STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA

I N T E R V J U

Zamolili smo Gosp. Željka Vinskoga iz Karlovca predsjednika Stranke Hrvatskog Zajedništva da nam odgovori na nekoliko pitanja vezano za još jednu novu stranku na političkoj sceni Hrvatske.

gospodin Željko Vinski

P. Zar u Hrvatskoj kao maloj zemlji nije dovoljno 108 političkih stranaka pa ste suorganizator još jedne nove stranke?

O. Drago mi je što ste upravo to pitanje postavili. Ja sam već 5 god. predsjednik HSSD-a i nisam imao namjere ulaziti u bilo koju političku stranku, nakon što sam kao član poglavarstava za gospodarstvo, kao i vijećnik u svojoj općini jedini u Hrvatskoj, sa nekolicinom kolega, zatražio glasanje o povjerenju poglavarstvu, a uzrok toga je bila apsolutna korupcija i manipulacija u tadašnjim uvjetima kod izgradnje autoceste.

Normalno, izglasali smo nepovjerenje poglavarstvu i nisam se želio baviti politikom.

Kako je vrijeme odmicalo, nažalost nisam mogao promatrati ovaj nemoral, krađu, korupciju, maltretiranja. Na poticaj naše dijaspore iz cijeloga svijeta koji su nam dali podršku, odlučio sam se uključiti i dati svoj obol u ostvarivanju slobode, reda, rada i discipline.

Prvenstveno smo pokušali obaviti razgovore sa nekoliko postojećih političkih stranaka, već registriranih, shvatili smo d sve do sada navedene stranke, kao što kažete njih 108, imaju svoje menadžere za koje su registrirane i kojima služe.

Najveći motiv za registriranje SHZ-a predstavljaju gospodarski programi koje smo, sa timom stručnjaka, pripremali punih 10 godina. Ja kao gospodarstvenik uvjeren sam da Hrvatska može, sa navedenim gospodarskim programima, postati prometno-gospodarskim  liderom u regiji Europe biti ravnopravnom državom u razvijenoj Europi.

P. Rekli ste, da su samo 10 stranaka aktivne, a sve druge postoje samo na papiru. Zašto niste objedinili nekoliko stranaka sa istim programom od svi jedne ili više postojećih?

O. kao što sam u uvodnom dijelu naveo sve ostale političke stranke imaju svoje mentore i one isključivo postoje radi tih mentora, te funkcioniranju prema njihovim potrebama, a volio bih da nisam u pravu.

P. Po čemu se SHZ razlikuje od sada postojećih u Hrvatskoj?

O. SHZ je stranka domovinskih i izvan domovinskih pripadnika Hrvatskoga naroda.

Nastala je u vremenu kada smo shvatili kuda nas vode i tko nas vodi u ovim sadašnjim političkim strankama.

Nemojte misliti da se nisu dugo pripremali. Od 1990 god. formirali su mnogobrojne političke i druge stranke, kako bi im se zameo trag, a onda su se infiltrirali, po potrebi, u političke stranke za koje se govorilo da su desno orijentirane. Prvenstveno im je bio cilj promovirati najjače političke desne stranke kroz koje su sudjelovali sa labilnim vođama, u tim strankama, i zajedno narušavali vrijednosti koje su ostvarene u Domovinskom ratu, kroz kriminalnu privatizaciju društvenih poduzeća, kroz uništenje industrije koja je stvarana 50 godina, kroz uništavanje morala, kroz krađu, bezakonje,  preuzeli su dvije najjače poluge za vođenje države, a to je financije i pravosuđe.

Napaćeni narod sve to promatra bespomoćno. Više ne zna kome vjerovati, tko ih vara, a tko im govori istinu. Mnogi su ucijenjeni i ne znaju kuda i kako dalje.

Vjerujete, silnici se raduju na svom ostvarenom cilju, no vrijeme im ne ide na ruku. Kao što je berlinski zid pao, koji je bio strah i trepet među istim narodom sa dva svijeta, vjerujte uz povjerenje građana kojima želimo poručiti: NARODE, NE BOJ SE! Narode, postoji vjera u pravdu i Boga, oslobodite se, budite slobodni sa svojim umom, vjerujte u rad, poštenje, vjerujte u ljude s kojima možemo izići iz ovog tunela, jer ako se ne okupimo sad u ovom trenutku, svi seljaci, radnici, umirovljenici, branitelji, studenti i svi ostali intelektualci i građanke i građani iz svijeta i lijepe nam Domovine biti će izloženi katastrofi.

