ODRŽAN 2. GOSPODARSKI SKUP

U Zagrebu je 10.01.2013. godine pod pokroviteljstvom Stranke hrvatskog zajedništva i Hrvatskog svjetskog sabora, održan nepolitički i nestranački 2. Gospodarski skup koji okuplja stručnjake svih područja, kao i predstavnike Udruga i političkih stranaka sa svrhom pokretanja realnih i profitabilnih gospodarskih projekata i programa nužnih za spas Hrvatske.

Na početku skupa Željko Vinski ing. građ ., jedan od organizatora i pokretača ovog Skupa pozdravio je goste. Napomenuo je da se kroz zajednički rad stvara potencijal koji može u relativno kratkom roku pokrenuti gospodarske projekte za koje se organizatori zalažu, te pozivaju i druge političke stranke, udruge, organizacije, društva i zadruge, kao i sve zainteresirane fizičke osobe da se pridruže u zajedničkim naporima za oporavak hrvatskog gospodarstva. Individualni projekti koji su u pripremi za 2013 godinu pokazati će jednu drugu sliku gospodarstva kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu te u te projekte želimo uključiti i dobar dio gospodarskih subjekata koji su preživjeli ova turbulentna vremena. Udružimo znanje, snagu i volju, pokažimo da se jedino radom može postići ekonomska i duhovna stabilnost.

U ime Hrvatskog svjetskog sabora prisutne goste pozdravio je prof . Niko Šoljak zahvalivši svima što su se odazvali. Istaknuo je da zahvaljujući nesebičnom radu hrvatskih znanstvenika iz Hrvatske i svijeta danas imamo gotove gospodarske programe koji Hrvatskoj osiguravaju izlaz iz moralne i gospodarske krize. Istaknuo je da je do sada formirano više od 20 stručnih Timova koji okupljaju stručnjake, znanstvenike i gospodarstvenike iz svih područja koji aktivno rade na realizaciji.

Vremena nemamo, vrijeme nas gazi istaknuo je Šoljak . Ako nas pregazi uzalud su sve dosadašnje žrtve, uzalud životi naših branitelja i drugih žrtava. Ako bismo pasivno gledali postojeće stanje, a znamo da možemo doprinijeti napretku to bi značilo da smo izdali svoje pretke, sebe i buduća pokoljenja.

Nakon pozdravnog govora, voditelji Timova pozvani su da se ukratko predstave i iznesu svoja razmišljanja i planove.

Landeka Nada, predsjednica Udruge Veronika Vere i voditelj Tima za pravosuđe istakla je već dobro znane probleme u pravosuđu. Bez poboljšanja stanja u pravosuđu i oštrog obračuna sa korupcijom i nepotizmom nema ni stabilne gospodarske državne ni stabilne ekonomije. Pravosuđe koje poštuje zakon i temeljna ljudska prava je preduvjet opstanka svake države. Tijekom svih ovih godina pravosuđe ostaje neokrznuto kaznenim progonima, zaštićeno imunitetom i međusobnom zaštitom između pravosudnih dužnosnika. Nezakonite odluke sudova se ne ukidaju a štetne posljedice ostaju do danas. Takve odluke proizvode žrtve dok je štetne posljedice teško sanirati. Postojeće nepravilnosti i donošenje nezakonitih sudskih odluka Ministarstvo pravosuđa i DSV kažnjava packama - kao da se kažnjavaju mala djeca. Privatizacija se ne dira iako bi se povratom imovine stečene nezakonitom pretvorbom i privatizacijom saniralo više od polovine duga Hrvatske. Borci protiv korupcije su proganjani, podvaljuje im se, ruši im se ugled, ugrožava egzistencija i životi dok druge zemlje imaju osmišljene nagrade za borbu protiv korupcije na državnom nivou a najaktivniji borci se nagrađuju. Ustav jamči svima pravo na rad i plaću za rad, jamči se jednakost svih pred Zakonom, jamči se pravo vlasništva. Zabranjuje se diskriminacija po bilo kojoj osnovi. Svi su dužni poštovati Zakon i Ustav, istakla je Landeka .

