HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-1-4/2011.

Poreč, 23.siječnja, 2011. godine. 

                                                                    OTVORENO PISMO

REPUBLIKA HRVATSKA
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO RH
KLUBOVIMA ZASTUPNIKA U SABORU RH
SREDSTVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

Predmet: Nacionalni zahtjevi za koje se traži hitno rješavanje

Poštovani !

Molimo Vas da u hitnom postupku proglasite isključivi gospodarski pojas na Jadranu

  1. Da se obustavi privatizacije „Luke Rijeka“
  2. Da se prihvati Program gospodarske Obnove Republike Hrvatske

                                                     O b r a z l o ž e nj e

Na Skupu u Splitu, koji je održan dana 22.01.2011. godine u  organizaciji  Hrvatskog Svjetskog Sabora, a kojem su aktivno sudjelovali predstavnici nekoliko braniteljskih udruga, Predsjednik Stranke Hrvatskog Zajedništva, predstavnici hrvatskih ribara, predstavnici mladih, predstavnici umirovljenika i  nekoliko predstavnika civilnih udruga, potvrđeni su i zatražena obnova  zahtjeva koji su ranije upućeni Saboru, Predsjedniku RH i Vladi RH.

 1. Na skupu je predstavljen stručni dio obaveza RH  za proglašenje isključivo gospodarskog pojasa na Jadranu. Naglašena je međunarodna obaveza RH da bez odgode proglasi isključivi gospodarski pojas na Jadranu, jer je more baština čovječanstva sa kojom  RH, kao obala država mora gospodariti i istu koristiti u skladu međunarodnim Konvencijama koje je usvojila Skupština UN i o čijoj promjeni vodi računa Vijeće Sigurnosti UN, čije su odluke obvezujuće za sve obalne države i članice UN. (Zahtjev upućen Vladi RH u Privitku broj 1).

Predstavnici Ribara, koji su pokrenuli demonstracije i nastupali na rivi u Splitu sa svojim ribarskim brodovima, protestiraju i traže od Vlade RH zaštitu Jadrana, a time njihovih i hrvatskih interesa.

2. Traži se od Vlade RH da odustane o prodaje Luke Rijeka. (Ranije je tu prodaju režirala Lučka Uprava, Luke Rijeka. Kada smo pokrenuli postupak obustave prodaje Luke Rijeka i zamolili gospodina predsjednika Republike za njegovu intervenciju, kao i potpredsjednika Sabora gospodina Vladimira Šeksa, došlo je do konkretnih intervencija pa je prodaja bila obustavljena. Sada  je ova rasprodaja Luke Rijeka prebačena na Vladu koja je 20. siječnja 2011. donijela odluku o rasprodaji ovog hrvatskog strateškog resursa, naravno na isti način i u istoj režiji. Nije šija nego vrat) Izborom strateškog partnera, koji bi investirao u Luku Rijeka cca. 50 - 150 milijuna EUR-a i time preuzeo 51% upravljačkih prava, dovodi se u pitanje investiciju od 55 milijardi EUR-a. Luka Rijeka je zlatna koka koja hrvatskom narodu može osigurati da dobro živi od pozicijske rente, ali pod uvjetom da se prihvati i odmah stavi u realizaciju Gospodarski program, čije je neke dijelove javno predstavila predsjednica Vlade RH gospođa Jadranka Kosor, kao što su: kanal Dunav Sava, nizinska prugu Zagreb Rijeka, Cargo centar u Zagrebu i Luka Rijeka, itd.

Navedeni segmenti Programa Gospodarske Obnove Republike Hrvatske čine jedan manji dio programa, kako gospođa predsjednica Vlade navodi oko 13,5 milijardi EUR-a. Gospođo Predsjednice Vlade znate li Vi da nema investitora koji će investirati u pojedinačne, prethodno navedene programe, ako se ne realizira kompletan Program gospodarske obnove RH. Samo Luka Rijeka ima investitora, jer ti investitori znaju da kupnjom luke Rijeka oni preuzimaju hrvatske resurse putem kojih oni diktiraju hrvatski razvoj i oni ubiru pozicijsku rentu. Lukom Rijeka oni mogu ucjenjivati i dozvoliti Hrvatskoj razvoj samo onoliko koliko njima to odgovara. Znadu li oni koji to Vama predlažu da se prodajom Luke Rijeka dovodi u pitanje pedeset godišnji razvoj RH? Znaju li ti Vaši predlagači da se prodajom Luke Rijeka izvodi gospodarski genocid i suicid nad narodom i Državom Hrvatskom? Jesu li svjesni da bi to bila, da sada, najveća nacionalna izdaja Hrvatskog Naroda i Države Hrvatska? Da je to  nacionalna veleizdaja, koja Hrvatskoj oduzima 50 godišnji razvoj, da joj oduzima ŽIVOT I NJENU BUDUĆNOST? Luka Rijeka predstavlja kralježnicu hrvatskog života, a „Gospodarski centar Karlovac“ srce hrvatskog gospodarskog programa. Ti resursi se ne smiju prodati i oni uvijek moraju biti u vlasništvu Države Hrvatske. Vjerujemo da VI gospodo, koji o tome odlučujete, nećete izdati Hrvatski Narod te da nećete dovesti u pitanje  gospodarsku budućnost RH. Vjerujemo da nećete izdati hrvatske nacionalne interese. Da bi to bilo ravno samoubojstvu Domovine Hrvatske i da bi taj, koji bi se drznuo prodati Luku Rijeka, da bi bio brzo osuđen kao nacionalni izdajica. To bi bila nacionalna izdaja Hrvatskog Naroda.