Udružimo se u jedinstvenu cjelinu SHZ kako bi konačno naša hrvatska država stala na svoje prave noge. Neka se nitko ne zavarava da će imati privilegiju, pa će se nekako snaći s ovima sada koji vladaju. Država bez svog zdravog krvotoka, a to su državne banke, koje moraju pomoći građanstvu sa kamatom od 1-2% kao i smanjenjem poreznih obveza, neće moći funkcionirati.

P. Kazete da je SHZ domovinskih i izvan domovinskih pripadnika Hrvatskog Naroda - zar to nisu sve stranke u Hrvatskoj?

O. Ne, nažalost naši građani u dijaspori davno su prije primijetili razlike u političkim strankama, i zato su ih odbacili jer su shvatili da ne žele podjelu između sebe, kao ni podjelu, ako nisi u ovoj ili onoj stranci, nisi hrvatski građanin.

Hrvatski građanin nosi Hrvatsku u duši, on je neće i ne želi poniziti, pokrasti i uništiti kulturu i ostale vrijednosti.

U Domovini je ista percepcija bila koja se mora izmijeniti - Stranka se može razlikovati po kvaliteti prvenstveno gospodarskog, kulturnog i sve ostalog programa na poboljšanje kvalitete života svih građana, a ne samo pojedinaca.

P. Program svake stranke je dobar, zašto bi Vaš bio bolji od drugih?

O. Gospodarstvenik sam i znam što govorim.

Moramo početi razmišljati realno, da bez dobrog gospodara nema ni gazdinstva. Država je familija u malome. Ako u familiji niste naučili obitelj da radi, privređuje, stvarati nove vrijednosti, oplemenjuje ih, viškom kapitala stvara nove inovacije za razvoj standarda i društva, te takav kapital predaje u nasljedstvo svojim pokoljenjima.

Jedino tako se može ići naprijed, a ne prodavati očevinu i djedovinu - to je izdaja.

Moram priznati da do sada u Saboru, pa i u Vladi nisam imao prilike, iz dosadašnjih izlaganja, čuti niti jedan projekt koji bi mogao dati imalo nade da barem građani znaju da li ima izlaska iz krize ili ne.

Moram kritizirati Vladu. Mi uporno, već godinu dana, pokušavamo doći do Vlade i ponuditi im programe koji su napravljeni od naših stručnjaka za potrebe razvoja Europe i Hrvatske, jer ih je Europa naručila za svoje potrebe i to prva tri, a ovih dana, potvrdili su da je i 4. projekt dat na najjačem međunarodnom tenderu u EU, našim stručnjacima jer su se dokazali i pripremili projekt koji Hrvatskoj, kao i cijeloj regiji oko Hrvatske, omogućava razvoj za danjih 50 godina i to odmah nakon pristanka državne administracije. Hrvatska, u tim projektima, nema potrebe nikakvog zaduženja, jer je EU za realizaciju toga programa, na razini EU, predvidjela 56 milijardi EUR-a u investicije.

EU je izdala i certifikat kao garanciju za sigurno ulaganje u taj projekt, kojeg vam prilažem kao dokaz. Radi se upravo o projektima iza kojih je stao Hrvatski Svjetski Sabor dijaspore - a strateški cilj stranke SHZ jest da ga predstavi Hrvatskom Narodu. Da mu pokaže put izlaska iz gospodarske krize, gdje bi se zaposlilo 150-200 tisuća ljudi, naravno iz prestrukturiranja kadrova, jer bi tako ubrzali input rasta BDP-a na godišnjoj razini, u prvim godinama, minimum 5% samo sa programom bez ostalih rezova.

Narodu se mora pokazati put, a to možemo sa pravom reći da SHZ ima kartu koju može pokazati Hrvatskom narodu i da ga izvede na pravi put kao što je Mojsije rekao svojem narodu. Mi ne trebamo čekati 40 godina: Narode, ako ste spremni i date nam povjerenje !