Dr. Ratimir Kvaternik - voditelj Tima za vanjsku politiku rekao je nekoliko riječi o problemima vanjske politike. Ovu zemlju može spasiti samo rad i zajedništvo, istaknuo je. Vanjska politika je kao val. Veliki val nosi surfera, ako surfer nije spretan, past će u more.

mr . sc . Da mir Jukica - voditelj Tima hrvatskih umirovljenika rekao je da je temeljni cilj ovog tima stvaranj e pravednog i održivo g hrvatskog mirovinskog sustava. . Naglasak je stoga na rješavanju svih postojećih i budućih društvenih, pa tako i mirovinskih poteškoća u koordinaciji i usuglašavanju na makro i mikro razini. Ovaj se Tim, konkretno, ne smije i neće baviti samo zalaganjem za pravedniju raspodjelu sve manjeg hrvatskog društvenog kolača, nego i, čak prvenstveno, stvaranjem uvjeta, odnosno predlaganjem zakonskih i drugih mjera, za njegovo žurno povećavanje. .

Srećko Cvitanović , preživjela žrtva Blajburga istaknuo je da već duže vrijeme prati rad Gospodarskog tima. Rad u Timovima otkriti će dubioze u mnogim područjima gospodarstva koje treba rješavati i neće biti lako. Trebamo stvoriti savršene principe na kojima će se temeljiti ovaj rad. Čuvajte svoju Domovinu, čuvajte svoje nacionalne principe i ne zaboravite "Iznad Hrvatske nema ničeg" rekao je Cvitanović .

Josip Galić , ing. građ . Istaknuo je problem migracije iz ruralnih sredina u gradske. Ljudi su bez posla i bez prihoda, poljoprivreda i stočarstvo u velikom padu, bez perspektive što potiče ljude da se sele u velike sredine sa željom da osiguraju socijalnu pomoć ili možda radno mjesto što je u manjim sredinama teško ostvariti. Ovaj Gospodarski skup, i stručni Timovi nisu prijetnja politici i Vladi. Mi se zalažemo i trudimo zajednički pokrenuti programe koji mogu biti na opće dobro. I samo ime organizatora asocira na zajedništvo.

Književnik Mile Pešorda rekao je da se nalazimo u jednom povijesnom trenutku - buđenja naroda iz duboke krize. Ukoliko taj trenutak ignoriramo biti ćemo izloženi eutanaziji. Književnost i kultura zapostavljeni su i slabo zaštićeni, na tome treba aktivno poraditi.

Zajedništvo - je light motiv čitavog sastanka, rekao je i dr . sc . Srećko Sladoljev . Zajedništvo se ne sastoji od riječi već od ljubavi prema bližnjem. Ako se taj pravac izgubi onda ništa od svega nema smisla.

Iz Bosne i Hercegovine došao je Marko Marušić , predstavnik Hrvatskog svjetskog sabora iz Bosne i Hercegovine koji je napomenuo da je najvažnije duhovno jedinstvo. Bez duhovnog zajedništva nema ni dostignuća.

Darko Genz postavio je pitanje o realnosti provedbe projekata i programa.

Dr. Ivan Miloš potvrdio je da je pravo vrijeme realizacije, istaknuvši da je i EU promijenila stav prema projektima i odredila Hrvatsku kao svoju najvažniju točku zbog strateške pozicije koju zauzima i ponovno je svima prisutnima objasnio detalje projekata o kojima je izlagao na 1. Gospodarskom skupu.

Raspravi su se pridružili i brojni drugi sudionici: Stjepan Hofner , Ilija Jelač , dr . Softić , Niko Šoljak , a na kraju su se organizatori zahvalili svim sudionicima, kao i vlasnici restorana Marijino zvono koja je ustupila prostor za Skup, uz poziv svima da zajednički činimo više i bolje, da se svi voditelji timova i njihovi suradnici posvete što bržoj i što kvalitetnoj realizaciji gospodarskih projekata, te da nam se pridruže i drugi koji osjete da bi mogli svojim znanjem i ljubavlju prema Hrvatskoj pridonijeti.

