HRVATSKI SVJETSKI SABOR

www.hssd.hr E-mail: dijaspora@hssd.hr

tel:0985665254 

IZVJEŠĆE ZA MEDIJE

>Hrvatski svjetski sabor za domovinu i dijasporu< (HSSD) organizirao je, u subotu 14. siječnja u Hotelu Holiday u Zagrebu, skup Van parlamentarne programske koalicije, domovinske i iseljene hrvatske. Skup, na kojem je bilo oko 50 uglednika, otvorio je predsjednik HSSD-a Niko Šoljak, prof., te naglasio:

Danas kada je koalicija "Kukuriku "P" preuzela vlast u RH, druge parlamentarne stranke i pojedinci, koji su sudjelovali na izborima, postali su opozicija. Izvršenom analizom parlamentarnih izbora utvrđeno je da je izvan državne vlasti ostao ogroman moralni, ljudski i intelektualni te gospodarski i financijski kapital, kojeg treba uključiti u politički i gospodarski život RH na način da se pokuša izvući iz teške gospodarske i moralne krize. Na prijedlog mnogih političkih stranaka i pojedinaca HSSD, kao udruga domovinske i iseljene Hrvatske, prihvatio se koordinacije ovog skupa, pod vodstvom Stranke Hrvatskog Zajedništva, s ciljem da se okupe van parlamentarne stranke i pojedinci kako bi se upoznali sa mogućim programom gospodarske obnove RH, programom zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske te političkim i gospodarskim aktivnostima kojima bi van parlamentarne stranke i pojedinci mogli pomoći aktualnoj Vladi RH  da lakše izvede RH iz ove teške moralne i gospodarske krize. Isto tako da bude kritičar svim aktivnostima Vlade RH za koje se utvrdi da su u suprotnosti sa nacionalnim interesima te interesima naroda i Države Hrvatske.

Prof. dr. Ivan Miloš je, riječju i slikom, predstavio prijedlog strateškog gospodarskog programa iz kojeg je vidljivo da Hrvatska ima sigurna i pouzdan izlaz iz ove krize i to bez novih državnih zaduživanja i bez prodaje 1m2 hrvatskog teritorija. Prihvaćanjem i operativnom primjenom ovog programa Hrvatska postaje vratima izlaza i ulaza robe u/iz EU na putu prema Aziji ka najvećem tržištu na svijetu na kojem djeluje 2/3 svih svjetskih potrošača/proizvođača. Time Hrvatska kao zemlja i država osigurava samostalnost, partnerstvo sa EU, Kinom i ostalim velikim azijskim zemljama kao i sa SAD te drugim zemljama i državama svijeta. Uključivanjem Hrvatske u punopravno članstvo EU automatski se otuđuje od drugih zemalja svijeta i gubi veliku mogućnost da bogato živi od pozicijske rente.

Dr. Ratimir Kvaternik, u ime Hrvatskog Narodnog SENATA domovinske i iseljene Hrvatske i svoje osobno, pozdravlja program van parlamentarne koalicije domovinske i iseljene Hrvatske. Naglašava da vjeruje da je to pozitivan korak naprijed u demokratizaciji hrvatskog društva. "Naša nesreća, kao naroda, je njegova razjedinjenost. Riječ zajedništvo ovdje čujem nekoliko puta. Napominjem bez zajedništva u domovinske i iseljene Hrvatske bilo oko gospodarskog, političkog, kulturnog i drugih programa nema nade za bolje sutra. Nije suvišno napomenuti:

1. Bez zajedništva iseljene i domovinske Hrvatske, današnje Hrvatske države ne bi bilo".

2. Zajedništvo je jedan od ključnih čimbenika za ozdravljenje Hrvatske i bez tog zajedništva ne može biti niti nove prosperitetne i napredne Hrvatske.

3. Hrvatski iseljenici ističu: Hrvatskoj smo dali 100 milijardi eura, a odriču nas se i HDZ i KUKURIKU koalicija. Godišnje doznake iseljenika iznose skoro trećinu prema prihodima od cijelog turizma u RH, a kada se odbiju troškovi uvoza hrane za turiste onda je čisti prihod skoro jednak prihodu od turizma. Tim brojkama barata dijaspora. 

Kao razloge moralne i materijalne propasti Hrvatske naše iseljeništvo navodi:

a) Komunističko nasljeđe.
b) Domovinski rat i sve strahote rata koje mijenjaju i čovjeka i društvo.
c) Dvolično ponašanje 'zapada '
d) Iluzija da se ulaskom RH u EU sve rješava.
e) Eksplozija bezakonja, pljačke, korupcije, prevara i lopovluka koje politika nije uspjela spriječiti.
f) Dolazak 'moralno najgorih negativaca' na vlast.
g) Neuspjeh hrvatske katoličke crkve da bude moralni ugled i vođa naroda. 
h) Svjetski proces globalizacije, vladavine moćnih korporacija, svjetska kriza i svjetska Politika.
i) Svjetski sukob civilizacija.
k) Neuspjeh domovinske i iseljene Hrvatske da posljeratnu obnovu iskoriste kao prednost.
j) Loš 'balkanski mentalitet' pojačan utjecajem očajnih izbjeglica i prognanika.
k) Potpuno nesnalaženje i neshvaćanje svjetske situacije - hrvatski autizam.
l) Hrvatsko prokletstvo - stigma NDH T.

