HRVATSKI SVJETSKI SABOR

Broj:01-01-12/08

Poreč, 11. ožuljka. 2008. godine

 

      REPUBLIKA HRVATSKA
SABORU REPUBLIKE HRVATSKE

                                              Saborskom Odboru za Ustav I poslovnik

 Predmet: Izmjene Ustavnog  Izbornog Zakona RH

             Molimo Vas  da pokrenete postupak izmjene Izbornog Zakoan RH

U članku Izbornog zakona gdje se kaze da Diajpora ima jednu izbornu jedinicu kod izbora zastupnike u Sabor R:H. brise  se i dodaje novi koji glasi: Dijaspora iam 9 Izbornih jedinica  i to:

1. Izborna jedinica za pripadnike Hrvatskog naroda koji žive i rade u SAD.
Pravo biranja 2 (dva) zastupnika u Sabor RH.
2. Izborna jedinica Australije i Novog Zelanda . Bira se 2 (dva ) zastupnika
u Sabor RH.
3. Izborna jedinica Njemacke. Bira se 1 (jednog ) zastupnika u Sabor RH.
4. Izborna jedinica Švicarske i Austrije. Bira se 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
5. Izborna jedinica Kanade. Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
6. Izborna jedinica Bosne i Hercegovine. Pravo biranja 2 (dva) zastupnika u
Sabor RH.
7. Izborna jedinica Engleske, Francuske, Italije i Španjolske. Pravo biranja 1
(jednog) zastupnika u Sabor RH.
8. Sve istocne zemlje. Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.
9. Izborna jedinica ostalih zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije.
Pravo biranja 1 (jednog) zastupnika u Sabor RH.

                                                 Kratko obrazloženje

  Sadašnjim izbornim Zakonom izigrana su Ustavna prava Hrvata koji žive i rade u Americi, Australiji i drugim državama svijeta. Postojeći Izborni zakon praktično je Zakon koji Hrvatima Bosne i Hercegovine omogućava da budu birani i izabrani u Hrvatski Sabor kao predstavnici Hrvat iz Bosne i Hercegovine i oni zastupaju Hrvate Amerike, Australije, Evrope i drugih zemalja svijeta. Ta praksa je neodrživa . Treba Hrvatima Amerike , Australije i drugih država svijeta omogućiti da budu predlagani birani i izabranu u Hrvatski Sabor kao zastupnici Hrvat iz tih zemalja.            Nepošteno je i neodrživo da Harati drugih država svijeta praktično nemaju nikakve šanse da predlažu biraju i budu izabrani  u sabor RH.
             Ovim prijedlogom Hrvati Amerike, Australije, Bosne i Hercegovine istinski bi se omogućilo da konzumiraju Ustavno pravo da biraju i budu birani u Hrvatski Sabor.
            Vas molimo da usvojite navedeni prijedlog i isti date na izglasavanje u Sabor RH i time Hrvatima koji žive i rade izvan RH omogućite konzumiranje prava biranja i da budu birani u Sabor RH.  Nije suvišno napomenuti da su Hrvati izvan Hrvatske dali svoj doprinos stvaranju Države Hrvatske, da su  sastavni dio Hrvatskog Nada da ih ima cca 15 miliona izvan Hrvatske računajući  prvu, drugu i treću generaciju .

            Vjerujemo da će te prihvatiti našu molbu i ispraviti nepravdu prema Hrptima koji žive i rade izvan Hrvatske koja im je nanošena postojećim izbornim Zakonom. Hrvati ikoji žive i rade izvan Hrvatske danas sudjeluju u predstavljanju Republike Hrvatske i u njenom gospodarskom i političkom životu. Da  svojim doznakama direktno ostvaruju Hrvatskoj devizama priliv preko 2 milijarde Eura godišnje. To je veći devizni priliv turističkog , kada se od turističkog priliva odbiju devize koje Hrvatska izdvaja za uvoz hrane za potrebe turista..Domovinski i izvan domovinski pripadnici Hrvatskog Naroda su jedna cjelina koja je odgovorna za očuvanje suvereniteta države Hrvatske i njenog prepoznatljivog kulturološkog i drugog identiteta.

            Molimo Vas da tako i prihvatite Hrvate koji žive diljem svijeta i osigurate im da praktično mogu konzumirati prava koja su im Ustavom RH zagarantirana.

             U nadi da ćete prihvatiti našu molbu unaprijed hvala uz cijenjeno štovanje !

                                                                                                 Predsjednik:

                                                                                                Niko Šoljak prof. ing.