SHZ je dosadašnjim promatranjem shvatila sve bitne činjenice i utvrdila karcinom društva i vjerujte jedina ima lijek protiv toga, zajedno sa vama građanima RH, braniteljima, ribarima, ratarima, i intelektualcima, te dubokim rezom promijeniti sustav vladavine.

  P. Rekli ste da u Hrvatskoj treba mijenjati sustav vladavine na što ste konkretno mislili?

O. Partitokratskim vladanjem došli smo u ovo stanje. Da, točno je to, ne znam tko se ne bi zapitao kada nakon godinu dana vladavine ostvari gubitak od nekoliko milijardi kuna, pa dobro i 2 godine. Ali, kome više nije jasno da mi nakon 20 godina ne možemo shvatiti da smo dužni, kao država, preko 57 milijardi EUR-a. Tko je taj u ovom društvu, da to može opravdati, molim vas?

Tko je odgovarao za taj ogromni gubitak?  Da li je on morao biti takav? Koliko institucija je sudjelovalo u tome? Gdje su imena i prezimena tih institucija i osoba?

Ponavljam partitokratskim vladanjem došli smo do ovoga stanja, jer se namjerno htjelo uništiti bogatstvo Hrvatske, što je apsolutno poznato. Partitokrati nemaju odgovornost imaju samo vlast.

Pitam se, zašto netko prima plaću na tako visoko pozicioniranom mjestu 10 i više godina, a da nema pojma što se u državi i u društvu događa?

Sustav vladavine je odgovoran narodu i mora imati čiste račune ili snositi odgovornost, po horizontali i vertikali.

P. Rekli ste da kod partitokratske vladavine, kako kažete, kojim nacijom u Hrvatskoj vlada dvadeset godina nema odgovornosti, možete li nam to malo konkretizirati?

O. Upravo je to osnovni problem partitokracije što je podredio sve propise i zakone sebi i svojim potrebama da ne kažemo da rade i upropaštavaju nacionalno dobro i resurse koje Hrvatska posjeduje - prodavajući iste i financirajući do sada, s tim sredstvima, svoje stranke i biračka tijela koja su isto odgovorna za sve ovo što se u Hrvatskoj događa.

 P. Na koji način mislite da se može uvesti odgovornost ?

O. Pravom se služim toliko koliko je potrebo da ga, kao građanin, ne povrijedim. Međutim, u ovom trenutku, mislim da ima toliko nedorečenih zakona po kojima je sve moguće, i nitko ništa ne odgovara po njima jer je oslobođen i po najvećoj nepravdi, što  vidite svakodnevno iz medija.

Da je istina da su neki zakoni i odredbe doneseni upravo za one koji je slobodno krše - istina je.

Danas u Hrvatskoj vlada poznata stara poslovica koja se često primjenjuje:

Evo, u ovoj zadnjoj rečenici je sve rečeno. Iz nje treba izvaditi pouku i već ste pola riješili. Bez rada, reda i discipline nema odgovornosti, a to je ključ budućnosti.

P. Mislite li da će ljudi koji vladaju sami sebi nametnuti odgovornost i propisati sankcije za neodgovorne?

O. Ne mislim tako, jer moje uvjerenje je suprotno od toga, no vjerujte da svi grijesi koji se počine svome narodu - zapisani su u našim knjigama života - i kad-tad - svatko će od nas stati pred Boga. A onda će svatko od nas, položiti račun za svoj život, za svoje grijehe, propuste, zločine i sva učinjena nedjela. Nema tada skrivanja iza nikakvih zakona, nikakvih odvjetnika, sudaca, imućnih prijatelja u Vladi, nikakvih zemaljskih zakona. Pitam vas, da li može mirno spavati netko koji je počinio zlo i sakrio ga kroz novac ili propis kojeg je sam donio? Da može, ali ne zadugo!

P. Rekli ste kod funkcioniranja sustava odgovornost prema narodu i državi treba biti ugrađena. Kako to mislite?

O. SHZ ima metode kroz koje će se oni koji su ga počinili morati sami javiti. Ako narod hoće istinski živjeti u normalnoj državi, svatko od nas je dužan raditi na tome. I nemojte misliti da već danas nisu popisani svi dužnosnici po županijama, općinama i gradovima koji su bili u sprezi s kriminalom. Popisi postoje pohranjeni, stvar je samo trenutka kada se stvore uvjeti da se pokrene odgovornost. Naravno, institucije neće imati manevarski prostor da propuste priliku da se ne dokažu.

