HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-1-1/2011.

Poreč, 5.siječnja 2011. godine.                                                       

                                         REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                 Saboru Republike Hrvatske                                       
Vladi Republike Hrvatske

 Predmet: Teritorijalni preustroj Republike Hrvatske

 Budući da se Hrvatska nalazi pred ulaskom u punopravno članstvo Europske Unije čiji se teritorijalni ustroj temelji na njezinim regijama (slika 1 u privitku i Hrvatske u privitku broj 2.) i budući da se već danas ne mogu uspješno razvijati strateški projekti EU na području RH, kao što je npr. najnoviji projekt SETA kao New Deal Hrvatske i zemalja Središnje Europe:

 1. Molimo Naslov da po hitnom postupku donese Zakon o preustroju RH tako da       Hrvatska ima četiri regije: Zagrebačku, Splitsku, Osječku i Riječku. Ujedno treba predložene regije proglasiti izbornim jedinicama, u kojima će se birati po 20 zastupnika u Sabor RH.

2. Da izborne jedinice za Dijasporu budu:

            a. Sjeverna i Južna  Amerike, gdje se bira jednog zastupnika u Sabor RH.

            b. Kanada, gdje se bira jednog zastupnika u Sabor RH

            c. Australija, gdje se bira jednog zastupnika u Sabor RH.

            d. Europa, gdje se bira jednog zastupnika u Sabor RH

            e. Sve zemlje bivše Jugoslavije da biraju jednog zastupnika u Sabor RH.

3. Da status grada i općine može zadržati samo jedinica lokalne samouprave koja posjeduje sudski katastar i urbanizam, a da sve druge manje lokalne jedinice dobiju status mjesne zajednice..

                                                O b r a z l o ž e nj e

 Hrvatska, po zakonima EU, mora se regionalno organizirati. Sadašnja EU regionalna podjela RH, po službenim dokumentima EU, sadrži samo dvije regije. To je za Hrvatsku neprihvatljivo  iz više razloga. Pučev od teritorijalnog preustroja kojeg je kroz te dvije regije nemoguće uspješno uspostavit pa do teritorijalnih, kulturoloških i drugih cjelina koje Hrvatskoj ne odgovaraju. Poznato je da, prema uvjetima EU, svaka regija treba imati najmanje 800.000 stanovnika, što je podjelom na predložene četiri regije ispunjava.

Razumije se da bi svaka regija trebala imati status županije i ujedno izborne jedinice, čime se racionalizira državna uprava i samouprava, a ujedno se rasterećuje gospodarstvo. Hrvatska je mala zemlja pa se sa cca. 90 saborskih zastupnika jamči demokratsko odlučivanje  i briga za uravnoteženi regionalni razvoj na čemu inzistira i EU.

                                                             - 2 -

Hrvatima izvan Hrvatske treba omogućiti da sudjeluju u Zakonodavnoj vlasti. Nije točna tvrdnja nekih zlonamjernika koji lažu da Dijaspora nema pravo glasa, jer ne sudjeluje u financiranju Države Hrvatske. Dijaspora svojim doznakama i drugim doprinosima sudjeluje  u godišnjem deviznom prilivu RH sa cca. 3 milijarde Eura.,. To je priljev veći nego od turizma koji bruto ostvaruje cca. 7 milijardi € od toga 4 do 5 milijardi € pripada uvoznim komponentama kao prihod drugih zemalja, a što je gotovo jednako prihodu od Dijaspore. Pored toga Hrvatima izvan Hrvatske po Ustavu RH zajamčeno je izravno sudjelovanje u Zakonodavnoj vlasti, što je važećim izbornim Zakonom izigrano, kao i sva prava koja pripadaju Dijaspori, a koja konzumiraju samo Hrvati iz BiH, koji nemaju status Dijaspore nego status konstitutivnog naroda Bosne i Hercegovine. Samo kreatori takvog Zakona mogu objasniti Hrvatima u Americi, Australiji i drugdje u svijetu da su zastupljeni u Saboru RH putem Hrvata iz Bosne i Hercegovine.

Na prvom Saboru Hrvata iz Dijaspore,  koji je održan 21., 22. i 23. travanja 2002. godine donijete su Odluke o zastupljenosti Hrvata i zatraženo je od Sabora i Vlade RH da se njihova prava osiguraju i to  putem njihovih zastupnika koje će, po teritorijalnom principu, izabrati.  (Objavljeno na www.hssd.hr). Upućen je zahtjev Vladi i Saboru RH, ali nikad taj postupak Vlada niti Sabor RH nisu pokrenuli niti su ispravili tu nepravdu prema Hrvatima diljem svijeta.

Krajnje je vrijeme da se ta nepravda ispravi i Hrvatima izvan Domovine osigura konzumacija njihovih Ustavom RH zajamčenih prava.

Hrvatska je mala zemlja i ne može financijski izdržati 425 općina niti 26 županija te je neminovna racionalizacija  državne uprave i njena reorganizacije, koju gospodarstvo može financirati. Neodrživo je sadašnje stanje da se za potrebe građana s područja jedne općine treba ići u drugu da bi se ta prava ostvarila. Građani moraju sve potrebne dokumente dobiti u svojoj općini, a to mogu samo ako su gardovi i općine kompletne jedinice lokalne samouprave, koje te kriterije mogu ispuniti. Danas to nije slučaj pa se susreću općine sa jednim ili dvojicom zaposlenih, što je nelogično i nema nikakvu političku niti gospodarsku opravdanost.

Molimo Vladu i Sabor RH da naš prijedlog razmotri i da donesu Zakone koji će biti u službi Hrvatskog Naroda u Domovini i u svijetu, koji će Državi Hrvatskoj osigurati stabilnu i sretnu budućnost. .  

 S štovanjem !

Predsjednik:

Prof.Niko Šoljak ing. 

                                                                                                                                                                                                        

 

Slika 1: Regionalni ustroj zemalja Europske Unije