Ponavljamo Program Gospodarske obnove RH ne  može se parcijalno realizirati sa 5 milijardi EUR-a, nego kompletno sa 55 milijardi EUR-a. Za kompletan program imamo investitore, koji će odmah dati 10 milijardi EUR-a čim se raspiše međunarodni natječaj za pripremljeni koncesijski tender. HSSD, sa ekipom nezavisnih stručnjaka, te uvjete može ispuniti za 3 do 5 mjeseci, što realno u ovoj godini Hrvatskoj osigurava investicije od 10 do 15 milijardi EUR-a, a iduće godine, intenzivnijom radom ekipe nezavisnih stručnjaka, u Hrvatsku će se investirati 20 do 30 milijardi EUR-a i otvoriti 250 do 300 tisuća novih radnih mjesta. U tim programima su i hrvatska brodogradilišta, koja bi dobila posao gradnje 5 specijalnih brodova koji bi u Rijeku dovozili LNG (plin), a iz Rijeke odvozili vodu i to litra plina za litru vode. Zamislite samo taj segment programa putem kojeg se zapošljavaju naša brodogradilišta i racionalno koristi Bogom dato bogatstvo vode.

 3. Vlada RH treba osigurati uvjete realizacije kompletnog Program Gospodarske Obnove RH.  Programa koji je predstavljen na znanstvenom skupovima 09.02. 2010., 15.06.2010,  09.09.2010.g.. Na sve skupove pozvana je Vlada i predsjednik Vade da pošalju svoje savjetnike za gospodarstvo i da se znanstveno i strateški očituju na taj Program. Nažalost nitko od Vladinih savjetnika niti od savjetnika Predsjednika RH nije ni pokušao znanstveno i strateški osporiti niti potvrditi taj Program. Doduše gospodarski savjetnici predsjednice Vlade i predsjednika RH su mahom bivši ministri i gospodarstvenici, koji su gospodarski ovu državu i doveli do sadašnjeg stanje. Onaj tko ovu državi vodi u gospodarsko ropstvo ne može je iz tog ropstva izvući. To mogu samo nezavisni stručnjaci koji služe svom narodu i Državi Hrvatskoj, a za uzvrat ne traže ništa. Valjda i predsjednik RH treba uvažiti te stručnjake, koji su  u cijeli svoj život uložili u znanje i to znanje daruju narodu i Državi  Hrvatskoj. Kada smo upitali jednog znanstvenika kako to da on daje sve što može za Državu Hrvatsku, a ne traži ništa odgovorio nam je: „Država Hrvatska je mene školovala. Sve što imam dala mi je Hrvatska. Hrvatska mi je dala znanje, a Bog mi je dao sposobnost. Država mi je omogućila  školovanje i u mene uložila ogromne novce. Plaćala je  moju osnovnu, srednju, fakultetsku i akademsku naobrazbu. Moji roditelji su me uzdržavali, nisu morali za mene plaćat školarinu,  sve je išlo na teret Države Hrvatske. Znate li vi koliko sam ja kroz sve te godine od prvog razreda osnovne škole do akademske titule koštao Narod i Državu Hrvatsku? Ja sam dužan mojim roditeljima i  Državi Hrvatskoj i dati ću sve od sebe da vratim barem dio duga  To je moja nacionalna i moralna obaveza, a drugi neka rade i  razmišljaju kako hoće“. Takvih nekoliko stotina nezavisnih stručnjaka stavilo se u službu naroda i Države Hrvatske. To je čast i ponos Hrvatskog Svjetskog Sabora, koji je koordinator i služi tim ljudima. Zajednički nastupa  prema građanima RH, prema Vladi, državnim institucijama  RH i drugim subjektima..

