PRIOPĆENJE ZA JAVNOST,

Dana 09.veljače 2010. godine održan je znanstveni skup čiji je organizator bio  "Hrvatski Svjetski Sabor za Dijasporu i Domovinu".

Skup je održan u "Nacionalnoj Sveučilišnoj Knjižnici" sa početkom u 11,00 sati, po prethodno zakazanom dnevnom redu.
Voditelj i moderator, ovog skupa, bio je poznati novinar i TV moderator u emisijama "Lica Nacije" gosp. Branimir Bilić. 

Tema ovog znanstvenog skupa bio je: Izlaz iz gospodarske i političke krize Republike Hravtske.

Na skupu su govorili i izlagali svoje prijedloge u funkciji traženja izlaza Hrvatske iz sveopće, posebno gospodarske, krize slijedeći uzvanici:


- Akademik Ivan Miloš,

- Akademik  Zvonimir Baletić,

- Dr. Slobodan Lang
- Prof.dr. Ante Lauc
- politolog gđica: Ana Barković, u ime hrvatske mladeži,
- Ing. Željko Vinski predsjednik HSSD za Hrvatsku, o ulozi hrvatskog iseljeništva i Domovinske Hrvatske

U političkom dijelu programa "Stranku Hrvatskog Zajedništva" predstavio je dipl.ing. Ivo Jolić.

U ime branitelja zdruga "Zrinski Frankopan" govorio je
gosp. Srećko Cvitanović.

Maja-Marija Jelinčić, predsjednica "Demokratske stranke žena",
govorila je o ulozi žena u hrvatskom društvu. 

Umjetnik slikar gosp. Petar Weisz, Voditelj programa "Olimpijada Kulture" govorio o umjetnosti koja se pokazala kao najbolji otvarač vrata u svakom društvu. Naglasio je kako se priprema umjetnička olimpijada u Osijeku gdje se prijavilo, do sada, 34 zemlje, i ta olimpijada će se održavati svake 4 godine u drugoj zemlji.

Skup je otvorio predsjednik "Hrvatskog Svjetskog Sabora za Dijasporu i Domovinu", gospodin Niko Šoljak, prof. ing.

Pozdravljajući skup gosp. Šoljak se zahvalio sudionicima i gostima, koji su svojom nazočnošću doprinijeli važnosti i znakovitosti ovoga Skupa. Osobitu zahvalnost je uputio dopredsjednici gradske Skupštine gospođi Tatjani Holjevac i gradonačelniku grada Zagreba gosp. Milanu Bandiću te gostima iz Zadra gosp. Miljenku Mariću i Đuri Matešiću iz Osijeka. 

Uz nazočnost oko 80 uglednika, te pripadnika hrvatskih  branitelja i hrvatske mladeži.

Akademik Ivan Miloš je, uz video projekcije, svojim izlaganjem zorno
prezentirao rezultate istraživanja do kojih se došlo u izradi međunarodnih projekata čiji je naručitelj bila Europska komisija i čiju je izradu financirala s nepovratnim financijskim sredstvima. Gospodin Miloš je posebno naglasio da Europska komisija, svojim ugovorom sa projektnim timom, traži da se svi njezini projekti javno prezentiraju na međunarodnim i domaćim javnim tribinama kako bi bili dostupni čim široj javnosti. Od većeg broja prometno-industrijskih projekata, koje je gospodin Miloš izložio posebnu pozornost izazivaju slijedeći: (1) Izgradnja nizinske dvokolosiječne, elektirficirane željezničke pruge Rijeka - Karlovac - Botovo i dalje do Budimpešte, Praga, Bratislave, itd. odnosno do velikog prometno-logističkog europskog čvorišta koje godišnje generira preko 90 milijuna tona tereta u međunarodnom javnom prometu, osobito prema području Bliskog, Srednjeg i Dalekog Istoka i koje, sa više od 2/3 sveukupnih svjetskih potrošača, predstavlja najveće tržište na svijetu, danas i u idućih najmanje 100 godina; (2) Izgradnja Matičnog kontejnerskog terminala "Zagrebačko pristanište" na području Luke Rijeka, kao najvećeg europskog prometno-logističkog čvorišta na Jadranu za kojeg je Europska komisija pokazala osobiti interes i zbog čega je izdala svoj certifikat, kojim potiče svoje poduzetnike za ulaganje razvojnog kapitala upravo u projekte od osobitog interesa za EU, na području riječkog - glavnog hrvatskog prometnog pravca; (3) Izgradnja strateškog intermodalno-logističkog čvorišta "Miklavlje" koje, s korisnom površinom od 250 ha, predstavlja najveće srednje-europsko prometno-industrijsko čvorište za integraciju temeljnih funkcija sjeverno-jadranskih luka "Rijeka", "Koper" i "Trieste", u osiguravanju logističkih usluga robi u međunarodnom javnom prometu između najvećih i najperspektivnijih svjetskih tržišta EU i Kine; (4) Izgradnja IMONODE željezničke pruge na koti od 200 m/nv Rijeka - Koper - Trieste, zbog prometne integracije luka Sjevernog Jadrana u homogeni sustav, jer one više nisu konkurenti nego kooperanti (po uzoru na EU udruženje ARA), jer sve zajedno ne mogu prihvatiti stvarnu prometnu potražnju; (5) Izgradnja suvremenog intermodalnog čvorišta "Rugvica", koje treba osigurati ostvarenje temeljne strategije EU, poznato pod akronimom "3E" (Ekologija, Energija, Ekonomija), odnosno aplikaciju suvremenog intermodalnog prometnog sustava, koji mora osigurati uvjete da se najmanje 85% tereta prevozi vodenim prometom i elektrificiranom željeznicom, a sredstvima cestovnog prometa najviše 15%, te da se osiguraju uvjeti za cjelogodišnji turizam na Jadranu; (6) Razvoj "Poslovnog centra Karlovac" kao točke regulacije međunarodnog javnog prometa između prometnih grana i industrijskog asamblinga, kojeg zahtijeva roba u ovom prometu; (7) Izgradnja LNG terminala na Omišlju, sa integrirajućim i implicirajućim podsustavima kao što su matični frigo-kontejnerski terminal, kao svjetska burza hrane, ribe, cvijeća, ., terminal za izvoz pitke vode, suvremena remontna baza za remont transkontinentalnih zrakoplova koja zahtijeva korištenje ledene hale sa temperaturom od oko -127oC, a koji bi se dobivao besplatno u tehnologiji pretvaranja LNG u komercijalni (plin) oblik; itd., itd,.