Landeka Nada

STRUČNI TIMOVI

Stručni Tim za pravo i pravosuđe OK

Stručni Tim za vanjske poslove OK

Stručni Tim za Unutarnje poslove OK

Stručni Tim za socijalna pitanja OK

Stručni TIM za znanost i tehnologiju OK

Stručni TIM za odgoj i obrazovanje

Struni TIM za stranke OK

Stručni TIM za kulturu

Stručni TIM za nezavisne zastupnike i kandidate

Stručni TIM za informiranje OK

Stručni TIM za mlade

Stručni TIM za branitelje i žrtve rata OK

Stručni TIM za žene

Stručni TIM za strategiju razvoja RH OK

Stručni TIM za poljoprivredu

Stručni TIM za Kozarstvo

Stručni TIM za Ovčarstvo OK

Stručni TIM za Govedarstvo

Stručni TIM za mljekarstvo

Stručni TIM za Lovstvo

Stručni TIM za ratarstvo

Stručni TIM za rijeke i jezera

Stručni TIM za šumarstvo

Stručni TIM za vode

Stručni TIM za Uvoz i Izvoz

Stručni TIM za Sport

Stručni TIM za ekologiju i okoliš

Stručni TIM za elektroenergetsku neovisnost RH OK

Stručni TIM za turizam OK

Stručni TIM za promidžbu hrvatskih prijateljstava OK

Stručni TIM za banke i štedionice

Stručni TIM za gospodarstvo OK

Stručni TIM za investicije OK

Stručni TIM za pomoć Hrvatima i Hrvatskoj

Stručni TIM za more i pomorstvo OK

Stručni TIM za nekretnine i imovinsko pravne poslove
Stručni TIM za pravnu zaštitu Hrvata i njihovih nacionalnih

Stručni TIM za promidžbu hrvatskih jela i pića OK

Stručni TIM za etnologiju folklor i glazbu

Stručni TIM za hrvatski jezik i književnost

Stručni TIM za zaštitu hrvatske narodne baštine

Stručni TIM za hrvatske penzionere OK

Stručni TIM za utvrđivanje povijesne istine o hrvatskom narodu

Stručni TIM za spajanje obitelji i pronalaženje izgubljenih

Stručni TIM za hrvatsku pastvu i duhovnu obnovu Hrvatske

Stručni TIM za hrvatske povratnike ( Dijasporu) OK

Stručni TIM za humanitarnu djelatnost

Stručni TIM za sindikat

Struni TIM za vjerske zajednice

Stručni TIM za reviziju pretvorbe

Svakog dana Timovi se popunjavaju i kompletiraju . Za svakog tko hoće raditi svi Timovi su otvoreni .Sve Odluke se donose konsenzusom, a za one za koje se ne može postići konsenzus se jednostavno ne donose. U ovih 10 mjeseci rada od kada se ej krenulo u organiziranje stručnih nazovimo ih političkih TIMOVA nije puno napravljeno ali tu smo gdje smo .Kada se Timovi kompletiraju a to planiramo za par mjeseci zajednički sa gospodarskim timovima to ce biti snaga koju niti jedna Vlada neće moći ignorirati.

PROGRAM STRUČNIH TIMOVA

CILJ: Hrvatska, pravna, socijalna, demokratska, suverena, neovisna, gospodarski jaka Država Hrvatskog Naroda, naroda i narodnosti koje u njoj žive . Država u kojoj će moral i moralne norme biti osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka .

ZADATAK TIMA je rad za opće dobro naroda i Države Hrvatske . Zaštita hrvatskih nacionalnih interesa, te pravna i socijalna zaštita Hrvatskog Naroda u domovini i u svijetu. Pronalaženje puta zaštite pojedinca i Države u svim segmentima gdje se krše osnovna ljudska moralna i financijska prava, pojedinca i Države Hrvatske. Moralno, pravno i financijski u granicama svojih mogućnosti pronalaziti put koji vodi ka ostvarenju navedenih Ciljeva.