Molimo cijenjene naslove da bez fige u džepu prihvate sva tri programa i time osiguraju sebi, narodu i Državi Hrvatskoj sretnu budućnost. Molimo Vas da ne  ubijemo kravu muzaru od 10 tona za jednu šniclu od 10 grama. Molimo Vas  da za 150 milijuna EUR-a ne dovode u pitanje investicije od 55 milijardi EUR-a. Da za jednu godinu preživljavanja ne date 50 godina blagostanja i života Naroda i Države Hrvatske. Da za nekoliko milijuna EUR-a ne izdate hrvatski nacionalne interese. Molimo Sve Koji, u ovoj Državi odlučuju o sudbini Hrvatskog Naroda, da ne dozvole prodaju Luke Rijeka. Luka Rijeka mora ostati u stopostotnom vlasništvu RH, jer nam samo Luka Rijeka može osigurati investicije od 55 milijardi EUR-a, a da ne prodamo niti jedan m2 hrvatske zemlje niti da se zadužimo za 1 EUR-o. Tu zlatnu koku dati nekome (osim Države Hrvatske koja je ima) je ravno nacionalom samoubojstvu kojim se oduzima prava Narodu i Državi Hrvatskoj na život. Na Vama je gospodo da izaberete Hoćete li narodu i Državi Hrvatskoj osigurati 50 godišnje blagostanje ili  50 godina gospodarskog ropstva ! Što god izaberete to ćemo i imati !

 Spremni smo naše tvrdnje elaborirati na najvišoj znanstvenoj i političkoj razini. Naše tvrdnje nisu prazne fraze ili zbroj pukih želja, nego znanstvene i stvarne činjenice  koje su zasnovane na znanstvenim realnim osnovama. Na najvišoj EU razini potvrđena i dana 28.06. 2010. godine službeno, na Vijeću ministara EU, izglasana Luka Rijeka kao strateški čimbenik EU strategije.

  S štovanjem !

                                                                            Koordinator:

                                                                    Prof. Niko Šoljak ing.

                                                                                                                                                                     

 Privitak broj 1: Molba Saboru, Predsjedniku RH i Vladi RH od 22.rujna 2010. godine

 U privitku broj 2: Podnesak Vladi SA MOLBOM DA OBUSTAVI ZAPOČETE PRODAJE Luke Rijeka, od 25.11.2010. godine

 U Privitku broj 3: Pismo Predsjedniku RH od 10. prosinca 2010. da spriječi prodaju Luke Rijeka.

HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-11-83/2010.

Poreč, 22.rujna 2010.godine

OTVORENI ZAHTJEV

 

                                   SABORU REPUBLIKE HRVATSKE
                                   PREDSJEDNIKU REPUBLIKE HRVATSKE
                                   VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Molimo Vas da u hitnom postupku proglasite isključivi gospodarski pojas na Jadranu i na taj način zaštitite baštinu čovječanstva i nacionalne interese Hrvatskog Naroda, te da osigurate konzumiranje pravo Hrvata na upravljanje svojim morem, koje ima pripada po Međunarodnim konvencijama i domaćim pozitivnim propisima.

                                   O b r a z l o ž e nj e                                

Dana 18. prosinca 2008. godine, pod brojem 01-1/152/08 tražili smo od Sabora i Vlade RH da se proglasi Gospodarski pojas i time osiguraju prava Hrvatskom Narodu, koja konzumiraju brojne obalne države diljem svijeta i Europe, uključujući i susjednu Italiju. Vlada ni Sabor RH nikad nisu ni odgovorili na naš službeni zahtjev.

Prema procjeni nezavisnih stručnjak Hrvatska godišnje gubi cca. 850 milijuna EUR-a bez da se računa osiromašenje ribljeg fonda i drugih šteta, koje Hrvatska trpi zbog toga što nije proglasila gospodarski pojas i time zaštitila svoje more i nacionalne interese.

 Dana 9. rujna  2010. godine na znanstvenom skupu na kojem je, unutar programa gospodarske obnove RH, te mora kao strateškog resursa Hrvatskog Naroda, nakon rasprave predloženo da nezavisni stručnjaci prof. dr. Hrvoje Kačić i prof. dr. sc. Ivan Miloš  zajednički izrade detaljno stručno obrazloženje kako bi se pomoglo Vladi i Saboru RH da shvate i prihvate ovaj zahtjev te po hitnom postupku proglase gospodarski pojas i time zaštite baštinu čovječanstva i hrvatskog naroda te RH. Nakon njihove stručne obrade takav kompletirani zahtjev „Hrvatski Svjetski Sabor“ upućuje Hrvatskom Saboru i Vladi RH, kako slijedi u nastavku.

DUŽNOST I NUŽNOST PROGLAŠENJA
ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA

Pojam "ZERP-a" već dugo vremena opterećuje hrvatsku javnost i pri tome, koautori takvog rješenja i njihovi sljedbenici, a nažalost i saborski zastupnici, učestalo zastupaju stajališta da se normiranjem i primjenom ZERP-a ostvaruju svi važniji interesi na hrvatskom dijelu Jadrana, izvan hrvatskog teritorijalnog mora. Takvi su stavovi utjecali i na javne medije, što je produciralo stavove da je ZERP (Zona Ekološko-Ribolovnog Pojasa), po svom sadržaju identičan sa institutom Isključivog Gospodarskog Pojasa, te da imaju jednak učinak. Također, veći broj političara ta dva pojma, u svojim javnim nastupima, upotrebljavaju kao sinonime (istoznačnice). Zbog toga se u hrvatskoj javnosti iznose i ponavljaju zahtjevi za

                                                           - 2 -

stupanje na snagu ZERP-a, a to nije u skladu sa Međunarodnom konvencijom o pravu mora i važećim zakonima Republike Hrvatske.

