne rasprodaje hrvatskog bića radi održavanja kakve-takve vlasti još neko vrijeme "Hrvatski svjetski sabor" kao jedinstvena organizacija domovinskih i izvan domovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda vam je ponudio Gospodarski program izlaska iz ove katastrofalne krize, u koju ste nas doveli upravo rasprodajom svega što je netko htio kupiti. Ovaj Program jamči dugovječni gospodarski razvoj bez novih državnih zaduživanja i bez prodaje bilo čega hrvatskoga. Čak Vladi nudimo i stručnu logistiku za realizaciju ovoga Programa, jer nam je jasno da Vlada ne raspolaže sa stručnim i poštenim ljudima, koji nemaju nikakvih prilika niti doći do Vladinih institucija.

Hrvatske vode su jedno od najvećih resursnih bogatstava Naroda i Države Hrvatske. Prodajom hrvatskih voda ili omogućavanje da se iste prodaju predstavljalo bi najveću izdaju hrvatskih nacionalnih interesa. To bi bila pljačka stoljeća prema kojoj dosadašnja pljačka, koja je ogromna i koja je od hrvatskog naroda stvorila bijedu, predstavlja sitnicu. Slijedom toga vjerujemo da takav monstruozni zločin, prema Narodu i Državi Hrvatskoj, ova vlada RH neće učiniti.

Zato molimo Vladu RH da prekine malverzacije i kriminalne radnje oko rasprodaje hrvatskih voda, te da prekine sve pripreme koje su u tijeku. Konačno, na to je Vladu pozvala i Katolička crkva, koja je na vrijeme uočila ovaj vandalski čin hrvatske Vlade.

(2) Hrvatske šume. Vlada je svojim nekakvim protuustavnim i protuzakonitim odlukama transformirala javnu ustanovu "Hrvatske Šume" u trgovačko društvo "Hrvatske Šume" d.o.o., a sve sa namjerom da pripremi rasprodaju šumskog strateškog resursa za nekih oko 7 milijardi $ s kojim bi sebi osigurala još neko vrijeme vladanja poniženim hrvatskim narodom.

Molimo i tražimo od Vlade RH da pod hitno ukine "Hrvatske Šume" d.o.o i vratri "Hrvatske šume" kao javnu ustanovu kako bi se sačuvao taj biser za sadašnje i buduće generacije. Vlada RH, koja se usudi prodavati Hrvaste Šume i Hrvatske vode, kao Vlada i kao svaki pojedinac u toj Vladi, biti će prokleti od Hrvatskog Naroda, biti će im suđeno kao i njihovim pokoljenjima, za veleizdaju hrvatskog naroda i države Hrvatske.

Molimo Vladu RH da ne čini svoje samoubojstvo. Molimo Vladu i sve njene dužnosnike, da ne računaju kako će novcem od prodaje općeg i javnog dobra, od hrvatskog naroda, otkupiti (oteti) još jedan mandat, u zabludi da narod neće ni primijetiti što je Vlada napravila, a kada narod sazna sadašnji vladini dužnosnici već će biti zbrinuti. Pa tako je računao i bivši Predsjednik, te iste Vlade, gospodin Ivo Sanader, koji danas odgovara za svoje grijehe. Vjerujemo da bi danas Sanader dao sve milijune EUR-a, koje posjeduje, da može izaći pred svoj narod čistog obraza. Gospodo, narod će brzo otkriti svoje krvnike i kazniti ih, ali ne po sadašnjim birokratskim i dijelom kriminalnim zakonima RH, nego po narodnim Zakonima koji idu mnogo brže u realizaciju nego što to danas čini sudstvo koje je u funkciji Vlade RH i njenih partikularnih interesa.

Ovom prilikom zahvaljujemo se crkvenim velikodostojnicima koji su digli svoj glas, stavili se u službu naroda štiteći narodni interes i od Vlade RH traže da odsutne od transformacije "Hrvatskih voda" u bezvrijedno trgovačko društvo, i da se titular trgovačko društvo "Hrvatske Šume" d.o.o. ponovo transformira u javnu ustanovu "Hrvatske Šume". HSSD Vladi nudi rješenje gospodarskih poteškoća kroz predloženi Gospodarski program.

