STRANKA HRVATSKOG  ZAJEDNIŠTVA

Broj 01-1/2009

Tel: 052427057

Fax.: 052434005

 

IZVJEŠTAJ ZA TISAK-MEDIJA

 

 U Poreču je održana  proširena sjednica  predsjedništva  Stranka Hrvatskog Zajedništva  na kojoj je  predstavljen  plan rada za prvo polugodište 2010 g  kao i dugoročno planiranje razvitka ove nove stranke na političkoj pozornici Hrvatske..

 Ova politička stranka se  javlja  kao preduvjet za  učinkovit pristup rješavanja teškog  političkog i ekonomskog stanja u Republici Hrvatskoj.

 Svjesni smo da će daljnji nastavak ovakvih  pogubnih političko ekonomskih i upravljačkih metoda u Hrvatskoj  dovesti do ponora  cjelokupno  gospodarstvo,što će uvjetovati raspad  političkog sustava i dovesti u pitanje stabilnost i neovisnost države.
Dosadašnja praksa nam je pokazala da se glasačka mašina kupovala,jer je državna administracija i državni vrh upleten u kooperaciju sa  raznim koalicijama ( koje su nametale samo svoje stranačke interese,) i kriminalnim podzemljem, pa VECINA NARODA  NEMA ZA KOGA GLASOVATI.

Oni koji izlaze na izbore su kupljeni,ili privilegirani pojedinci ili skupine,koje su dobile od vladajućih stranaka otetu narodnu imovinu ,ili  "neradna " dobro plaćena  "radna" mjesta.
Novija povijest  hrvatske države pokazuje da prijedlog bilo kakve pozitivne demokratska promjena na bolje ne odgovara vladajućoj oligarhiji,jer ugrožava privilegije onih koji su podešavanjem zakona  ozakonili svoje kriminalne radnje,kako bi i dalje  neodgovorno vladali i upropaštavali bogatstvo naslijeđeno iz prošlosti, i hazarderski uništavali sadašnjost i nudili nesigurnu i katastrofalnu budućnost.

Poznata krilatica da  su "izabrani od naroda",je poštapalica svih diktatorskih režima iz prošlosti,kojom su se identično koristili povijesno propali režimi..

Stranka Hrvatskog Zajedništva  ima  pripremljene radikalne zakonske i gospodarske  programe,putem kojih će se   iskorijeniti dosadašnji kriminalni odnos prema  državi i građanima,kojim ce se povratiti pravo radnika, i seljaka branitelja i intelektualaca  i svih poštenih građana ,da skladno i moralno upravljaju sa našom , danas već  moralno i ekonomski,a moguće i teritorijalno osakaćenom državom.
Birokracija je izgradila za sebe birokratsku državu koja definitivno i jedino vodi računa o samoj sebi,a uskraćuje  prava većini građana Hrvatske,da žive u prirodnom bogatstvu  naše domovine.

Hrvatskoj je potrebna nova demokratska  revolucija,koja neće biti samo kozmetička promjena prakse  prošlog propalog režima.,što je danas na djelu, a to je danas u stanju  ponuditi i  učiniti jedino  STRANKA   HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA.

Sjednici su prisustvovali predstavnici nezavisnog  stručnog  tima STRANKE HRVATSKOG ZAJEDNISTVA akademici Ivan Miloš,Slavko Kulic,prof..dr. Ante Lauc i dr.. koji sačinjava elita  hrvatskih profesionalaca

boji znaju,mogu ,hoće i žele uložiti napore da se Hrvatskoj i hrvatskom narodu povrati vjera u sigurniju i sretniju budućnost..

Na  ovoj sjednici imenovani su povjerenici za pojedine  županije i gradove i to: Mr.sc. Miljenko Maric za grad Zadar.,Dr. Đuro Macešić ,za grad Osijek,Ivica Briški,dipl.ing za grad Delnice, za područje Dubrovnika Mladen Vukojevic dipl. ing.,Ignjac Barković,dipl.ing. za grad Karlovac,Dr.Damir Majer za grad Požegu..

 

U poreču  12. Prosinca  2009.                                                                                    Tajništvo  SHZ

                                                                                                                      ............... 

..............