POLITIČKI TIM je glas j avnosti Republike Hrvatske koje cine svi nara š taji i svih stale ža, kako po nacionalnoj , tako i po vjerskoj pripadnosti , a to znaci da je :

- TIM : mladih , kojima je ugrozena budu ć nost zbog stranackih diktatura , koje ne vode d ovoljno brige o interesima mladih generacija ( Mladi se moraju za svoju bolju pravedniju i svjetliju budu ć nost izboriti )

- TIM odgajatelja , u č itelja i profesora cija profesija je degradirana , podcijenjena , omalovazavana kako moralno , tako materijalno ( financijski ) ugrozena te se moraju izboriti za ono mjesto u dru š tvu koje ć e im vratiti dignitet kao jednom od najzna č ajnijih stupova dru š tvenih vrijednosti , jer od njihovog rada ovisi budu ć nost i kvaliteta sposobnosti hrvatskog Naroda i dr ž ave Hrvatske .)

- TIM znanstvenika i izumitelja ( koji se moraju izboriti za svoje mjesto i prava u nasem drustvu , da njihova znanstvena dostignu ć a budu priznata i poznata da sluze na cast i korist njima i cijelom drustvu .

-

-TIM Branitelja koji su svoje ž ivote stavili na raspolaganje svom Narodu i drzavi kada je bilo potrebno , a spremni su to opet uciniti za hrvatski narod i Dr ž avu Hrvatsku .
- poginulih branitelja i njihovih obitelji ( oni se moraju izboriti za ono mjesto u dru š tvu gdje ć e njihove moralne vrijednosti biti sto ž ina dru š tva kako bi se na tim moralnim vrijednostima u č ile i odgajale nove generacije koje ć e imati iste ideale , iste moralne vrijednosti koje ć e u ć i u svijest svakog hrvatskog gra đ anina da je Narod i dr ž ava Hrvatska svetinja za koje se ako treba i ž ivot daje .

- TIM hrvatskih majki , kceri i sestara , generalno govoreci ovo je stranka hrvatskih zena , koje su povijesno stajale uz rame svojih muzeva i sinova i sacuvale rod Hrvata , i na kojima kao majkama ostaje zadatak obnove naseg hrvatskog naroda , uz pomoc drzave , za sto ce se zauzimati ova stranka .

- TIM osoba tre ć e ž ivotne dobi kada je ljudsko bice slabo i nemocno , a cesto i bolesno , te im je nebrigom stranackih egoistickih politika ugro ž ena osnovna ž ivotna egzistencija

( zato se moramo izboriti za svoja prava da rezultatima naseg minulog rada osiguramo pristojnu i sigurnu egzistenciju.)

- TIM radnika č ija osnovna prava su ugro ž ena divljim kapitalizmom , po zelji dosadasnjih stranackih lidera , te na č inom upravljanja hrvatskim gospodarstvom ( radnici se moraju udruziti za ostvarenje svojih radnih i osnovnih ljudskih prava da od svog rada mogu pristojno ž ivjeti , sebi i svojoj obitelji osigurati kvalitetnu egzistenciju )

- TIM seljaka ( seljacko stanovnistvo je temelj hrvatskog drustva bio i treba ostati u hrvatskoj drzavi . Zato drzava treba osigurati nasim poljoprivrednicima na seoskim imanjima osnovna proizvo đ a č ka prava kako nikome ne bi dozvolili da njihovi zdravi prehrambeni proizvodi nemaju tr ž i š te , a da tr ž i š tem Hrvatske vlada uvozna roba sumnjive kvalitete ), a ova stranka ce svojim zalaganjem osigurati tu zastitu .

- TIM dr ž avnih slu ž benika koji č asno i po š teno obavljaju svoje du ž nosti , a svakodnevno su izlo ž eni nefunkcionalnoj organizaciji naslijedjenoj iz proslog stoljeca , omalova ž avanju , te okrivljeni za nefunkcioniranje sustava ( oni se moraju izboriti za svoja prava č ast i po š tenje da bude nagra đ eni svi oni koji predstavljaju i š tite strucne kvalifikacije , moral i vladavinu prava i jednakosti me đ u gra đ anima .)

- TIM svih socijalno ugro ž enih drzavljana , jer je Hrvatska po Ustavu socijalna dr ž ava koja mora osigurati pristojnu egzistenciju svim socijalno ugro ž enim osobama .

- TIM svih hrvatskih intelektualaca , umjetnika , novinara , pisaca , povjesni č ara i svih slobodnih profesija i svih slojeva dru š tva .