Molimo Vladu RH da udovolji našem zahtjevu i time vrati povjerenje naroda koje je, pripremom hrvatskih šuma i voda za kriminalnu rasprodaju, dovedeno u pitanje.

S štovanjem

Predsjednik:

Prof. Niko Šoljak

Dostaviti:

Naslovu

Saboru RH

Predsjedniku RH

Hrvatskim Vodama

Državnom odvjetništvu RH

"Hrvaste šume d.o.o

Ustavnom Sudu RH na ocjenu ustavnosti

Biskupskoj Konferenciju RH

Medijima

Pismohrana

Broj: 01-11-111/2010.

Poreč, 14. prosinca 2010. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

SABOR I VLADA

Predmet: Zakon o zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa

1. Molimo Sabor Republike Hrvatske da po hitnom postupku donese Zakon kojim će se propisati gornje granice od 49% vlasničkih udjela stranih pravnih i fizičkih osoba u mješovitim poduzećima i nad nekretninama u tim poduzećima, na području Republike Hrvatske.

2. Zakon o nacionalizaciji 51% stvarnog vlasništva svim stranim pravnim i fizičkim osobama koje imaju u vlasništvu poduzeća i nekretnina iznad 49%.

O b r a z l o ž e nj e

Većina demokratskih zemalja svijeta zaštitila je svoje nacionalne resurse Zakonima koji stranim firmama i strancima ne dozvoljavaju da imaju vlasništvo nad firmama zemljištem i drugim nacionalnim vrijednostima vise od 49%.

Hrastaka, kao mlada država sa neizgrađenim pravnim sustavom, posebno je ranjiva i kao takva njen nacionalni interes je nezaštićen. Nažalost to na veliko koriste pojedine fizičke osobe i multinacionalne kompanije koje kupujući hrvatske strateške resursne po sramotno niskim cijenama. Tim činom dovode Hrvatsku na rub propasti bez obzira koliki resursi Države Hrvatske bili.

Većina zemalja Europe i Svijeta zakonskim putem ne dozvoljavaju strnim fizičkim i pravnim osobama, da imaju u vlasništvu više od 49% zemljišta firmi i drugih državnih vrijednosti među njima je i Slovenija, koja je zaštitila svoje nacionalne interese, jer je donijela predmetni Zakon.

Republika Hrvatska nalazi se u osobito složenoj gospodarskoj krizi čije se rješenje može i treba žurno tražiti u gospodarskom korištenju strateških razvojnih resursa čija je partnersko-razvojna investicijska vrijednost procijenjena na oko 56 milijardi EUR-a. Budući da se radi pretežito o zemljištu i drugim strateškim resursima u statusu općeg i javnog dobra te državnog vlasništva, koje bi Sabor i Vlada trebali uporabiti kao partnerski ulog RH u strateško partnerstvo sa domaćim i inozemnim strateškim partnerima, bez kojih nije moguće tražiti i postići izlaz naše zemlje, države i naroda iz teške gospodarske i moralne krize, neophodno je i potrebno donijeti Zakon o zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa, po žurnom postupku. Donijet gore predložene Zakone.

Hrvatska pod hitno mora donijeti predmetni Zakon i zakonskim putem zaštititi svoj nacionalni interes koji joj po svim međunarodnim pravima pripada.

- 2 -

Molimo Vladu i Sabor RH da pod hitnom postupku donese prethodno navedeni Zakon i time dugoročno zaštiti nacionalne interese Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske .

Vjerujemo da ćete naš prijedlog pod hitno prihvatiti i po hitnom postupku donijeti Zakon o zaštiti imovinskih prava Države Hrvatske.

Unaprijed hvala

Sa štovanjem !

Predsjednik:

Prof. Niko Šoljak ing.

 

Dostaviti:

1. Saboru RH

2. Vladi RH

3. Predsjedniku RH prof. dr. Ivi Josipoviću

4. Ustavnom Sudu RH

5. Javnom pravobraniocu RH

6. Medijima

7. Arhiv