HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj: 01-11-78/2010.

Zagreb, 11.9.2010.godine.

 

Izvješće za medije!

 

Dana 9. rujna 2010. godine u Zagrebu u Nacionalnoj Sveučilišna Knjižnici, održan je znanstveno-stručni skup na temu: IZLAZAK REPUBLIKE HRVATSKE IZ GOSPODARSKE I MORALNE KRIZE

Po točki dnevnog reda: Politička situacija u Hrvatskoj i svijetu,  prof. dr. Tomislav Sunić je izložio znanstvenu analizu postojećeg stanja te rješenje svjetske krize putem uvažavanja kulturnog identiteta političkih struktura zemalja svijeta. Osobito je istakao da je nužno afirmirati kulturni identitet svakog nositelja političke vlasti, uvažavajući povijesnu istinu, jer istina i samo istina rasterećuje i daje snagu oprosta bez zaborava. Gospodin Denis Valčić iz Sydneya (Austarlia) naglasio je potrebu zajedništva domovinske i iseljene hrvatske, jer bez zajedničkog rada i djelovanja nema boljeg sutra za narod i Državu Hrvatsku. "Mi Hrvati u Australiji napušteni smo od države Hrvatske i nema zajedničkog rada. Stranka HDZ prisvaja sebi sva prava, a tko nije u HDZ-u prepušten je samom sebi". Gospodin prof. dr Slobodan Lang je naglasio da prva Božja zapovijed  glasi: "sloboda, sloboda misli rada i djelovanja.", što znači da je sloboda od Boga dana i svatko tko narušava, osporava ili na bilo koji način oduzima slobodu pojedincu, u sukobu je sa Bogom i Božjim zapovijedima. Čovjek se mora osloboditi svih koji mu tu slobodu ograničavaju. Jedino slobodan čovjek može služiti svom narodu, državi i Bogu koji ga je stvorio i nadario. Za slobodan život svaki se pojedinac i društvo u cjelini trebaju boriti i izboriti, jer slobodu nam nitko neće pokloniti. Moramo biti slobodni i ne smijemo dopustiti povratak u ropstvo iz kojeg nas je Mojsije izveo.

  Gospodarski program obnove Republike Hrvatske prezentirao je riječima, slikom i brojkama, prof. dr. Ivan Miloš, koji  je naglasio da nam je Bog dao najljepši komad zemlje na svijetu. Bog je htio da kroz Hrvatsku, jedinu zemlju Europe, prilazi čak 6 Paneuropskih prometnih koridora, koji joj omogućuju da postane najbogatija i najrazvijenija zemlja u Europi kroz pružanje prometno-industrijskih usluga robi u međunarodnom javnom prometu na dugi vremenski rok, jer je svjetski robni promet u ubrzanom porastu između EU i svijeta, preko RH.

  Formiran je SENAT kao najviše moralno tijelo domovinskog i iseljenog hrvatskog naroda. Zadatak SENATA je da prati i usmjerava hrvatsku naciju putem ljubavi, sreće i sretne budućnosti. U članstvo SENAT-a biti će izabrani isključivo pripadnici Hrvatskog Naroda, koji zadovoljavaju najveće moralne norme čovječanstva. Članovi SENAT-a dužni su svagdje i na svakom mjestu časno i pošteno zastupati interese Hrvatskog Naroda i Države Hrvatske. Preko 90% časnih ljudi, koji su do danas dostavili potpisanu IZJAVU, ispunjavaju uvjete za članstvo u SENAT-u. To je počasna dužnost koja se prenosi na kćer ili sina. Može se oduzeti ukoliko član SENATA, na bilo koji način, naruši zajedništvo Hrvatskog Naroda ili na bilo koji način nanese štetu ugleda hrvatskom narodu ili Državi Hrvatskoj.

  Prof. dr. Hrvoje Kačić je slikovito iznio informaciju o međunarodnom pravu i obavezama RH vezano za proglašavanje pomorskog gospodarskog pojasa. Republika Hrvatska mora  pod  hitno proglasiti gospodarski pojas na Jadranu, kako bi se sačuvala svoju cjelovitost i suverenitet koji joj, po međunarodnom pravu, pripada.
Maja Jelinčić Predsjednica Demokratska Stranka Žena naglašava  na nužnost sveobuhvatne gospodarske strategije i jačanja proizvodnog gospodarstva okrenutog izvozu i stvaranju nove vrijednosti koristeći naše komparativne prednosti koje imamo , posebno u  poljoprivredi, zdravstvenom sportsko-rekreativnom, kulturnom i drugom turizmu..S toga pozdravljamo ove projekte koji u konačnici nude jednu drugačiju Hrvatsku. Hrvatsku rada znanja i poštenja kakovu svi priželjkujemo.