Treba naglasiti Zašto nam treba ZAJEDNIŠTVO iseljene i domovinske Hrvatske? 

            - Moralna snaga (povezanost rođaka i prijatelja)

            - Politička snaga (2. i 3. generacija)

            - Profesionalno i životno iskustvo

            -  Investicije (?)

4. Pitanje

Može li se zajedništvo iseljene i domovinske Hrvatske PONOVNO postići u praksi  i pod kojim uvjetima ?

-         DA, ali postepeno i sustavno - stjecanje međusobnog povjerenja.

-         Na iseljenu Hrvatsku treba gledati kao na dio Hrvatske.

-         Iseljena Hrvatska ne može biti 'krava muzara'.

-         Iseljena Hrvatska ne smije 'nametati uvjete' domovinskoj Hrvatskoj.

Imaju li iseljenici moralno pravo kritizirati i tražiti prilagodbu (povlašteni status) od domovinske Hrvatske ?

Vjerujemo da će ova koalicija prepoznati moralnu, materijalnu, znanstvenu i drugu snagu Hrvata koji žive i rade izvan Hrvatske te zajednički proanalizirati put stvaranja boljitka za narod i  Državu Hrvatsku.

 Predsjednik Stranke Hrvatskog Zajedništva Željko Vinski kao incijator i organizator  Van parlamentarne programske opozicije domovinske i iseljene Hrvatske. Ističe: Mnoge male stranke i pojedinci izgubili su izbore među njima i SHZ. Jedina stranka koja ima cjelovit izvedbeni program gospodarske obnove RH te koji je prihvatila i druge programe na kojima deset godina rade nezavisni stručnjaci u koordinaciji sa Hrvatskim Svjetskim Saborom, kao što ovaj program čije konture ste danas čuli i vidjeli, te program Međunarodnog centra mladih, Međunarodni poslovni centar "Karlovac", Međunarodno kulturno natjecanje, Program kojeg je do sada prihvatilo 55 zemalja svijeta i održat će se u Hrvatskoj 2013. godine, zatim program elektroenergetske neovisnosti RH. Turistički program, Poljoprivredni program i drugi koji Hrvatskoj osiguravaju stabilnu i sretnu budućnost u narednih 50 godina. Vjerujemo da ćemo svi zajedno podržati program zajedništva i zajedničkom pronalaženju puta kojim trebamo doći do cilja, a to je:  (1) Osiguravanje uvjeta za pretvaranje Hrvatske u humanu i pravnu državu, socijalno senzibilnu, demokratski uređenu te suverenu, suvremenu i  gospodarski snažnu zemlju, s kojom će se ponositi svi njezini građani, bez obzira na naciju, boju kože i vjeroispovijed te trenutno mjesto prebivališta. (2) Zadatak koalicije bi trebao biti:

a) Utvrditi i usuglasiti metode i sredstva za postizanje prethodno postavljenog cilja, kroz podržavanje svih Vladinih programa i projekata koji su u funkciji ovoga cilja te kroz konkretnu i argumentiranu kritiku svih Vladinih mjera za koje se procijeni da ne vode ovom cilju.

b) U cijelosti podržavam program Hrvatskog Narodnog SENATA , što je veliki doprinos zajedništvu bez kojeg nema boljeg sutra.

c) Samo zajedništvom hrvatskog nagrda možemo osigurati bolju i sretniju budućnost za nas i naša pokoljenja.

Nakon rasprave mnogih sudionika, koji su se složili sa program i isti cijelosti  podržavaju.  Od više sudionika postavljeno je pitanje: Dali je programska koalicija za ulazak Hrvatske u EU ili se protivi tim integracijama? Predsjednik SHZ Željko Vinski je odgovorio: "Iz prethodnih izlaganja sa kojima se u potpunosti slažemo Hrvatska treba služiti narodima svijeta, a to može ako je samostalna, neovisna. Ulaskom u EU prihvaća pravila EU nije više samostalna, nije neovisna, podređena je zakonima  i ugovorima sa EU te ne može ulaziti u partnerske odnose sa drugim državama svijeta bez EU. Hrvatska ima  Bogom dati potencijal da može biti samostalna te partner EU i svim drugim državama svijeta, na ravnopravnim partnerskim odnosima, a ne slagarskim samo jednoj državi EU i ili nekom trećem. Posebno se protivim ulasku Hrvaste u EU prije nego se kao Država ne osposobimo za život dok ne riješimo konkretno: (a) proglašavanje Isključivog gospodarskog pojasa na moru; (b) razgraničenja područja sa Srbijom, Crnom Gorom i Slovenijom; (c)  donošenja hrvatske razvojne strategije po modelu koji koristi upravo EU i kojem sudjeluju eksperti iz RH sa kojima hrvatska Vlada neće niti popričati; (d) isključivanja grješnika iz državne vlasti, što se može napraviti samo uz pomoć van-parlamentarne opozicije.

Na prijedlog Predsjednika Zelenih gosp. Ivana Rupnika da HSSD do daljnjega bude koordinator koalicije, zaključeno je:

Hrvatski Svjetski Sabor treba poslati svim strankama pozive da izaberu svog predstavnika sa ovlaštenjem da može potpisati programski koalicijski ugovor. Pozive poslati parlamentarnim i van parlamentarnim strankama i pojedincima koji si izišli na parlamentarne izbore. Parlamentarne stanke mogu sudjelovati u radu programske koalicije, a neće imati pravo glasa.

 

Koordinator. Niko Šoljak