Za sve ove programe i projekte postoje konkretni interesi strateških partnera iz EU i cijeloga svijeta (Kine, SAD, Katar, Kuwait, Egipat, .), koji nude strateško partnerstvo kroz koncesije, jer su utvrdili, iz sadržaja EU projekata, da je prometna potražnja (tržište) osigurana na dugi vremenski rok i da Hrvatska više ne može odbacivati njihovu aplikaciju, jer je obvezuje Međunarodna konvencija o neškodljivim prolazima da mora osigurati izlaz na more svih zemljama čije državne granice izravno ne tangiraju pomorske komercijalne koridore, a koje sve više ulaze u međunarodnu prometnu izolaciju (Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka, .,).

To, praktično, znači da Hrvatska može i mora odmah donijeti svoju razvojnu strategiju u kojoj će posebno odrediti prioritete za aplikaciju pojedinih projekta i utvrditi model za prihvaćanje strateškog partnerstva, jer se više ne može i ne treba zaduživati nego pokrenuti svoj New Deal i u predstojećem srednjoročnom razdoblju otvoriti najmanje 150.000 novih proizvodnih radnih mjesta, osigurati najmanje 4,5% fiksnog i dugoročnog porasta BDP, te ući u red visoko razvijenih zemalja Europe i svijeta, a sve to bez bilo kakve prodaje svoga teritorija i bez rizika za uloženi kapital. Naravno, Hrvatska mora pokazati konkretnu političku volju za ovu strategiju i mora znati upravljati svojim strateškim resursima, koji se procjenjuju na >50 milijardi EUR. I gospodin Miloš nudi svoju logistiku, za ovu svrhu, svojoj Domovini.

Gospodin Miloš je posebno naglasio da su ovi projekti prihvaćeni od Europske komisije, ali nisu izrađeni u obliku u kojem bi se mogli jednostavno kandidirati za Strukturne i Kohezijske fondove, pa je prezentirao i metodologiju EU za njihovu pripremu u ove svrhe, uz napomenu da se sa tim poslom treba krenuti odmah, jer zahtijeva puno vremena i stručnog rada, kao i izrada svih ovih projekata koje je financirala EU. Konačno, ako i kada RH uđe u punopravno članstvo EU, neće moći koristiti sredstva iz EU razvojnih fondova bez korištenja ove metodologije pa se nema što čekati sa njome.

Prof.dr.Slobodan Lang  je obrađujući pitanje izlaska iz sveopće krize u Hrvatskoj stavio naglasak na moralni kolaps vladajućih elita i odsustvo vjere u Boga, pod čijim pokroviteljstvom je hrvatski narod opstao i dočekao svoju slobodnu državu Hrvatsku. On je ustvrdio da je u Hrvatskoj  nedovoljno  demokratskih ozračja, koja su dovela do dekadencije morala, a posebno u vlasti, koja bez dozvole naroda prodaje narodno blago i osiromašuje  zemlju. Navalom neoliberalnih pomodarskih modnih nasada, koje su osakatile bogatstvo države i vjerski opredijeljen hrvatski narod, Hrvatska je upala u veliku moralnu i materijalnu krizu iz koje mora sam naći put izlaska.