  Stranka Hrvatskog Zajedništva (SHZ), čiji program je predstavio dopredsjednik Tomislav Stockinger u cijelosti podržava program "Hrvatskog Svjetskog Sabora" (HSSD) posebno gospodarski program, te program zajedništva Hrvatskog Naroda, bez kojeg se Hrvatska ne može izvući iz ove teške gospodarske i moralne krize.

Zamjenik predsjednika SHZ, gospodin Željko Vinski naglašava značaj gospodarsko povezivanja domovinske i iseljene hrvatske te potrebu osnivanja "Hrvatske Svjetske Banke" koja bi pratila investicijska ulaganja u RH.  

 Postavljeno je pitanje što je sa organizacijom "Hrvatske Svjetske Banke" o kojoj se govori već nekoliko godina i jedan je od prioritetnih programa "Hrvatskog Svjetskog Sabora", te dali je program gospodarske obnove RH predložen Vladi RH ?
Na prvo pitanje gospodin Niko Šoljak odgovara: "Hrvatska Svjetska Banka" mora se osnovati kao nacionalna hrvatska banka. To od nas trže Hrvati iz svijeta, koji su spremni  dati kapital uz 1 do 1,5 % godišnju kamatu, ako država Hrvatska garantira povrat kapitala sa tom kamatom. Hrvati iz svijeta Hrvatskoj mogu osigurati investicije u milijardskim iznosima i novac za gospodarski razvoj po povoljnoj kamati, a ne sa kamatama  od 6,5% i više, kakvom se zadužuju sadašnji vlastodršci u Hrvatskoj. Službeno smo zamolili Zagrebačku Županiju, osobno gospodina Kardinala Josipa Bozanića, da pomogne kod organizacije "Hrvatske Svjetske Banke". Vjerujemo da će gospodin Kardinal Josip Bozanić prepoznati BILO hrvatskog naroda te da će udovoljiti našoj molbi.

  Drugo: Program GOSPODARSKE OBNOVE RH dostavljen je Vladi RH. Vlada RH nas je uputila na Ministarstvo gospodarstva, koje je od nas tražilo dodatne informacije i izradu feasibility studije, za što smo izgubili tri mjeseca kako bi im dostavili sve sto su tražili. Ministarstvo Gospodarstva je program proslijedilo Agenciji za promicanje izvoza i ulaganja u RH. Agencija je predmet razmotrila i poslala ga Vladi RH koja je jedina nadležna za navedene strateške investicije. Vlada RH program ponovno prosljeđuje Ministarstvu financija, dakle na isti početak gdje smo bili prije 7 mjeseci. Vrtimo se u krug, kao lija oko lonca, a to vrćenje je beskonačno, kao što je beskonačna i ljudska glupost, kako je to rekao Einstein.

  Ne znamo po koji put moramo naglasiti. Gospodo ovaj Program ide naprijed htjela to Vlada RH ili ne, jer se radi o velikom strateškom razvojnom programu, koji je izvučen iz strateških projekata EU-e čiju je izradu ona financirala s nepovratnim financijskim sredstvima i koji se, zahvaljujući dragom Bogu, koji nam je dao taj komad hrvatske zemlje, treba realizirati, u visini od oko 80%, od 55 milijardi EUR-a ukupne vrijednosti, preko područja RH.

  Prema tome ovaj Program će se realizirati: Ova Vlada može početi njegovu primjenu odmah, u protivnom to će to učiniti druga Vlada za godinu ili dvije. U jednom i u drugom slučaju Program će se realizirati uz EU ili svjetske investicije, a cijelu realizaciju će voditi Hrvatska (Vlada) kao strateški partner bilo EU ili nekog drugog strateškog partnera iz svijeta po paritetu 50% : 50%, bez novih zaduživanja RH i bez prodaje m2 hrvatske grude. Ako Vlada RH ne dopusti realizaciju ovoga Programa onda će doći "Stečajni upravitelj" (MMF) da naplati svoja potraživanja pa će silom prilika odrediti njegovu primjenu, a hrvatski narod će biti sluga u vlastitoj kući, što znači da će se vratiti u ropstvo iz kojeg ga je izveo Mojsije, na što nas je upozorio gospodin Slobodan Lang na početku ovoga Skupa.

Vjerujemo da će razum prevladati i da će ova Vlada prihvatiti ponuđeni PROGRAM GOSPODARSKE OBNOVE RH te da će Hrvatska sačuvati svoju nacionalnu i teritorijalnu samostalnost kroz korištenje Bogom danih uvjeta i da će uskoro postati najrazvijenija zemlja i država u Europi.

Na kraju Skupa zaduženi su prof. dr. Hrvoje Kačić i prof. dr. Ivan Miloš da izrade stručni dio  zahtjeva kojeg će "Hrvatski Svjetski Sabor" uputiti Vladi i Saboru  RH da u što kraćem roku konačno proglasi gospodarski pojas na hrvatskom Jadranu.

                                                          

                                                                       Koordinator:  Niko Šoljak Prof. ing.