Nažalost, prevladava ignorancija da je u mjerodavnim normativnim aktima, kao što je Konvencija UN-a o pravu mora iz 1982.g., ali i u odredbama hrvatskih Pomorskih zakona iz 1994. i 2004. godine, pravni institut Isključivog Gospodarskog Pojasa, na vrlo precizan način, pravno normiran i definiran, dok se pojam ZERP-a isključivo javlja kao hrvatska domaća tvorevina. Takovo rješenje je i na saborskoj raspravi bilo ocjenjeno kao „Čudnovati kljunaš“, a dužnosnici Suda za pravo mora u Hamburgu „Metalno drvo“, odnosno nepostojeća stvar (besmislica). Zbog toga, prigovaranje hrvatskih susjeda, tj. predstavnika Italije i Slovenije, u ovoj sferi da je Hrvatska pristupila, pri proglašenju ZERP-a, jednostrano (unilateralno), bilo je prihvaćeno i od strane predstavnika EU, što je onemogućilo učinkovito pariranje od strane hrvatske diplomacije i državnog vrhovništva. Danas se može pouzdano utvrditi da je Hrvatski Sabor proglasio Isključivi Gospodarski Pojas, uz inauguriranje svih rješenja na način kako su normirana Konvencijom UN o pravu mora, kojom se regulira institut prava mora, prigovor unilateralnog postupanja ne bi mogao proći, jer bi multilateralno ponašanje bilo apsolvirano za primjenu određenih suverenih prava na prostore mora u površini od oko 21.000. kvadratnih kilometara, izvan hrvatskog teritorijalnog mora.

Konvenciju UN o pravu mora iz 1982.g.do sada je ratificiralo preko 150 država i među njima su i Italija i Slovenija, tako da bi inauguracijom instituta Isključivog Gospodarskog Pojasa (IGP), kako je definiran odredbama Konvencije UN o pravu mora 1982. god., uspjeli manifestirati da Hrvatska poštuje multilateralno postupanje, tako da Hrvatskoj nitko ne bi mogao pripisivati jednostranost u postupanju.

Potrebno je istaknuti da bi proglašenje IGP, u određenim segmentima, obalna država stječe, u određenim pitanjima i svoju jurisdikciju. S obzirom da se, prilikom rasprava i javnog istupanja većeg broja hrvatskih političara, isticalo da su se ZERP-om stekla i određena suverena prava, potrebno je pozvati se, i ovom prilikom, na određene odredbe Konvencije, prvenstveno na članak 56. koji, u podnaslovu "Prava, jurisdikcija i dužnosti obalne države u IGS", sadrži slijedeće:

Navod:

„1. U isključivom gospodarskom pojasu obalna država ima:

a) suverena prava radi istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim i neživim prirodnim bogatstvima voda nad morskim dnom i onih morskog dna i njegova podzemlja, te glede drugih djelatnosti radi gospodarskog istraživanja i iskorištavanju pojasa, kao što je proizvodnja energije korištenjem vode, struja i vjetrova;

b) jurisdikciju u skladu s relevantnim odredbama Konvencije, glede:

    i) podizanja i upotrebe umjetnih otoka, uređaja i naprava;

    ii)znanstvenog istraživanja mora;

    iii) zaštite i očuvanja morskog okoliša.

c) druga prava i dužnosti predviđene u ovoj Konvenciji

Završetak navoda.

Dakle, ovom konvencijom se utvrđuje da obalna država proglašenjem IGS stječe suverena prava radi istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja prirodnim bogatstvima.

Naprotiv, odredbama  čl. 136. i 137. st.1. izričito se utvrđuje:

                                                            - 3 -

Navod čl. 136.

„Zajednička baština čovječanstva

Zona i njezina bogatstva su zajednička baština čovječanstva“

Završetak navoda

Odredbom čl. 137. sa podnaslovom "Pravni položaj Zone i njenih bogatstava" u st.1. izričito utvrđuje:

Navod

"Nijedna država ne može zahtijevati ni ostvarivati suverenost ili suverena prava nad bilo kojim dijelom zone ili njezinim bogatstvima; nijedna država, ni fizička ili pravna osoba ne može prisvojiti bilo koji dio Zone ili njezinih bogatstava. Nijedan takav zahtjev ili ostvarivanje suverenosti ili suverenih prava ili takvo prisvajanje neće se priznati"

Završetak navoda

Više nema svrhe tražiti suvisli odgovor na pitanje: zašto Hrvatski Sabor nije proglasio IGP, kada je već mnogo ranije (radna grupa stručnjaka na temu IGP bila je formirana odmah nakon stupanja Konvencije UN o pravu mora 1982.g. na snagu u prosincu 1994. g., nakon što se realizirala ratifikacija šezdeset država), takovo rješenje već bilo predano Saboru ? Priznati stručnjaci Međunarodnog javnog prava opetovano su branili i podupirali proglašavanje IGP.