P. Kako mislite da će SHZ riješiti pitanje kriminala u Hrvatskoj?

O. Pa lakše je o tome govoriti, nego u djelo provesti. To mi je jasno. No, ima institucija koje su podržale prijedlog o nezastarijevanju pretvorbe i privatizacije, kao što vidimo i drago mi je da predsjednik države g. Josipović to zagovara. To je izuzetno bitno, bitno dakako i za državno javno tužilaštvo. Moram reći da je Stranka uputila u DORH bezbroj konkretnih predmeta kriminalnih radnji na tu temu.

I vjerujte, odgovori nas ne ohrabruju jer odgovor je sljedeći: Da, primili smo na zadnje, itd. Takvi odgovori hrvatskih građanima ne znače ništa, a mi imamo metode i načine da to promijenimo.

P. Rekli ste da najprije treba iz sustava ukloniti uvjete koji pogoduju kriminalu - Kako to mislite provesti?

O. Odgovorni bi bili za sva pokoljenja da ostane zapisano u povijesti da je jedna generacija u 21. st. živjela barbarski, tako radila i tako se ponašala. Naša pokoljenja to u povijesti ne smiju znati, a na generacijama, tj. na nama je odgovornost da se to ne događa. 

P. Kako SHZ misli riješiti nezaposlenost?

O. Nezaposlenost je posljedica svih ovih 12 točaka o kojima smo do sad govorili. I ona se neće riješiti pričama, već stvarnim radom.

Evo da navedem samo svoj primjer - jedan od prvih, još 1989. god., otvorio sam privatnu tvrtku, i od tada do danas - 22 god. U svim nedaćama, turbulencijama i uvjetima u kojima sam nezakonito bio šikaniran, ponižavan jer nisam podržao nazivnikom i dozvolio da uđem u kriminal, a to mogu potvrditi i moji djelatnici koji u tom periodu rade, neki i 19 godina u tvrtki, nikada nisu ostali bez svoje plaće i pripadajućih naknada, godišnjih odmora, regresa i ako su dozvoljavali uvjeti i božićnica.

Vjerujte, samo gospodarstvenici koji žele mogu i hoće zapošljavati, ali proizvodnu radnu snagu koja ostvaruje dohodak, predstavljaju put izlaska iz ove krize.

Ne može nitko tko nije u ovih 20 godina zaposlio barem 1 osobu pričati što je radno mjesto. Radno mjesto je svetinja, svako radno mjesto, i radnika, i ribara, ratara, treba poštovati, dati mu dostojanstvo, ne omalovažavati rad i radno mjesto.

Također treba poštovati i svakog službenika i činovnika, ali onog svjesnog da on zna da je nadgradnja i da je njegovo radno mjesto isključivo opterećenje na svako proizvodno radno mjesto.

Samo u industrijskim zonama koje su zacrtane u našim programima može se zaposliti od 150-200 tisuća radnih mjesta, što proizvodnih, što uslužnih, a da ne kažemo da ima naših gospodarstvenika iz dijaspore koje po drugi puta vraćamo u Hrvatsku da otvore svoje pogone i razne djelatnosti, vjerujte i hoće, ali ne pod ovim uvjetima.

Mi sa njima komuniciramo dnevno. Evo primjera iz južne Amerike, gdje imamo 50 i više studenata naših ljudi koji studiraju u Hrvatskoj i imaju mogućnosti preko svoje rodbine ulagati i otvoriti nova radna mjesta, tako iz Australije, sj. Amerike, Kanade, itd.

P. Rekli ste da je strategija SHZ zasnovana na resursima, poljoprivredi, turizmu, pratećim djelatnostima i infrastrukturi možete li to konkretizirati?

