HRVATSKI SVJETSKI SABOR

ODBOR ZA MLADE

ORGANIZIRA SUSRET MLADIH SVIJET5A POD NAZIVOM

 « MLADI ZA MLADE «

 1. PROGRAM NA LEDINI

 Uvod.

            Na prostoru budućeg MEĐUNARODNOG CENTAR MLADIH koji obuhvaća 200 km2 . Na kojem su predviđeni sadržaji ,kao sto je u prilogu navedeno.

Cilj skupa je upoznati mlade svijeta sa budućim « Međunarodnim centrom mladih « te uključivanje mladih u rad centra od ideje do realizacije.

Zadatak je da se mladi svijeta nađu na tom prostoru upoznaju sa isti te predvide mogućnosti i svoje potrebe sa aspekta države iz koje dolaze.,da se međusobno  upoznaju, izmjene iskustva i pokušaju približiti kulture, običaje i vrijednosti naroda njihovih zemalja , kulturama i vrijednosti jedni drugima.. Da mladi shvate i prihvate različitost kao bogatstvo čovječanstva ,koje ih treba njegovati i čuvati ako Zenicu oka . Da mlade različitost bogatstva spaja  a ne razdvajati. Mladi se trebaju pripremiti za zajedničko očuvane  tih kultura narodnih vrijednosti i zajedničkom radu i razumijevanjem  pronalaziti put kako da se te vrijednosti sačuvaju ,kako da sačuvamo našu planetu zemlju i njene izvorne vrijednosti za buduce generacije.

Projekta.

 

I.                   MEĐUNARODNOG SKUPA  MLADIH

                  Pod nazivom « MLADI ZA MLADE koji će se održati od 1. srpnja do 17.srpnja 2008. godine u Hrvatskoj

 1.      dam dolazak u Vrgorac smjesti na nogometnom igralištu montiranje  šatora i osiguravanje sebi noćenja.

2.      dan. Smotra po državama :

 

      2. 1. Izbor i Imenovanja po državama svijeta

                  a. Predsjednika i zamjenika Predsjednika.

                  b. Izbor sefa policije i njegovog zamjenika.

                  c. Izbor Suca i njegovog zamjenika

                  d. Izbor šefa za zdravstveno zbrinjavanje i njegovog zamjenika.

                  e. Izbor direktora odgoja i obrazovanja njegovog zamjenika

                  f. Izbor voditelja sporta njegovog zamjenika.

                  g. Izbor voditelja kulturu  i njegovog zamjenika.

                  h. Izbor voditelja humanitarnog programa.

          2. 2..Odmah po izboru svi preuzimaju svoje funkcije i obaveze. Organiziraju se predavanja za sve izabrane  na engleskom jeziku a po mogućnosti  na talijanskom, Njemačkom i francuskom, gdje ih se upozna sa njihovim obavezama i dužnostima..

            2. 3. Predsjednici i njegov zamjenik izvršit će popis sudionika , provjeriti   njihove zdravstvene isprave i za svakog pojedinacno izdat će se  odobrenje da može biti sudionik skupa(Certifikat odnosno  članska iskaznica.).

            2. 4.Svi predsjednici i voditelji održat će zajednički sastanak i dogovoriti  suradnju i   način međusobnog funkcioniranja izabrat će između sebe generalne predsjednike i zamjenike skupa, za svoju državu..

            2. 5. Generalni predsjednik i zamjenici po državama svijeta sa svojim zamjenicima odrzat će zajednički sastanak,  i izabrat će predsjednika Skupa i njegovog zamjenika. Te će se dogovoriti   se  o međusobnom zajedničkom funkcioniranju.(Suci trebaju donijeti pravilnik o kaznama za prekršitelje  reda i mira. Suci moarju ispio dan doniejti      presudu i odmah se ide na izvršenje kazne.)