Konačno Odluka o "proširenju jurisdikcije" R.H. na Jadranskom moru, usvojenoj 3. listopada 2003.g. Hrvatskog Sabora, treba biti ukinuta, a ne više odgađati njenu primjenu. Multilateralnost se može realizirati i prema EU i prema hrvatskim susjedima samo proglašenjem IGS, a u tom položaju Hrvatska može steći povoljnu poziciju i za pregovore sa svojim susjedima, pa i u pitanjima za koje se ocjeni da se mogu dati i stanoviti ustupci. Najnoviji razvoj međususjedskih odnosa samo potvrđuje opravdanost ovoga stava i prijedloga. Istodobno postoji rizik da „arbitri“, koji će nastupati u rješavanju „sporova“ o granicama mora između Hrvatske i Slovenije na sjeveru, te Hrvatske i Crne Gore na jugu, zauzmu stav da već sama činjenica da Hrvatska nije proglasila IGS predstavlja valjani argument, da je od naših vrhovnih tijela uzeto u obzir da Hrvatskoj, u odnosu na priobalje, ne pripadaju sva prava kako su utvrđena  KONVENCIJOM UJEDINJENIH NARODA O PRAVU MORA 1982.g.

Tako npr. Odluka o proširenju jurisdikcije R.H. na Jadranskom moru Sabora o t.zv. ZERP-'u sadržava (u toč. 6. odredbu), da će se kod bočnog razgraničenja slijediti smjer crte razgraničenja, koja slijedi pravac i nastavlja crtu razgraničenja i pojasa mora do crte epikontinentalnog pojasa. Time se potvrđuje prepuštanje nekoliko stotina kvadratnih kilometara hrvatskog mora i pripadajućeg pojasa hrvatskom istočnom susjedu i zanemaruje se da se takovo rješenje ne smije tolerirati, jer bi to bila predaja hrvatskog teritorija slijednicima onih koji su na Hrvatsku izvršili agresiju. Jasno ovom Odlukom Sabor se poziva na Protokol o privremenom režimu, ali to znači i suglasnost za neprihvatljivo stanje pa i kada se navodi da je privremeno. Ovaj pojam privremenosti juristički je vrlo sofisticiran, osobito kada se privremenošću ne postupa sa shvaćanjem da se pod tim pojmom smatra vremensko razdoblje koji traje mjesecima ili tjednima, nego godinama.

Proglašenjem IGS-a omogućilo bi se i u kraćem roku revidiralo uvođenje sustava odvojene plovidbe na hrvatskom djelu Jadrana, a to znači i na cijelom području izvan

                                                           - 4 -

hrvatskog teritorijalnog mora i linije kojom je razgraničen epikontinentalni pojas između Italije i Hrvatske.

            Konačno, Konvencijom o pravu mora iz 1982.g. svjetska zajednica (UN) proglasila je more baštinom čovječanstva, a što znači dobrom u općoj upotrebi, koje mora služiti čovječanstvu, a ne prvenstveno interesima pojedinih zemalja ili užih građanskih skupina. Da bi se čuvala i sačuvala ova baština čovječanstva sa njome moraju, ex-lege, upravljati obalne države i to ne radi zadovoljavanja svojih interesa, nego prvenstveno radi općih interesa čovječanstva, što je bilo razlogom propisivanja da obalna država ne treba tražiti ničiju suglasnost za proglašavanje Isključivog gospodarskog pojasa na moru, jer je to proglašenje u funkciji zaštite interesa čovječanstva. Poznato je da je za proglašavanje Epikontinentalnog pojasa na moru trebalo postići suglasje između obalnih država, što je tadašnja FNRJ postigla 1968.g. Rimskim sporazumom, ali u to vrijeme Konvencija UN 1982 nije postojala.

            Također, je važno istaknuti da se upravljanje Isključivim gospodarskim pojasom može i treba provoditi posredstvom brojnih pravnih, tehničkih, tehnoloških, organizacijskih,…, instrumenta kao što su koncesije za iskorištavanje morske flore i faune, morskih struja i rudnih bogatstava, ribljeg fonda itd., što znači da sustav upravljanja implicira i određene troškove koje ne snosi svjetska zajednica (UN) nego ih obalna država pokriva iz koncesijskih i drugih naknada iz područja gospodarskog pojasa – namjenski. Naravno, UN neće prigovoriti Republici Hrvatskoj ako ona dopušta besplatno – ekološki, biološki, … održivo korištenje Gospodarskog pojasa, ali isto tako će podržavati RH u namirenju svojih troškova od strane korisnika hrvatskog isključivog gospodarskog pojasa. To, praktično, znači da Hrvatska mora odmah ukinuti besmislenu odluku o proglašavanju ZERP-a i donijeti odluku o proglašavanju Isključivog gospodarskog pojasa, a onda sa svakim korisnikom uređivati poslovne odnose sukladno međunarodnim pravnim normama i ekološki-održivim standardima. Sveukupna dokumentacija i elaboracija, za proglašavanje Isključivog gospodarskog pojasa, nalazi se u Saboru, a ako treba mi ćemo je ponovo dostaviti.