                                                                   

 

 

Osnovne smjernice program STARNKE HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA

Nakon nekoliko održanih pripremnih Sabora Stranke Hrvatskog Zajedništva u Zagrebu,Karlovcu, Otočcu i Poreču, na kojima je detaljno analizirano postojeće stanje hrvatskog društva i gospodarskog sustava, kao njena polazna programska orijentacija.

Temeljem izloženih referata i održane javne rasprave usvojen je slijedeći

Rezime zaključaka:

U Republici Hrvatskoj prisutna je kriza morala i etike, što generira gospodarsku i socijalnu krizu, odnosno problematiku.

Ovaj generalni zaključak proizlazi iz gotovo svih znanstvenih i stručnih radova te diskusija po izloženim referatima, kako slijedi:

1. Akademik Ivan Miloš - u okvirima svoga izlaganja pod naslovom: "Nacionalni program gospodarske revitalizacije Hrvatske, sa konkretnim programima i projektima za (FDI) Izravna inozemna ulaganja kapitala", prezentirao je konkretne strateške kapitalne resurse s kojim stvarno Hrvatska raspolaže te putem kojih, uz poslovno i strateško partnerstvo sa partnerima iz zemlje i inozemstva, po principu dobrog gospodarstvenika, može i treba stvoriti gospodarski razvijenu i socijalno bogatu zemlju, svih njezinih građana.

Domaćinskim (ne sluganskim) upravljanjem sa samo jednim prometno-gospodarskim programom, a uz korištenje svojih realnih komparativnih prednosti Hrvatska može osigurati uvjete za kontinuirani porast svoga (BDP) bruto domaćeg proizvod za 4,5 % godišnje. Za stvarnu realizaciju ovoga razvojnog programa postoje zainteresirani investitori i materijalni resursi, a koji omogućava otvaranje više od 250.000 novih proizvodnih radnih mjesta.

2. Prof. dr. Slavko Kulić "Globalna koncepcija razvoja života u Hrvatskoj" elaborirao ključnu problematiku koju generira sluganski odnos aktualne hrvatske vlasti prema svome europskom i svjetskom okruženju, u kojem dolazi do punog izražaja vazalstvo i dodvoravanje Hrvatskog sabora i Vlade nekim političkim europskim i svjetskim centrima moći čime je ugrožena sloboda hrvatske države - vlasti i društva, odnosno naroda, a bez istinske slobode u odlučivanju i upravljanju svojim strateški hrvatskim resursima, ne mogu se racionalno uporabiti prethodno prezentirani strateški resursi za izlazak naše Domovine iz svekolike krize, koja je tim vazalstvom determinirana ili uvjetovana.

 

3. "Ljudski kapital (moralni, intelektualni i socijalni ) za razvoj hrvatskog naroda", ako se domaćinski i pravilno upotrebe u par godina Hrvatska može, po blagostanju, postati vodeća zemlja i država Europe. Elaborirao Prof. dr. Ante Lauc.

4. Povratak moralno-etičkih vrijednosti, znanstveno utemeljenih na kršćanskoj civilizaciji. Promicati legalan brak kao osnovu hrvatstva. Zaštita časti i dostojanstva žene. Posebne stimulacije i prednosti za trudnice i obitelji s više djece. Omogućiti naobrazbu prema motiviranosti i sposobnosti..Kao što treba da bude etika medija iznad slobode medija tako i politika mora biti prvo raditi, a onda upravljati. Prvo uspjeti, a onda se uspeti. Elaborirao Prof. dr. Davor Pavuna

5.. Energetika Hrvatske: "Hrvatska izvozi energente (npr. plin) unatoč tome što ih nema dovoljno niti za vlastite potrebe, a uz to ih krajnje neracionalno troši.  Hrvatska 50 ili više posto ukupnih potreba za energentima namiruje iz uvoza. Racionalizacijom potrošnje energenata udio uvoza mogao bi se osjetno smanjiti (napose plina), a time i prekomjerno visoke cijene energenata u odnosu na kupovnu moć stanovnika RH  što je elaborirao i materijalno dokazao Dr. Branimir Molak

6. "Potencijal mladih u Hrvatskoj nije iskorišten" - Elaborirala Apsolventica Političkih znanosti Ana Barković, a Ana Miloš, također mlada studentica istakla je da sada vidi solidnu perspektivu izlaska RH iz svekolikih poteškoća, jer raspolaže sa realnim strateškim resursima koji je čine strateškim partnerom, a ne vazalom, EU i svijetu.