Akademik Zvonimir Baletic je opširno elaborirao putove pravilnog odnosa prema oporavku iz ove krize i neodgovornom odnosu gotovo od samog početka investiranja u odnosu prema prioritetima, koji bi omogućili brzi oporavak, posebno kada znamo da skupo posuđeni novac trošimo neodgovorno i ina neplanski način i "prodajemo" ga jeftino, praktično beskorisno, i to štetno razbacivanje i neplansko pristupanje razvojnoj koncepciji nas je dovelo u današnju krizu. Izlaz je u  sustavnim promjenama u financijsko gospodarskim odnosima.

Prof.dr. Ante Lauc  je upozorio na neprihvatljiv odnos prema ljudskim resursima, koji je jedan od najvažnijih dijelova našeg narodnog bogatstva. Mi spadamo među najbogatije nacije na svijetu po kvalitetnim ljudskim resursima koje Hrvati imamo u hrvatskoj i u svijetu. Tako je napomenuo prof. Lauc da se ovo narodno bogatstvo ne smije prepustiti slučajnosti i gubljenju.

Gospodjica Ana Barkovic predsjednica hrvatske mladeži i njene suradnice Ana Miloš i Sandar Šoljak  podnijela je  opsežan referat o potrebi promjena na najvišoj razini državne politike, kako bi hrvatska mladež vidjela što se sprema u našoj Vladi kako misle zaposliti i zadržati hrvatsku mladež od napuštanja Domovine. Do smjena generacija ne dolazi tako lako, pa zapošljavanje mladih je sporo i neodgovarajuće, tako da je postotak nezaposlenosti među mladima najveći prema generacijskoj podjeli. Mnogo podataka je podastrto kroz ovaj referat o tome kako bi trebalo da se država brine za mlađe generacije i da im omogući izravno sudjelovanje u zakonodavnoj, izvršnoj i pravosudnoj vlasti.

Ivo Jolić,dipl. Ing. prezentirao je platformu STRANKE HRVATSKOG ZAJEDNISTVA, iz koje se vidi da se radi u cijelosti o novom pristupu vođenja političkih stranaka u Hrvatskoj, gdje se odbacuje dosadašnja podjela na predratne ljevičare i desničare koji su, kroz sve vrijeme postojanja, bile ideološki neprijateljske stranke i vodile hrvatski narod u podjelu i ratne avanture, čime smo u zadnjih manje od 100 godina izgubili 1 milijun građana. U svom izlaganju Jolić je naglasio o potrebu smjene postojećih stranaka i ljudi, jer je cijela država ogrezla u korupciji i kriminal, kojeg postojeće stranke ne mogu iskorijeniti, jer su danas vodeći kadrovi dokazali, svojim radom i rezultatima svoga rada, da su nesposobni voditi državu, a oni su isti oni koji su i ranije, zbog svoje nesposobnosti, bili rušitelji njihove miljenice komunističke Juge. Korupcija, kriminal, podobnost, nepotizam, nesposobnost su dokazani konkretnim djelima u koje su sami doveli državu i hrvatski narod.

Maja-Marija Jelincic, predsjednica "Demokratske Stranke Žena Hrvatske" je iznijela veliku ulogu žena u životu hrvatskog naroda u miru i ratu. Današnja uloga žena je još uvijek neodgovarajuća, zanemarujuća na svim razinama gdje bi trebao biti veći udio žena u životu nacije.

Gosp. Srećko Cvitanović, predstavnik hrvatskih branitelja zdruga "Nikola Šubić Zrinski". U svom izlaganju je naglasio da je svaki od nas dužan shvatiti da je "moja Hrvatska" svakog od nas i nećemo dozvoliti da nam prodaju ili upropaste državu. Ratovi koji su vođeni na prostorima naše države, gdje su Hrvati davali svoje živote za svaku stopu naše države, a danas su obespravljeni i trpe siromaštvo i nepravdu.

Poslije svih izlaganja prisutni su postavljali pitanja iz područja izloženih materijala. Odgovori i objašnjenja su davali sami referenti ovog skupa.

Slijedom prethodno prezentiranog moglo bi se utvrditi da je ovaj skup održan u trenutku kada se naša zemlja, država i narod sukobljavaju s osobito zabrinjavajućom moralnom gospodarskom i svekolikom drugom krizom te da je ponudio konkretna i aplikativna rješenja, koja bi službena državna vlast trebala prihvatiti u procese svoga odlučivanja i tako pokazati političku volju za put izlaska i svekolikih poteškoća u relativno kratkom vremenskom roku. Tim nezavisnih stručnjaka koji su se u suradnji sa Hrvatskim Svjetskim Saborom stavili u službu naroda i Države Hrvatske imaju  rješenja i znaju pronaći put izlaza iz krize. Razumije se da se na ovim stručnim i osobito složenim strateškim zadacima ne bi trebali koristiti politički podobni nego isključivo dokazani stručni i radu skloni kadrovi, koji su do sada bili sustavno marginalizirani, što predstavlja ključni razlog za ulazak RH u aktualne poteškoće.
Koordinator: Niko Šoljak prof. ing.