Radi zaštite hrvatskog priobalja i mora konačno trebamo ostvariti stupanje na snagu zona odvojene plovidbe. Stručnjaci su već davno proučili ovu vrlo složenu materiju. Jasno za longitudinalno usmjeravanje plovidbe od Otranta do  Severnog Jadrana tj. do područja gdje je to već uspješno realiziranog (zapadno  od Istre) potrebna je suradnja i svih jadranskih država i suglasnost IMO-a. Iskustvo stečeno u okviru IMO-a sigurno će konstruktivno postupiti, jer njima je dobro poznato koje se koristi ostvaruju i povećanju sigurnosti plovidbe na moru uvođenjem ovih sustava. Ali osim longitudalnih zona odvojene plovidbe (jedne ili dvije), potrebno je pristupiti uvođenju zona odvojene plovidbe u prilazima nekima od naših luka.

Potrebno je imati u vidu da se već pred više od pedeset godina uvela prva zona odvojene plovidbe u pristupu luci New Yorka, i to nakon što je došlo do sudara dvaju putničkih brodova  i to m/b "Andrea Doria" i m/b "Stockholm" 1956. godine. Ali i na Jadranu postoje kod naših susjeda na zapadu zone odvojene plovidbe u prilazima lukama Chiogia, Venecija, Trst, Ancona, te Bari i Brindisi. Hrvatska prilično kasni u uvođenju ovog sustava unatoč toga što je uslijedio veliki porast u broju putničkih brodova Cruisera, koji plove velikim brzinama, a koji imaju i velike količine goriva u svojim tankovima.

 Za prilaze pojedinim hrvatskim lukama sa većim prometom prostranstvima hrvatskih unutrašnjih voda i teritorijalnog mora Hrvatska može realizirati svojim vlastitim snagama,  a to je Hrvatska dužna samo registrirati kod IMO-a, što omogućuje i proglašenje IGP-a za to područje našeg priobalja.

                                                                       - 5 -

Uvođenjem obvezne plovidbe zonama odvojene plovidbe postiže se efikasniji nadzor plovidbe, a osobito je značajno, jer se ostvaruje smanjivanje rizika  od nastupanja štetnih posljedica od plovidbe brodova sa otrovnim teretom, a također za izbacivanje  balastnih voda, fekalnih sastojaka i svih drugih otpadnih predmeta i sastojaka.  Ove preventivne mjere treba uvesti i dosljedno primjenjivati osobito zbog toga što je cijeli Jadran zatvoreno more i zaista naše blago.

Prema tome ono što je već uvedeno na našem dijelu Jadranskog mora uz zapadnu obalu Istre treba biti na adekvatan način normirano i provedeno na cijelom našem priobalnom području Jadrana.

Molimo Hrvatski Sabor, Predsjednika Republike i Vladu Republike Hrvatske da, po hitnom postupku, proglase Isključivi gospodarski pojas na moru i time udovolje našem zahtjevu. Nije suvišno napomenuti da se do sada, na svim skupovima HSSD, stalno postavljalo pitanje: zašto Hrvatska ne proglasi gospodarski pojas ?

Nijednom poštenom pripadniku Hrvatskog Naroda nije jasno zašto Hrvatski Sabor, do danas, nije ispunio svoju Ustavnu obavezu da štiti i zaštiti nacionalne interese Hrvatskog Naroda.

Vjerujmo da će te udovoljiti našem zahtjevu.

Sa osobitim štovanjem !

Predsjednik:

Prof. Niko Šoljak ing.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-11-103/2010.

Poreč, 25. studenog,2010. godine. 

 

                                                                           REPUBLIKA HRVATSKA

                                                                                         VLADA

                                                                       Na pozornost predsjednice Vlade,                                                                             gospođe Jadranske Kosor

Predmet: HITNA obustava privatizacije „Luke Rijeka“

Poštovana gospođo Predsjednice

Molimo Vas da obustavite započeti proces protu-ustavne i protuzakonite privatizacije poduzeća „Luka Rijeka“ d.d. Rijeka, odnosno njezinog trgovačkog društva „Jadranska vrata“ d.o.o. Rijeka.

Danas smo dobili od Vas dopis kojim nas izvješćujete da je program Gospodarske Obnove RH poslan Ministru gospodinu Božidaru Kalmeti.

 Dopis u privitku broj 1.

Dana 23. rujna 2010. godine Predsjednik RH  uputio je pismo gospodinu Ministru Božidaru Kalmeti

 Pismo u privitku broj 2.