O. Upravo tako, SHZ je zasnovana na osnovnim resursima za kojima će, u narednim desetljećima, biti najveća potražnja, a to je iz programa strateških 7 međunarodnih koridora koji prolaze područjem RH i koji povezuju EU sa Kinom i drugim velikim zemljama, zahvaljujući našim hrvatskim stručnjacima, koji su izradili i potvrdili projekte u Briselu, i iza kojih više nema dileme, a presudna je bila prošla godina u kada je donesena odluka da na osnovi projekta hrvatskih stručnjaka EU odredi Luku Rijeka za svoje strateško čvorište u predstojećih 100 godina

Rijeka i riječka luka, strateška točka i na glasanju EU - dobila je visokih 87% glasova. To je jedan od najvažnijih i najznačajnijih trenutaka za razvoj gospodarstva u Hrvatskoj. Ali, isto tako je bitan datum i 21.12.2010. god. kada je na intervenciju HSSD-a i SHZ obavljen pritisak na Vladu i državne institucije da se zaustavi protuustavnu i protuzakonitu rasprodaju Luke Rijeka. Na tom planu angažirali smo i sindikate i tražili od najviših državnih tijela, uključujući i predsjednika Republike, da to spriječe. Zahvaljujemo im svima na podršci. Vjerujte bez toga bi Hrvatska mogla zaboraviti sve makro projekte koje još uvijek imamo jedini u Hrvatskoj i ponosni smo na to, jer naš cilj je interes RH u svim segmentima ispred osobnog interesa.

Komparativna prednost RH, uz transparentne pravce, predstavlja zdrava hrana, što nas obvezuje da čim prije proglasimo određene dijelove Hrvatske eko-zonama za proizvodnju zdrave hrane koja će privući veliki broj turista u RH tijekom cijele godine.

Spajanje "plave i zelene Hrvatske" implicira regionalizaciju, odnosno službenu podjelu Hrvatske u 4 regije od po 800 tisuća do 1,3 milijuna stanovnika u regiji, sukladno pravilima EU.

S time u svezi uvesti će se zeleni telefon, a to znači u svakoj od regija napraviti će se nove ili obnoviti postojeće hladnjače. Na razini zemlje osigurati će se standardne prodajne cijene gotovih poljoprivrednih i ostalih proizvoda. Osigurati će se uvjeti da svaka turistička točka, svaki hotel, restoran, svi turistički objekti imaju unaprijed utvrđene cijene naših eko proizvoda, od plodova ravne Slavonije do plavog Jadrana i Like.

Takozvani zeleni telefon, jest burza robe pod jednakim uvjetima za sve u Hrvatskoj, a višak hrane prodavati za izvoz kao zaštićenu eko hranu. Jer bez aviona i kamiona se može, ali bez hrane i vode se ne može. Smatrajući to strateškim resursom kojeg bi trebala podržavati i država u slučaju  (kao rezerva) kod nepogoda i slično.

U tom segmentu se može zaposliti i osigurati velik broj radnih mjesta, a također ove naše ravne pustinje pretvoriti u plodonosno tlo.

 

P. Kažete da je uvozni lobi u Hrvatskoj veoma jak. Što to znači za proizvođače?

O. Po hitnom postupku uvesti red u sve artikle koji se momentalno uvoze u Hrvatsku. Treba obaviti kvalitetnu reviziju, pogledati kroz dokumentaciju da li naš ministar uvozi ili izvozi ili tko to uvozi u Hrvatsku.

Vidite niti jedan medij u Hrvatskoj kao ni nacionalna TV nije objavila podatak uvoza iz Njemačke u Hrvatsku, točni podatak. Rečeno je šturo da Hrvatska nije uvozila. E, pa krasno kad Hrvatska nije uvozila, a istu večer na TV Ljubljani čujem da je "Merkator" uvozio iz Danske i Njemačke. Molim vas lijepo još jedan podatak o zataškavanju stvari i trovanju naroda, molim vas kao za doček Nove godine.

P. Mislite li da će Vam Hrvati izvan domovine poći financijski?

O. Uvijek postoji razumijevanje da se nagradi rad i izgubljeno vrijeme.

Dijaspora izvana je podržava i podržava cijelu naciju i danas. Evo primjera od turizma u kojeg moramo uložiti veliki kapital, pa uključiti kompletnu infrastrukturu, objekte, pa kao što znate,  do sada uvesti 4-5 milijardi strane prehrambene robe da se hvalimo da ostvarimo 8 ili 9 mil. EUR-a da smo u turističkom periodu morali sa svojim kamionima i prijevoznim sredstvima stajati ili ne raditi biti van proizvodnog stroja što je ogromna šteta, da je sve podređeno tome. Kad iz tog podmirite troškove i ne računate na ostalu štetu koja vam je nanesena u gospodarstvu, te platite komunalne službe koje će pokupiti smeće, ne ostaje vam ništa.