7. Nema potrebe za uvozom milijunske mase stranih radnika što se predlaže od strane Gospodarske komore RH, već radne i demografske manjkove u Hrvatskoj treba obvezno popunjavati prvenstveno iz redova naših iseljenika i to prvenstveno mlađih naraštaja kojima se u Hrvatskoj, otvara velika mogućnost gospodarskog i svakog drugog osobnog prosperiteta. Elaborirao i dokazao Mile Prpa dip.iur. Naravno, da bi se osiguralo stvarne uvjete za povratak Hrvata iz dijaspore treba stvoriti temeljne preduvjete, koji su prethodno navedeni i koji pokazuju da priča o hrvatskom beznađu nema mjesta u realnosti.

8 ."Odgovornost za dobro", Prof.dr. Slobodan Lang- Ključnu odgovornost za sadašnje stanje u RH snosi dodvaračka vlast i Vlada, koja odluke donosi prema nalozima svjetskih i europskih centara političke moći, na štetu hrvatske države i naroda. Dobro naroda treba da nadvlada interese pojedinca. Dobro je naše najjače oružje protiv zla.

9 "Uskrsnuće hrvatske poljoprivrede", . Prof. dr. sc. Mile Čuljat nakon detaljnog i ilustriranog prikaza, utvrđuje da je moguće voditi našu poljoprivredu na najvišoj svjetskoj razini tehnologija, tehnike, prinosa, rentabilnosti i konkurentnosti. U tom cilju treba izići iz organizacijskog nereda i pristupiti zajedništvu. Ruralizirati prostor i na njemu organizirati POGONE,  u kojima će se proizvoditi ono što na tom području najbolje odgovara i što se može oduprijeti konkurenciji kvalitetom i cijenom na otvorenom globaliziranom tržištu.

10. "Gospodarskim povezivanjem domovinske i iseljene hrvatske" otvara se put sretnoj budućnosti Hrvatskom narodu i Državi Hrvatskoj. Elaborirao i dokazao Dopredsjednik Stranke Hrvatskog Zajedništva Željko Vinski  ing građ.

 11. "Racionalnim funkcioniranjem sustava RH". I domaćinskim odnosom prema postojećim resursima hrvatsko je rješenje izlaska iz krize. Elaborirao i dokazao dr. Marko Frančišković.

12. "Proglasiti isključivi gospodarskim pojasom". Te povećati sigurnost priobalnog pojasa i osigurati razvoj pomorskog selektivnog ribarstva. Zaštititi more i sačuvati riblji fonda za sadašnje i buduće generacije". Elaborirao i dokazao prof. dr.Hrvoje Kačić.
13.
Prihvaćaju se Zahtjevi Hrvatskog Svjetskog Sabora donijeti na prvom saboru održanom 21-23 svibnja 20002 godine i to:Da se zemljište uz more i druge površine uz objekte ne prodaju nego daju u najam (korištenje) vlasnicima objekata.-Da se a donese Zakon kojim kriminal (ako je napravljen kod privatizacije) ne zastarijeva.- Da se izmijeni izbornog Zakona kojim će se vratiti oduzeta parva Dijaspori, tako da Hrvati izvan Hrvatske imaju 12 zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ili najmanje 10% od ukupnog broja saborskih zastupnika.

14. Hrvatska je izgrađena na trulim temeljima. Temelje nećemo rušiti, ali ih moramo učvrstiti. Ukloniti svaki kriminal i blato, a zatim graditi  Hrvatsku na zdravim temeljima.

 Svim poštenim političarima treba skinuti etiketu "lopovi". To znači da svi političari, i ne samo političari, nego i svi drugi,    moraju u svako doba moći dokazati svoje visoke moralne kvalitete. Ukoliko to ne mogu, moraju vratiti ukradeno hrvatskom narodu putem zakonskog procesa. Hrvatski narod to mora provesti, može , vjerujemo da  i hoće.
Elaborirao: Saša Radović, dipl.ing., Časnik Specijalnih postrojbi Glavnog stožera HV.