- TIM svih pripadnika Hrvatskog naroda t . j Domovinske i Iseljene Hrvatske .

Polaze ć i od osnovnih komparativnih prednosti koje Hrvatska ima u odnosu na druge zemlje svijeta , valoriziranjem tih prednosti hrvatski narod ima sve uvjete da bude u nekoliko gospodarskih grana vode ć i u Europi pa i u svijetu jer ima ::

1. Intelektualni, moralni i socijalni kapital

2. Prirodni resursi

3. Kulturno povijesni resursi

4. Geografski položaj

5. Tradicija gostoprimstva

Sve navedeno daje mogu ć nost i hrani optimizam da se sa dobrom organizac ijom i funkcionalnim op ć im dobrom vo đ ena politika mogu posti ć i veoma kvalitetni rezultati koji vode ka blagostanju svakog ž itelja ove lijepe na š e domovine Hrvatske .

1. Socijalna politika

2. Demografska obnova

3. Politi č ka reorganizacija i obnova hrvatske nacionalne filozofije

4. Gospodarstvo

5. Zapo š ljavanje

GOTOVI GOSPODARSKI PROGRAM , KOJI MOGU ODMAH IĆI U REALIZACIJU U VREMENSKOM PERIODU OD 3 DO 6 MJESECI

1. Izgradnja nizinske, dvokolosiječne i elektrificirane željezničke pruge Rijeka - Zagreb - Botovo .

2. Izgradnja matičnog kontejnerskog terminala "Zagrebačko pristanište".

3. Izgradnja velikog poslovno-logističkog čvorišta " Miklavlje ".

4. Izgradnja višenamjenskog plovnog kanala Dunav - Sava (Vukovar - Šamac ).

5. Razvoj Međunarodnog prometnog čvorišta " Cargo centar Zagreb"

6. Izgradnja mreže željezničkih pruga između lučkih terminala i logističkih čvorišta za unutarnji (interni) prijevoz kontejnera po strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h

7. Izgradnja međunarodnog poslovnog centar Karlovac.

8. Izgradnja međunarodnog centara mladih na području grada Vrgorca, Makarske i Ljubuškog susjednog garda BiH.

9. Putem razvojnih centara RH Zagreb,Split,Osijek i Rijeka Osigurati otkup svih poljoprivrednih i mesnih proizvoda.

10. Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željeznicu prugu Pula Zagreb prema Mađarskoj granici.

11. Izgraditi dvosmjernu elektrificiranu željezničku prugu Raša - Slovenija koja ide pravac Venecije.

12. Izgraditi LNG terminal na otoku Krku preko kojeg Hrvatska dobiva energetsku neovisnost i to po paritetu litra pitke vode/litra LNG.

13. Izgradnja 5 LNG brodova u hrvatskim brodogradilištima u funkciji LNG terminala Omišalj.

14. Program cjelogodišnjeg turizma kroz funkcionalno povezivanje "Zelene Hrvatske" sa morem i ostalim turističkim resursima

1. SOCIJALNA POLITIKA
Država u potpunosti pripada Narodu,a među građanima pristojna primanja moraju imati ;.

1. Braniteljima

2. Umirovljenici

3. Dr ž avnim slu ž benicima

5 Prosvjetnim radnicima

6 Zdravstvo

Izvori osiguranja sredstava za pove ć anje gore navedenih primanja se moraju prona ć i u promjeni porezne politike ( progresivno oporezovati primanja i profite svih privrednih djelatnosti uklju č uju ć i bankarstvo prema najprovjerenijim europskim standardima , zatim :

a. Financijskom reformom poreza na pretvorbu koja zbog korupcije ne smije po zakonu zastariti ( mijenjanjem zakona ), naplatiti porez na osobnu dobit pojedinca ,

b. Porez na kapitalnu dobit banaka,trgovačkih i dioniočkih društava i pojedinaca u % proporcioanlne visine dobiti -Veća dobit veći postotak.

c . Zakonskom provjerom porijekla imovine ste č ene privatizacijom . Imovina ste č enu korupcijom ili bilo kojim drugim kriminalnim radnjama , mora biti ili oduzeta , ili drasti č no oporeziva , pa i krivi č no gonjena osoba .

c . Reformom dr ž avne uprave racionalizirati dr ž avni aparat i prilagoditi ga europskim standardima , od vrha drzave do najmanje administrativne jedinice ,

d. Nadzor nad radom sudske i državne uprave ,odgovornost sudskih službenika za pogreške i kaznena djelas a en države.