Vi po treći put upućujete pismo ministaru Božidaru Kalmeti istog sadržaja, a do danas nema nikakva odgovara. Ministar sve to ignorira i nastavalja se prodaja Luke Rijeka  bez obzira na upućene zahtjeva Predsjednika RH i Vaše.

 Poštovana gosp. Predsjednice

  Program gospodarske obnove RH nije za ministara gospodina Kalmetu nego za Vas, Predsjednicu Vlade RH

Novinarka Elijana Čandrlić, u emisija hrvatskog radija dana 5. 12. 2010. godine opširno je izvijestila hrvatsku javnost o izboru strateškog partnera za Luka Rijeku .

Vi gosp. Predsjednice u Emisiji „kako Vlada vlada“ upoznali ste  hrvatsku javnost sa programom prodaje Luke Rijeka strateškom partneru, koji će u Luku Rijeka uložiti 150  milijuna EUR-a.

Gospođo predsjednice 150 milijuna EUR-a je džeparac u odnosu na 55 milijardi EUR-a, koje će stvarni partner oduzeti Hrvatskoj plus 50 godina bezbrižne sigurne gospodarske budućnosti. To  je vrijednost od nekoliko stotina milijardi EUR-a, koje će Hrvatska izgubiti ako poslovni partner kojeg Vi spominjete kupi Luku Rijeku i time Hrvatskoj oduzme Program Gospodarske obnove, odnosno program koji Hrvatskoj garantira  gospodarsku sigurnost i budućnost kakvu nijedna Država EU nema.

Prodajom Luke Rijeka, kako ste Vi rekli, za 150 milijuna EUR-a predstavlja prodaju zlatne koke. Tom Vašom prodajom Luke Rijeka Hrvatska gubi međunarodne koridore, gubi strateški EU program gubi budućnost i gubi resurs koji joj nudi da njezinih 4,5 milijuna stanovnika bogato živi od pozicijske rente za koju vode i svjetski ratovi i zbog kojih je naša Hrvatska bila žrtvom brojnih agresora od stoljeća VII.

Nakon Vaše današnje izjave tisuću posto sigurni smo da Vi uopće nemate informaciju da je Hrvatski Svjetski sabor, uz pomoć nezavisnih stručnjaka, koji diljem svijeta posebno u EU kao koautori strategije razvoja EU kreiraju njezin razvoj u slijedećih 50 godina. Uz neizmjerljiv doprinos koautora EU programa, među kojima je i prof. dr. sc. Ivan Miloš Vijeće ministara EU je 28. 06. 2010. godine glasanjem između Luke Trst Koper i Rijeka izabralo Riječku Luku kao strateški pravac ulaza i izlaza robe i strateškog kapitala između EU i zemalja Bliskog, Srednjeg i Dalekog Istoka te ostatka svijeta. Na temelju ove strategije EU je izdala certifikat kojim garantira svojim investitorima za njihove investicije u Hrvatsku. (Prilog 3. – Certifikat EU).

 Ne znamo tko je kriv da Vi, kao predsjednica Vlade RH, nemate istinitu informaciju o gospodarskom programu koji Hrvatskoj garantira da bude najrazvijenija zemlja i država na području EU.

 Javno postavljamo pitanje:

 1. Tko od Vas krije istinite informacije?

2. Tko od Vaših savjetnika blokira informacije i Vas dezinformira o gospodarskom programu kojeg je financirala EU?

3. Tko je Vama uskratio informaciju o tri znanstvena skupa koja su održana na temu Gospodarske obnove RH 02., 06, i 09. 09. 2010. g. na koje ste bili pozvani Vi i Vaši savjetnici za gospodarstvo?

4.  Tko je Vama uskratio informaciju da EU radi strategiju razvoja u kojoj Hrvatska sudjeluje sa cca. 80%  svih EU investicija u taj Razvoj ?

5. Tko je Vama uskratio informaciju da je glasanjem između Luke Trst, Koper  i Rijeke izabrana Luka Rijeka kao glavna EU luka ulaza i izlaza robe EU prema Bliskom, Srednjem i Dalekom Istoku, koju Vi sada prodaje u bescjenje ?

6.Tko je Vama uskratio informaciju  da time Hrvatska postala kralježnicom New Deala EU kao ključni input/output Rute C-65 za koju se bori cijeli svijet i SAD ?

7. Tko je Vama uskratio informaciju da EU garantira svim svojim investitorima u Hrvatsku i da je izdala bjanko certifikat, koji Vam dostavljamo u privitku broj 3 ?

8. Tko je Vama uskratio informaciju da time Hrvatska postaje najrazvijenija zemlja EU ?

9. Tko se boji Vas i hrvatskog naroda pa skriva pozitivne učinke koje je EU praktično poklonila Hrvatskoj, a da Hrvatska nije uložila u taj program niti jedan EUR?

10. Tko od Vas skriva  uspjehe naših ljudi u EU i u svijetu koji su Hrvatskoj na dlanu poklonili najveći poklon, a to je siguran razvoj i blagostanje hrvatskom narodu budućih 50 godina, da može živjeti samo od pozicijske rente?

