ODBOR ZA MLADE

HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA

 

Broj: 01-11-97/08

 

Predmet:   Pregled zaključnih razmatranja na redovitoj radnoj sjednici, koja je održana 08. svibnja 2008. u prostorijama MZOS, Zagreb

           

            Rad sjednice započet je u 13,00 sati srdačnim pozdravom svih nazočnih od starne domaćice Ivne Puljiz i uvodnim izlaganjem koordinatora,  Nike Šoljaka, koji je iscrpno prezentirao značajnije aktivnosti između dvije sjednice te prijedlog budućih akcija koje bi trebalo poduzeti na planu ostvarivanja programskih ciljeva HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA.

            Tijekom rasprave, u kojoj su sudjelovali svi nazočni, utvrđena su slijedeća zaključna razmatranja:

 

1. Potvrđeno je da Program Međunarodnog Centara Mladih predstavlja interakcijsku sintezu većeg broja pojedinačnih - specijalnih programa i projekata koji sačinjavaju jednu homogenu cjelinu, što mu daje obilježje velikog i složenog Programa od nacionalnog i međunarodnog značenja. Iz njegove strukture proizlazi da svojim sadržajem zadire u područja rada i nadležnosti svih ministarstva Republike Hrvatske, što je bilo temeljnim razlogom da se svako ministarstvo uključi u njegovo provođenje posredstvom svojih predstavnika koji bi trebali, prvenstveno, preuzeti ulogu koordinatora za povezivanje pojedinih nositelja specijalnih projekata s odgovarajućim službama u matičnom Ministarstvu.

2. Struktura i funkcija sveukupnog Programa i njegovih sintetičnih dijelova omogućava njegovo fazno pripremanje, aplikaciju i kontrolu procesa implementacije, što mu daje obilježje dinamičke i financijske elastičnosti.

3. Upravo istaknuta programska elastičnost omogućava i zahtijeva da se za svaki pojedinačni pod-program i/ili projekt utvrde specijalistički stručnjaci, kao njegovi glavni nositelji, koji će svojom kreacijom (osmišljavanjem ideja) i operativnim zalaganjem, a uz odgovarajuću logistiku Središnjice te predmetno nadležnih ministarstava i jedinica lokalne samouprave, raditi na njegovoj pripremi, aplikaciji, kontroli procesa izvršavanja i regulaciji utvrđenih devijacija, koje se pojave u tijeku primjene. Od jedinica lokalne samouprave i ministarstava očekuje se potpora, ovom Programu, koja će biti sukladna sa političkom i gospodarskom strategijom razvoja Republike Hrvatske, iz područja njihove resorne nadležnosti.

4. Rad nositelja pojedinih programa i projekata predstavlja anticipativni trošak - cijenu koštanja, odnosno prodajnu cijenu predmetnog projekta, što znači da nositelji ne ostvaruju nikakve financijske prihode u procesu njegovog kreiranja i izrade. Pravo na novčanu naknadu ostvaruju se trenutkom aplikacije ili realizacije svakog pojedinog projekta.

5. Gradovi Vrgorac, Makarska i Ljubuški prihvaćaju Program te su se obvezali da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se Program nesmetano mogao realizirati.

6. Potrebno je čim prije odrediti nositelja Programa o međugraničnoj suradnji, kako bi se mogli pokrenuti i drugi projekti koji su sa njime u interakcijskoj sprezi.

7. Smatra se posebno važnim određivanje nositelja dijelova Programa koji su usmjereni prema Evropskoj uniji i drugim državama svijeta, uz koordinaciju predstavnika Ministarstva vanjskih poslova, kojeg treba imenovati i koji bi trebao osigurati logističku potporu prema Briselu te koji bi trebao predstavljati osobu od povjerenja i velikog utjecaja.

            8. Do sada su poznati nositelji projekata iz područja Europskih i svjetskih programa koji imaju osnovu za pristupne fondove Europske unije te slične svjetske fondove.., Eko program i energetike, ugostiteljstvo i gastronomiju, folklor i glazbu, likovnu umjetnost, kulturnu olimpijadu, te zaštite i upravljanja u kriznim situacijama.

            9. Na razini Hrvatske pokrenut je proces izrade Programa organiziranja mladih. U tijeku je izbor njegovog glavnog nositelja te koordinatora mladih po županijama. Očekuje se da će ovaj proces biti dovršen u tijeku nekoliko slijedećih mjeseci. Svim mladim stručnjacima koji znaju, koji su sposobni i voljni dati svoj doprinos za implementaciju ovoga Programa, biti će dostupne sve raspoložive informacije te će biti izravno ili posredno uključeni u druge kompatibilne programe u procesu njihove pripreme i implementacije, što osigurava i mogućnosti ostvarivanja određenih financijskih prihoda. Također će imati mogućnost stjecanja stručnih i praktičnih znanja te vještina, koje su neophodne za postizanje potrebne razine stručnosti.

            10. Zakazuje se sastanak na terenu, dana 29. svibnja 2008.g. u 12,00 sati u Vrgorcu kako bi se svi sudionici, ovoga Programa, izravno upoznali sa glavnom lokacijom na kojoj bi se trebalo implementirati gotovo sve dijelove ovog Programa. U okvirima ovoga sastanka osigurani su uvjeti za izravnu komunikaciju među nositeljima svih pod-programa i pojedinih projekata te njih sa predstavnicima iz ministarstava, kao važan preduvjet za njihov uspješan rad na planu pripreme i implementacije konkretnih projekata.

 

            Zagreb, 08. svibanj 2008. godine.

                                                                                                Koordinator:

                                                                                                Niko Šoljak, ing.