 

2. DEMOGRAFSKA OBNOVA

2. 1. Majkama koje imaju troje i vi š e djece priznati odgoj djece kao zaposlenje sa svim prinadle ž nostima i osiguranjima do zavr š ene srednje š kole najmla đ eg djeteta i osigurati primanja u visokom postotku prosje č nih mjese č nih primanja Hrvatskoj .

2. 2. Besplatan vrtić za djecu roditelja koji imaju 3 i više djece ,
Za obitelj sa jednim ili dvoje djece osigurati povoljniju cijenu za dječje vrtiće ovisno o godišnjem prihodu oca i majke,ili im priznati kod oporezivanja osobnih dohodaka kao trosak .

3. GOSPODARSTVO ( sve privredne grane i djelatnosti )
Slobodno tr ž i š te diktira sve gospodarske djelatnosti , no dr ž ava mo ž e odrediti koja podru č ja mogu imati povoljnije porezne mjere , radi br ž eg razvoja . U principu dr ž ava ne daje privatnom poduzetni š tvu nikakve posebne povlastice ili poticaje , a sama dr ž ava ne mo ž e dr ž ati " dr ž avne ' firme kao privilegirane proizvodne djelatnosti , nego sve mora biti transparentno od zapo š ljavanja do poslovanja . Promjena stranke na vlasti ne smije dovesti te firme pod smjenu menadžmenta iz političkih razloga. Naša država ima prirodna dobra koja se trebaju iskorištavati po domaćim poslovnim djelatnostima,a specijalno :

3. 1. Cijelo podru č je Republike Hrvatske proglasiti ekolo š ki za š ti ć enim podru č jem , Poljoprivreda ( Ekolo š ka proizvodnja i prerada )
3.2. Zaštititi Hrvatski teritorij u skladu sa Me đ unarodnim pravom . Pomorsko i slatkovodno ribarstvo .

3. 3. Turizam ( Zdravstveni , sportsko - rekreativni , znanstveno - povijesni , seoski i klasicni na najvisem nivou )

3. 4. Prate ć a industrija ( Proizvodnja luksuznih i sportskih brodova , i druge djelatnosti koje bi bile u slu ž bi poljoprivrede i turizma )
Za podizanje tj ., razvitak pojedinih grana industrije u pojedinim dijelovima dr ž ave mora postojati specijalni RAZVOJNI FOND iz kojeg se pod povoljnijim uvjetima posu đ ivao kapital nekim djelatnostima dr ž avnog razvojnog plana . Državna kontrola (nestranačka) bi bila uključena u menadžment firmed ok se kapital ne povrati.

4. POLITI Č KI PROGRAM

4 - 1. Hrvtskom Narodu re ć i istinu o stanju n acije

4 - 2 Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu.

4 - 3. Riješene svih neriješenih graničnih područja RH koje sada koristi Srbija,Slovenija i Crna Gora.

4 - 4 Reorganizacija svih Ministarstava ,

5. ZAPO Š LJAVANJE

5. 1. Otvaranje - novih radnih mjesta kroz plansko razvijanje svake županije i u skladu sa nezinim prirodnim izvorima i potencijalima , te tako podesiti pomoć iz Fonda za razvoj .

TIM Ć E VRATITI OSMJEH , PONOS , PRAVDU I DOSTOJANSTVO HRVATSKE DRZAVE I HRVATSKOG Č OVJEKA , NJEGUJU Ć I NJEGOV NACIONALNI , KULTUROLO Š KI I DRUGI INDENTITET I HRVATSKOJ OSIGURATI ONO MJESTO U ME Đ UNARODNOJ ZAJEDNICI KOJE NAS NAROD ZASLU Ž UJE .

http://youtu.be/IpZtnkWwAdI