11. Tko od Vas krije informaciju i neće da Vam kaže ako se proda Luka Rijeka svi ti programi, odnosno to blagostanje padaju u vodu do 2042. godine?

12. Tko Vas neće informirati da VI time, kao predsjednica Vlade, ako se proda  Luka Rijeka, stječete uvjete da budete suđeni kao najveća izdajica Hrvatskih nacionalnih interesa i države Hrvatske ? Kako Vam u lice sada mogu pogledati Vaši savjetnici koje Vi plaćate, a znaju što Vam spremaju ?

Vašom izjavom od 07.12.2010. godine uvjerili ste nas da Vi nemate istinsku informaciju niti je možete imati ako Vam je Vaši najbliži suradnici uskrate.

13. Tko je na HRT  zaustavio i spriječio informacije o pobjedi Hrvatske u EU?

14. Tko u Vladi zna da je na vijeću ministara 28.06. 2010. taj program prihvaćen?

15. Tko ne želi da vi kao predsjednica Vlade budete najuspješnija žena u svijetu,  žena koja je Hrvatsku izvela iz blata, koja može Hrvatskoj osigurati svijetlu i ponosnu budućnost?

16. Tko je u medijima  uskratio informaciju o pobjedi Hrvatske u Szcecinu ?

17. Tko se boji svijetle, istinske, zdrave i čiste - bez mita i korupcije Hrvatske?

18. Tko je Vama uskratio informaciju da nezavisni stručnjaci, u suradnji sa Hrvatskim Svjetskim Saborom 15 godina rade na programu Obnove RH?

19. Tko je Vama uskratio informaciju da smo dana 28. lipnja 2010. godine pobijeli  zahvaljujući Ministarskom Vijeću EU, koji su luku Rijeka izabrali za strateškog partnera?

 Očekujemo da ćete nas pozvati na razgovor u roku od 24 sata od kada dobijete ovu molbu, da pred Vama i Vašim timom slikom i riječju dokažemo istinitost gore navedenog.

Pozivamo one koji će ovo pismo dobiti da Vam ga HITNO uruče i da Vas upoznaju sa posljedicama ako se Luka Rijeka proda stranom partneru kako ste Vi naveli i kako je sada u pripremi i pitanju dana kada će se prodati, ako Vi kao Predsjednica Vade to ne spriječite.

 Molimo vas gosp. Predsjednice da pod HITNO spriječite prodaju Luke Rijeka. Spriječite taj kriminal danas kako sutra ne bi bilo kasno.

                                                            O b r a z l o ž e nj e

 Ovaj veliki potencijal i razvojni resurs prepoznala je i Europska unija, što je potvrdila davanjem Certifikata kojim jamči svojim poduzetnicima za uloženi kapital u razvoj ovih projekata na području riječkog prometnog pravca, jer su dobili status prometno-industrijskog koridora od posebno interesa za EU na dugi vremenski rok.

1. PRIVATIZACIJA „JADRANSKIH VRATA“ d.o.o. Rijeka

Trgovačko društvo „Jadranska vrata“ d.o.o. Rijeka predstavljaju pravnu osobu u vlasništvu državnog poduzeća „Luka Rijeka“ d.d. Rijeka, koja je zadužena za obavljanje lučko-transportnih djelatnosti na PRIVREMENOM KONTEJNERSKOM TERMINALU „Brajdica“, koji je lociran na lučkom području, što znači na pomorskom dobru kao dobru u općoj uporabi nad kojim se ne mogu stjecati prava vlasništva ni bilo koja druga stvarna po bilo kojoj osnovi. Lučkim područjem, sukladno odredbama Ustava, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, upravlja Lučka uprava „Rijeka“ kao javna državna ustanova koja je zadužena za zaštitu pomorskog dobra kao dobra od osobitog interesa za republiku Hrvatsku te njegovo davanje na gospodarsku uporabu pod uvjetima i na način propisan zakonom.

 Poduzeće „Luka Rijeka“ d.d., odnosno njegovo trgovačko društvo „Jadranska vrata“ posjedovali su prvenstvenu koncesiju za obavljanje lučko-transportnih djelatnosti na lučkom području na rok od 12 godina, sukladno Zakonu. Specifičnost prvenstvene koncesije je da se ona dodjeljuje na ZAHTJEV (bez javnog prikupljanja ponuda) trgovačkom društvu koje je nastalo pretvorbom društvenog poduzeća, u ovom slučaju, poduzeća „Luka Rijeka“ p.o. Rijeka.

Istekom prvenstvene (Zakonom povlaštene) koncesije status koncesionara na lučkom području može se steći isključivo temeljem javnog prikupljanja ponuda i odluke nadležnog tijela državne uprave, kojega predstavljaju:

a) za koncesiju na rok do 10 godina Lučka uprava

b) za koncesiju od 10 – 30 godina Vlada Republike Hrvatske i

c) za koncesiju na rok od 30 – 99 godina Sabor.