HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01.1-36/2011.

Poreč, 7. travnja, 2011. godine

P O Z I V

Pozivamo Vas na gospodarsko - politički skup  koji će se održati dana  19. svibnja (četvrtak) 2011. godine u Benkovcu restoran " Plac sa početkom u 18. sati  

GOSPODARSKO-POLITIČKI  SKUP POD NAZIVOM

 "ZAJEDNIŠTVOM DO BOLJE I SRETNIJE HRVATSKE"

 Predstavljanje gospodarskog programa, kao programa zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske, te predstavljanje  političkih programa putem kojih će politika služiti  narodu i Državi Hrvatskoj, a ne narod politici, kako je nažalost sada slučaj u Republici Hrvatskoj

Program će predstavljati: 

Istaknuti znanstvenici, gospodarstvenici i političari koji budu nudili konkretna rješenja. Odnosno koji dostave na vrijeme svoje materijale, kako bi ih mogli uvrstiti u dnevni red Skupa. Do sada programe su dostavili: Prof. dr. Ivan Miloš - Gospodarstvo;  Željko Vinski ing. građ., gospodarstvo i politika; mr.sc. Miljenko Marić, politika; dr. Jasenka Topić-Miletić, gospodarstvo;  dipl.sociolog Anita Čudina, prof. socijalni problemi; Josip Jović, gospodarstvo; Nikola Mamić, dipl. ing. agronomija, gospodarstvo; Marko Lukić umirovljeni general HV branitelji i njihova uloga u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa; Stjepan Tokić, branitelji umirovljeni časnik HV; Ivica Bratić branitelj; Prof. Niko Šoljak, Hrvati izvan domovine i njihovo sudjelovanje u razvoju gospodarstva RH te njihov doprinosi ugledu RH u Svijetu i dr.

Vjerujemo da ćemo zajednički  pronaći put zajedničkog rada i djelovanja kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Računamo na sve pripadnike hrvatskog naroda koji znaju, mogu i hoće dati sve za hrvatski narod i Državu Hrvatsku, a zauzvrat traže dostojanstveni život za sve građane RH. 

To nam omogućava realizacija gospodarski razvojni program putem kojeg se osiguravaju partnerske investicije u Hrvatsku u iznosu od 55 milijardi eura, što će osigurati otvaranje oko 350 tisuća novih radnih mjesta i godišnji porast BDP od cca. 6,5%. Usvojen je i politički program u kojem se postavljaju sljedeći najvažniji prioriteti:

- osigurati prostornu cjelovitost RH;

            - proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na hrvatskom Jadranu;

            - uređenje državnih granica RH sa Srbijom, Slovenijom i Crnom Gorom;

            - proglašenje cijelog teritorija RH ekološki zaštićenim područjem;

            - zaštita hrvatskih nacionalnih strateških resursa kao što su vode, šume, more i

              poljoprivredno zemljište za proizvodnju ekoloških proizvoda.

 Posebni dio političkog programa sadrži:

 - rješavanje mita, korupcije i organiziranog kriminala u državnim institucijama;

 - uvođenje vladavine prava jednakosti za sve građane;

 - ukidanje privilegija na svim razinama rada i života;

 - transformacija saborske funkcije s materijalno-interesne u građansko-časno služenje svome narodu i drugi programi. Jedino zajedništvom možemo pobijediti zlo: ljubavlju, dijalogom, tolerancijom, međusobnim uvažavanjem te uvođenjem reda, rada i morala kao temeljnog mjerila vrijednosti čovjeka. HSSD neće biti tužitelj niti sudac, jer nitko nije kriv dok mu pravna država ne donese konačnu presudu. HSSD je jedinstvena organizacija domovinske i iseljene Hrvatske bez mržnje i ucjena, bez političkih i drugih predrasuda. Mjerilo vrijednosti svakog pripadnika Hrvatskog Naroda je njegov  rad za opće dobro naroda i države Hrvatske.

Hrvatskom Svjetskom Saboru  apsolutni prioritet predstavlja budućnost, a kada se osigura budućnost, onda će se moći rješavati otvoreni problemi iz prošlosti temeljem znanstveno dokazane i pravno utemeljene povijesti hrvatskog naroda, po kojoj je Hrvatski narod težio ostvarenju svoje države i države neovisnosti, što je postigao u svetom Domovinskom ratu. HSSD nema vremena niti potrebe utvrđivati što u Hrvatskoj nije dobro. To je poznato i na to se neće trošiti vrijeme nego samo na budućnost i programe koje treba realizirati da bi se sutra osigurala bolja budućnost. HSSD, sa realizacijom 70% gospodarskog programa i kvalitetnom nacionalnom politikom, neće trebati nikoga moliti i dodvoravati mu se, nego će iskoristiti svu svoju pamet i strateške resurse da bi naša Hrvatska postala strateškim partnerom sa svima u Europi i u razvijenom dijelu svijeta, a ne njihov sluga kao danas. Kada se tako postavimo, takve će nas i uvažavati, a onda će nam i pomoći da realiziramo strateške programe koji su od zajedničkog interesa, kako naše države tako i EU. S toga HSSD zahvaljuje svim međunarodnim dobronamjernim čimbenicima koji će pomoći u ostvarenju prethodno istaknutih gospodarskih i političkih ciljeva te da nas, kao takve, uvrste u svoje redove. Na Skupu HSSD, koji će se održati 15. svibnja u Benkovcu,  bit će detaljno predstavljen gospodarski i politički program HSSD-a.