 3.      dan polazak na mjesto logorovanja pješke uz brdo cca 9. km. pod svom opremom koju svaki sudionik ima za sebe cca 30 do 35. kg. Po zaraslom putu.

a.      Dolazak na centralno mjesto, svaka država će dobiti svoj prostor na kojem  biti istaknuti svoju zastavu te  natpis ban kojem će pisati ičem države na Hrvatskom, Engleskom Njemačkom, Farncuskom, Taliajnskom  jeziku ako netko želi i na drugim jezicima može napisati . Predstavnici  država a o tome odlučuje i to svaka  individualno. Te ime i prezime Predsjednika i ime sefa policije i njegov telefon.

b.      Navečer paljenje logorske vatre te spontana zabava i ples oko vatre.

c.       Spavanje u točno određeno vrijeme , koje će odrediti predsjednici skupova svojim pravilnikom o životu i bardu Međunarodnog skupa mladih.

 

4.      dan. Ustajanje u točno određeno vrijeme ,gimnastika, umivanje i pripremanje za pokret.

a.      Obilazak sela Bilici, Brljevici,  Police i Jekavice, Posjet popovoj kuci i crkvi Svetog Marka.

b.      Na brdu Ružovača odmor i obilazak spilje Ružovače. upoznavanje prisutnih sa programom izgradnje HOTELA za zdravstveni turizam za liječenje osme i drugih bolesti .

c.       Sastanak po državama svijeta i rasprava o dojmovima i prijedlozima ,sto bi trebalo napraviti na tom području.

d.      Povratak u kuci.

      Navečer logorska vatra predstavljanje jedne ili vis država njihovih izvornih pjesama i folklora.(Raspored izvođenja i zabava odredit će    predsjednici. Žiri će ocjenjivati svuku skupinu i svaki nastup i na kraju   će biti nagrde onima tko dobiej prvo drugo i trice mjesto.

5.      Dan sve kao i prvi dan onda se kreće u Rožića Doce na mjesto gdje će se  izgraditi kongresna centar, koja ce moći primiti 3 do 5000 sudionika. Centar treba   imati sve prateće sadržaje. Udaljenost od centralnog smještaja cca 5 km.

a.      Obilazak terena, koji je dosta nepristupačan te rasprava po grupama. Predstavnici svih Država će izraditi  svoj prijedlog ,kakav bi po njima taj kongresni centar trebao izgledati. Koje sadržaje bi trebao imati,  kapacitet i drugo .

b.      Formirana komisija za kongresni centar izabrat će najbolji prijedlog i    dati prijedlog za prvo drugo i treće nagradu.

c.       Povratak u centar , logorska vatra i muzika folklor države koja bude na redu da osigura zabavu te večeri.

6.  dan  Posjeta selima Vujciciam, Katviciam i Buljanima udalejni od kuce 2do3 km.

                  a.   Upoznavanje sa terenom predviđenim za škole sportova te trgovačkim centrom. Domu za mlade i škole za buduće đake.

                  b.   Posjet rodnoj kuci Nikole Vujčića Igraču u sportskom klubu Makabiju

                  c.   Posjeta crkvi Gospe od Karmena Zavjetnoj gospi gdje se može   zavitovati. Da cete napraviti( Crkvu je sagradio mještanin Katavic   zavitovao se je Gospi od Barmena ako mu bolesna djevojka ozdravi   da će u čast Gospe sagraditi crkvu .. Djevojka je ozdravila i on je sagradio crkvu  Gospi Od Karmena. Vjernici dolaze bneki bosi  nekoliko desetina km da bi došli do crkve i zavitovali se Gospi od   Karmena.

            d...       Rezime po grupama i ocjena svake grupe njihovih radova

            e.         Povratak u centar  logorska vatra zabava po programu.

7. dan.   Po teškom terenu putovanje cca 5. km. Upoznavanje selo Markići te  odlazak na mjesto predviđen za genetski centar Koza i Ovaca (Kretanje po karti vodici s predsjednici grupe).

                        a. Isto ako i 5. dana samo sa drugim programom.

8. dan. Obilaženje lokacije za starački dom udaljenost 4do5. km.  po nepristupanom putu gdje se panira izgradnja doma 1,2,3,4, i 5 kategorije gdje će se osigurati smještaj za cca  2.500 do 3000.-  penzionera. (Od ekskluzivnih vila do   stacionara)  Prijedlozi, idejna rješenja i na kraju nagrade i rezime.