Dijaspora proslijedi godišnje od 2-3 milijarde dolara kroz doznake , popravke, male industrijice kroz pomoć rodbini u Hrvatskoj i ne uništi ništa, pa zar to nitko ne primijeti?

Mi imamo sada podružnice u Austriji, južnoj Americi, Kanadi, Švicarskoj, Njemačkoj i surađujemo na dobrobit naše Hrvatske. Nastojimo, sa realnom slikom u svim segmentima, prikazati sve ono što želimo postići i vjerujte uvijek će netko prihvatiti dobre poslove kada vidi da ste na pravom putu i kada ste nešto stvorili pomoći. 

P. Ako Vam ne pomognu kako mislite da ćete financirati SHZ, jer za izlaz na izbore trebaju velika sredstva?

O. To je teško pitanje, na kojem vam u ovom trenutku ne mogu tako odgovoriti. No, i do sada smo sami financirali skupove, predavanja, imali smo 3 velika nacionalna skupa, zajedno sa HSSD-om u Zagrebu. Ljudi su nas prepoznavali.

Mi želimo da se svi dobronamjerni ljudi uključe. Mi ne želimo i nećemo prodavati nacionalno blago i tvornice da financiramo stranku, mi ne želimo aktivirati carinsku službu da radi za stranku.

Mi želimo sljedeće: da, svatko tko želi pomoći Hrvatskoj i stavi se na raspolaganje za dobrobit Hrvatske, te stavi Hrvatske interese ispred osobnih, može surađivati i ući u stranku, a narod će to prepoznati, izaći na izbore i svojim glasom, ovaj puta trezveno i samosvjesno nagraditi i tako omogućiti bez velikih fikcijskih sredstava stvoriti državu.

 

Vjerujte svi oni do sada sa velikim novcima stvarali su sebe, a ne državu.

Apeliramo na sve građane u Domovini i širom svijeta. Ovi parlamentarni izbori su teži nego oni devedesetih godina, neka razmisle iz mog izlaganja.

Dotaknut je sam vrh sante leda, odgovornost je na svima nama i neka nam Bog pomogne, jer samo On zna što nas iza toga čeka. Hvala.

P. Kako mislite probuditi, koji kako kažete spava duboki zimski san.? 

O. Želim staviti na naša i vaša srca; razmislite o sljedećim riječima; Narod, RH ide na izbore, bira, i svaki puta taj isti narod nezadovoljan je izabranim ljudima, nezadovoljan je Vladom, nezadovoljan je Saborom, njihovim neradom, njihovim ismijavanjem tog istog naroda, koji ga je tamo postavio, u te fino grijane fotelje, iz kojih ništa ne rade. Nezadovoljni smo ministarstvima, kojih ima toliko da im se ne zna ni broj, a koji ništa ne rade, već samo trpaju plače u džep, a ništa za tu plaću ne rade. Tu nisu zaposleni kompetentni i inteligentni ljudi, tu rade oni koji pojma o poslu nemaju, i onda se hrvatski narod čudi i ljuti, što smo u krizi, što sve poskupljuje, što si ljudi od nemoći oduzimaju život, jer im isti ti ljudi, koje smo mi Hrvati, mi radnici, mi poljoprivrednici, mi ribari, mi Hrvatski branitelji, mi smo ih tamo postavili. Mi smo krivi, i to morate shvatiti, jer ništa ne činimo, da si pomognemo.

E pa pozivam te Hrvatski Narode trgni se, probudi se Hrvatski Narode, probudi se. Ljudi otvorite oči, nemojte ih više zatvarati pred ovim kriminalom, otvorite oči i progledajte, pozivam vas - progledajte. Shvatite ljudi, nitko nam neće pomoći, ako si samo ne pomognemo, mi ljudi, mi običan narod, pa mi činimo hrvatsku državu, mi jesmo Hrvatska Država.

