HRVATSKI SVJETSKI SABOR
Poreč, Vl. Gortana 2.
Tel. 052427057
Broj: 01-1-54/2010
Poreč, 2.lipnja 2010.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA SABORU

 Predmet: Teritorijalni preustroj Republike Hrvatske

             Poštovana gospodo naša zemlja i država dovedena je u izuzetno tešku moralnu i gospodarsku krizu, koja će se uskoro pretvoriti u kaos i svenarodni neposluh te građansku katastrofu. Vlada više nema prostora za osiromašivanje umirovljenika i radnika, a budući da više ne može kupovati prividni socijalni mir preko inozemnih državnih pozajmica, došlo je vrijeme da se hrvatska država uozbilji i da uzme sudbinu svoga naroda u svoje ruke. Ako to ne učini naša država i to već jučer, onda će to sutra napraviti hrvatski vjerovnici, na čelu s MMF-om, kada će tuđin donositi odluke o korištenju zlatnih hrvatskih resursa, Hrvati će ponovo postati bijelo roblje, pa će ponovo krenuti u nove Uskoke i Hajduke, a sve to zbog toga što njegova država - Vlada i Sabor nisu bili u stanju vladati ovim divnim narodom i velikim svjetskim bogatstvom.

            Da bi se, koliko - toliko, vratilo povjerenje hrvatskog naroda u njegovu državu i vlast bilo bi potrebno odmah prihvatiti ovaj naš slijedeći prijedlog:

  1.      Molimo Vas da prihvatite prijedlog teritorijalnog preustroja Republike hrvatske, koji Vam dostavljamo u privitku.

2.      Općina može zadržati status jedinice lokalne samouprave samo ako na svom području ima ured za urbanizam, ured za urbanizam i zemljišno-knjižni sud.

3.      Molimo da se uvede, u Hrvatski Sabor, DOM  NARODA.

4.      Molimo da se broj  zastupnika u Saboru RH bude svede 70.

                                                            O b r a z l o ž e nj e

 1. Sadašnji teritorijalni ustroj RH sadrži 26 županija i 425 općina, što predstavlja izuzetno veliko administrativno opterećene koje, ne razvijeno gospodarstvo, ne može nositi, a država se više ne može zaduživati, jer je inozemni dug prešao 43 milijarde EUR-a, a unutarnji 29 milijardi kuna. Opće je poznato da se učinak, većine današnjih jedinica lokalne samouprave, svodi na brigu kako osigurati plaće tolikog broja službenika i uzdržavati njihove materijalne potrebe, polazeći od smještajnih prostora, namještaja, potrošnog materijala, vozila i drugih osnovnih sredstava neophodnih za osiguranje radnih mjesta koje ti dužnosnici zauzimaju.

Za Hrvatsku su sasvim dovoljne četiri županije, koje su čine jedinstvenu cjelinu RH a imaju svoje teritorijalne,kulturne i druge sličnost.

 2. Statut gardova i općina mogu imati samo jedinice lokalne samouprave koje imaju Sud, Katastar i Urbanizam na svom području, tako da sve potrebne dokumente, koje građani trebaju, mogu dobiti u svojoj općini. Neodrživo je sadašnje stanje kada građanin, za rješavanje svojih problema, mora ići u drugu općinu. Time se narušava jednakost građana pred Zakonom, jer svi nemaju ista prava, a nisu u istoj pravnoj poziciji ako moraju svoja prava ostvarivati na području drugih jedinica lokalne samouprave. Niže jedinice, lokalne samouprave od općine, mogu se zvati lokalne zajednice, mjesni uredi, odjeli, općinski uredi ili slično, koji se brinu za organiziranje građana na tom području i rješavaju njihove probleme vezane za funkcioniranje tog područja.

  3. Da se uvede Senat ili Dom Naroda ili neki drugi naziv, kojeg bi biralo svako teritorijalno područje po 10 narodnih poslanika. Dom Naroda bi imao iste ovlasti kao što je ranije imao županijski dom. Time bi Zakonodavna vlas dobila sugovornika, jer dom naroda ne bi dozvolio da se u Saboru RH donesu zakonski akti sa kojima se ne bi slagao narod.  

 4. Da se broj sadašnjih saborskih zastupnika sa 160 smanji na 70. Sadašnji broj saborskih zastupnika za malu državu od 4,5 milijuna stanovnika je neodrživ i predstavlja ekonomsko preopterećenje za gospodarstvo RH. Sabor treba koristiti stručne državne ustanove koje moraju, prije dolaska nekog Zakona u Sabor, ispitati javno mnijenje, provesti raspravu i sa pripremljenim analiziranim i znanstveno dokazanim prednostima i manama, tog Zakonskog prijedloga, izaći pred Sabor. Današnje metode rada su, za Hrvatsku i Hrvatski Narod, štetne. Sve materijale za Sabor pripremaju stručne službe Sabora koje, za znanstvene analize, pozitivne i negativne efekte, tih Zakona, nisu kvalificirane. Zakoni koji se svakodnevno donose, vrlo često u praksi se utvrdi da nisu dobri, pa se mijenjaju, a da nitko ne odgovara za predlaganje i donošenje takvih štetnih Zakona. Tko snosi štetu koja je nastala primjenom tih Zakona, npr. Zakona o pretvorbi i privatizaciji (pljački hrvatskog naroda) ? Iza svakog Zakona treba stati znanost autor i znanstvena analiza.

Molimo Naslov da razmotri naš prijedlog i donese Ustavne promijene kako bi preustroj državne lokalne uprave i samouprave bio efikasniji racionalniji i financijski podnošljiviji za slabašno hrvatsko gospodarstvo, a da time i Država Hrvatska postane efikasna i moderan Europska Država, te da bude na čast i ponos svih njenih gađana. Ujedno vas molimo da prihvatite naš strateško-gospodarski program sigurnog i brzog izlaska iz gospodarske i moralne krize naše države i naroda bez državnih zaduživanja i bez rasprodaje hrvatske grude.

             Sa osobitim štovanjem !

                                                                          Predsjednik: Niko Šoljak Prof. ing.