9. dan  Posjeta Međugorju (Svetištu gdje se ukazala Gospa) 30 km autobusom i 2 km pješke. po dobrom puti.

10. dan. Odlazak na prostor predviđen za Zid zelja, Dejan rješenja, nagrade i postavljanje  kamena temeljac(Ukoliko se ikako mognu do tada stvoriti uvjeti za početak rada..

11. dan Odlazak na Krstinu najviši vrh udaljen od centar  3. km. Prostor predviđen    za izgradnju crkve u brdu predviđene za specijalan krštenja sa   posebnim ceremonijama djece čiji su se očevi i majke našli  za vrijeme                   susreta mladih i vjenčanja  sa posebnim ceremonijama  bračnih  parova koji su se upoznali putem susreta mladih..

12. Put Križa imenovanje mjesta sa 15 stajališta polazi se od  mjesta udaljenom od centra. km i ide do crkve Gospe od Karemna.cca5 km.

13. Obilazak sela Kućetina i Pekuše udaljenih od centar cca  5.  km.  po zaraslom  putu. Razgledanje sela te izrada prijedloga pregaram za  centar  liječenja od droge i alkohola.

                        Nakon izrade prijedloga. Povratak u Centar,.Logorska vatra i rezime učinka tog dana., muzika i ples..

14.dan odlazak na Plješivicu 3.km udaljeno od Centra po zaraslom putu.  Razgledavanje područja i rasprava o izgradnji centara za mlade  po državama svijat. Te  prostora predviđenog za luksuznih vila koje će biti na prostoru  istočno od    Plješivice. Povratak u Centar , logorska vatra i rezime učinjenog, muzika i ples.

15. dan Zajednički ručak iznošenje utisaka  svaki Predsjednik po državama  svijeta   iznosi utiske grupe i predlaže ,sto i kako treba organizirati iduće  susrete. Dodjele nagrada uz svečanost i prisustvo pokrovitelja   Ministarstva Znanosti Obrazovanja i Sporta RH Te diplomatskih    predstavnika pojedinih zemalja svijeta, koji su mladima svoje države    pomogli da do ovog susreta dođe ,Župana Splitsko-dalmatinskog,   Gradonačelnika Grada Vrgorca i druge uzvanike, koji su svojom     podrškom i pomoći pridonijeli da se ovakav međunarodni skup  organizira i  realizira.                                     ..

16. Dan spremanje i dolazak .

                         Za sve sudionike koji žele učiti hrvatski jezik biti će osigurani profesori i slobodni termini. Za učenje drugih jezika biti će osigurano po grupama gdje će se osnovne lekcije proći sa svim sudionicima koji to budu željeli.

                         Kraj susreta, do iduće godine.. 

 

            Sudionici skupa trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

            1. Da imaju između 18 i 4o. godina.

2.Da imaju fizičke kondicije da mogu izdržati napore kod realizacije programa.

3. Koji imaju šatorski krilo ili na drugi način sebi osigurati spavanje u prirodi

4. Koji mogu osigurati sebi hranu za 15. dana boravka u prirodi   (gdje nema ništa za kupiti, osim kruha i soli). Koji imaju pribor za vlastitu higijenu  te pribor za jelo( osnovnu  posudu, žlicu i vilicu).

5. Koji su sposobni svoju opremu nositi sa sobom i osigurati  obuću i odjeću za kretanje po makiji stijenama , gdje mora        biti adekvatna obuća i odjeća kako bi se uklonila svlak  opasnost od ugriza zmije.

6. Koji su sposobni držati se reda i discipline koju sudionici   Skupa odrede.

7. Koji se na vrijeme prijave i uredno ispune sve navedene uvjete.

          Prijave se primaju do popunjena kapaciteta.

                  

                   «PROGRAM NA LEDINI»

        P R I J A VA   ZA  SUDJELOVANJE

 

Ime i prezime________________________iz_____________________

Rođen-a  u __________________________Dan, mjesec  i godina

Oca________________________________Majke__________________

Adresa_____________________________________________________

Telefon_____________________mobitel_________________________

Emajl:

Fax________________________

 

Sve informacije mogu se dobiti na e-mali. mladi@hssd.hr

 I na stranici  www.mladi.hssd.hr