Pa, narode digni se na noge. Ljudi, budite barem jednom složni, nadajte se međusobno posvađeni narode, nemojte im to više dozvoliti; neka stane brat uz svoga brata, sestra uz svoju sestru, neka seljak podupre ribara, neka ribar podupre ratara, neka gospodarstvenik pomogne branitelja, neka branitelji pomognu stočarima. Ljudi - mi trebamo pomoći jedni drugima obostranu, trebamo se dignuti kao jedan narod, jako jedna prava Hrvatska i reći: STOP!

Dosta je bilo izrabljivanja, dosta je bilo kriminala, dosta je bilo zločina za kojeg nitko ne odgovara, dosta je laži koje nam prodaju samo da bi dobili još jedne izbore, a onda čim pobijede, taj program bace u smeće i nama se lijepo nasmiju na televiziji, i misle si, budale, opet smo ih prešli, još smo dobili jedan mandat, da iz izrabimo, uništimo, pa onda bace jednu kost među narod, da se narod posvadi, međusobno. To rade, a vi ljudi ne nasjedate iznova, i iznova, i iznova, pa zar vam nije dosta?? Meni, je dosta!

Zar ste se za to borili, branitelji Hrvatske Države, zar ste se za to borili, da sada gladujemo, štrajkamo za svoja prava na grozne načine, da se smrzavamo, da smo u vlastitoj državi i gladni i žedni i izrabljivani. Kaži mi hrvatski narode, nije li dosta toga? Ako vam je dosta, onda nemojte i ovoga puta na izborima njim dati glas, nemoj hrvatski narode opet iste one koji su vas opljačkali staviti na vlast, dajte priliku poštenim ljudima, dajte priliku sebi.

Nemojte opet dati priliku onima koju su Vas doveli  u stanje siromaštva, koji nas uništavaju, koji će prodati cijelu Hrvatsku, a samo za svoje potrebe, da njima bude bolje, a nama će opet biti gore.

A onda se žališ narode moj hrvatski, onda se žališ, opet nam je loše, opet dižu porez, povisuju struju, vodu, hranu, gorivo, i jedini im je izgovor, a mi tu ništa ne možemo, ali mi možemo hrvatski narod, mi možemo reći: Dosta nam je tih prevaranata, nemoj te ljudi opet njima dati gas, a onda se poslije žaliti, onda je kasno.

P. Vi nudite nešto novo Vaš program nije samo politički nego i konkretne gospodarske programe , što dosada stranke nisu nudile , mislite li da će to hrvatski birači prepoznati?

O. Sada Hrvatska, hrvatski narod ima priliku nešto promijeniti, dajte glas svojoj budućnosti. Birajte ljude koji Vas neće iznevjeriti, kojima je moral osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka.    Birajte stranku koja želi, narodu i Državi Hrvatskoj, samo dobro, ali odlučite se za to, odlučite se dati glas, svoj dragocjeni gas, kojim možete učiniti promjenu, da možete, svaki glas je dragocjen i vrijedan, ne bacajte svog glas uzalud na iste one koji su vas opljačkali svaki puta, svake godine ispočetka, odlučite se i dajte svoj glas SHZ, a onda ćete vidjeti, da li ste dobro odlučili, i onda možete reći, evo ovoga puta nismo njima dali glas, misleći pri tome, ah, što oni mogu napraviti, oni su mali, oni neće ništa postići, ne mogu oni ništa napraviti. Nemojte tako misliti, nego upravo suprotno, a zašto ne bi netko mali i pošteni mogao napraviti dobru i veliku stvar?, napraviti da Hrvatska izađe iz krize, ali narode moj RH morate se trgnuti, i odlučiti se na tu promjenu.

E, pa Hrvatska - vi svi mali ljudi, koji ste moralno veliki ljudi, možete učiniti veliku stvar, da možete, odgovornost je na svima nama, mi biramo što želimo nama, što želimo svojoj djeci, svojim unucima. Mi odlučujemo i mi biramo, pa hajdemo izabrati ovoga puta drugačije, pa probajmo svi skupa spasiti dragu nam Hrvatsku i naše lijepe otoke, naše lijepo more, naše ravnice, naše planine i gore, naše rijeke i potoke, našu Hrvatsku, ne dajmo više da ju uništavaju, dajmo svoj glas i neka nam Bog pomogne, jer samo On zna što nas iza toga čeka.

Hvala ,   Zagreb, 7.2.2011.

Razgovor vodio Ivan Š.