Molimo sve članove HSSD-a, sadašnje i buduće, koji prihvaćaju osnovna načela Hrvatskog Svjetskog Sabora da pomognu, kako bismo pobijedili na izborima i hrvatskom narodu osigurali bolju i ljepšu budućnost.

OBRAZLOŽENJE

CILJ: Humana, pravna, socijalno senzibilna, demokratska, suverena, suvremena,  gospodarski jaka i nezavisna Hrvatska Država, koja će biti na ponos svim hrvatskim građanima, bez obzira na naciju, boju kože i vjeroispovijed, te trenutno mjesto prebivališta.

ZADATAK: Uskladiti i dogovoriti put kojim trebamo ići kako bi došli do željenog cilja. Donijeti program realizacije i izvršioce pojedinih zadataka, te utvrditi vremenske termine.

Hrvatska je danas u  teškoj moralnoj i gospodarskoj krizi i u tome <živom blatu> svakodnevno sve više i više tone. Osim što je to i okom vidljivo, činjeničnom stanju u prilog govori i jezik brojki.

            Nakon osamostaljenja. Hrvatska je imala 3,5 milijardi duga i procijenjenu vrijednost nacionalnog bogatstva cca. 100 milijardi dolara. Danas, nakon petnaest godina, RH ima 45 milijardi EUR-a duga i nacionalno bogatstvo od cca. 50 milijardi EUR-a. Što rat,  što mi sami,  u ovih devetnaest godina, trošimo pet do sedam milijardi dolara više nego što zaradimo. Normalno, s takvim trendom nepokrivene potrošnje nacionalno bogatstvo hrvatskog naroda,  iako stvarano stoljećima, uspjet ćemo potrošiti za pet do sedam godina. Što poslije?  I konačno, kad potrošimo ono što su nam naši preci ostavili, rasprodamo i uništimo sve vrijednosti, što će biti onda i tko će vraćati dugove. Od čega će živjeti narod Hrvatski?

Negativni proces se nastavlja i nastavit će se  ako ne dođe do zajedništva Hrvatskog Naroda i u domovini i svijetu. Narodna poslovica kaže: Zlo caruje, kada dobri ljudi ništa ne čine.

Ovaj Skup treba označiti početak  istinske hrvatske pomirbe, početak rada dobrih ljudi i njihovog protivljenja zlu koje danas u Hrvatskoj caruje. Da li je došlo vrijeme za aktivno uključivanje dobrih ljudi i njihovo preuzimanje  sudbine naroda i Države Hrvatske u svoje ruke, to ćemo vidjeti po odazivu ljudi na ovaj skup i po zaključcima koje će taj Skup donijeti.  Hrvati kao mali narod samo znanjem mogu pobijediti zlo koje ih je snašlo. Pobijedit ćemo to zlo ako svatko dade dio sebe za opće dobro naroda i Države Hrvatske. Vladajuća tehno-menadžerska struktura, koja vlada Hrvatskom od oslobođenja do danas, ne želi niti čuti glas naroda, glas nezavisnih stručnjaka, a kamoli njihove prijedloge usvojiti i predložene putove slijediti.

Već je prošlo 20 godina i nećemo čekati još 20 godina koliko  je Mojsiju  trebalo da robovi postanu dobri domaćini. Njihova percepcija života i rada je bila robovska, sluganska, a ne kreativna i poduzetnička, pa je moralo proći 40 godina da izumru ti robovi, da bi njihovi sinovi mogli početi stvarati svoj napredak i  utemeljenje svoje države  t.j. svoje Domovine. Uvjereni smo da  hrvatski narod taj rok može skratiti, a Vi koji dobijete ovaj poziv tome možete pridonijeti. Da li hoćete to ćemo vidjeti?