15. "Hrvatski rudnik zlata" (Moralni ljudski i financijski kapital ) su Hrvati koji žive i rade izvan domovine Hrvatske. Njima Hrvatska mora širom otvoriti vrata i osigurati im uključenje u gospodarski i politički život Hrvatske. Hrvatskom narodu je BOG dao najljepši komad zemlje na svijetu (Geografski položaj, pitku vodu, planine, plodne ravnice, čisto more i otoke ) Vrijeme je da to shvatimo i sa ljubavlju prihvatimo božje darove. Mržnju zamijenimo ljubavlju. zlo sa dobrim kako bi Bogom date vrijednosti i uživali. Elaborirao i dokazao Predsjednik Hrvatskog Svjetskog Sabora Niko Šoljak prof. ing.

16. Turizam ( Zdravstveni, sportsko-rekreativni, znanstveni, nautički, kulturni, kongresni, seoski i dr.), uz poljoprivredu ( Prirodna zdrava jela i pica) te suvremene   prateće djelatnosti potrebne za razvoj tih gospodarskih grana su hrvatske komparativne prednosti u odnosu na druge evropske države. Uz korištenje postojećih resursa (Ljudskih i prirodnih) Hrvatska ima osiguranu  sretnu i svijetlu budućnost. Mladima se osigurava posao, umirovljenicima pristojne mirovine, povrat Hrvata na ognjišta njihovih predaka, Hrvatskoj zavidan međunarodni ugled.

Dokazali i elaborirali dr. Damir Hodzic i Dr. Valdimr Bedekovic. .

17. Hrvatska Svjetska Banka . Za nezavisnost naroda i države jedan od najvažnij segmenata je financijska samobitnost. Bez ekonomskog suvereniteta nema niti političkog suvereniteta. Hrvatska mora imati svoju međunarodnu komercijalnu banku. Ona mora biti financijski servis svih hrvata diljem svijeta ali otvorene i prema svim zainteresiranim klijentima. Za to imamo sve uvjete i program realizacije je u tijeku ..Elaborirao Predsjednik Odbora za Banke i Štedionice Hrvatskog Svjetskog Sabora Dr. Stjepan Murgić

18. Drazen Kozic Predsjednik Hrvatskog Svjetskog Sabora Švicarske. Čestitamo na ideji, želimo uspjeh u ostvarenju općeg hrvatskog preporoda zacrtanog u programu Stranke Hrvatskog Zajedništva i preporučamo se za svaku moguću i potrebnu suradnju na pitanjima obstanka, razvoja i suvremenog napretka Hrvatskog naroda u svojoj državi Hrvatskoj i u Dijaspori.

18-a Dragana Hazlera mr. i Tajnika Ilije Šikića Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti u Dijaspori - Basel : .Stranka Hrvatskog Zajedništva je pojava poput svemirskog dara Hrvatskom narodu, potrebna da ga spasi i izvuče iz (povijesno mjerene) najopasnije provalije i da mu pomogne oporavak i dade mu snage za opstanak i za svaki napredak među narodima Europe i Svijeta.

Sretan i uspješan početak rada Stranci Hrvatskog Zajedništva čestitale su mnoge organizacije Hrvata i pojedinci iz Hrvatske i svijeta.   Između ostalog i:   

Svoj Blagoslov vizualnom slikom i riječju Stranci Hrvatskog Zajedništva uputio je Kardinal vrh-bosanski Vinko Puljić i Biskup Franjo Komarica.

Spriječen sam da fizički sudjelujem, ali ću duhovno biti s Vama i moliti ću Svevišnjeg Boga da se konačno pokrenu snage koje žele ostvarivati, na svim razinama, Hrvatsko zajedništvo. Budite blagoslovljeni Dr. fra Smiljan - Dragan Kožul, O. F. M

 Zajedništvo je prava riječ i božanska vrednota ukoliko prepoznajemo ZAJEDNIČKO DOBRO kao društvenu vrednotu za koju se trebamo osobo i zajednički žrtvovati. Jednostavno ne postoji LJUBAV bez ŽRTVE. Mi katolici znamo žrtveno ljubiti Boga i svoj hrvatski narod kroz vjekove. Vama blagoslov i uspjeh - želi fra Marijan Glamočak iz Australije.

 

Podršku stranci Hrvatskog zajedništva nesebično daju:

 

- Voditelj "Hrvatskog Radija Vancouver" gosp. Zlatko Jelinčić,

- Voditelj "Hrvatskog radija Tasmania Australija" Zvonimir Vugrinčić

- Voditelj Radio emisije KROS Gosp. Vlado Bulić iz Njemačke

 

U pripremi Predsjednik:

Ivo Jolic dipl. ing.