 Iz bogate svjetske povijesti i prošlosti pojedinih država i naroda utvrđeno je da se uvijek, poslije rata i revolucije, na vlast ubacuju neodgovorni ljudi - kriminalci (grješnici), jer kreativni, pošteni i poduzetni ljudi naivno vjeruju tim bukačima, koji tijekom revolucije narodu obećavaju med i mlijeko, a nakon toga nastaje nemilosrdna likvidacija pametnih i poštenih kadrova i pljačka narodne imovine, bogaćenje bez reda i rada, donošenje kriminalnih zakona, degradacija, moralno i materijalno uništavanje kreativnih i poštenih ljudi, širenje općeg nereda i nemorala, širenje mreže tajnih službi, koje nemilosrdno služe vlasti u kontroli "robova" koje eksploatira vladajuća kasta, itd. Nažalost to se dogodilo i našoj Domovini Hrvatskoj. Svi smo svjedoci da su ti kriminalci smišljeno kreirali svoju vlast dok su hrvatski domoljubi, svojim životima, branili Domovinu. Branitelji su bili uvjereni da će dobiti samostalnu i neovisnu Hrvatsku, državu i zemlju osobitog društvenog morala i materijalnog blagostanja, jer nisu mogli ni sanjati da među Hrvatima ima takvih kriminalaca koji će, svojim osobnim interesima, podrediti cijeli hrvatski narod. Za razliku od svojih ideologa i istomišljenika, koji su u srednjem vijeku spaljivali stručne i poštene ljude pod optužbom da su heretici današnja partitokratska vlast ima  kapital, sredstva javnog priopćavanja i druge poluge, metode i načine, pa misle da mogu vječno kupovati sve ljude i institucije, sa državnim novcem - novcem poreznih obveznika.

Svjedoci smo da i ta sprega vlasti i kriminalaca ne slabi, a što se vidi u gospodarskoj propasti, u opadanju životnog standarda, velika većina hrvatskih građana javno pokazuje da su gotovo svi političari sluge kriminala i kriminalaca, a ništa se ne poduzima da se to spriječi. Narod je posvađan i razjedinjen. Sve je to smišljeno i planski napravljeno kako bi vladajući sebi osigurali vlast i nesmetano vladanje narodom i državom Hrvatskom, a da nema niti jedne zdrave snage koja im se može suprotstaviti. Nema branitelja - podijeljeni su u 1.240 udruga. Nema umirovljenika - podijeljeni su na stranke umirovljenika i udruge. Nema sindikata - podijeljen je na 260  sindikalnih organizacija. Nema mladih - podijeljeni su u 340 udruga. Praktično podjele i samo podjele, koje vladajućima osiguravaju nesmetano vladanje  narodom i državom Hrvatskom.         

To nije lako. Svjesni su ti naši "veliki" političari, osobito iz HDZ-a i SDP-a, da je došlo vrijeme kada se moraju izvući iz ralja kriminala i kriminalaca, ali je to praktično nemoguće, jer su pupčano povezani, a kreditno nesposobni, jer su pokradeni i posuđeni kapital odnijeli izvan Hrvatske. Bez raskida pupčane sprege između kriminalaca i vlasti nema ni elementarnih preduvjeta za početak ozbiljnog rada i razvoja naše Domovine, a bez toga nema dobrog i obećanog života za hrvatski narod.

Rješenje ove enigme jedino može ostvariti demokracija, a to znači angažiranjem svih pripadnika Hrvatskog Naroda koji misle dobro svom narodu i Državi Hrvatskoj da pronađu i predlože put kojim ćemo izići iz ovog začaranog kruga, kako bi krenuli prema svijetloj budućnosti koju nam je Bog dao, kada nam je dao najljepši komad zemlje na svijetu.

U  svom sveobuhvatnom planu rada imamo zadatak objediniti hrvatske građane  u Domovini i državljane Hrvatske, po svijetu, u svrhu stvaranja jake  fronte koja će pokrenuti lokomotivu ka sretnoj  budućnosti  i osigurati da se u vagone ukrcaju svi koji žele dobro Hrvatskoj državi i hrvatskom Narodu.

Polazeći od osnovnih prirodnih, geostrateških i geoprometnih resursa te komparativnih prednosti, s kojima Hrvatska raspolaže, nije teško utvrditi da se njihovim domaćinskim upravljanjem može stvoriti moderna hrvatska država i bogati hrvatski narod, posredstvom modernog gospodarskog, prometnog i turističkog sustava, koji se treba temeljiti na:

1. Hrvatskom intelektualnom kapitalu

 2. Moralnom i socijalnom kapitalu
3. Izvorima prirodnih bogatstava
4. Kulturno-povijesnom bogatstvu
5. Tradicionalnom gostoprimstvu i narodnim običajima

Sve navedeno daje mogućnost i hrani optimizam da se može, dobrom organizacijom i domaćinskim vođenjem državne politike, postići veoma kvalitetni rezultati koji vode ka blagostanju svakog žitelja ove lijepe naše Domovine Hrvatske.

Država u potpunosti pripada hrvatskom narodu i on je suveren i jedini čimbenik koji odlučuje o svojoj sudbini. Zadatak Senata je da odgovori na slijedeća Pitanja:

 a. Gdje smo ?

b. Što želimo ?

c. Kako do toga što želimo doći ?

Pozivamo Vas da se pozivu odazovete i sa svojim prijateljima aktivno sudjelujete u radu Senata i time pridonesete da sadašnju katastrofu Hrvatske promijenimo u procvat Hrvatske.

Sa štovanjem

 www.hssd.hr
prijateljstvo@hssd.hr   

    Predsjednik:     Prof. Niko Šoljak